edu.klimaka.gr

Εγκεκριμένα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1048/2022

Αριθμ. 26500/Δ6
Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2022-2023.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1) Του Κεφ. Β’ του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111) και ιδίως των άρθρων 10, 11, 12, 13,
2) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 και της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
3) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),
4) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 1 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4,
5) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
6) του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
7) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
8) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
9) της υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),
10) της υπό στοιχεία 162971/Δ6/30-11-2020 υπουργικής απόφασης «Λήξη θητείας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) - Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1001).
Β. Της υπό στοιχεία 22631/Δ6/26-2-2021 (ΑΔΑ: 60ΑΛ46ΜΤΛΗ-Δ07) υπουργική απόφαση «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων» (Β’ 776).
Γ. Τις αιτήσεις των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται οι οικείες σχολικές μονάδες.
Δ. Της υπ’ αρ. 47/26-1-2022 πράξης της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών Σχολείων». χολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών Σχολείων».
Στ. Τoυ υπ’ αρ. 04/27-01-2022 Αποσπάσματος Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, θέμα: Εισήγηση για τον χαρακτηρισμό δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.
Ζ. Του γεγονότος ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την υπό στοιχεία Φ.1/Γ//29/8818/Β1/28-1-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε τις παρακάτω σχολικές μονάδες ως Πειραματικά Σχολεία, ορίζουμε τη διασύνδεση μεταξύ σχολικών μονάδων και τις σχολικές μονάδες με κοινά ΕΠ.Ε.Σ. ως ακολούθως:

α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΔΕ/ΔΠΕ ΚΩΔ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΙΝΟ ΕΠΕΣ
1 ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ -
ΘΡΑΚΗΣ
Δ.Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ  9521302 15ο   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ
2 9420005 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
3 Δ.Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ  4201000 5ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ
4 4251009 3ο ΓΕ.Λ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
5 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 0501260 26ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΕΠΕΣ ΜΕ
1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ (12/Θ)
ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)
1ο ΔΩΔΕΚΑΘ. (12/Θ)
ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)
ΤΡΙΘΕΣΙΟ (3/Θ)ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓ. ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) ΤΡΙΘΕΣΙΟ (3/Θ) ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓ. ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)
ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ (1/Θ)
ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ
(ΣΥΝΕΡΓ. ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)
ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ (1/ Θ) ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ
(ΣΥΝΕΡΓ. ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)
6 Δ.Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 0501460 1ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΕΠΕΣ ΜΕ
7 0551460 1ο ΓΕ.Λ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
1ο ΠΕΙΡΑΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
1ο ΠΕΙΡΑΜ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
8 ΚΡΗΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410150 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ   ΚΟΙΝΟ ΕΠΕΣ
ΜΕ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

Οι παραπάνω σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν ως Πειραματικά Σχολεία από το σχολικό έτος 2022-2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Μαρτίου 2022

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1895/2021

Αρ.Πρωτ.51614/Δ6/11-05-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Email : atpps(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Καλαματιανού Φ.
Τηλέφωνο : 210-344.3141

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2021-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του κεφ. Β΄ του ν. 4692/2020 (Α΄111) «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 10, 11, 12, 13,
β) του ν. 4622/2019 (Α΄133), «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» όπως ισχύει,
γ) του ν. 2690/1999 (Α'45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
δ) του άρθ. 90 του Π.Δ 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» όπως ισχύει
ε) του Π.Δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
ζ) του Π.Δ 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
η) του Π.Δ. 83/2019 (A΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
θ) του Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
στ) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/9.1.2021 (Β’ 33) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή»,
ι) Την υπ’ αρ. 162971/Δ6/30-11-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1001) υπουργικής απόφασης «Λήξη θητείας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) - Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)»,
2.Την αριθμ. 22631/Δ6/26-2-2021(Β’776) (ΑΔΑ:60ΑΛ46ΜΤΛΗ-Δ07) Υπουργική απόφαση «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων»,
3. Την αριθμ.23716/Δ6/1-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΛ546ΜΤΛΗ-ΘΛΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Προτύπων και Πειραματικών,
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δημόσιων σχολικών μονάδων,
5. Τις αιτήσεις των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
6. Την αριθμ. 17/29-4-2021 Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) – Θέμα «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών»,
7. Την αριθμ. 38/ΔΕΠΠΣ/ 5-5-2021 «Εισήγηση για τον Χαρακτηρισμό δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων»,
8. To αριθμ. 24/06-05-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ περί έγκρισης της αριθμ. 38/ΔΕΠΠΣ/ 5-5-2021 εισήγησης της ΔΕΠΠΣ,
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την με αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/263/50731/Β1/7-5-21 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χαρακτηρίζουμε τις παρακάτω σχολικές μονάδες ως Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία, ορίζουμε τη σύνδεση μεταξύ τους και τα κοινά ΕΠ.Ε.Σ. ως ακολούθως:

α/ α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ.Δ.Ε./Δ.Π.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.
1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Δ.Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 9370255 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.
2 Δ.Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 9370271 17o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
3 Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ 1101000 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡ\ΛΗΣ ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.
4 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΩΝ 9050714 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.
5 Δ.Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΩΝ 9050069 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
6 Δ.Π.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ 9050475 1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.
7 Δ.Π.Ε. Β ΑΘΗΝΩΝ 9050496 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
8 Δ.Δ.Ε. Γ΄ΑΘΗΝΑΣ 0501530 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ  
9 Δ.Δ.Ε. Γ΄ΑΘΗΝΑΣ 0551062 3ο Γ.Ε.Λ. ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟ  
10 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Π.Ε. ΣΑΜΟΥ 9430099 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.
11 Δ.Π.Ε. ΣΑΜΟΥ 9430044 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑΜΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
12   Δ.Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ 4301010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ    
13 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 9150263 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.
14 Δ.Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 9150261 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
15 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9230173 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.
16 9521704 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
17 Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2351010 1o ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ    
18 Δ.Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 9470184 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟ
ΕΠ.Ε.Σ.
19 ΗΠΕΙΡΟΥ Δ.Δ. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4001010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ   ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.
20 Δ.Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9200599 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 1ο 6/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
21 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Δ. Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4551031 4ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - "ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤ ΗΣ" ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.
22 Δ.Δ. Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4501042 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
23 Δ.Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 3101010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟ
ΕΠ.Ε.Σ.
24 Δ.Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 3151010 1ο  ΓΕΛ  ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
25 Δ.Π. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9350106 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - "ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ" ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.
26 Δ.Π. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9350107 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΠΟΤΟΣ" ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
27 Δ.Δ. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3501060 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
28 Δ.Δ. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3551060 1ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
29 Δ.Δ. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3501020 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.
30 Δ.Δ. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3551020 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟ
31 Δ.Δ. Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2201010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.
32 Δ.Δ. Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2251010 1ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
33 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ.Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3451020 2ο ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ--
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ    
34 Δ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9240251 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.
35 Δ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9240079 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
36 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Δ. Ε. ΚΙΛΚΙΣ 2601020 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.
37 Δ.Δ. Ε. ΚΙΛΚΙΣ 2651020 2ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
38 ΚΡΗΤΗΣ Δ.Δ. Ε. ΧΑΝΙΩΝ 5001010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ    
39 Δ.Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170594 66ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.
40 Δ.Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170114 8ο ΔΗΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
41 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9290233 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.
42 Δ.Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9290129 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
43 Δ.Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2901010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
44 Δ.Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1001031 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ
2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
ΚΟΙΝΟ ΕΠΕΣ
45 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ.Δ. Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 0301020 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ    
46 Δ.Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9360005 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.
47 Δ.Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3601043 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
48 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9460215 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ    
49 Δ.Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 1201041 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.
50 Δ.Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 1251010 1ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ

 

 

 


Αρ.Πρωτ.122084/Δ4/25-10-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε.&Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α& Β
Πληροφορίες: Σ. Μπατσικούρα
Τηλέφωνα : 210-344 2254
Φαξ: 210-344 2253
e-mail: t09dypd(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Η Υπουργός
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις  του Νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Την αριθμ. 91327/Δ2/09-08-2011 Υπ. Απόφαση (Εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης και καθορισμού των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση των σχολικών μονάδων για τον ορισμό τους ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία).
4. Την αριθμ. 91343/Δ2/09-08-2011 Υπ. Απόφαση (Καθορισμός περιεχομένου προϋποθέσεων και διαδικασίας σύνδεσης των σχολικών μονάδων Π.Π.Σ. με φορείς)
5. Την αριθμ. 97429/Δ4/30-08-2011 Εγκύκλιο (Αναλυτική μοριοδότηση πειραματικών σχολείων)
6. Την γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)
7.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε τις παρακάτω σχολικές μονάδες ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Α. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

1

9100203

2ο 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

2

9200406

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  Ζ.Π.Α.
(ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

3

9060439

8/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ  Π.Τ.Δ.Ε.)

9060479

2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ  Π.Τ.Δ.Ε.- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)

9060552

2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ –ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

4

9110248

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

5

9050020

2ο 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

9050021

1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)

9050923

3/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)

6

9100040

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

7

9200405

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  Ζ.Π.Α.
(ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

8

9050019

1ο 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

9

9190130

3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ

10

9470186

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

11

9190016

1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.)

12

9521475

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ»

13

9520037

1ο 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ - ΡΑΛΛΕΙΟ

9520272

1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΡΑΛΛΕΙΟ
(ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)

9520271

3/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ- ΡΑΛΛΕΙΟ

14

9100214

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

15

9190494

2ο 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.
(ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ)

9190498

3ο 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.
(ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ)

Β. ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

1

0501130

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

2

1915018

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3

0501004

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

4

0501003

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

5

0501002

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

6

1701001

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

7

1901004

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

8

0501040

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

9

1901050

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

10

4101042

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

11

0501904

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

12

0501005

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

13

0601002

ΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) ΠΔ 631/1978

14

2001030

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

15

0601001

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Γ. ΛΥΚΕΙΑ

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

1

1751001

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

2

1965018

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3

0551010

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ

4

1951005

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5

0551004

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

6

1951001

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Π.Σ.Π.Θ.
(ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ) ΝΟΜΟΣ 4376/1929

9190664

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ Π.Σ.Π.Θ.)

7

0551003

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

8

0551001

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-Π.Σ.Π.Α
.(ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ) ΝΟΜΟΣ 4376/1929

9

1951004

1ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ»

10

0551904

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ  ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

11

0551002

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

12

0551015

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

13

0551905

ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ

14

0651001

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

15

3351010

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Οι ανωτέρω σχολικές μονάδες θα φέρουν του λοιπού στην επωνυμία τους τον τίτλο: «Πρότυπο Πειραματικό» αντί του μέχρι σήμερα τίτλου: «Πειραματικό».

 Οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες των περιπτώσεων α και β της παρ.1 του άρθρου 51 του Ν. 3966 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011) αποχαρακτηρίζονται από πειραματικά σχολεία.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα