edu.klimaka.gr

Ωράριο εκπαιδευτικών σε πειραματικά σχολεία

Ωράριο Εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ)

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΠΣ)

Αρ.Πρωτ.139468/Δ6/10-09-2019/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ,
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ
& Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ &
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Α. Χατζηευστρατίου
Τηλέφωνα : 210 3443141
Email: depps(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Λειτουργία των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων»

Ενόψει άμεσων νομοθετικών αλλαγών σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Η δυνατότητα υπολογισμού κατά τη με αρ. 113434/Δ1/14.8.2013 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΒΛΩ09-ΡΝ5) του δίωρου (2ώρου) στο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία (Π.&Π.Σ.), θα ισχύσει και για το σχολικό έτος 2019-2020, καθώς συντελείται εκπαιδευτικό έργο υψηλών απαιτήσεων στα Π.&Π.Σ. και υφίσταται ο σκοπός λειτουργίας τους, με ενίσχυση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, των ερευνητικών δραστηριοτήτων, των πιλοτικών εφαρμογών, της παραγωγής διδακτικού υλικού, της διαρκούς διαδικασίας αξιολόγησης εκπαιδευτικών πρακτικών κ.α.

2. Η οργάνωση των Ομίλων και όλων των δράσεων των Π.&Π.Σ. θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Πρόθεση του Υπουργείου είναι η αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας με κατεύθυνση την αναβάθμιση του παρεχόμενου από τα Π.&Π.Σ. εκπαιδευτικού έργου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 


113434/Δ1/14-08-2013/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Β’
Πληροφορίες: Αικ. Ριζάκη
e-mail : depps(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3443966

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με τη λειτουργία των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Π.Π.Σ.)»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των 36, 45 και 48 άρθρων του Νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
β) του άρθρου 329, παρ. 4α του Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».
Γ) της αριθμ. (ορισμός αρμοδιοτήτων για τα ΠΠΣ στον Υπουργό κ. Αρβανιτόπουλο
Δ) της αριθμ. 72227/Δ2/02-06-2011 (ΦΕΚ 212/ΥΟΔΔ/04-07-2011) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.361.22/4314/Δ1/14-01-2013 (ΦΕΚ 15/ΥΟΔΔ/16-01-2013) Υ.Α. «τροποποίηση της αριθμ 72227/Δ2/ 02-06-2011 (ΦΕΚ 212/ΥΟΔΔ/04-07-2011) Απόφασης, «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» και ισχύει.
Ε) τις με αριθμ. 122084/Δ4/25-10-2011 Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2546/Β/7-11-2011) «Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων» και 66365/Δ4/13-6-2012 (ΦΕΚ 1968/Τβ/18-6-2012) «Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων».
2. Τις εισηγήσεις των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Π.Π.Σ. σχετικά με τη λειτουργία των Πρότυπων Πειραματικών σχολείων
3. Την αριθμ. 18/2013 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Αποφασίζουμε

σχετικά με την λειτουργία των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων ως εξής:

1. Λόγω των αυξημένων αναγκών λειτουργίας των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Π.Π.Σ.), το ωράριο υποχρεωτικής παρουσίας των εκπαιδευτικών στις εν λόγω σχολικές μονάδες, είναι δυνατόν να ορίζεται έως και 30 ώρες εβδομαδιαίως, με απόφαση του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ) του σχολείου.

2. Η λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων αριστείας και δημιουργικότητας υλοποιείται εκτός του κανονικού ωρολογίου προγράμματος της σχολικής μονάδας και οι ώρες λειτουργίας τους προσμετρώνται στο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτούς.

3. Για την προώθηση του εκπαιδευτικού έργου υψηλών απαιτήσεων των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, όπως πρακτικές ασκήσεις φοιτητών, δειγματικές διδασκαλίες, mentoring, δράσεις ενδοεπιμόρφωσης, δράσεις διάχυσης καλών εκπαιδευτικών πρακτικών στα σχολεία της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, πειραματική εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, παραγωγή διδακτικού υλικού, διαρκής διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών πρακτικών, δομών κ.λπ., μπορούν να διατίθεται έως δύο ώρες εβδομαδιαίως από το διδακτικό ωράριο των διευθυντών, υποδιευθυντών και εκπαιδευτικών, μετά από πρόταση του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ) της σχολικής μονάδας και σχετική έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος


Αρ.Πρωτ.99067/Δ2/02-09-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Π. Φούγιαξη: 210 3442192
FAX: 2103442282
e-mail : pefou(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των Πειραματικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναφορικά με το ωράριο λειτουργίας των Πειραματικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύει ότι προβλέπεται στο εδάφιο 11, άρθρο 51, κεφάλαιο Γ΄του Ν3966/2011 δηλαδή το διδακτικό και εργασιακό ωράριο του διευθυντή, υποδιευθυντή και των λοιπών εκπαιδευτικών είναι το ίδιο με το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις λοιπές σχολικές μονάδες.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΕ και ΔΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

 

Σχετικά Άρθρα