edu.klimaka.gr

Διαδικασία Επιλογής Εκπαιδευτικών για Τοποθέτηση με Θητεία σε Πρότυπα / Πειραματικά Σχολεία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2548/2020)

Αριθμ. 79429/E2
Επιλογή Διδακτικού Προσωπικού για τοποθέτηση με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β «Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» και κυρίως του άρθρου 19 σε συνδυασμό με το άρθρο 62 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄111).
2) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
3) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
4) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
5) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
6) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).
7) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
8) Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).
9) Την υπ’ αρ. 13 από 19/6/2020 πράξη της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.).
10) Την υπ’ αρ. 32 από 22/6/2020 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
11) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/294/76896/Β1/19.6.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προκήρυξη

1. Τα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών προσόντων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι τοποθετούνται με θητεία στα σχολεία αυτά.

2. Όταν υφίσταται ανάγκη για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) προκηρύσσει διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.), με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων πραγματοποιούνται ύστερα από αίτημα των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των οικείων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κατά κλάδο και ειδικότητα. Σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισμού ενός σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. το αίτημα του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος. Η προκήρυξη αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τηςΔ.Ε.Π.Π.Σ. και των οικείων Π.Δ.Ε.. Η τοποθέτηση στα Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. αφορά το επόμενο σχολικό έτος. Η προκήρυξη καθορίζει κάθε θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή της διαδικασίας, καθώς και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών. Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι καταρτίζονται σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα, ισχύουν από την κύρωσή τους, μέχρι τη λήξη του δεύτερου διδακτικού έτους, που έπεται της κύρωσής τους.

3. Με την προκήρυξη της παρ. 2, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε θέσεις εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της Π.Δ.Ε., στην οποία οι ίδιοι υπάγονται, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στην Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) της οικείας Π.Δ.Ε., εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπάγονται σε Π.Δ.Ε., στις οποίες δεν λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για την πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μίας άλλης Π.Δ.Ε..

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με σειρά προτίμησης για πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε μέχρι πέντε συνολικά σχολεία, Πρότυπα ή Πειραματικά, της Π.Δ.Ε., στην οποία οι ίδιοι υπάγονται ή της Π.Δ.Ε., την οποία επιλέγουν, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρούσας.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας και κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών

1. Ως εκπαιδευτικοί των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα. Σε περίπτωση προκήρυξης θέσης εκπαιδευτικού κοινής ειδικότητας της μίας βαθμίδας, γίνονται δεκτές και αιτήσεις εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας της άλλης βαθμίδας, οι οποίες εξετάζονται, εάν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες από εκπαιδευτικούς της βαθμίδας της προκηρυσσόμενης θέσης.

2. Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες, οι οποίες έχουν ως εξής:

  1. η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση,
  2. το επιστημονικό-συγγραφικό έργο,
  3. το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου,
  4. η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο, και
  5. η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, η οποία αξιολογείται από την Π.Ε.Π.Π.Σ. της Π.Δ.Ε., στην οποία υπάγεται ή την οποία επιλέγει ο υποψήφιος εκπαιδευτικός, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1.

Άρθρο 3
Μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής

1. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων για τις κατηγορίες των κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 2 ανέρχεται στις 100. Δεν μοριοδοτείται προσόν, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2.

2. Τα υποκριτήρια των κριτηρίων των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 μοριοδοτούνται με σαράντα δύο (42) μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Τίτλοι σπουδών: 19 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) διδακτορικό δίπλωμα, αναγνωρισμένο ως συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176): 8 μονάδες,

ββ) δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα: 5 μονάδες,

γγ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αναγνωρισμένος ως συναφής με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015: 4 μονάδες,

δδ) δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2 μονάδες,

εε) τίτλος διδασκαλείου μετεκπαίδευσης: 2 μονάδες.
Ο τίτλος διδασκαλείου προσμετράται μόνο για την επιλογή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εξομοίωσης σύμφωνα με το π.δ. 130/1990 (Α΄ 52),

στστ) δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης: 3 μονάδες,

ζζ) δεύτερο πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διάρκειας φοίτησης μικρότερης των τεσσάρων (4) ετών: 2 μονάδες,

ηη) αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης: 2 μονάδες και

θθ) τρίτο πτυχίο: 1 μονάδα.

Τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισμού δεν μοριοδοτείται. Σε περίπτωση μετάταξης δεν μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για τη μετάταξη και μοριοδοτείται ο τίτλος που αποτέλεσε προσόν του αρχικού διορισμού.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν μεταφραστεί επίσημα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο όργανο. Στις περιπτώσεις που ζητείται η δήλωση της διάρκειας φοίτησης, όπου αυτή δεν αποδεικνύεται, αποδίδεται η μικρότερη προβλεπόμενη μοριοδότηση.

β) Επιμορφώσεις: 5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) πιστοποιητικό ή βεβαίωση ετήσιας επιμόρφωσης Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), εφόσον δεν αποτέλεσε προσόν διορισμού: 1 μονάδα,

ββ) πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος επιμόρφωσης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών ή εννεάμηνης, τουλάχιστον, διάρκειας: 1 μονάδα,

γγ) βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) κατ’ ελάχιστον δέκα ωρών: 0,1 μονάδες ανά 10 ώρες βάσει βεβαίωσης και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. Η εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών δεν μοριοδοτείται,

δδ) βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ι.Ε.Π., του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) ή άλλων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατ’ ελάχιστον δέκα ωρών: 0,1 μονάδες ανά 10 ώρες βάσει βεβαίωσης και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο,

εε) βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης επιμόρφωσης του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών: 1 μονάδα,

στστ) βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης θεματικών ενοτήτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.): 0,80 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμεται ως εξής:
ααα) 0,80 μονάδες για την ολοκλήρωση ετήσιας θεματικής ενότητας και
βββ) 0,40 μονάδες για την ολοκλήρωση εξαμηνιαίας θεματικής ενότητας,

ζζ) βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) κατ' ελάχιστο 10 ωρών: 0,1 μονάδες ανά 10 ώρες και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο,

ηη) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β επιπέδου στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.): 1 μονάδα και

θθ) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στις Τ.Π.Ε.: 0,50 μονάδες.

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αξιολογούνται, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό.

γ) Γνώση ξένων γλωσσών: 5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: 3 μονάδες,

ββ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: 2 μονάδες,

γγ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2: 1 μονάδα,

δδ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: 3 μονάδες,

εε) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: 2 μονάδες και

στστ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2: 1 μονάδα.

Αν ο υποψήφιος κατέχει αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφορετικού επιπέδου, μοριοδοτείται μόνο για το ανώτερο.

Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Η γνώση της ξένης γλώσσας που αποτέλεσε προσόν διορισμού για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης και δεν μοριοδοτείται.

δ) Συγγραφικό και ερευνητικό έργο επιστημονικού περιεχομένου συναφούς με το αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος: 5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων με Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (International Standard Book Number - ISBN): 2 μονάδες ανά βιβλίο,

ββ) βιβλία ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN: 1,5 μονάδες ανά βιβλίο,

γγ) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους διεθνών εκδοτικών οίκων με ISBN: 1 μονάδα ανά συλλογικό τόμο,

δδ) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN: 0,50 μονάδες ανά συλλογικό τόμο,

εε) εισηγήσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Σειρών (International Standard Serial Number - ISSN): 0,50 μονάδες ανά εισήγηση,

στστ) εισηγήσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή ISSN: 0,25 μονάδες ανά εισήγηση,

ζζ) συγγραφή σχολικού εγχειριδίου ή διδακτικού βιβλίου, το οποίο διανέμεται στους μαθητές ή εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες της δημόσιας εκπαίδευσης, ή συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών - Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. - Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή αναμόρφωσης - εξορθολογισμού Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι.: 0,50 μονάδες ανά περίπτωση.

ηη) δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού, πιστοποιημένου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ι.Ε.Π. ή το Π.Ι. ή με σφραγίδα ποιότητας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.): 0,25 μονάδες ανά λογισμικό,

θθ) δημιουργία επιμορφωτικού υλικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Π.Ι. ή εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων: 0,25 μονάδες ανά περίπτωση.

Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.

Στις δημοσιεύσεις της παρούσας περίπτωσης δεν συμπεριλαμβάνονται οι δημοσιεύσεις που εμπίπτουν στην υποπερίπτωση γγ) της περ. γ΄ της παρ. 3.

ε) Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά περιεχομένου συναφούς με το αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος: 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με ISSN και σύστημα κριτών: 1 μονάδα ανά άρθρο και

ββ) άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με ISSN και σύστημα κριτών: 0,50 μονάδες ανά άρθρο.

Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.

Στις δημοσιεύσεις της παρούσας περίπτωσης δεν συμπεριλαμβάνονται οι δημοσιεύσεις που εμπίπτουν στην υποπερίπτωση γγ) της περ. γ΄ της παρ. 3.

στ) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με το αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος και διακρίσεις συναφείς με το αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος: 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή σε ομάδες επιστημονικού έργου του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., Α.Ε.Ι. ή φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και διακρίσεις: 1 μονάδα ανά πρόγραμμα, επιστημονικό έργο ή διάκριση βάσει βεβαίωσης.

3. Τα υποκριτήρια των κριτηρίων των περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 μοριοδοτούνται με τριάντα οκτώ (38) μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Διδακτικά καθήκοντα σε σχολική μονάδα πέραν των απαιτούμενων ως προϋπόθεσης διεκδίκησης της θέσης: 10 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης ή ειδικής αγωγής, Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) ή Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.): 1 μονάδα ανά διδακτικό έτος και έως 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

ββ) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί θετικά για την εν λόγω διδακτική υπηρεσία: 0,50 μονάδες ανά διδακτικό έτος, το οποίο έχει αξιολογηθεί και έως 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Η μοριοδότηση της παρούσας υποπερίπτωσης προσαυξάνει την μοριοδότηση της υποπερίπτωσης αα΄,

γγ) υποστήριξη πρακτικής άσκησης φοιτητών: 0,50 μονάδες για κάθε εξαμηνιαία πρακτική άσκηση φοιτητών βάσει βεβαίωσης και έως 2 μονάδες.

Η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, Ε.Κ. ή Σ.Δ.Ε. για χρονικό διάστημα βραχύτερο του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

β) Παροχή επιμορφωτικού έργου σε προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., των Π.Ε.Κ., Α.Ε.Ι. και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δέκα (10) τουλάχιστον ωρών: 0,10 μονάδες ανά 10 ώρες βάσει βεβαίωσης και έως 5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Επιμορφωτικό έργο που αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον του υποψηφίου δεν μοριοδοτείται.

γ) Καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο: 13 μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις όπως Lingua, Σωκράτης, Comenius, Erasmus/Erasmus+, Leonardo da Vinci, eTwinning, Model United Nations (M.U.N.), European Youth Parliament (EYP), Euroscola, Βουλή των Εφήβων, κ.ά.: 0,50 μονάδες ανά πρόγραμμα ή δράση και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

ββ) συμμετοχή σε δράσεις κοινού ενδιαφέροντος ολιγομελούς ομάδας εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, εφόσον οδηγεί σε υλοποίηση δράσεων: 0,50 μονάδες ανά δράση βάσει βεβαίωσης και έως 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

γγ) συμμετοχή σε καινοτόμα διδακτική πρακτική, έρευνα δράσης ή δράση ενδοσχολικής επιμόρφωσης στο επίπεδο της σχολικής μονάδας που έχει οδηγήσει σε δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή πρακτικά συνεδρίου με σύστημα κριτών: 1 μονάδα ανά δράση και έως 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

δδ) συμμετοχή στη δημιουργία και την υλοποίηση εκπαιδευτικών ομίλων: 0,50 μονάδες ανά δράση και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

εε) συμμετοχή σε καινοτόμες σχολικές δραστηριότητες όπως περιβαλλοντικά, πολιτιστικά προγράμματα και προγράμματα αγωγής υγείας: 0,50 μονάδες ανά δράση βάσει βεβαίωσης και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

δ) Συμβουλευτικό - Καθοδηγητικό έργο και Διοικητική εμπειρία: 7 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού ή Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:1 μονάδα ανά έτος και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

ββ) άσκηση καθηκόντων Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, Σχολικού Συμβούλου, Συμβούλου Α΄ του Ι.Ε.Π. ή Παρέδρου επί θητεία του Π.Ι.: 1 μονάδα ανά έτος και έως 5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

γγ) άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλους της Δ.Ε.Π.Π.Σ., της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) ή Π.Ε.Π.Π.Σ., ή διευθυντή σχολικής μονάδας, Ε.Κ., Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ή Σ.Δ.Ε.: 1 μονάδα ανά έτος και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
Στην περίπτωση άσκησης καθηκόντων Διευθυντή σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η σχετική προϋπηρεσία πριμοδοτείται με επιπλέον 0,25 μονάδες ανά διδακτικό έτος και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.

δδ) Άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου νηπιαγωγείου ή ολιγοθέσιου δημοτικού σχολείου, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, Ε.Κ., Δ.Ι.Ε.Κ., Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Σ.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. ή υπευθύνου τομέα Ε.Κ., Προϊσταμένου Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), Υπευθύνου Λειτουργίας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων ή υπευθύνου Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης: 0,50 μονάδες ανά έτος και έως 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

εε) άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), Κέντρου Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.), Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) υπευθύνου σχολικών δραστηριοτήτων, Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων, Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), ή Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), μέλους ΕΠ.Ε.Σ., Σχολικού συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, Συμβούλου σχολικής ζωής: 0,25 μονάδες ανά έτος και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.

Χρόνος συμβουλευτικού-καθοδηγητικού έργου και διοικητικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

Συμβουλευτικό - καθοδηγητικό έργο ή διοικητική εμπειρία που εμπίπτει ταυτόχρονα σε παραπάνω από μία υποπεριπτώσεις της περίπτωσης δ΄ της παρούσας μοριοδοτείται μία φορά με βάση την υψηλότερη, κατά περίπτωση, μοριοδότηση.

ε) Αυτοδύναμο διδακτικό έργο συναφές με το αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Α.Ε.Ι.: 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού εξαμήνου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, το άρθρο 4 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266), το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112), το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή με απόφαση του αρμόδιου οργάνου: 0,50 μονάδες ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Διδακτικά έργα τα οποία συμπίπτουν χρονικά δεν μοριοδοτούνται αθροιστικά. Στην περίπτωση αυτή αποδίδεται στον υποψήφιο η μοριοδότηση που αντιστοιχεί στην διδακτική υπηρεσία, η οποία μοριοδοτείται υψηλότερα σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και ε΄ της παρούσας.

4. Το κριτήριο της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 αποτιμάται με είκοσι (20) μονάδες κατ` ανώτατο όριο.

Για την αποτίμηση του εν λόγω κριτηρίου διενεργείται προσωπική δομημένη συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της αρμόδιας Π.Ε.Π.Π.Σ., η οποία μαγνητοφωνείται. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του παιδαγωγικού λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στο αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος και εν γένει στα εκπαιδευτικά ζητήματα, οι γνώσεις και οι ικανότητες που απαιτεί η προώθηση της αποστολής των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα οργάνωσης των εκπαιδευτικών δομών. Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης συνεκτιμώνται τα στοιχεία υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου.

Τα στοιχεία, τα οποία συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

α) η συγκρότηση της σκέψης και του παιδαγωγικού λόγου και η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: 5 μονάδες,

β) η συστηματική ενημέρωση στο αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος και εν γένει στα εκπαιδευτικά ζητήματα: 7 μονάδες.
Συνεκτιμώνται ιδίως: αα) οι σύγχρονες απόψεις και η βιβλιογραφική ενημέρωση του υποψηφίου στο γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει και ββ) οι γνώσεις σύγχρονων προσεγγίσεων της διδακτικής πράξης και κυρίως της μαθησιακής διαδικασίας,

γ) οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα οργάνωσης των εκπαιδευτικών δομών: 3 μονάδες.
Συνεκτιμώνται ιδίως:
αα) η ικανότητα διαχείρισης της σχολικής τάξης και του ατομικού και συλλογικού έργου των μαθητών,
ββ) η ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με τη διεύθυνση του σχολείου, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς,
γγ) η ικανότητα οργάνωσης και αποτελεσματικής αξιοποίησης του εκπαιδευτικού χρόνου και
δδ) οι γνώσεις και η ικανότητα αξιολόγησης της λειτουργίας του σχολείου,

δ) οι γνώσεις και οι ικανότητες που απαιτεί η προώθηση της αποστολής των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.: 5 μονάδες.
Συνεκτιμώνται ιδίως οι γνώσεις και οι ικανότητες στα ακόλουθα θέματα: αα) τη συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις και την εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, ββ) την οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων, γγ) τις δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης και δδ) τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά δίκτυα, ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

Ο υποψήφιος παρουσιάζεται ενώπιον της αρμόδιας Π.Ε.Π.Π.Σ. και αφού κάνει μία σύντομη αυτοπαρουσίαση, καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα που του υποβάλλονται από τα μέλη της Π.Ε.Π.Π.Σ. και αφορούν στην τεκμηρίωση των κριτηρίων α΄ έως δ΄ της παρούσας. O συνολικός χρόνος της συνέντευξης είναι έως είκοσι (20) λεπτά.

Η αρμόδια Π.Ε.Π.Π.Σ δύναται με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων εκπαιδευτικού σε ΠΣ ή ΠΕΙΣ..

Άρθρο 4
Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

1. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων συνοδεύονται από ηλεκτρονική υποβολή του βιογραφικού σημειώματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένων σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα και αποτελούνται από:

α) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

β) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

δ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου, εισηγήσεων σε πρακτικά συνεδρίων, δημιουργίας εκπαιδευτικού λογισμικού και αρθρογραφίας με αναφορά στον αριθμό ISBN και ISSN, κατά περίπτωση.

ε) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στη διδακτική, τη διοικητική εμπειρία και το συμβουλευτικό-καθοδηγητικό έργο, από τα οποία πρέπει να προκύπτει ο χρόνος έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

στ) Συμβάσεις ή βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, παροχής επιμορφωτικού έργου και καινοτόμου εκπαιδευτικού έργου και διακρίσεις.

ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης της Π.Ε.Π.Π.Σ. περί της επιστημονικής συγκρότησης, της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του.

η) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με την οποία βεβαιώνεται η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και των λοιπών δικαιολογητικών.

Ο ανώτατος αριθμός των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ανά κατηγορία εμφαίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ. 3 του άρθρου 1.

2. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Άρθρο 5
Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων

1. Η Π.Ε.Π.Π.Σ., σε συνεδρίασή της, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. και καταρτίζει πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων στην οικεία Π.Δ.Ε..

2. Οι πίνακες δεκτών υποψηφίων καταρτίζονται κατ’ αλφαβητική σειρά. Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο αλλά ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, οι αιτήσεις των οποίων απορρίφθηκαν, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής τους.

3. Οι πίνακες της παρ. 2 αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της οικείας Π.Δ.Ε..

4. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των πινάκων της παρ. 2 ενώπιον της οικείας Π.Ε.Π.Π.Σ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, η Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

Άρθρο 6
Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης

1. Μετά την κατάρτιση των πινάκων της παρ. 2 του άρθρου 5 και την εξέτασης των ενστάσεων, σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, η Π.Ε.Π.Π.Σ. καταρτίζει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των δεκτών εκπαιδευτικών σύμφωνα με τα κριτήρια των περ. α΄ έως δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2, οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της Π.Δ.Ε. όπου υπάγεται η οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ..

2. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων της παρ. 1 ενώπιον της οικείας Π.Ε.Π.Π.Σ. σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στις ιστοσελίδες της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της Π.Δ.Ε.. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, η Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

Άρθρο 7
Πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη

1. Μετά την κατάρτιση των πινάκων της παρ. 1 του άρθρου 6 και την εξέταση των ενστάσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η Π.Ε.Π.Π.Σ. ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των δεκτών υποψηφίων σε συνέντευξη. Η πρόσκληση με τις ημερομηνίες, κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι σε συνέντευξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Π.Δ.Ε. τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

2. Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Άρθρο 8
Προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων

1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατανέμονται στα μέλη της Π.Ε.Π.Π.Σ., με εξαίρεση τον πρόεδρο, για μελέτη προκειμένου να προετοιμάσουν σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο, ως εξής: Οι αιτήσεις ταξινομούνται αλφαβητικά και χωρίζονται σε τόσα ίσα μέρη όσα και τα μέλη της Π.Ε.Π.Π.Σ. που θα εισηγηθούν σχετικά. Το κάθε μέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ. παραλαμβάνει το μέρος που του αναλογεί μετά από κλήρωση, η οποία διεξάγεται ενώπιον όλων των μελών και του γραμματέα της Π.Ε.Π.Π.Σ.. Η διαδικασία μελέτης των αιτήσεων υποψηφιότητας για την προετοιμασία σχετικής τεκμηριωμένης εισήγησης για κάθε υποψήφιο ξεκινάει αμέσως μετά την αναμόρφωση του προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6.

2. Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τρεις (3) φάσεις:

  1. εισήγηση μέλους της Π.Ε.Π.Π.Σ.,
  2. αυτοπαρουσίαση του υποψηφίου και
  3. ερωτήσεις των μελών της Π.Ε.Π.Π.Σ. προς τον υποψήφιο.

Ειδικότερα, πριν από την είσοδο του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε.Π.Π.Σ., το μέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ. που είχε αναλάβει τη μελέτη της υποψηφιότητάς του, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο.

Στη συνέχεια ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και αυτοπαρουσιάζεται.

Τέλος τα μέλη της Π.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλουν ερωτήσεις στον υποψήφιο, με σκοπό να μορφώσουν γνώμη για τα κριτήρια των περ. α΄ έως δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 3.

3. Με απόφαση της οικείας Π.Ε.Π.Π.Σ. δύναται να ορίζεται ότι η συνέντευξη λαμβάνει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία των παρ. 1 και 2 και η συνέντευξη μαγνητοφωνείται.

Άρθρο 9
Μαγνητοφώνηση της συνέντευξης

Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί με ευθύνη του Προέδρου της Π.Ε.Π.Π.Σ., σύστημα μαγνητοφώνησης. Το σύστημα μαγνητοφώνησης τίθεται σε λειτουργία με την προσέλευση του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων και την προσφώνηση του ονόματός του. Η λειτουργία του συστήματος διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα ο υποψήφιος βρίσκεται στην αίθουσα και διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου. Το προϊόν της μαγνητοφώνησης τηρείται σε ηχητικό αρχείο και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά της Π.Ε.Π.Π.Σ..

Άρθρο 10
Μοριοδότηση της συνέντευξης

1. Μετά το τέλος της συνέντευξης, κάθε μέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ. καταγράφει ξεχωριστά, αιτιολογημένα και συνοπτικά τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για την διαδικασία της συνέντευξης είναι ο μέσος όρος των μονάδων, με τις οποίες τον έχουν βαθμολογήσει τα μέλη της Π.Ε.Π.Π.Σ..

Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

2. Η βαθμολογία κάθε μέλους της Π.Ε.Π.Π.Σ. αποτυπώνεται για κάθε υποψήφιο σε ξεχωριστό έντυπο αξιολόγησης, σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας, που περιλαμβάνει τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμισή τους και υποχρεώνει κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία. Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο της Π.Ε.Π.Π.Σ. κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της Π.Ε.Π.Π.Σ.. Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη του προέδρου της Π.Ε.Π.Π.Σ. μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, οπότε αποσφραγίζονται προκειμένου να καταγραφεί η βαθμολογία των υποψηφίων στο εν λόγω κριτήριο και διατυπώνεται η εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου.

Άρθρο 11
Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γραμματέας της Π.Ε.Π.Π.Σ. έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, τα οποία περιλαμβάνουν συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της αυτοπαρουσίασης του υποψηφίου, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη της Π.Ε.Π.Π.Σ. και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Στο πρακτικό καταγράφεται η βαθμολογία κάθε μέλους της Π.Ε.Π.Π.Σ. και η συνοπτική αιτιολόγησή της, καθώς και η εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου. Επίσης, στα πρακτικά μνημονεύεται η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνέντευξη και η ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της οικείας Π.Δ.Ε., η προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, και τέλος, η λήξη των εργασιών.

Άρθρο 12
Τελικοί Αξιολογικοί Πίνακες Κατάταξης

1. Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, η οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. καταρτίζει με αξιολογική σειρά πίνακες κατάταξης ανά κλάδο και ειδικότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση με θητεία σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. με βάση τις συνολικές μονάδες και τις δηλωθείσες προτιμήσεις κάθε υποψηφίου, που έχει συμμετάσχει στη διαδικασία.

2. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων που έχει συγκεντρώσει στα επιμέρους κριτήρια. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια κατά τη σειρά που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 2.

Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο πρόεδρος της Π.Ε.Π.Π.Σ. επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ`όλη τη διάρκεια των εργασιών με ευθύνη του γραμματέα της Π.Ε.Π.Π.Σ..

Άρθρο 13
Κύρωση Τελικών
Αξιολογικών Πινάκων Κατάταξης

1. Μετά την κατάρτισή τους οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης υποβάλλονται αμελλητί από τον πρόεδρο της Π.Ε.Π.Π.Σ. στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. προς κύρωση, κατόπιν άσκησης ελέγχου νομιμότητας.

2. Οι ανωτέρω πίνακες, ύστερα από την κύρωσή τους αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της οικείας Π.Δ.Ε. για ενημέρωση των υποψηφίων.

Άρθρο 14
Τοποθέτηση

1. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. γίνεται, μετά από άσκηση ελέγχου νομιμότητας, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12.

2. Στη διάρκεια ισχύος αξιολογικού πίνακα κατάταξης, οι εγγεγραμμένοι σε αυτόν τοποθετούνται σε κενούμενες θέσεις εκπαιδευτικών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., ύστερα από πρόταση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. διαμορφώνει την πρότασή της με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσεις των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12.

Άρθρο 15
Θητεία

1. Η θητεία των εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. είναι τετραετής. Οι εκπαιδευτικοί, που τοποθετούνται σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. διατηρούν την οργανική τους θέση. Στη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας τους οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση της παιδαγωγικής, διδακτικής και υπηρεσιακής τους επάρκειας, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης και κατόπιν αίτησής τους, η θητεία των εκπαιδευτικών ανανεώνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των ανανεώσεων των θητειών. Οι εκπαιδευτικοί, που αξιολογούνται αρνητικά και οι εκπαιδευτικοί που αξιολογούνται θετικά αλλά δεν υποβάλλουν αίτηση ανανέωσης της θητείας τους στα οικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.

2. Η θητεία των νεοεισερχόμενων σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών είναι μονοετής. Στη διάρκεια της μονοετούς θητείας τους, οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση της παιδαγωγικής, διδακτικής και υπηρεσιακής τους επάρκειας, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται, έπειτα από αίτησή τους, για τετραετή θητεία, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1, στα οικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Αν η αξιολόγηση είναι αρνητική ή αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης στα οικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. με τετραετή θητεία, οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει ολοκληρώσει μία μονοετή θητεία με θετική αξιολόγηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., δεν εκπληρώνει εκ νέου μονοετή εισαγωγική θητεία, αν τοποθετηθεί μεταγενέστερα με θητεία σε άλλο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

3. Στη διάρκεια της θητείας του σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλει αίτηση μετάθεσης ή απόσπασης. Αν ο εκπαιδευτικός μετατεθεί ή αποσπαστεί και αναλάβει υπηρεσία στον φορέα απόσπασης κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτή λήγει αυτοδικαίως. Στις περιπτώσεις αυτές, ο εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για τα επόμενα δύο (2) σχολικά έτη. Στη διάρκεια της θητείας του σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ο εκπαιδευτικός δεν δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε άλλο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

Άρθρο 16
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Έως τη συγκρότηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4692/2020 τις αρμοδιότητές της ασκεί η Ε.Ε.Π.Π.Σ., η οποία συστάθηκε και συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 94 του ν. 4610/2019 (Α΄70), την υπ’ αρ. 176314/Δ6/18/12.11.2019 (Β΄ 4181) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και την υπ’ αρ. 180657/Δ6/19.11.2019 (ΥΟΔΔ 992) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Μέχρι τη συγκρότηση των ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 4692/2020, τα ΕΠ.Ε.Σ. που συγκροτήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 167 του ν. 4635/2019 (Α΄167) συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητες των ΕΠ.Ε.Σ..

3. Για την επιλογή των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν με μονοετή θητεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. μπορούν, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί, με απόφαση της Ε.Ε.Π.Π.Σ. να συγκροτηθούν Π.Ε.Π.Π.Σ., οι οποίες αποτελούνται από τον Πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4692/2020, ένα (1) μέλος της περ. γ` της παρ. 1 του ως άνω άρθρου 15, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και ένα (1) μέλος που είναι Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Ειδικά στις Π.Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας δύναται να συνιστώνται:

  1. πέντε (5) Π.Ε.Π.Π.Σ. στην Π.Δ.Ε. Αττικής, εκ των οποίων δύο (2) για την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης και την επιλογή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τρεις (3) για την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης και την επιλογή εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και
  2. τρεις (3) Π.Ε.Π.Π.Σ. στην Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, εκ των οποίων μία (1) για την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης και την επιλογή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δύο (2) για την κατάρτιση αξιολογικών πινάκων κατάταξης και την επιλογή εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4. Τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. των Π.Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας κατανέμονται στις Π.Ε.Π.Π.Σ. που συνιστώνται στις ανωτέρω Π.Δ.Ε., σύμφωνα με την παρ. 3. Η κατανομή των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στις Π.Ε.Π.Π.Σ. της παρ. 3, καθορίζεται με την απόφαση συγκρότησης των επιτροπών. Με όμοια απόφαση μπορούν να συγκροτηθούν επιπλέον Π.Ε.Π.Π.Σ. στις Π.Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, αν το απαιτεί ο αριθμός των υποψηφίων.

5. Κατά τα λοιπά, για τον τρόπο λειτουργίας των Π.Ε.Π.Π.Σ. του παρόντος εφαρμόζεται το άρθρο 15 του ν. 4692/2020 και οι διατάξεις της παρούσας απόφασης.

6. Η κατάρτιση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης για την επιλογή των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν με μονοετή θητεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στα Π.Σ. και τα ΠΕΙ.Σ., ανατίθεται στα ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της πρώτης επιλογής των υποψηφίων, τα οποία γι` αυτόν τον λόγο αποκτούν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ. 3 του άρθρου 1. Στην περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου της πρώτης επιλογής των υποψηφίων, η κατάρτιση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης ανατίθεται στο ΕΠ.Ε.Σ. του συνδεδεμένου σχολείου, στις συνεδριάσεις του οποίου, για τον σκοπό αυτόν, συμμετέχει και ο διευθυντής του σχολείου, το οποίο αφορά η επιλογή.

7. Για τη σύνταξη των πινάκων κατάταξης της παρ. 6, το ΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζει με τη συμμετοχή των μελών των περ.α΄ έως γ` της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4692/2020 ή με τη συμμετοχή των μελών των περ. α΄, β` και δ΄ της παρ.5 του άρθρου 167 του ν. 4635/2019, αν το ΕΠ.Ε.Σ. δεν έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 4692/2020.

8. Για την εφαρμογή της παρ. 6, οι διαδικασίες των άρθρων 5 και 6 ενοποιούνται και καταρτίζεται προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης, ο οποίος περιλαμβάνει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και την κατάταξή τους σύμφωνα με τα κριτήρια των περ. α΄ έως δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2, καθώς και τους αριθμούς πρωτοκόλλου των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων, οι αιτήσεις των οποίων απορρίφθηκαν και την αιτιολογία της απόρριψής τους. Ο πίνακας του προηγούμενου εδαφίου αναρτάται στις ιστοσελίδες του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., της οικείας Π.Δ.Ε. και της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση. Οι ενστάσεις της παρ. 4 του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 6 ασκούνται εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 6 και εξετάζονται εντός της οριζόμενης στην ίδια παράγραφο προθεσμίας από το οικείο ΕΠ.Ε.Σ.. Σε περίπτωση αποδοχής ένστασης που υπάγεται στην παρ. 4 του άρθρου 5, ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης αναπροσαρμόζεται με τη συμπερίληψη και μοριοδότηση των κριτηρίων των περ. α΄ έως δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του αποκλεισθέντος υποψηφίου.

9. Η αποτίμηση του κριτηρίου της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 γίνεται από την αρμόδια Π.Ε.Π.Π.Σ. της παρ. 3, ήτοι από την Π.Ε.Π.Π.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. ή την Π.Ε.Π.Π.Σ., στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το σχολείο της πρώτης επιλογής του υποψηφίου για τις Π.Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

10. Μετά την αποτίμηση του κριτηρίου της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 2, καταρτίζονται από τις αρμόδιες Π.Ε.Π.Π.Σ. οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης. Μετά την αποτίμηση του κριτηρίου της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 από όλες τις Π.Ε.Π.Π.Σ. των Π.Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, καταρτίζονται και κυρώνονται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή την Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση, οι ενιαίοι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών των οικείων Π.Δ.Ε.

11. Για τα θέματα που δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι οικείες διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 17
Παράρτημα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται Παράρτημα με τον τύπο του έντυπου υποδείγματος για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης των υποψηφίων, στο πλαίσιο της συνέντευξης, το οποίο έχει ως εξής:

Παράρτημα
ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ του/της...................................., Α.Μ.......υποψηφίου/-ιας για τοποθέτηση με θητεία σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου εκτιμώνται με βάση τις προβλέψεις της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α΄111), ως εξής:

Αξιολογούμενα Στοιχεία Αξιολογικές Μονάδες Αριθμητικώς Ολογράφως
1. Συγκρότηση της Σκέψης και του Παιδαγωγικού Λόγου και Ικανότητα Έκφρασης και Επικοινωνίας
2. Συστηματική Ενημέρωση στο Αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος και εν γένει στα Εκπαιδευτικά Ζητήματα
3. Γνώσεις και οι Ικανότητες σε θέματα Οργάνωσης των Εκπαιδευτικών Δομών
4. Γνώσεις και Ικανότητες που απαιτεί η Προώθηση της Αποστολής των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Μέσος όρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Ονοματεπώνυμο Αξιολογητή – Μέλους της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
.................................................. .........................
Υπογραφή

Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα