edu.klimaka.gr

Οργάνωση και Λειτουργία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

Αρ.Πρωτ.Κ1/192979/14-11-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Ιστοσελίδα : http://www.gsae.edu.gr
Τηλ:. : 2131311633-639-619-635-696-679-659-672-656

Θέμα: «Τροποποίηση του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2525/1997 (Α΄188) «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4 και 6 του ν. 3879/2010 (Ά 163) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις όπως ισχύουν».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 27 και 44 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις όπως ισχύουν».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 7 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118).
5. Τις διατάξεις των παρ. 5,6,7 του άρθρου 42 του Ν. 4403/2016 (Α΄ 125).
6. Το Π.Δ. 114/29-8-2014 (ΦΕΚ 181Α/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
7. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
8. Το Π.Δ. 73/23-9-2015 (Α’116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/Β’19-6-2015) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ».
10.Τη σχετική πρόταση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για την τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας των ΣΔΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούνται τα άρθρα 6 και 7 του Ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Ά 1861/2014 ως εξής:

6. Προσωπικό

Το προσωπικό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) αποτελείται από τον Διευθυντή, τον Υποδιευθυντή, το εκπαιδευτικό προσωπικό, το Σύμβουλο Σταδιοδρομίας, τον Σύμβουλο Ψυχολόγο και τους Διοικητικούς Υπαλλήλους.

Α. Ο διευθυντής του Σ.Δ.Ε.:

Ι. α. Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ, για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου.

β. Έχει την ευθύνη για τις σχέσεις και τη συνεργασία με τους τοπικούς και άλλους φορείς για την προώθηση των στόχων του σχολείου.

γ. Είναι υπεύθυνος για ζητήματα διοίκησης προσωπικού του Σ.Δ.Ε.

δ. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων.

ε. Φροντίζει για την καλή εκπροσώπηση του σχολείου σε δημόσιες συναντήσεις.

στ. Αποστέλλει στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ όλα τα στοιχεία που αφορούν στην λειτουργία του σχολείου (εγγραφές, φοίτηση, δραστηριότητες του σχολείου, ενημερωτικές εκθέσεις, στατιστικά στοιχεία κ.λπ.).

Ειδικότερα έχει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.4, ν. 4186/2013 τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. ευθύνεται για την οικονομική και διοικητική διαχείριση του ΣΔΕ,

2. ευθύνεται για την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των αποφάσεων, που εκδίδουν τα αρμόδια όργανα της διοίκησης,

3. ενημερώνει και ευθύνεται για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, εντύπως ή και ηλεκτρονικά, και συνεργάζεται με την κεντρική και τις αρμόδιες περιφερειακές Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη ρύθμιση κάθε λειτουργικού θέματος αρμοδιότητάς του, ευθύνεται για την έγκαιρη και αξιόπιστη τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία της οικονομικής λειτουργίας του ΣΔΕ, καθώς και για την ηλεκτρονική ενημέρωση των υπηρεσιακών φακέλων του προσωπικού του,

4. αναθέτει στο εκπαιδευτικό προσωπικό του ΣΔΕ συγκεκριμένες αρμοδιότητες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, την εφαρμογή προγραμμάτων εισαγωγής και διδακτικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής.

5. χορηγεί στο προσωπικό του ΣΔΕ του οποίου προΐσταται τις νόμιμες άδειες. Για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών ο διευθυντής ενημερώνει, αυθημερόν, την οικεία ΔΔΒΜ.

6. όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο υποδιευθυντής, τότε ο διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο ΣΔΕ και ο οποίος ορίζεται με απόφαση του διευθυντή. Αν στο ΣΔΕ (με αριθμό εκπαιδευομένων πάνω από 180) έχουν τοποθετηθεί δύο υποδιευθυντές, ο διευθυντής αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή που ορίζεται με απόφασή του και σε περίπτωση που και αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, από το δεύτερο υποδιευθυντή. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο δεύτερος υποδιευθυντής ή αν πρόκειται για ΣΔΕ στο οποίο δεν τοποθετείται υποδιευθυντής, ο διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο ΣΔΕ, ο οποίος ορίζεται με απόφασή του. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν οριστεί αναπληρωτής, ο διευθυντής αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο εκπαιδευτικό του ΣΔΕ (άρθρο 27 παρ.8 ν. 4186/2013).

ΙΙ. Ο διευθυντής του Σ.Δ.Ε., πέραν των τακτικών αποδοχών του, λαμβάνει επίδομα θέσης που αντιστοιχεί στο επίδομα θέσης των Διευθυντών Γυμνασίων του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης.

ΙΙΙ. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ασκεί διδακτικό έργο τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως.

Β. Ο υποδιευθυντής του Σ.Δ.Ε. (άρθρο 27 παρ.9, ν. 4186/2013) συνεπικουρεί τον διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει. Ειδικότερα, ο υποδιευθυντής ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. μεριμνά για την υλοποίηση του διοικητικού έργου,

2. εκτελεί τις αποφάσεις του διευθυντή και του συλλόγου των διδασκόντων που αφορούν σε θέματα φοίτησης των εκπαιδευομένων και

3. όσες άλλες αρμοδιότητες του αναθέτει ο διευθυντής.

Στα Σ.Δ.Ε. που έχουν τοποθετηθεί δύο υποδιευθυντές, η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ τους γίνεται με απόφαση του διευθυντή. Ο υποδιευθυντής δεν ασκεί διδακτικά καθήκοντα παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από έγκριση της ΓΓΔΒΜΝΓ.

Γ. Ο σύλλογος διδασκόντων (άρθρο 27, παρ. 11,12,13 ν. 4186/2013, Α’ 193)

1. Ο ρόλος του διδάσκοντα στα Σ.Δ.Ε. είναι ενεργά συμμετοχικός. Ο διδάσκων δεν αρκείται στο καθαρά διδακτικό έργο, αλλά ο ίδιος ως ερευνητής διαγιγνώσκει τις μορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων, διαμορφώνει πρόταση προγράμματος διδασκαλίας, και σε συνεργασία με τον Διευθυντή αξιολογεί, ερευνά και αναζητεί τρόπους επίλυσης προβλημάτων, σχεδιάζει και παράγει διδακτικό υλικό ή προσαρμόζει και αξιοποιεί το υπάρχον.

2. Σε κάθε Σ.Δ.Ε. λειτουργεί ο σύλλογος διδασκόντων, στον οποίο συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές ενηλίκων που υπηρετούν στη μονάδα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΣΔΕ αποτελούν αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί καθώς και εκπαιδευτές ενηλίκων. (άρθρο 27, παρ. 14β, ν. 4186/2013, Α’ 193)

3. Ειδικότερα ο σύλλογος των διδασκόντων:

α. συμβάλλει στη χάραξη κατευθύνσεων για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στο επίπεδο του Σ.Δ.Ε., στην ομαλή λειτουργία του, καθώς και στην παιδαγωγική διευθέτηση των σπουδαστικών ζητημάτων,

β. διαπιστώνει και αξιολογεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες και αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο προσωπικό, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, γ. αποφασίζει για θέματα φοίτησης, επίδοσης και αξιολόγησης των εκπαιδευομένων δ. Στο σύλλογο των διδασκόντων προεδρεύει ο διευθυντής του Σ.Δ.Ε. Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, τακτικά ή έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του. Ο σύλλογος των διδασκόντων συγκαλείται έκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσει τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του με έγγραφη αίτησή του, στην οποία προσδιορίζει τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2690/1999 (Α΄ 45).

4. Για τους αποσπασμένους από τη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εκπαιδευτικούς, ισχύει το προβλεπόμενο για κάθε εκπαιδευτικό ωράριο.

5.Για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων, ισχύει πρόγραμμα διδασκαλίας με αριθμό ωρών που καθορίζει απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

6. Η παρουσία των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα είναι υποχρεωτική κατά τις ώρες λειτουργίας του ΣΔΕ

7. Στα Σ.Δ.Ε. είναι δυνατόν να καθορίζονται ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας για ορισμένους εκπαιδευόμενους σε γνωστικά πεδία στα οποία κρίνεται απαραίτητο, μετά από απόφαση του συλλόγου. Στην περίπτωση που οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί του Σ.Δ.Ε. έχουν καλύψει το ωράριό τους, οι ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας ανατίθενται σε ωρομίσθιους εκπαιδευτές ενηλίκων. Η ενισχυτική διδασκαλία είναι δυνατόν να πραγματοποιείται κάθε μέρα, πριν την έναρξη των μαθημάτων ή με τη λήξη τους.

8. Η επάρκεια και η διαρκής ανανέωση και επικαιροποίηση των προσόντων του εκπαιδευτικού προσωπικού όπως και η χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, εξειδικεύονται τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων στα Σ.Δ.Ε.

10. Στα Σ.Δ.Ε. μπορούν να προσφέρουν διδακτικό έργο εθελοντές εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές ενηλίκων ευαισθητοποιημένοι και ενημερωμένοι στη φιλοσοφία και το πρόγραμμα των Σ.Δ.Ε.. Η ανάθεση εθελοντικού διδακτικού έργου γίνεται μετά από εισήγηση του διευθυντή, σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και έγκριση του Τμήματος Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων της ΓΓΔΒΜΝΓ. Επισημαίνεται ότι ο εθελοντής δεν αξιολογεί τους εκπαιδευόμενους. Επίσης, εκπαιδευτές διαφόρων ειδικοτήτων, καλλιτέχνες και επιστήμονες μπορούν ομοίως να προσφέρουν έργο ενταγμένο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σχολείου (π.χ. εργαστήρια, ημερίδες ενημέρωσης, διαθεματικά σχέδια δράσης κ.ά.).

Δ. Συμβουλευτικά Όργανα των Σ.Δ.Ε.

Για την καλύτερη λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας θεσμοθετούνται ως Συμβουλευτικά Όργανα:

1. Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος (μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου των Σ.Δ.Ε) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Παρακολουθεί και υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο των Σχολείων

β. Υποβάλλει προτάσεις στο Διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων για την παιδαγωγική και επιμορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών

2. Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Συμμετέχει μια (1) ώρα εβδομαδιαίως σε κάθε τμήμα.

β. Παρέχει ατομική και ομαδική Συμβουλευτική με στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων για την είσοδο ή επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας.

γ. Αναζητά πηγές πληροφόρησης, συλλέγει, οργανώνει και παρέχει πληροφοριακό υλικό ικανό να καλύψει τις ανάγκες-αιτήματα των εκπαιδευομένων όσον αφορά τις επαγγελματικές τους δυνατότητες.

δ. Επικοινωνεί με άλλους φορείς-υπηρεσίες εξειδικευμένες σε θέματα σχετικά με την αγορά εργασίας, εκπαιδευτικούς φορείς, φορείς κατάρτισης και παραπέμπει τους εκπαιδευομένους στις κατάλληλες υπηρεσίες.

ε. Δημιουργεί αρχείο εκπαιδευομένων και οργανώνει σύστημα παρακολούθησης της εξέλιξής τους.

3. Ο Σύμβουλος Ψυχολόγος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Συμμετέχει μια (1) ώρα εβδομαδιαίως σε κάθε τμήμα

β. Παρέχει ατομική και ομαδική Συμβουλευτική με στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων.

γ. Παρεμβαίνει υποστηρικτικά σε πρόσωπα ή ομάδες που δυσκολεύονται να λειτουργήσουν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

δ. Συνεργάζεται, ενημερώνει και στηρίζει το εκπαιδευτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν.

Ε. Γραφείο Γραμματείας Σ.Δ.Ε. (άρθρου 27, παρ. 16 ν. 4186/2013)

1. Σε κάθε Σ.Δ.Ε. για την υποστήριξη του έργου αυτού, λειτουργεί Γραφείο Γραμματείας. Στο γραφείο αυτό υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, τη διακίνηση των εγγράφων, την αρχειοθέτηση αυτών και την επιμέλεια της αλληλογραφίας του Διευθυντή, καθώς και την αναπαραγωγή των εγγράφων και λοιπού έντυπου υλικού. Οι θέσεις των υπηρετούντων στο Γραφείο Γραμματείας καλύπτονται από διοικητικούς υπαλλήλους με απόσπαση από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή με διάθεση από τις οικείες ΔΔΒΜ.

2. Οι ανωτέρω θέσεις δύνανται να καλύπτονται και με μετατασσόμενους υπαλλήλους, κατηγορίας Δ.Ε. Διοικητικού από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή τις υπηρεσίες των εποπτευόμενων φορέων του, που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Οι ανωτέρω μετατάσσονται σε θέσεις συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν, με ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων από τις οποίες προέρχονται.

7. Επιλογή Προσωπικού – Διαδικασία Στελέχωσης

1. Το προσωπικό των Σ.Δ.Ε. (Διευθυντές, Εκπαιδευτές Ενηλίκων, Εκπαιδευτικοί, Σύμβουλοι και Γραμματείς) επιλέγεται για ορισμένο χρόνο.

2. α. Υποψήφιοι για τη θέση του διευθυντή και του υποδιευθυντή είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

β. Υποψήφιοι για τις θέσεις των εκπαιδευτικών είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με διετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μόνιμοι αποσπασμένοι, ή με ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι (ν. 4186/2013, άρθρου 27, παρ. 1).

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα ΔΒΜΝΓ, εξειδικεύονται τα κριτήρια επιλογής των αποσπασμένων και των ωρομισθίων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων για τα Σ.Δ.Ε. (ν. 4168 άρθρο 27 παρ.15ε).

4. Η επιλογή των Παιδαγωγικών Συμβούλων, των Συμβούλων Ψυχολόγων, των Συμβούλων Σταδιοδρομίας, των ωρομισθίων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων γίνεται από τριμελείς επιτροπές αποτελούμενες από δύο μέλη τα οποία ορίζονται από τη ΓΓΔΒΜΝΓ καθώς και το Διευθυντή του οικείου ΣΔΕ.

5. Οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού ολοκληρώνονται μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν κενές θέσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, αυτές είναι δυνατόν να καλύπτονται άμεσα από τον πίνακα επιλαχόντων.

6. α. Οι αποσπάσεις ή προσλήψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν ισχύ για ένα σχολικό έτος.

β. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του Τμήματος Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, είναι δυνατόν να ανανεώνεται η απόσπαση των μονίμων εκπαιδευτικών. Στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη είναι η εν γένει παρουσία των εκπαιδευτικών η οποία πρέπει να συνάδει με τις αρχές και τη φιλοσοφία των Σ.Δ.Ε., και να χαρακτηρίζεται από συνέπεια ως προς τις υπηρεσιακές υποχρεώσεις και τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, η συνεργασία και πρωτοβουλία, καθώς και σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους.

γ. Σε περίπτωση που προτείνεται η διακοπή ή η μη ανανέωση της απόσπασης ή της σύμβασης του εκπαιδευτικού ή του ωρομίσθιου εκπαιδευτή ενηλίκων, απαιτείται τεκμηριωμένη έκθεση, του διευθυντή με το μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης.

7. Η απασχόληση εκπαιδευτικών, αποσπασμένων ή ωρομισθίων, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε αντίστοιχα δημόσια σχολεία.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 2-11-2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Απόσπασμα από ΦΕΚ 1861/2014

(Καταργεί την αριθ.260 στο ΦΕΚ 34/2008 την Αριθμ.260)

Αριθμ. 5953
Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 132/1989 (Α΄ 64/03−04−1989) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2525/1997 (Α΄ 188) «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 6 του νόμου 3879/2010 (Α΄ 163) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 26, 27 του νόμου 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. 7 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89 ΦΕΚ 134 Α /10−6−2014 2013 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» .
7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της αρ. 94654/ΣΤ5/ 19−06−2014 απόφασης (Β΄ 1618) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο»,
8. Τη σχετική πρόταση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης για την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας ΣΔΕ.
9. Το γεγονός ότι από τον παρόντα κανονισμό δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Άρθρο 1
Ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

1. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της χώρας είναι σχολεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων που λειτουργούν σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

2. Τα Σ.Δ.Ε. ιδρύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. (άρθρο 5, παρ.1 Ν. 2525/1997 – Α΄ 188).

3. Τμήματα Σ.Δ.Ε. είναι δυνατόν να λειτουργούν, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, εκτός της έδρας του σχολείου και εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας.

4. Τα Σ.Δ.Ε. υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), η οποία έχει και την ευθύνη λειτουργίας τους. Η διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου δύναται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης να ανατίθεται προς υλοποίηση σε παρόχους υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησης του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

5. Στους απόφοιτους των Σ.Δ.Ε. χορηγείται απολυτήριος τίτλος ισότιμος προς το απολυτήριο του Γυμνασίου.

6. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελούν περιφερειακές υπηρεσίες των Διευθύνσεων Διά Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) οι οποίες αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του Ν.4186/2013 (Α΄ 193).

Άρθρο 2
Σκοπός – Στόχοι

1. Σκοπός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι η συνολική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων και η πληρέστερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, καθώς και η αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στο χώρο της εργασίας.

2. Στόχοι των Σ.Δ.Ε. είναι:

α. Η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πολιτών 18 ετών και άνω.

β. Η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

γ. Η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα τους βοηθήσουν στην κοινωνική – οικονομική ένταξη και ανέλιξη.

δ. Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων.

ε. Η συμβολή στην ένταξή τους ή στη βελτίωση της θέσης τους στον χώρο της εργασίας.

Άρθρο 3
Βασικές Αρχές – Βασικά Χαρακτηριστικά

1. Για την επίτευξη του σκοπού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) θεωρούνται τρεις βασικές αρχές ως στοιχεία ταυτότητας του θεσμού:

α. Τα εκπαιδευτικά μέσα που αξιοποιούνται για την επίτευξη του βασικού σκοπού είναι ευέλικτα, ώστε να υποστηρίζουν κάθε εκπαιδευόμενο.

β. Οι ανάγκες των εκπαιδευομένων προσεγγίζονται εν όλω και όχι εν μέρει. Για να επιτύχουν στην προσπάθειά τους οι εκπαιδευόμενοι, πρέπει να υποστηριχθούν στην αντιμετώπιση δυσκολιών σε άλλους τομείς, όπως στην υγεία, την οικογένεια, τον εργασιακό χώρο, τον άμεσο κοινωνικό περίγυρο

γ. Το σύνθετο και η ποικιλία των εκπαιδευτικών αναγκών απαιτούν πολυεπιδέξιο εκπαιδευτικό και επιστημονικό δυναμικό, το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στην πολυπλοκότητα των καθηκόντων που θα του ανατεθεί.

2. Στο πλαίσιο των παραπάνω αρχών, τα Σ.Δ.Ε.:

α. Επιδιώκουν τη συνεργασία και τη σύμπραξη με όλους τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς για την ευαισθητοποίηση των κοινωνικών ομάδων στις οποίες απευθύνονται τα σχολεία.

β. Ακολουθούν παιδαγωγικές προσεγγίσεις που εστιάζουν στις ατομικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των εκπαιδευομένων.

γ. Δίνουν έμφαση στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

δ. Καλλιεργούν κοινωνικές δεξιότητες και βοηθούν τους εκπαιδευομένους να διαμορφώνουν θετικές στάσεις, ως ενεργοί πολίτες και μέλη της κοινωνίας, σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

ε. Διαμορφώνουν ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών ώστε να αξιοποιούνται όλοι οι κοινωνικοί χώροι στους οποίους υπάρχει γνώση και συσσωρευμένη εμπειρία (χώροι εργασίας, κοινωνικής συνάθροισης, καλλιτεχνικής δημιουργίας, πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.ά.).

στ. Συνεργάζονται μεταξύ τους και αναπτύσσουν κοινές δράσεις.

Άρθρο 4
Διάρκεια και Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

1. Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) ορίζεται σε δύο (2) σχολικά έτη.

2. Το διδακτικό έτος αρχίζει στις 15 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 30 Ιουνίου. Το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου γίνονται αναπληρώσεις, παρουσιάσεις projects και εργαστηρίων. Οι σχολικές εορτές και αργίες, η άδεια συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις του κλάδου των εκπαιδευτικών και οι διακοπές ορίζονται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

3. Στα Σ.Δ.Ε. υιοθετείται η αρχή των πολυγραμματισμών. Ο βασικός πυρήνας του προγράμματος σπουδών συγκροτείται από:

α. Τον Γλωσσικό Γραμματισμό (ελληνική γλώσσα)

β. Τον Αριθμητικό Γραμματισμό

γ. Τον Πληροφορικό Γραμματισμό

δ. Τον Γλωσσικό Γραμματισμό (αγγλική γλώσσα)

ε. Τoν Κοινωνικό Γραμματισμό στ. Τον Επιστημονικό Γραμματισμό

ζ. Τον Περιβαλλοντικό Γραμματισμό

η. Την Πολιτισμική−Αισθητική Αγωγή Δραστηριότητες που σχετίζονται με την ελεύθερη έκφραση των εκπαιδευομένων, μέσω των τεχνών και του αθλητισμού, με απώτερο στόχο την ποιοτική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου τους, και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

4. Τα προγράμματα σπουδών είναι ανοικτά και ευέλικτα. Αφετηρία της κατάρτισής τους είναι η διάγνωση των αναγκών σε γνώσεις αλλά και δεξιότητες των εκπαιδευομένων.  Η γνώση αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό αγαθό.

5. Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην παροχή γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων σχετικών με:

α. Τη χρήση του γραπτού και προφορικού λόγου στην ελληνική γλώσσα.

β. Τη χρήση των αριθμών στην καθημερινή ζωή.

γ. Τη σύγχρονη τεχνολογία και ιδιαίτερα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

δ. Τις φυσικές επιστήμες. ε. Τη χρήση της αγγλικής γλώσσας.

στ. Τις κοινωνικές επιστήμες.

ζ. Το φυσικό περιβάλλον.

η. Τον πολιτισμό.

θ. Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εκπαιδευομένων ως ενεργών πολιτών.

ι. Την επαγγελματική και εργασιακή ζωή.

ια. Τις προσωπικές επιλογές και ενδιαφέροντα (καλές τέχνες, μουσική, άθληση κ.ά.).

6. Το πρόγραμμα σπουδών επικαιροποιείται, πριν την έναρξη του σχολικού έτους, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν πρότασης της ΓΓΔΒΜ.

α. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί συνάρτηση του αριθμού των εκπαιδευομένων, των εκπαιδευτικών και της διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών, συντάσσεται την πρώτη εβδομάδα της εκπαιδευτικής περιόδου από το Διευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων και εγκρίνεται από τη ΓΓΔΒΜ.

β. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα καλύπτει 25 ώρες (20 ώρες καλύπτονται από Γραμματισμούς, 2 ώρες από Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και 3 ώρες από σχέδια δράσης (projects).

γ. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα είναι δυνατόν να τροποποείται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και προτεραιότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 5
Οργάνωση – Όργανα Διοίκησης Σ.Δ.Ε

1. Κάθε τμήμα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) αριθμεί από δώδεκα (12) έως είκοσι (20) εκπαιδευόμενους.

2. Το Σ.Δ.Ε. αποτελεί βιώσιμη σχολική μονάδα με δυο έτη λειτουργίας, όταν αριθμεί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) εκπαιδευόμενους και έχει δύο (2) τουλάχιστον τμήματα. Απόκλιση από τα ανωτέρω είναι δυνατή μόνο μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης.

3 Η διοίκηση του Σ.Δ.Ε. ασκείται από τον Διευθυντή, τον Υποδιευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4186/2013, Α΄ 193).

Άρθρο 6
Προσωπικό

Το προσωπικό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) αποτελείται από τον Διευθυντή, τον Υποδιεθυντή, τους εκπαιδευτικούς, το Σύμβουλο Σταδιοδρομίας και τον Σύμβουλο Ψυχολόγο και τους Διοικητικούς Υπαλλήλους.

Α. Ο διευθυντής του Σ.Δ.Ε.:

Ι. α. Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου.

β. Έχει την ευθύνη για τις σχέσεις και τη συνεργασία με τους τοπικούς και άλλους φορείς για την προώθηση των στόχων του σχολείου.

γ. Είναι υπεύθυνος για ζητήματα διοίκησης προσω πικού του Σ.Δ.Ε.

δ. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Δι− δασκόντων.

ε. Φροντίζει για την καλή εκπροσώπηση του σχολείου σε δημόσιες συναντήσεις.

στ. Αποστέλλει στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. όλα τα στοιχεία που αφορούν στην λειτουργία του σχολείου (εγγραφές, φοίτηση, δραστηριότητες του σχολείου, ενημερωτικές εκθέσεις, στατιστικά στοιχεία κ.λπ.). Ειδικότερα έχει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.4, Ν.4186/2013 τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. ευθύνεται για την οικονομική και διοικητική διαχείριση του ΣΔΕ,

2. ευθύνεται για την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των αποφάσεων, που εκδίδουν τα αρμόδια όργανα της διοίκησης,

3. ενημερώνει και ευθύνεται για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, εντύπως ή και ηλεκτρονικά, και συνεργάζεται με την κεντρική και τις αρμόδιες περιφερειακές Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη ρύθμιση κάθε λειτουργικού θέματος αρμοδιότητάς του, ευθύνεται για την έγκαιρη και αξιόπιστη τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία της οικονομικής λειτουργίας του ΣΔΕ, καθώς και για την ηλεκτρονική ενημέρωση των υπηρεσιακών φακέλων του προσωπικού του,

4. αναθέτει στους εκπαιδευτικούς του ΣΔΕ συγκεκριμένες αρμοδιότητες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, την εφαρμογή προγραμμάτων εισαγωγής και διδακτικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής.

5. χορηγεί στο προσωπικό του ΣΔΕ του οποίου προΐσταται τις νόμιμες άδειες. Για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών ο διευθυντής ενημερώνει, αυθημερόν, την οικεία ΔΔΒΜ.

6. όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο υποδιευθυντής, τότε ο διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο ΣΔΕ και ο οποίος ορίζεται με απόφαση του διευθυντή. Αν στο ΣΔΕ (με αριθμό εκπαιδευομένων πάνω από 180) έχουν τοποθετηθεί δύο υποδιευθυντές, ο διευθυντής αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή που ορίζεται με απόφασή του και σε περίπτωση που και αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, από το δεύτερο υποδιευθυντή. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο δεύτερος υποδιευθυντής ή αν πρόκειται για ΣΔΕ στο οποίο δεν τοποθετείται υποδιευθυντής, ο διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο ΣΔΕ, ο οποίος ορίζεται με απόφασή του. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν οριστεί αναπληρωτής, ο διευθυντής αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο εκπαιδευτικό του ΣΔΕ (άρθρο 27 παρ. 8 Ν. 4186/2013).

ΙΙ. Ο διευθυντής του Σ.Δ.Ε., πέραν των τακτικών αποδοχών του, λαμβάνει επίδομα θέσης που αντιστοιχεί στο επίδομα θέσης των Διευθυντών Γυμνασίων του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης.

ΙΙΙ. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ασκεί διδακτικό έργο τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως.

Β. Ο υποδιευθυντής του Σ.Δ.Ε. (άρθρο 27 παρ.9, ν. 4186/2013) συνεπικουρεί τον διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει. Ειδικότερα, ο υποδιευθυντής ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. μεριμνά για την υλοποίηση του διοικητικού έργου,

2. εκτελεί τις αποφάσεις του διευθυντή και του συλλόγου των διδασκόντων που αφορούν σε θέματα φοίτησης των εκπαιδευομένων και

3. όσες άλλες αρμοδιότητες του αναθέτει ο διευθυντής.

Στα Σ.Δ.Ε. που έχουν τοποθετηθεί δύο υποδιευθυντές, η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ τους γίνεται με απόφαση του διευθυντή.

Ο υποδιευθυντής δεν ασκεί διδακτικά καθήκοντα παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από έγκριση της ΓΓΔΒΜ.

Γ. Ο σύλλογος διδασκόντων (άρθρο 27, παρ. 11,12,13 ν. 4186/2013, Α΄ 193).

1. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα Σ.Δ.Ε. είναι ενεργά συμμετοχικός. Ο εκπαιδευτικός δεν αρκείται στο καθαρά διδακτικό έργο, αλλά ο ίδιος ως ερευνητής διαγιγνώσκει τις μορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων, διαμορφώνει πρόταση προγράμματος διδασκαλίας, και σε συνεργασία με τον Διευθυντή αξιολογεί, ερευνά και αναζητεί τρόπους επίλυσης προβλημάτων, σχεδιάζει και παράγει διδακτικό υλικό ή προσαρμόζει και αξιοποιεί το υπάρχον.

2. Σε κάθε Σ.Δ.Ε. λειτουργεί ο σύλλογος διδασκόντων, στον οποίο συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη μονάδα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΣΔΕ αποτελούν αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. (άρθρο 27, παρ. 14β, Ν. 4186/2013, Α΄ 193).

3. Ειδικότερα ο σύλλογος των διδασκόντων:

α. συμβάλλει στη χάραξη κατευθύνσεων για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στο επίπεδο του Σ.Δ.Ε., στην ομαλή λειτουργία του, καθώς και στην παιδαγωγική διευθέτηση των σπουδαστικών ζητημάτων,

β. διαπιστώνει και αξιολογεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες και αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο προσωπικό, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας,

γ. αποφασίζει για θέματα φοίτησης, επίδοσης και αξι− ολόγησης των εκπαιδευομένων.

δ. Στο σύλλογο των διδασκόντων προεδρεύει ο διευθυντής του Σ.Δ.Ε. Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, τακτικά ή έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του. Ο σύλλογος των διδασκόντων συγκαλείται έκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσει τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του με έγγραφη αίτησή του, στην οποία προσδιορίζει τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

4. Για τους αποσπασμένους από τη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εκπαιδευτικούς, ισχύει το προβλεπόμενο για κάθε εκπαιδευτικό ωράριο.

5. Για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, ισχύει πρό γραμμα διδασκαλίας με αριθμό ωρών που καθορίζει απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης.

6. Η παρουσία των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα είναι υποχρεωτική κατά τις ώρες λειτουργίας του ΣΔΕ

7. Στα Σ.Δ.Ε. είναι δυνατόν να καθορίζονται ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας για ορισμένους εκπαιδευόμενους σε γνωστικά πεδία στα οποία κρίνεται απαραίτητο, μετά από απόφαση του συλλόγου. Στην περίπτωση που οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί του Σ.Δ.Ε. έχουν καλύψει το ωράριό τους, οι ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας ανατίθενται σε ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς. Η ενισχυτική διδασκαλία είναι δυνατόν να πραγματοποιείται κάθε μέρα, πριν την έναρξη των μαθημάτων ή με τη λήξη τους.

8. Η επάρκεια και η διαρκής ανανέωση και επικαιροποίηση των προσόντων των εκπαιδευτικών όπως και η χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, εξειδικεύονται τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών στα Σ.Δ.Ε.

10. Στα Σ.Δ.Ε. μπορούν να προσφέρουν διδακτικό έργο εθελοντές εκπαιδευτικοί ευαισθητοποιημένοι και ενημερωμένοι στη φιλοσοφία και το πρόγραμμα των Σ.Δ.Ε.. Η ανάθεση εθελοντικού διδακτικού έργου γίνεται μετά από εισήγηση του διευθυντή, σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και έγκριση του Τμήματος Αλφαβητισμού και Βασικής Παιδείας της ΓΓΔΒΜ. Επισημαίνεται ότι ο εθελοντής δεν αξιολογεί τους εκπαιδευόμενους. Επίσης, εκπαιδευτές διαφόρων ειδικοτήτων, καλλιτέχνες και επιστήμονες μπορούν ομοίως να προσφέρουν έργο ενταγμένο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σχολείου (π.χ. εργαστήρια, ημερίδες ενημέρωσης, διαθεματικά σχέδια δράσης κ.ά.).

Δ. Συμβουλευτικά Όργανα των Σ.Δ.Ε. Για την καλύτερη λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας θεσμοθετούνται ως Συμβουλευτικά Όργανα:

1. Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος (μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου των Σ.Δ.Ε) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 α. Παρακολουθεί και υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο των Σχολείων.
 β. Υποβάλλει προτάσεις στο Διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων για την παιδαγωγική και επιμορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών.

2. Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 α. Συμμετέχει μια (1) ώρα εβδομαδιαίως σε κάθε τμήμα.
 β. Παρέχει ατομική και ομαδική Συμβουλευτική με στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων για την είσοδο ή επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας.
 γ. Αναζητά πηγές πληροφόρησης, συλλέγει, οργανώνει και παρέχει πληροφοριακό υλικό ικανό να καλύψει τις ανάγκες−αιτήματα των εκπαιδευομένων όσον αφορά τις επαγγελματικές τους δυνατότητες.
 δ. Επικοινωνεί με άλλους φορείς−υπηρεσίες εξειδικευμένες σε θέματα σχετικά με την αγορά εργασίας, εκπαιδευτικούς φορείς, φορείς κατάρτισης και παραπέμπει τους εκπαιδευομένους στις κατάλληλες υπηρεσίες.
 ε. Δημιουργεί αρχείο εκπαιδευομένων και οργανώνει σύστημα παρακολούθησης της εξέλιξής τους.

3. Ο Σύμβουλος Ψυχολόγος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 α. Συμμετέχει μια (1) ώρα εβδομαδιαίως σε κάθε τμήμα
 β. Παρέχει ατομική και ομαδική Συμβουλευτική με στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων.
 γ. Παρεμβαίνει υποστηρικτικά σε πρόσωπα ή ομάδες που δυσκολεύονται να λειτουργήσουν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
 δ. Συνεργάζεται, ενημερώνει και στηρίζει τους εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν.

Ε. Γραφείο Γραμματείας Σ.Δ.Ε. (άρθρου 27, παρ. 16 ν. 4186/2013).

1. Σε κάθε Σ.Δ.Ε. για την υποστήριξη του έργου αυτού, λειτουργεί Γραφείο Γραμματείας. Στο γραφείο αυτό υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, τη διακίνηση των εγγράφων, την αρχειοθέτηση αυτών και την επιμέλεια της αλληλογραφίας του Διευθυντή, καθώς και την αναπαραγωγή των εγγράφων και λοιπού έντυπου υλικού.
 Οι θέσεις των υπηρετούντων στο Γραφείο Γραμματείας καλύπτονται από διοικητικούς υπαλλήλους με απόσπαση από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με διάθεση από τις οικείες ΔΔΒΜ.

2. Οι ανωτέρω θέσεις δύνανται να καλύπτονται και με μετατασσόμενους υπαλλήλους, κατηγορίας Δ.Ε. Διοικητικού από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή τις υπηρεσίες των εποπτευόμενων φορέων του, που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Οι ανωτέρω μετατάσσονται σε θέσεις συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν, με ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων από τις οποίες προέρχονται.

Άρθρο 7
Επιλογή Προσωπικού – Διαδικασία Στελέχωσης

1. Το προσωπικό των Σ.Δ.Ε. (Διευθυντές, Εκπαιδευτικοί, Σύμβουλοι και Γραμματείς) επιλέγεται για ορισμένο χρόνο.

2. α. Υποψήφιοι για τη θέση του διευθυντή και του υποδιευθυντή είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία.

β. Υποψήφιοι για τις θέσεις των εκπαιδευτικών είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με διετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μόνιμοι αποσπασμένοι, ή με ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι (ν. 4186/2013, άρθρου 27, παρ. 1).

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα ΔΒΜ, εξειδικεύονται τα κριτήρια επιλογής των αποσπασμένων και των ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τα Σ.Δ.Ε. (ν. 4168 άρθρο 27 παρ. 15ε).

4. Η επιλογή των Παιδαγωγικών Συμβούλων, των Συμβούλων Ψυχολόγων, των Συμβούλων Σταδιοδρομίας, και των ωρομισθίων εκπαιδευτικών γίνεται από τριμελείς επιτροπές αποτελούμενες από τον Διευθυντή της οικείας ΔΔΒΜ, τον Διευθυντή των οικείων ΣΔΕ και ένα μέλος οριζόμενο από τη ΓΓΔΒΜ.

5. Οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού ολοκληρώνονται μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν κενές θέσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, αυτές είναι δυνατόν να καλύπτονται άμεσα από τον πίνακα επιλαχόντων.

6. α. Οι αποσπάσεις ή προσλήψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν ισχύ για ένα σχολικό έτος.

β. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του τμήματος Αλφαβητισμού και Βασικής Παιδείας, είναι δυνατόν να ανανεώνεται η απόσπαση των μονίμων εκπαιδευτικών. Στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη είναι η εν γένει παρουσία των εκπαιδευτικών η οποία πρέπει να συνάδει με τις αρχές και τη φιλοσοφία των Σ.Δ.Ε., και να χαρακτηρίζεται από συνέπεια ως προς τις υπηρεσιακές υποχρεώσεις και τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, η συνεργασία και πρωτοβουλία, καθώς και σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους.

γ. Σε περίπτωση που προτείνεται η διακοπή ή η μη ανανέωση της απόσπασης ή της σύμβασης του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, απαιτείται τεκμηριωμένη έκθεση, του διευθυντή με το μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης.

7. Η απασχόληση εκπαιδευτικών, αποσπασμένων ή ωρομισθίων, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε αντίστοιχα δημόσια σχολεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ Σ.Δ.Ε.

Άρθρο 8
Εγγραφές εκπαιδευομένων

1. Δικαίωμα εγγραφής στα Σ.Δ.Ε. έχουν όσοι συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ή έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ολοκληρώσει την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

2. Όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι προσέρχονται σε διαδικασία συνέντευξης ενώπιον επιτροπής που συστήνεται με απόφαση του Διευθυντή του Σ.Δ.Ε. Η επιτροπή μπορεί να αποτελείται μόνο από εκπαιδευτικούς και Συμβούλους του κάθε Σ.Δ.Ε. Τα κριτήρια αξιολόγησης, για την επιλογή των εκπαιδευομένων, ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης.

3. Οι διαδικασίες επιλογής υποψήφιων εκπαιδευομένων για κάθε σχολικό έτος ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Αν υπάρχουν κενές θέσεις εκπαίδευσης, η διαδικασία μπορεί να παραταθεί μέχρι 15 Οκτωβρίου. Στην περίπτωση που υποψήφιοι του Α΄ έτους, οι οποίοι επελέγησαν, αδυνατούν τελικά να φοιτήσουν, μπορούν να αντικατασταθούν με επιλαχόντες ως τις 30 Οκτωβρίου.

4. Ο εκπαιδευόμενος του Σ.Δ.Ε. μπορεί να μετεγγραφεί σε άλλο Σ.Δ.Ε., αφού ολοκληρώσει το πρώτο έτος εκπαίδευσης με επιτυχία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνεται μετεγγραφή και κατά τη διάρκεια του έτους, μετά από εισήγηση αμφοτέρων των Διευθυντών των Σ.Δ.Ε. και με απόφαση του Τμήματος Αλφαβητισμού και Βασικής Παιδείας της ΓΓΔΒΜ

5. Τα έτη εκπαίδευσης δεν αντιστοιχούν στα έτη εκπαίδευσης του τυπικού Γυμνασίου. Μόνο όταν ο εκπαιδευόμενος ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευσή του, μπορεί να αποκτήσει απολυτήριο τίτλο που είναι ισότιμος με τον απολυτήριο τίτλο του τυπικού Γυμνασίου.

Άρθρο 9
Φοίτηση εκπαιδευομένων

1. Το όριο απουσιών του εκπαιδευομένου ανά εκπαιδευτικό έτος είναι εκατόν είκοσι (120) ώρες. Όταν οι απουσίες υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες και φθάνουν έως τις εκατόν ογδόντα (180) ώρες, ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να κρίνει τη φοίτηση του εκπαιδευομένου ως επαρκή λαμβάνοντας υπόψη αφενός το ενδιαφέρον και την ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών και αφετέρου την αποδεδειγμένη σοβαρότητα των λόγων της απουσίας του. Εάν οι απουσίες υπερβαίνουν τις εκατόν ογδόντα (180) ώρες και φθάνουν έως τις διακόσιες είκοσι (220), ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να κρίνει τη φοίτηση ως επαρκή, μόνο στην περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος απουσίασε αποδεδειγμένα για σοβαρούς λόγους, διατήρησε την επαφή με το σχολείο κατά την περίοδο της απουσίας του, εκπόνησε με επιτυχία συνθετικές εργασίες που του ανατέθηκαν και ακολούθησε το πρόγραμμα αναπλήρω− σης που του προτάθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων.

Άρθρο 10
Αξιολόγηση εκπαιδευομένων

1. Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, λόγω του καινοτομικού χαρακτήρα του προγράμματος και της ενήλικης ζωής τους, επικεντρώνεται στη συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευομένων.

Ως απαραίτητες εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης καθορίζονται:
 α. Οι φάκελοι υλικού
 β. Τα σχέδια δράσης 
 γ. Οι συνθετικές εργασίες και
 δ. Οι αυτοαξιολογήσεις.

2. Η αξιολόγηση είναι περιγραφική. Αφενός αποτυπώνει τις γνώσεις, το ενδιαφέρον και τις δεξιότητες του εκπαιδευομένου τόσο σε κάθε Γραμματισμό όσο και στις δραστηριότητες του σχολείου (σχέδια δράσης, εργαστήρια κ.ά.) και αφετέρου επισημαίνει τους τομείς στους οποίους ο εκπαιδευόμενος κρίνεται σκόπιμο να βελτιωθεί.

3. Τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στις εκθέσεις προόδου των εκπαιδευόμενων, οι οποίες συντάσσονται δύο φορές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου: η πρώτη μέχρι 10 Φεβρουαρίου και η δεύτερη στο τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου. Η τελευταία έκθεση προόδου συνοδεύει τον απολυτήριο τίτλο.

4. Στον απολυτήριο τίτλο (τίτλος σπουδών) αποτυπώνεται
 i) το ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου (πρωτοβουλία, ενεργητική συμμετοχή, συνεργατικότητα) και
 ii) η ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών (επίδοση).

Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται είναι:
i) ως προς το ενδιαφέρον (πολύ μεγάλο, μεγάλο, ικανοποιητικό, μέτριο, ελάχιστο) και
ii) ως προς την ανταπόκριση (άριστα, πολύ καλά, καλά, επαρκώς και ανεπαρκώς).

5. Η αριθμητική αντιστοίχιση στους χαρακτηρισμούς του τίτλου σπουδών (ενδιαφέρον – ανταπόκριση) γίνεται ως εξής:
Ενδιαφέρον Ανταπόκριση
- Αριθμητικά πολύ μεγάλο άριστα 19−20
- μεγάλο πολύ καλά 16−17−18
- ικανοποιητικό καλά 13−14−15
- μέτριο επαρκώς 10−11−12
- ελάχιστο ανεπαρκώς 9.5 (βάση προαγωγής)

Αφού γίνει αριθμητική αντιστοίχιση, χωριστά για τους τομείς του ενδιαφέροντος και της ανταπόκρισης, εξάγεται ο μέσος όρος, ο οποίος αποτελεί την αριθμητική αντιστοίχιση του Γραμματισμού. Η μισή μονάδα στρογγυλοποιείται υπέρ του εκπαιδευόμενου. Η αριθμητική αντιστοίχιση του κάθε Γραμματισμού και ο γενικός μέσος όρος όλων των Γραμματισμών αναγράφονται στο μητρώο και την καρτέλα του μαθητή στο Β΄ έτος και χορηγούνται στον απόφοιτο κατόπιν αιτήσεως του, όταν αυτό είναι απαραίτητο.

6. Όσοι εκπαιδευόμενοι δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις απαιτήσεις του προγράμματος, μπορούν, με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, να φοιτήσουν ένα εξάμηνο επιπλέον ώστε να βελτιωθούν στα σημεία όπου κρίθηκαν ανεπαρκείς. Μετά το πέρας του εξαμήνου εφόσον ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους κρίνονται άξιοι τίτλου σπουδών ισότιμου του απολυτηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθρο 11
Αξιολόγηση δομών και προγραμμάτων

Η εφαρμογή της διαδικασίας της εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, σε έναν ή περισσότερους δείκτες, σύμφωνα με τον ‘‘Οδηγό Αυτοαξιολόγησης των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας’’ ενδείκνυται, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, και συγκεκριμένα: διευθυντή, υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας, του συλλόγου των διδασκόντων, του παιδαγωγικού συμβούλου, του συμβούλου σταδιοδρομίας και του συμβούλου ψυχολόγου. Στην περίπτωση που το Σ.Δ.Ε. εφαρμόσει την εσωτερική αξιολόγηση, η έκθεση αξιολόγησης κατατίθεται στο τέλος του σχολικού έτους στο Τμήμα Αλφαβητισμού και Βασικής Παιδείας της ΓΓΔΒΜ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12
Συνεργασία των Σ.Δ.Ε. με Φορείς της Αυτοδιοίκησης, της Οικονομίας, της Κοινωνίας και του Πολιτισμού

Η δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κοινωνικών φορέων για τη στήριξη της λειτουργίας των σχολείων είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί ο σκοπός των Σ.Δ.Ε., που είναι η κοινωνική, οικονομική ένταξη και ανέλιξη των εκπαιδευομένων.

Άρθρο 13
Βιβλιοθήκη

Σε κάθε Σ.Δ.Ε. δημιουργείται βιβλιοθήκη, η οποία εφοδιάζεται με κατάλληλα διδακτικά και επιστημονικά βιβλία που αφορούν τους Γραμματισμούς, το εκπαιδευτικό έργο και την τοπική κοινωνία. Ο κατάλογος των βιβλίων συντάσσεται και εμπλουτίζεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό των Σ.Δ.Ε. και από δωρεές εκδοτικών οίκων κ.ά.

Άρθρο 14
Υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα των Σ.Δ.Ε.

Τα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα των Σ.Δ.Ε. ορίζονται με ειδικά υποδείγματα της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης είναι τα ακόλουθα:

A. ΒΙΒΛΙΑ

1. Βιβλίο Μητρώου και Προόδου εκπαιδευομένων (Β.Μ.Π.).
Στο βιβλίο Μητρώου και Προόδου εγγράφονται οι προσερχόμενοι για πρώτη φορά εκπαιδευόμενοι. Η εγγραφή γίνεται με αλφαβητική σειρά μια μόνο φορά κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο σχολείο.

2. Αλφαβητικό Ευρετήριο Εκπαιδευομένων.
Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται κατά αλφαβητική σειρά οι εκπαιδευόμενοι που εγγράφονται για πρώτη φορά στο σχολείο.

3. Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής.

4. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας (κοινό).

5. Βιβλίο Βιβλιοθήκης.

6. Βιβλίο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας (Β.Ε.Μ.Δ.) και Παγίων Στοιχείων.

7. Βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων και βιβλίο πράξεων Διευθυντή.

B. ΕΝΤΥΠΑ

1. Τίτλος Σπουδών.

2. Αποδεικτικό Απολύσεως.

3. Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας.

4. Ατομικό Δελτίο Εκπαιδευομένου.

5. Φύλλο Αξιολόγησης Εκπαιδευομένου.

6. Βεβαίωση Φοίτησης Εκπαιδευομένου.

Γ. ΘΕΩΡΗΣΗ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. Όλα τα βιβλία σελιδομετρούνται και θεωρούνται από τον Διευθυντή του σχολείου.

2. α. Στις 31 Δεκεμβρίου κλείνονται τα πρωτόκολλα αλληλογραφίας με πράξη του Διευθυντή του σχολείου. Λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων, η πράξη κλεισίματος μπορεί να γίνει με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου.

β. Δεν κλείνονται το βιβλίο Βιβλιοθήκης και το Βιβλίο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας, εκτός αν δοθεί σχετική εντολή των προϊστάμενων αρχών.

γ. Στις 31 Αυγούστου (λήξη σχολικού έτους) κλείνονται με απόφαση του Διευθυντή, το Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής και το Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων Λόγω των θερινών διακοπών, η πράξη κλεισίματος των βιβλίων που αναφέρονται στο παραπάνω γ εδάφιο μπορεί να γίνει με ημερομηνία 1η Σεπτεμβρίου.

Η υπ’ αριθμ. 260/16−01−2008 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 34/16−01−2008) «Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) καταργείται.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ

Σχετικά Άρθρα