edu.klimaka.gr

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 34/2008 - Αριθμ.4014)

Aριθμ. 4014 (4)
Λειτουργία τμημάτων εκτός έδρας Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2525/1997 άρθρο 5 ( Α 188 ) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση αποφοίτων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις»,
2. Τις διατάξεις του ν. 1320/1983 άρθρο 18 (Α΄ 6) «Πρόσληψη στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του ν. 2327/1995 άρθρο 4 (Α 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του ν. 2909/2001 άρθρο 3 (Α 90) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 3369/2005 «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Μάθησης».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
(π.δ. 63/2005 (Α’ 98)).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη η οποία θα καλύπτεται κατά 75% με κοινοτική χρηματοδότηση (ΕΠΕΑΕΚ − Μέτρο 1,1 «Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα ατόμων ειδικών κατηγοριών – ενέργεια 1.1.2. «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας − Εκπαίδευση Ενηλίκων» κατηγορία πράξεων Α επέκταση και αναβάθμιση του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και ΕΤΠΑ), και κατά 25% από τα ήδη εγκεκριμένα εθνικά κονδύλια, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση κοινές αποφάσεις του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την ίδρυση και λειτουργία των Σ.Δ.Ε, και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες εκπαίδευσης − επιμόρφωσης ομάδων πολιτών που διαμένουν εκτός της έδρας λειτουργίας των Σ.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

Στα πλαίσια της Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) είναι δυνατόν να λειτουργούν τμήματα εκτός της έδρας τους και σε όλη την έκταση του νομού, ύστερα από έγκριση του Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου ΦΕΚ 34/2008 με τη λειτουργία τμημάτων ΣΔΕ εκτός έδρας

Σχετικά Άρθρα