edu.klimaka.gr

Ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 6125/2020

Αρ.Πρωτ.Κ1/177346/30-12-21/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Ε. Αγαλοπούλου ΦΕΚ Β’6125/31.12.2020
Τηλέφωνο: 213-1311639

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Θέμα: «Ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Κιλκίς και Σαμοθράκης»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 17 και 27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α’ 188) «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Α’ 98).
5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου του ν. 4314/2014 (Α’ 265).
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 5953/23-06-2014 (Β’ 1861) «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).»
7. Το Π.Δ. 18/23-02-2018 (Α’ 31)«Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
8. Το Π.Δ. 81/08-07-2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
9. Το Π.Δ. 83/09-07-2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Το Π.Δ. 84/17-07-2019 (Α’84) «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
11. Την υπ’ αριθμ. 122600/Γ1 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 513/Υ.Ο.Δ.Δ./2019) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
12. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
13. Την υπ’ αριθμ. 1614/Υ1/8-1-2020 (Β΄/8) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων ………….και ορισμός διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (Α’ 194/Διορθ. Σφαλμ. Α’ 209) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
15. Το Π.Δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
16. Την αριθμ. Υ 70/30-10-2020 (Β’ 4805) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».
16Α Την αριθμ. 8584/11.08.2020 (Β’3375) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».
17. Το αριθμ. πρωτ. 1940/29-01-2020 έγγραφο του Δήμου Κιλκίς με θέμα «Σύσταση και λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) στο Δήμο Κιλκίς».
18. Την αριθμ. 277/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «‘Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το Ινστιτούτο Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) για σύσταση και λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) ΣΤΟ Δήμο Κιλκίς».
19. Το από 23-10-2019 έγγραφο του Δήμου Κιλκίς με θέμα «Αίτημα για σύσταση και λειτουργία σχολείου δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ) ή παραρτήματος στο δήμο μας – Πρόγραμμα εντασσόμενο στο ΕΣΠΑ 2014-2020».
20. Το αριθμ. πρωτ. 1734/9-4-2019 έγγραφο του Δήμου Σαμοθράκης με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Δήμο Σαμοθράκης».
21. Την αριθμ. 95/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Περί εξέτασης αιτήματος Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας».
22. Την αριθ. 42/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση παραχώρησης χρήσης δύο (2) αιθουσών και εργαστηρίου πληροφορικής για τη λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Δήμο Σαμοθράκης».
23. Την από 27-7-2020 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.` ``
24. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17569/9-12-2016 Απόφαση Ένταξης, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13699/9-8-2017 Απόφαση 1ης Τροποποίησης, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6905/21-12-2018 Απόφαση 2ης Τροποποίησης, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4197/27-08-2019 Απόφαση 3ης Τροποποίησης και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1311/28-02-2020 Απόφαση 4ης Τροποποίησης της Ε.Υ.Δ. ΕΠΑΝΑΔ. ΕΔΒΜ., της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002546, κωδικός Π.Δ.Ε. 2016ΣΕ34510096 της ΣΑΕ 3451 (αρ. πρωτ.69641/22-06-2017 ΑΔΑ:ΩΑΩΙ465Χ18-9Β5), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».
25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού α) ΠΔΕ ύψους 5.000 € κατ’ έτος, για τα λειτουργικά έξοδα των Σ.Δ.Ε. η οποία θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 3451, κωδικός έργου 2016ΣΕ34510096 και β) του Τακτικού Προϋπολογισμού ύψους 9.600 € ετησίως για καταβολή επιδομάτων θέσης ευθύνης, ΑΛΕ 2120104001 του Ε.Φ. 1019-2061-0000000, η οποία βρίσκεται εντός των δεσμευτικών ορίων του ΜΠΔΣ.
26. Την αριθμ. Φ.1/Γ/410/114177/Β1/2.9.2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας:

Στο νομό Κιλκίς

α) Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Κιλκίς

Στο νομό Έβρου

β) Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Σαμοθράκης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ


Αρ.Πρωτ.Κ1/108359/29-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Ε. Αδάμ
Τηλέφωνο: 213-131 1696

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Θέμα: «Ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας»

Έχοντας υπόψη:
(...)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας:

1. Στο νομό Αττικής: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Αθήνας

2. Στο νομό Αττικής: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Μεγάρων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ


Αρ.Πρωτ.Κ1/85285/24-05-2019/ΥΠΠΕΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Ε. Αδάμ
Τηλέφωνο: 213-131 1696

Θέμα: «Ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας»

Έχοντας υπόψη:
(...)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας:

1. Στο νομό Χαλκιδικής: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Νέας Προποντίδας

2. Στο νομό Πρέβεζας: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Πρέβεζας.

3. Στο νομό Αιτωλοακαρνανίας: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Μεσολογγίου

Β. Στο νομό Ημαθίας, το εκτός έδρας τμήμα Αλεξάνδρειας του ΣΔΕ Νάουσας μετατρέπεται και μετονομάζεται σε: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Αλεξάνδρειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

 


Αρ.Πρωτ.Κ1/122445/25-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Ε.ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 213-1311639

ΘΕΜΑ :«Επαναλειτουργία Σ.Δ.Ε. και εκτός έδρας τμημάτων Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 2525/ 97 άρθρο 5 ( Α 188 ) « Ενιαίο Λύκειο , πρόσβαση αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2327/ 95 άρθρο 4 ( Α 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98).
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.5953/23-06-2014 (ΦΕΚ 1861/Β/8-7-2014) «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)»
5. Το Π.Δ. 114/29-08-2014 (ΦΕΚ 181/Ά ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
6. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
7. Το Π.Δ. 73/23-9-2015 (Α’116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
8. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 (ΦΕΚ 803/10-11-2015) απόφαση «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και διορισμός του Παπαγεωργίου Παυσανία – Ανδρέα σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
9. Την αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/Β’19-6-2015) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ.»
10. Το από 18-07-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την επαναλειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και εκτός έδρας τμημάτων ως κάτωθι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1. ΣΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1. ΣΔΕ ΛΑΜΙΑΣ

2. ΣΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ (ΣΔΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥ)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ


Αρ.Πρωτ.Κ1/111765/07-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ιστοσελίδα: http://www.gsae.edu.gr
Πληροφορίες: Σ. Μπάκα
Τηλέφωνο: 213-1311635

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θέμα: «Ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 17 και 27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2525/ 97 άρθρο 5 (Α΄188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση αποφοίτων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» .
3. Τις διατάξεις του Ν. 2327/ 95 άρθρο 4 (Α΄156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 5 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Α’ 98)
6. Τις διατάξεις της απόφασης υπ’αριθμ. 5953/23-06-2014 άρθρα 1 και 2 (ΦΕΚ 1861/Β/8-7-2014) «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)»
7. Το Π.Δ. 114/29-08-2014 (ΦΕΚ 181/Ά ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
8. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, ... Ανάπτυξης και Τουρισμού».
9. Το Π.Δ. 73/23-9-2015 (Α’116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
10. Την αριθμ. 105755/14-10-2015 (ΦΕΚ 2222/Β΄2015) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση»
11. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/10-11-2015) απόφαση «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και διορισμός του Παπαγεωργίου Παυσανία – Ανδρέα σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
12. Την αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/Β’19-6-2015) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ.»
13. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό – Έλεγχος Δαπανών» (ΦΕΚ 247 Α) και της περ. ιβ. του άρθρου 20 του ν.4270/2014 (Ά 143)
14. Τις διατάξεις της περ. θ του άρθρου 23 του ν. 4270/2014 (Ά 143) και του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 (Α’265)
15. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195 Α)
16. Τις διατάξεις του Ν. 2909/01 άρθρο 3 (Α 90) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
17. Την αρ. πρωτ. 3533/24-09-2001 Κ.Υ.Α. του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υπουργού Οικονομικών «Ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΦΕΚ Β’ 1270).
18. Την αρ. πρωτ. 136/08-01-2010 Απόφαση «Λειτουργία τμήματος εκτός έδρας Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).»
19. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α)
20. Τις διατάξεις της παρ. 4. του άρθρου 1 του ν. 2469/ 97 (Α΄38).
21. Το υπ’ αριθμ. 39926/14.6.2016 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.
22. Το υπ’ αριθμ. 39925/14.6.2016 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.
23. Το υπ’ αριθμ. 27227/14.4.2016 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.
24. Το από 01-07-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων
25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού (ΠΔΕ) ύψους 5.000 € κατ’ έτος για τα λειτουργικά έξοδα των ΣΔΕ που θα καλύπτεται από τη ΣΑΕ 045/8. Επιπρόσθετα προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση πρόσληψης ωρομισθίων εκπαιδευτικών η οποία θα αντιμετωπισθεί από τη ΣΑΕ 045/8 με την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020. (σχ. ΥΣ804/30-10-2015 Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ, Τμήμα Γ΄ Κατάρτισης ΠΔΕ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας:

1) Για το νομό Φωκίδας:

ΣΔΕ Μαλανδρίνου (Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου).

2) Για το νομό Σερρών:

2ο ΣΔΕ Νιγρίτας (Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας).

Β. Το εκτός έδρας τμήμα του ΣΔΕ Πάτρας, τμήμα Αγίου Στεφάνου (Κατάστημα κράτησης) στο νομό Αχαΐας μετατρέπεται και μετονομάζεται σε 2ο ΣΔΕ Πάτρας στο Κατάστημα Κράτησης Πάτρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ν. ΦΙΛΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 ΑΛ. ΧΑΡΙΤΣΗΣ


Αρ.Πρωτ.1357/10-02-2014/ΓΓΔΒΜ/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Πληροφορίες: Μ. Βενεδίκη
Τηλέφωνο: 213-1311634

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας»

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 2525/ 97 άρθρο 5 (Α 188) « Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2327/ 95 άρθρο 4 (Α 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2909/01 άρθρο 3 (Α 90) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν.3369/2005 «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Μάθησης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118 ΦΕΚ 152Α/25-6-2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/12 (Α141) άρθρο 2, «Ίδρυση Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού – Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων»
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119 ΦΕΚ 153Α/25-6-2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’194).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της αρ. 90595/ΣΤ5/5.07.2013, απόφασης ΦΕΚ 1667/5.07.2013 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνου Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου»
10.Την υπ’ αριθμ. Υ48/09-07-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β’2105).
11.Τις διατάξεις της αριθμ. 260/16-01-08 (άρθρο 1 παρ. 3) Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ( ΦΕΚ 34/Β/16-01-08) «Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)»
12.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού (ΠΔΕ) ύψους 10.000 € κατ’ έτος για τα λειτουργικά έξοδα των ΣΔΕ που θα καλύπτεται από τη ΣΑΕ 045/8. Επιπρόσθετα προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση πρόσληψης ωρομισθίων εκπαιδευτικών η οποία θα αντιμετωπισθεί από τη ΣΑΕ 045/8.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας:

Α) Για το νομό Θεσσαλονίκης:

1) ΣΔΕ Πυλαίας- Χορτιάτη στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη.

2) ΣΔΕ Κορδελιού- Ευόσμου στο Δήμο Κορδελιού- Ευόσμου.

3) ΣΔΕ Λαγκαδά στο Δήμο Λαγκαδά.

4) ΣΔΕ Δέλτα στο Δήμο Δέλτα

Β) Για το νομό Εύβοιας:

ΣΔΕ Μαντουδίου- Λίμνης- Αγίας Άννας στο Δήμο Μαντουδίου- Λίμνης- Αγίας Άννας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Σχετικά Άρθρα