edu.klimaka.gr

Κριτήρια Μοριοδότησης υποψηφίων Παιδαγωγικών Συμβούλων σε ΣΔΕ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΔΕ)

Απόσπασμα από ΦΕΚ 3623/2018

Αριθμ. K1/116011
Κριτήρια Μοριοδότησης Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου (Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. του άρθρου 27 ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α’/2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α’/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 14 και 21 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α’/2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
5. Το π.δ. 18/23-02-2018 (ΦΕΚ 31/Α’/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
6. Το π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114/Α’/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων…………».
7. Το π.δ. 73/23-9-2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το π.δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α’/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την υπ’ αριθμ. 5953/2014 (ΦΕΚ 1861/Β’/2014) υπουργική απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).», όπως ισχύει.
10. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
11. Την υπ’ αριθμ. 40023/Υ1 (ΦΕΚ 867/Β΄/2018) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”, “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στους Γενικούς/Διοικητικό…….. και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
12. Την υπ’ αριθμ. 201408/Υ1/2016 (ΦΕΚ 3818/Β’/2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
13. Την αριθμ. πρωτ. 17569/9-12-2016 απόφαση «Ένταξη της πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5002546, Κωδικό Έργου 2016ΣΕ34510096 της ΣΑΕ 3451 (αρ. πρωτ. 69641/22-06-2017 ΑΔΑ:ΩΑΩΙ465ΧΙ8-9Β5), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης – Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ».
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε ως κριτήρια Μοριοδότησης των Μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου (Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) τα παρακάτω:

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ Σ.Δ.Ε.*
(Διευθυντή ή Εκπαιδευτικού ή Επιστημονικού Υπεύθυνου ή Μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου)
*Αποκλείονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν την τρέχουσα σχολική χρονιά στα ΣΔΕ (ως διευθυντές, υποδιευθυντές, εκπαιδευτικοί)
(Στα πεδία 2.1 και 3.1 μοριοδοτείται διδακτική και διοικητική εμπειρία, αντίστοιχα, πέραν της προαπαιτούμενης)

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

20

 

 

1.1.ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

14

 

Διδακτορικό

 

 

9

Μεταπτυχιακό

 

 

6

Δεύτερο Πτυχίο

 

 

5

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση, και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

• Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.

• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Δεν μοριοδοτούνται Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ.

 

6

 

1.2.Α Σε θέματα Σ.Δ.Ε.

(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

 

 

2

1.2.Β Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σ.Δ.Ε.)

(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

 

 

2

1.2.Γ Στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

 

 

2

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας, ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013)

15

   

2.1 Στα Σ.Δ.Ε.

(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 7)

Δεν μοριοδοτείται η πριν τον διορισμό στην τυπική εκπαίδευση αναγνωρισμένη προϋπηρεσία

   

7

2.2 Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός ΣΔΕ και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)

(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

   

4

2.3 Στην τυπική εκπαίδευση
(διδακτικό έργο στη Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

(1 μόριο ανά σχολικό έτος , με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

   

4

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

14    

3.1 Στα Σ.Δ.Ε. ως Διευθυντής

(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 6)

    6

3.2 Στα Σ.Δ.Ε. ως Υποδιευθυντής

(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

    4

3.3 Στην τυπική εκπαίδευση ( Διευθυντής – Υποδιευθυντής) και στα Δ.Ι.Ε.Κ. / Δ.ΣΕΚ (Διευθυντής – Υποδιευθυντής)

(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

    4

• Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά.

• Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια
χρονική περίοδο.

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

5    

4.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

  2  

4.1.Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

    1
4.1.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

1,5

4.1.Γ Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

    2

4.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ *

  1  

4.2.Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

    0,5

4.2.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

    1,75

4.21.Γ Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

    1

• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο

• Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ

4.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

  2  

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. πιστοποίηση 1 του ΥΠΠΕΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

    2

5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

10

   

Για τη συνέντευξη τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ. 4 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α’/2010) και τις σχετικές εγκυκλίους. Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

1. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και η ικανότητα του υποψηφίου όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η ικανότητα επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού δυναμικού σε θέματα που άπτονται της διδακτικής και της φιλοσοφίας του προγράμματος σπουδών, καθώς επίσης και η ικανότητα εμψύχωσης και ανατροφοδότησής του.

2. Η διαδικασία περιλαμβάνει:
Α) την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μία μελέτη περίπτωσης
Β) την παρουσίαση του βιογραφικού του από κάποιο μέλος της επιτροπής
Γ) την παρουσίαση του θέματος που επεξεργάστηκε.

3. Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης η επιτροπή συνεκτιμά και τα παρακάτω σημεία:
τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση.

     
ΣΥΝΟΛΟ: 64

6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

     

6.1 ΑΝΕΡΓΙΑ

Από 0-6 μήνες

Από 6-12 μήνες

Από 12-18 μήνες

Από 18-24 μήνες

Από 24 μήνες και πάνω

 

 

 

2%

4%

6%

8%

10%

6.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:

Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας & τέκνα)

Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς & τέκνα)

ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος)

 

 

 

 

10%

10%

10%

10%

Β. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί βάσει της σχετικής εγκυκλίου με αριθμ. Φ.353.1/23/85196/Δ1 (ΦΕΚ 1085/Β’/16-07-2010) «Καθορισμός του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης» και όπως προβλέπεται στην αριθμ. Κ1/10226/21-01-2015 απόφαση Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης πράξης “Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας” (ΣΔΕ) στο ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)»

Οι τριμελείς επιτροπές μοριοδότησης και συνεντεύξεων θα περιλαμβάνουν από δύο υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της ΓΓΝΓΔΒΜ.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2018

Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα