edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων για Διευθυντές - Υποδιευθυντές ΣΔΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) 2022

Αρ.Πρωτ.46305/Κ1/20-04-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ηλ.Δ/νση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

καλεί

τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.4763/2020 (Α’254) και τα κριτήρια της αρ. πρωτ.71705/Κ1/16.06.2021 (Β΄2605) Υπουργικής Απόφασης και της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία για την πλήρωση, με επιλογή από 01.09.2022 και με τριετή θητεία:

1. δύο (2) θέσεων Διευθυντών στα ακόλουθα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1 ΣΔΕ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
2 ΣΔΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

2. και έξι (6) θέσεων Υποδιευθυντών στα ακόλουθα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1 ΣΔΕ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
2 ΣΔΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
3 ΣΔΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
4 ΣΔΕ ΣΑΠΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
5 ΣΔΕ ΡΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
6 ΣΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ/ΚΩΛΥΜΑΤΑ

A1. Προϋποθέσεις

1. Υποψήφιοι για επιλογή σε θέση Διευθυντή στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, σημαντικά διοικητικά προσόντα, καθώς και γνώσεις και εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων (παρ.1 του άρθρου 70 του ν.4763/2020).

2. Υποψήφιοι για επιλογή σε θέση Υποδιευθυντή στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν γνώση και εμπειρία σε εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων (παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4763/2020).

3. Σε θέση Διευθυντή και Υποδιευθυντή των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας επιλέγονται εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων που δύνανται να καλύπτουν τις ανάγκες διδακτικού έργου τριών (3) και εννέα (9) ωρών, αντιστοίχως, στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα Σ.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 70 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) και τον πίνακα αναθέσεων ανά γνωστικό αντικείμενο, που ισχύει για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση εκπαιδευτικών στα Σ.Δ.Ε.

4. Τα γνωστικά αντικείμενα (γραμματισμοί) που παρέχονται από τα Σ.Δ.Ε. και οι ειδικότητες που θα πρέπει να κατέχουν υποψήφιοι Διευθυντές - Υποδιευθυντές ή να τους έχουν αρμοδίως αναγνωρισθεί και αποδοθεί είναι:

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02
2. Μαθηματικά ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ86 (με πτυχίο Μαθηματικών ή Πληροφορικής)
3. Πληροφορική ΠΕ86
4. Αγγλική Γλώσσα ΠΕ06
5. Κοινωνική Εκπαίδευση ΠΕ78, ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ80
6. Φυσικές Επιστήμες ΠΕ04,ΠΕ85,ΠΕ03,ΠΕ87.01,ΠΕ88.01
7.Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΠΕ04.05, ΠΕ88.01, ΠΕ88.05, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04, ΠΕ85
8. Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή ΠΕ08, ΠΕ79.01, ΠΕ89.01, ΠΕ91, ΠΕ02, ΤΕ16(με πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

Α2. Κωλύματα

1. Δεν επιλέγεται ως Διευθυντής ή Υποδιευθυντής Σ.Δ.Ε. εκπαιδευτικός α) στον οποίον, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας, έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν. 3528/2007 (Α' 26) ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, όπως ισχύει, β) του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας και σε βάρος του ασκούνται όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές, πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες.

2. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι α) αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, β) υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε θέσεις με θητεία, η οποία λήγει μετά τον χρόνο έναρξης της θητείας των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε., σύμφωνα με τη παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και γ) διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.3328/2005 (Α΄ 80) δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Σ.Δ.Ε.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης.

Αιτήσεις που τυχόν υποβάλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Σ.Δ.Ε.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας περιγράφονται αναλυτικά στις παρ. 2 και 4, αντιστοίχως, του άρθρου 70 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) και στην αριθμ. 5953/2014 (Β΄ 1861) υπουργική απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η θητεία των Διευθυντών και των Υποδιευθυντών είναι τριετής, λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων (παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254)) και λήγει την 31 Αυγούστου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η κατάταξη των υποψηφίων σε αξιολογικούς πίνακες θα γίνει βάσει των κριτηρίων της επιστημονικής συγκρότησης, της διδακτικής εμπειρίας και της διοικητικής εμπειρίας. Οι υποψήφιοι Διευθυντές υποβάλλονται επιπλέον σε συνέντευξη, στην οποία εκτιμάται η προσωπικότητα και η ικανότητά τους για την ανάληψη της θέσης του Διευθυντή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. Τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης εξειδικεύονται και αποτιμώνται, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 71705/K1/16.06.2021 (Β΄ 2605) υπουργική απόφαση ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. βλέπε κατωτέρω στην προκήρυξη 2021)

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δ1.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από την 10-05-2022, ημέρα Τρίτη και λήγει στις 20-05-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μμ.

Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) μόνο αίτηση, είτε για τη θέση του Διευθυντή είτε για τη θέση του Υποδιευθυντή Σ.Δ.Ε., επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας, μέχρι και όλα τα Σ.Δ.Ε. της ίδιας περιφέρειας.

Οι ενδιαφερόμενοι με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου θα κάνουν είσοδο και θα συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στον ιστότοπο (http://directors.it.minedu.gov.gr)

Εκτός από την ηλεκτρονική αίτηση θα αναρτήσουν στον ίδιο ιστότοπο (http://directors.it.minedu.gov.gr) μόνο τα δικαιολογητικά που μοριοδοτούνται καθώς και συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις), στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα και το οποίο θα ληφθεί υπόψη στο στάδιο της συνέντευξης του υποψηφίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, των δικαιολογητικών και του Βιογραφικού Σημειώματος θα λάβουν τον αριθμό πρωτοκόλλου στην εκτύπωση της αίτησής τους από τον ιστότοπο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

• Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στους υποψηφίους.

• Η αίτηση, με την οριστική υποβολή της, θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από τον αιτούντα. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να προεικονίσει/αποθηκεύσει ή και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής σε μορφή pdf με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της.

• Ελλείψει υποβολής δικαιολογητικών και Βιογραφικού Σημειώματος ο φάκελος θεωρείται ελλιπής και ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας.

• Αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) δεν γίνονται δεκτές.

• Αιτήσεις υποψηφίων που δεν δηλώνουν για ποια κατηγορία είναι υποψήφιοι τίθενται εκτός διαδικασίας.

• Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο δεν επιτρέπεται: η τροποποίηση της αίτησης, η προσθήκη δικαιολογητικών, η αλλαγή/τροποποίηση των Σ.Δ.Ε. που έχει επιλέξει.

• Η αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή/Υποδιευθυντή ΣΔΕ επέχει τη θέση δήλωσης αποδοχής απόσπασης.

• Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή έγχαρτες δε θα γίνουν δεκτές.

• Εκπρόθεσμη αποστολή δικαιολογητικών δε γίνεται δεκτή.

• Ανάκληση της αίτησης είναι δυνατή μόνο για λόγους που έχουν προκύψει τεκμηριωμένα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης και πριν την έκδοση των οριστικών πινάκων κατάταξης και γίνεται μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης, εκδιδόμενης από το gov.gr ή σαρωμένης, με θεωρημένο με γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, η οποία αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Δ2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όλα τα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά (upload) στον ιστότοπο υποβολής της αίτησης. Οι υποψήφιοι καλούνται να δημιουργήσουν ένα συμπιεσμένο αρχείο με κατάληξη .zip ή .rar ή .7z για κάθε κατηγορία κριτηρίων με συγκεκριμένη ονομασία που θα τους υποδεικνύει το σύστημα. Κάθε συμπιεσμένο αρχείο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα δικαιολογητικά της ίδιας κατηγορίας κριτηρίων σε μορφή pdf ή jpg ή png. Ο μέγιστος αποδεκτός όγκος κάθε συμπιεσμένου αρχείου είναι 1.22 ΜΒ.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν ως άνω μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας, προς απόδειξη των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία, της έλλειψης κωλυμάτων και της μοριοδότησης των κατά περίπτωση κριτηρίων είναι τα ακόλουθα:

α. Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ)

Υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση εκδιδόμενη από το gov.gr ή σαρωμένη, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, στην οποία ο υποψήφιος αναφέρει:

« α) δεν έχω καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26) και δεν έχω τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής της,

β) δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα,

γ) δεν έχω διοριστεί σε δυσπρόσιτο σχολείο και δεν διανύω την υποχρεωτική υπηρεσία σ’ αυτό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80),

δ) δεν αποχωρώ υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων,

ε) δεν υπηρετώ σε θέση με θητεία η οποία λήγει πέραν της 31ης-08-2022 ακόμα και σε περιπτώσεις παράτασης θητείας,
στ) τα δηλωθέντα στην αίτηση υποψηφιότητας, στο βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα αναρτώμενα δικαιολογητικά είναι αληθή και έγκυρα.».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Στις περιπτώσεις:
- μη υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης,
- υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης που δεν έχει εκδοθεί από το gov.gr ή δεν είναι σαρωμένη, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή και
- υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης, στην οποία δεν αναφέρονται όλα τα παραπάνω α΄-στ΄ στοιχεία ή διαφοροποιούνται,
η αίτηση του υποψηφίου δεν εξετάζεται.

β. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
(πτυχία, διδακτορικοί ή και μεταπτυχιακοί τίτλοι, πιστοποιητικά/βεβαιώσεις).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
- Προκειμένου για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) και να προσκομίζεται το αντίστοιχο έγγραφο αναγνώρισης, αλλιώς δεν μοριοδοτούνται.
- Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις, τίτλοι σπουδών και εν γένει κάθε είδους ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους από αρμόδια κατά το νόμο όργανα.

γ. Βεβαιώσεις-πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, σε θέματα ΣΔΕ, στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

- Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται. Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης.

- Δεν γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.

- Τα εξειδικευμένα σεμινάρια για τα Σ.Δ.Ε., διήμερα και τριήμερα που πραγματοποιήθηκαν από το Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. και δεν αναγράφουν ώρες εκπαίδευσης, μοριοδοτούνται για 18 ώρες και 24 ώρες αντίστοιχα.

- Θέματα επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (1.2), αναφέρονται στον θεσμό της εκπαίδευσης ενηλίκων, την παιδαγωγική της εκπαίδευσης ενηλίκων, στον ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων, στην εκπαιδευτική διεργασία της εκπαίδευσης ενηλίκων, στις τεχνικές διδακτικής ενηλίκων κ.ά. και δεν αφορούν επιμορφώσεις για την προσωπική ή επαγγελματική ανάπτυξη του υποψηφίου π.χ. επιμόρφωση σε θέματα πολιτισμού, γλωσσική επιμόρφωση, επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες, επιμόρφωση παιδαγωγικής στην τυπική εκπαίδευση κ.ά. ή επιμόρφωση σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης. Επιπλέον, δεν λαμβάνεται υπόψη ως επιμόρφωση η προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) που είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου.

δ. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών

Αναγνωρίζονται τα πιστοποιητικά ξένης γλώσσας, που γίνονται αποδεκτά στο πλαίσιο προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. και υποβάλλονται τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα αυτών συνοδευόμενα υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο όργανα. Σε περίπτωση που ελλείπει η μετάφραση των ξενόγλωσσων πιστοποιητικών ή αναρτάται μόνο η μετάφραση, χωρίς ξενόγλωσσα πιστοποιητικά, δεν μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας.

ε. Αποδεικτικό πιστοποιημένης γνώσης Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου.

Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

στ. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ)

(ημερομηνία έκδοσης έως και ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας επί ποινή αποκλεισμού του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής), από το οποίο να πιστοποιείται σαφώς η ημερομηνία διορισμού, ο ακριβής χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας, διδακτικής υπηρεσίας (διακριτικά σε Σ.Δ.Ε./στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια), υπηρεσίας σε θέση ευθύνης, διοικητικής εμπειρίας, η αναγνωρισμένη διδακτική προϋπηρεσία, οι μακροχρόνιες άδειες, άδειες άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικές άδειες, η συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου, ο χρόνος απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα και τυχόν απόφαση απόδοσης δεύτερης ειδικότητας.

ζ. Βεβαιώσεις προς απόδειξη της διδακτικής εμπειρίας σε λοιπές δομές και προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και σε Ι.Ε.Κ.

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη εθελοντική διδακτική εμπειρία ή βεβαιώσεις που δεν εκδίδονται από εκπαιδευτικό φορέα.

Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων θα πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης.

η. Βιογραφικό

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ελλείψει Υπεύθυνης Δήλωσης και Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών, ο φάκελος θεωρείται ελλιπής, η αίτηση δεν εξετάζεται και ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας, καθώς τα ως άνω δικαιολογητικά αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων και την έλλειψη κωλυμάτων για τη συμμετοχή στη διαδικασία.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1. Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία αναφέρονται στην παράγραφο Δ.

2. Μοριοδότηση Φακέλων υποψηφίων

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, η πενταμελής επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. 71705/Κ1/16.06.2021 (Β΄ 2605) υπουργικής απόφασης, διενεργεί έλεγχο των αιτήσεων, των δικαιολογητικών και της συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου ν. 4763/2020 (Α΄254) και της ως άνω υπουργικής απόφασης και μοριοδοτεί τα κριτήρια της επιστημονικής συγκρότησης, της διδακτικής εμπειρίας και της διοικητικής εμπειρίας των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών.

3. Ανακοίνωση Πινάκων Αποκλειόμενων

Μετά το πέρας του ως άνω ελέγχου συντάσσονται πίνακες αποκλειόμενων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας ανά Περιφέρεια και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

4. Ενστάσεις

Ενστάσεις επί των παραπάνω πινάκων υποβάλλονται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους και εξετάζονται από την τριμελή επιτροπή ενστάσεων της παρ. 2 του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. 71705/Κ1/16.06.2021 (Β΄ 2605) υπουργικής απόφασης. Έργο της ως άνω Επιτροπής είναι η εξέταση κάθε είδους ενστάσεων που υποβάλλονται από τους υποψήφιους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και η έκδοση οριστικής απόφασης επ’ αυτών.

Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων επί των πινάκων αποκλειομένων από την ανωτέρω τριμελή επιτροπή ενστάσεων, την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτήσεων, της μοριοδότησης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα κριτήρια επιλογής, και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών από την τριμελή επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. 71705/Κ1/16.06.2021 (Β΄ 2605) υπουργικής απόφασης, συντάσσονται από την πενταμελή επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. 71705/Κ1/16.06.2021 (Β΄ 2605) υπουργικής απόφασης, και ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά Περιφέρεια.

Ενστάσεις επί της μοριοδότησης των κριτηρίων της επιστημονικής συγκρότησης, της διδακτικής εμπειρίας και της διοικητικής εμπειρίας υποβάλλονται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης, και εξετάζονται από την τριμελή επιτροπή ενστάσεων της παρ. 2 του άρθρου 3, της αρ. πρωτ. 71705/Κ1/16.06.2021 (Β΄ 2605) υπουργικής απόφασης η οποία αποφαίνεται οριστικά επ’ αυτών. Ενστάσεις επί της μοριοδότησης των συνεντεύξεων δεν γίνονται αποδεκτές.

5. Οριστικοί Αξιολογικοί πίνακες Κατάταξης

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, συντάσσονται από την επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. 71705/Κ1/16.06.2021 (Β΄ 2605) υπουργικής απόφασης οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών ανά Περιφέρεια.

6. Δικαίωμα εξαίρεσης από τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης έχουν δικαίωμα, εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτησή τους, να δηλώσουν εγγράφως, με Υπεύθυνη Δήλωση εκδιδόμενη από το gov.gr ή σαρωμένη, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, εάν επιθυμούν να εξαιρεθούν από αυτούς. Οι υπεύθυνες δηλώσεις απευθύνονται στη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης και υποβάλλονται με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με κοινοποίηση στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

7. Συνέντευξη

Οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν διαδικτυακά. Το πρόγραμμα για τις διαδικτυακές συνεντεύξεις των υποψηφίων για τη θέση Διευθυντή σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (www.gsae.edu.gr).

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Διευθυντών διενεργούνται, αξιολογούνται και μοριοδοτούνται από την τριμελή επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. 71705/Κ1/16.06.2021 (Β΄ 2605) υπουργικής απόφασης .

8. Σύνταξη και ισχύς πινάκων επιλογής

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων και την καταχώρηση της μοριοδότησης, συντάσσονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψήφιων Διευθυντών και Υποδιευθυντών, οι οποίοι κυρώνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και ισχύουν μέχρι την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους από την κύρωσή τους. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σ’ αυτούς καλύπτουν τις κενές ή τις κενούμενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος τους, για το υπόλοιπο της θητείας. Οι ανωτέρω πίνακες ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

9. Τοποθέτηση

Η διαδικασία επιλογής των Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ολοκληρώνεται με την έκδοση υπουργικής απόφασης απόσπασης των επιλεγέντων εκπαιδευτικών και τοποθέτησής τους σε θέση Διευθυντή ή Υποδιευθυντή, αντιστοίχως στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και προτίμησής τους, με τριετή θητεία, η οποία λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ή από την ημερομηνία που ορίζεται σ’ αυτή.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
- Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για την πορεία της διαδικασίας επιλογής από τις ανακοινώσεις στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (www.gsae.edu.gr).
- Οι ενστάσεις απευθύνονται στη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης και υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (με e-mail) για τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
- Επίσης οι ενστάσεις κοινοποιούνται ταυτόχρονα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων καμία ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου.
- Η παρουσία στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική. Οι υποψήφιοι που δεν προσέλθουν στη συνέντευξη, αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.
- Εφόσον κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής κάποιος υποψήφιος επιλεγεί σε άλλη θέση θητείας, τότε οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, ώστε να αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία.

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για τυχόν ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-344 2458 και 210-344 2411
και στο: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για τεχνικά θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ 2021

Αρ.Πρωτ.75661/Κ1/25-06-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ηλ.Δ/νση
ddvpros1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
vbernikou(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
kkollia(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Προσκαλεί

τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.4763/2020 (Α’254) και τα κριτήρια της αρ. πρωτ.71705/Κ1/16.06.2021 (Β΄2605) Υπουργικής Απόφασης να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία για την πλήρωση, με επιλογή, 64 θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα ακόλουθα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ανά Περιφέρεια ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
1 ΣΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
2 ΣΔΕ ΔΡΑΜΑΣ
3 ΣΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ
4 ΣΔΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
5 ΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ
6 ΣΔΕ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7 ΣΔΕ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
8 ΣΔΕ ΣΑΠΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
1 ΣΔΕ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
2 ΣΔΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
3 ΣΔΕ ΑΘΗΝΑΣ
4 ΣΔΕ ΑΧΑΡΝΩΝ
5 ΣΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
6 1ο ΣΔΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
7 ΣΔΕ ΜΕΓΑΡΩΝ
8 ΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
9 ΣΔΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
1 ΣΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
2 ΣΔΕ ΣΑΜΟΥ
3 ΣΔΕ ΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2 ΣΔΕ ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ
3 ΣΔΕ ΠΑΤΡΑΣ
4 ΣΔΕ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1 ΣΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2 ΣΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
3 ΣΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΔΕ ΑΡΤΑΣ
2 ΣΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
3 ΣΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1 ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ
2 ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3 1ο ΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
4 1ο ΣΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1 ΣΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1 1ο ΣΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 2ο ΣΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3 ΣΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
4 ΣΔΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
5 ΣΔΕ ΔΕΛΤΑ
6 ΣΔΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
7 ΣΔΕ ΚΙΛΚΙΣ
8 ΣΔΕ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ
9 ΣΔΕ ΛΑΓΚΑΔΑ
10 ΣΔΕ ΝΑΟΥΣΑΣ
11 ΣΔΕ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
12 ΣΔΕ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
13 ΣΔΕ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
1 ΣΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
2 ΣΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
3 ΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
4 ΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
1 ΣΔΕ ΡΟΔΟΥ
2 ΣΔΕ ΣΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
1 ΣΔΕ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ
2 ΣΔΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3 ΣΔΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
4 ΣΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ
5 ΣΔΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 ΣΔΕ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
2 ΣΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
3 ΣΔΕ ΛΑΜΙΑΣ
4 ΣΔΕ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
5 ΣΔΕ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Σ.Δ.Ε.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας περιγράφονται αναλυτικά στις παρ.2 και 4 ,αντιστοίχως, του άρθρου 70 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) και στην αριθμ. 5953/2014 (Β΄1861) Υπουργική Απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η θητεία των Διευθυντών και των Υποδιευθυντών είναι τριετής, λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων (παρ.1 του άρθρου 70 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254)) και λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.

ΙΙ.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Υποψήφιοι για επιλογή σε θέση Διευθυντή στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, σημαντικά διοικητικά προσόντα, καθώς και γνώσεις και εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων (άρθρο 70 παρ.1 του ν.4763/2020).

2. Υποψήφιοι για επιλογή σε θέση Υποδιευθυντή στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν γνώση και εμπειρία σε εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων (άρθρο 70 παρ.4 του ν.4763/2020).

3. Σε θέση Διευθυντή και Υποδιευθυντή των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας επιλέγονται εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων που δύνανται να καλύπτουν τις ανάγκες διδακτικού έργου τριών (3) και εννέα (9) ωρών, αντιστοίχως, στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα Σ.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 70 παρ.2 και 4 του ν.4763/2020(Α΄254) και τον πίνακα αναθέσεων ανά γνωστικό αντικείμενο, που ισχύει για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση εκπαιδευτικών στα Σ.Δ.Ε..
Τα γνωστικά αντικείμενα (γραμματισμοί) που παρέχονται από τα Σ.Δ.Ε. και οι ειδικότητες που θα πρέπει να κατέχουν υποψήφιοι Διευθυντές - Υποδιευθυντές ή να τους έχουν αρμοδίως αναγνωρισθεί και αποδοθεί είναι:

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02
2. Μαθηματικά ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ86 (με πτυχίο Μαθηματικών ή Πληροφορικής)
3. Πληροφορική ΠΕ86
4. Αγγλική Γλώσσα ΠΕ06
5. Κοινωνική Εκπαίδευση ΠΕ78, ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ80
6. Φυσικές Επιστήμες ΠΕ04,ΠΕ85,ΠΕ03,ΠΕ87.01,ΠΕ88.01
7.Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΠΕ04.05, ΠΕ88.01, ΠΕ88.05, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04, ΠΕ85
8. Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή ΠΕ08, ΠΕ79.01, ΠΕ89.01, ΠΕ91, ΠΕ02, ΤΕ16(με πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

4. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.

ΙΙΙ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Δεν επιλέγεται ως Διευθυντής ή Υποδιευθυντής Σ.Δ.Ε. εκπαιδευτικός:

 1. στον οποίον, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας, έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα ν. 3528/2007 (Α'26) ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, όπως ισχύει,
 2. του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας και σε βάρος του ασκούνται όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές, πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες.

2. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι:

 1. αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων,
 2. υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε θέσεις με θητεία, η οποία λήγει μετά τον χρόνο έναρξης της θητείας των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε. (1-9-2021), σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
 3. διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.3328/05 (Α΄80)

δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Σ.Δ.Ε..

3. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης.

V.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από την 28η Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και λήγει την 7η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μμ.

VI. YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1.Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/86(Α΄75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων.

2. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) μόνο αίτηση, είτε για τη θέση του Διευθυντή είτε για τη θέση του Υποδιευθυντή Σ.Δ.Ε., επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι και όλα τα Σ.Δ.Ε. της ίδιας Περιφέρειας.

3.Οι ενδιαφερόμενοι με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου θα κάνουν είσοδο και θα συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στον ιστότοπο (http://directors.it.minedu.gov.gr)

4. Εκτός από την ηλεκτρονική αίτηση θα αναρτήσουν στον ίδιο ιστότοπο (http://directors.it.minedu.gov.gr) μόνο τα δικαιολογητικά που μοριοδοτούνται καθώς και συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις), στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα και το οποίο θα ληφθεί υπόψη στο στάδιο της συνέντευξης του υποψηφίου.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, των δικαιολογητικών και του Βιογραφικού Σημειώματος θα λάβουν τον αριθμό πρωτοκόλλου στην εκτύπωση της αίτησής τους από τον ιστότοπο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 1. Η αίτηση, με την οριστική υποβολή της, θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από τον αιτούντα. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να προεικονίσει/αποθηκεύσει ή και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής σε μορφή pdf με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της.
 2. Ελλείψει υποβολής δικαιολογητικών και Βιογραφικού Σημειώματος ο φάκελος θεωρείται ελλιπής και ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας.
 3. Αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) δεν γίνονται δεκτές.
 4. Αιτήσεις υποψηφίων που δεν δηλώνουν για ποια κατηγορία είναι υποψήφιοι τίθενται εκτός διαδικασίας.
 5. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο δεν επιτρέπεται: η τροποποίηση της αίτησης, η προσθήκη δικαιολογητικών, η αλλαγή/τροποποίηση των Σ.Δ.Ε. που έχει επιλέξει.
 6. Η αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή/Υποδιευθυντή ΣΔΕ επέχει τη θέση δήλωσης αποδοχής απόσπασης.
 7. Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή έγχαρτες δε θα γίνουν δεκτές.
 8. Εκπρόθεσμη αποστολή δικαιολογητικών δε γίνεται δεκτή.
 9. Ανάκληση της αίτησης είναι εφικτή μόνο μέσω ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένης με γνήσιο της υπογραφής, η οποία θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

VII.YΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.Υπεύθυνη δήλωση

Υποβάλλεται ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση εκδιδόμενη από το gov.gr ή σαρωμένη, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, στην οποία ο υποψήφιος αναφέρει:

« α) δεν έχω καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26) και δεν έχω τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής της,

β) δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα,

γ) δεν έχω διοριστεί σε δυσπρόσιτο σχολείο και δεν διανύω την υποχρεωτική υπηρεσία σ’ αυτό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 3328/2005 (Α’ 80),

δ) δεν αποχωρώ υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός(1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων,

ε) δεν υπηρετώ σε θέση με θητεία η οποία λήγει πέραν της 31ης-08-2021 ακόμα και σε περιπτώσεις παράτασης θητείας,

στ) τα δηλωθέντα στην αίτηση υποψηφιότητας, στο βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα αναρτώμενα δικαιολογητικά είναι αληθή και έγκυρα.»

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχία, διδακτορικοί ή και μεταπτυχιακοί τίτλοι), πιστοποιητικών επιμόρφωσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Προκειμένου για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).
Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις, τίτλοι σπουδών και πιστοποιητικά επιμόρφωσης ή έγγραφα θα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο όργανο.

3. Βεβαιώσεις-πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, σε θέματα ΣΔΕ, στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

1) Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται. Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης.

2) Δεν γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.

3) Τα εξειδικευμένα σεμινάρια για τα Σ.Δ.Ε., διήμερα και τριήμερα που πραγματοποιήθηκαν από το ΙΔΕΚΕ και δεν αναγράφουν ώρες εκπαίδευσης, μοριοδοτούνται για 18 ώρες και 24 ώρες αντίστοιχα.

4) Θέματα επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (1.2), αναφέρονται στον θεσμό της εκπαίδευσης ενηλίκων, την παιδαγωγική της εκπαίδευσης ενηλίκων, στον ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων, στην εκπαιδευτική διεργασία της εκπαίδευσης ενηλίκων, στις τεχνικές διδακτικής ενηλίκων κ.ά. και δεν αφορούν επιμορφώσεις για την προσωπική ή επαγγελματική ανάπτυξη του υποψηφίου π.χ. επιμόρφωση σε θέματα πολιτισμού, γλωσσική επιμόρφωση, επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες, επιμόρφωση παιδαγωγικής στην τυπική εκπαίδευση κ.ά. ή επιμόρφωση σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης. Επιπλέον, δεν λαμβάνεται υπόψη ως επιμόρφωση η προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) που είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου.

4. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών (πιστοποιητικά ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ)

Τα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών συνοδεύονται από μετάφραση από αρμόδια κατά το νόμο όργανα. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μοριοδοτούνται.

5. Αποδεικτικό πιστοποιημένης γνώσης Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου.

Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

6. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

(ημερομηνία έκδοσης έως και ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας) από το οποίο να πιστοποιείται ο ακριβής χρόνος της διδακτικής εμπειρίας και διοικητικής εμπειρίας, άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας, η συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου και τυχόν απόφαση απόδοσης δεύτερης ειδικότητας.

7. Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας σε λοιπές δομές και προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και σε Ι.Ε.Κ.

8. Βιογραφικό

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Όλα τα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά (upload) στον ιστότοπο υποβολής της αίτησης. Οι υποψήφιοι καλούνται να δημιουργήσουν ένα συμπιεσμένο αρχείο με κατάληξη .zip ή .rar ή .7z για κάθε κατηγορία κριτηρίων με συγκεκριμένη ονομασία που θα τους υποδεικνύει το σύστημα. Κάθε συμπιεσμένο αρχείο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα δικαιολογητικά της ίδιας κατηγορίας κριτηρίων σε μορφή pdf ή jpg ή png. Ο μέγιστος αποδεκτός όγκος κάθε συμπιεσμένου αρχείου είναι 1.22 ΜΒ.

VIIΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η κατάταξη των υποψηφίων σε αξιολογικούς πίνακες ανά Περιφέρεια θα γίνει βάσει των κριτηρίων της επιστημονικής συγκρότησης, της διδακτικής εμπειρίας και της διοικητικής εμπειρίας. Οι υποψήφιοι Διευθυντές υποβάλλονται επιπλέον σε συνέντευξη, στην οποία εκτιμάται η προσωπικότητα και η ικανότητά τους για την ανάληψη της θέσης του Διευθυντή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας.

Τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης εξειδικεύονται και αποτιμώνται, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 71705/K1/16.06.2021 (Β΄ 2605) Υπουργική Απόφαση ως ακολούθως:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 22    
1.1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ   15  
1.1.Α Διδακτορικό     9
1.1.Β Αποφοίτηση από Ε.Σ.Δ.Δ.Α.     8
1.1.Γ Μεταπτυχιακό     6
1.1.Δ Δεύτερο  Πτυχίο  (δεν  λαμβάνεται  υπόψη  πτυχίο  ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς φοίτησης)     4
1.1.Ε Δεύτερο Διδακτορικό     2
1.1.ΣΤ Δεύτερο Μεταπτυχιακό     1
Μεταπτυχιακές σπουδές (πρώτο μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Μάθηση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων λαμβάνουν τον μέγιστο αριθμό μορίων. Μεταπτυχιακές σπουδές (πρώτο μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις- κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 3 μόρια λιγότερο.
Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και είναι απόφοιτος ΕΣΔΔΑ, λαμβάνει τον μέγιστο αριθμό μορίων(9) ανεξαρτήτως ειδίκευσης-κατεύθυνσης του διδακτορικού τίτλου.
1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων/σε θέματα ΣΔΕ/στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων (0,25 μόρια ανά 50 ώρες).
  2  
(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά oλοκληρωμένων επιμορφώσεων. Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π. και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ)      
1.3. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
(Πιστοποιητικά ξένης γλώσσας, σύμφωνα με ΑΣΕΠ. Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.)
  2  
1.3.Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)     1
1.3.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1)     1,5
1.3.Γ Άριστη γνώση (επίπεδο Γ2)     2
1.4. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
(Πιστοποιητικά ξένης γλώσσας, σύμφωνα με ΑΣΕΠ. Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο)
  1  
1.4..Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)     0,5
1.4.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1)     0,75
1.4.Γ Άριστη γνώση (επίπεδο Γ2)     1
1.5. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)   2  
1.5.Α Πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.     2
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας, ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Το διδακτικό έργο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν θεωρείται διδακτικό έργο στην εκπαίδευση ενηλίκων.
15    
21 Στα Σ.Δ.Ε.
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 8. Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση)
    8
22 Σε λοιπές δομές και προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων( ενδεικτικώς, σε Ν.Ε.Λ.Ε., Κ.Ε.Ε.,Κ.Δ.Β.Μ.,Κ.Ε.Κ.) και σε Ι.Ε.Κ.
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)
    4
23 Σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης( 1 μόριο ανά σχολικό έτος, πέραν της 8ετίας για την περίπτωση των υποψηφίων Διευθυντών, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)     3
3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια χρονική περίοδο, με εξαίρεση τον χρόνο άσκησης των καθηκόντων του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή των Σ.Δ.Ε., ο οποίος λογίζεται και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων (άρθρο 70 παρ.1 ν.4763/2020).
15    
31 Σε Σ.Δ.Ε. ως Διευθυντής
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 8)
    8
32 Σε Σ.Δ.Ε. ως Υποδιευθυντής
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)
    4
33 Σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως Διευθυντής ή Υποδιευθυντής (1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)     3
4. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)
Η συνέντευξη διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 24 του ν.4547/2018(Α΄102),αναλόγως εφαρμοζόμενα, από την τριμελή επιτροπή της παρ.2 του άρθρου 3 της παρούσας.
15    

2. ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

2.1 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, πενταμελής επιτροπή διενεργεί έλεγχο των αιτήσεων, των δικαιολογητικών και της συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου ν.4763/2020 (Α’254) και της αριθ. 71705/Κ1/16.06.2021 (Β΄2605) Υπουργικής Απόφασης και μοριοδοτεί τα κριτήρια της επιστημονικής συγκρότησης, της διδακτικής εμπειρίας και της διοικητικής εμπειρίας των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών.

2.2 Μετά το πέρας του ως άνω ελέγχου συντάσσονται πίνακες αποκλειόμενων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας ανά Περιφέρεια και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

2.3 Ενστάσεις επί των παραπάνω πινάκων υποβάλλονται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους και εξετάζονται από τριμελή επιτροπή ενστάσεων. Έργο της ως άνω Επιτροπής είναι η εξέταση κάθε είδους ενστάσεων που υποβάλλονται από τους υποψήφιους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και η έκδοση οριστικής απόφασης επ’ αυτών.

2.4 Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων επί των πινάκων αποκλειομένων από την τριμελή επιτροπή της παρ.2.3, την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτήσεων, της μοριοδότησης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα κριτήρια επιλογής, και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών από την τριμελή επιτροπή της παρ.2.8, συντάσσονται από την επιτροπή της παρ.2.1 και ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά Περιφέρεια.

2.5 Ενστάσεις επί της μοριοδότησης των κριτηρίων της επιστημονικής συγκρότησης, της διδακτικής εμπειρίας και της διοικητικής εμπειρίας υποβάλλονται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης, και εξετάζονται από την τριμελή επιτροπή ενστάσεων της παρ.2.3, η οποία αποφαίνεται οριστικά επ’ αυτών. Ενστάσεις επί της μοριοδότησης των συνεντεύξεων δεν γίνονται αποδεκτές.

2.6 Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, συντάσσονται από την επιτροπή της παρ.2.1 οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών ανά Περιφέρεια.

2.7 Οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν διαδικτυακά. Το πρόγραμμα για τις διαδικτυακές συνεντεύξεις των υποψηφίων για τη θέση Διευθυντή σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο της Γ.Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (www.gsae.edu.gr).

2.8 Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Διευθυντών διενεργούνται, αξιολογούνται και μοριοδοτούνται από τριμελή επιτροπή.

2.9 Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων και την καταχώρηση της μοριοδότησης, συντάσσονται οι πίνακες επιλογής, οι οποίοι κυρώνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και ισχύουν μέχρι την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους από την κύρωσή τους. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σ’ αυτούς καλύπτουν τις κενές ή τις κενούμενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος τους, για το υπόλοιπο της θητείας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 1. Οι ενστάσεις απευθύνονται στη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης και υποβάλλονται ηλεκτρονικά (με e-mail) για τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρον. ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
  Επίσης οι ενστάσεις κοινοποιούνται ταυτόχρονα στη διεύθυνση ηλεκτρ.ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
  Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων καμία ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
  Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου.
 2. Η παρουσία στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική. Οι υποψήφιοι που δεν προσέλθουν στη συνέντευξη, αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.
 3. Εφόσον κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής κάποιος υποψήφιος επιλεγεί σε άλλη θέση θητείας, τότε οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, ώστε να αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία.

ΙΧ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η διαδικασία επιλογής των Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ολοκληρώνεται με την έκδοση υπουργικής απόφασης απόσπασης των επιλεγέντων εκπαιδευτικών και τοποθέτησής τους σε θέση Διευθυντή ή Υποδιευθυντή, αντιστοίχως στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και προτίμησής τους, με τριετή θητεία, η οποία λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ή από την ημερομηνία που ορίζεται σ’ αυτή.

Χ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

1.Η παρούσα αναρτάται αμελλητί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον δικτυακό τόπο της Γ.Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.(www.gsae.edu.gr).

2.Οι αποδέκτες της παρούσας, γνωστοποιούν με κάθε πρόσφορο τρόπο την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Σχετικά Άρθρα