edu.klimaka.gr

Διαδικασίες Εγγραφής Φοιτητών σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4486/2020

Αριθμ. Φ253/133030/Α5
Καθορισμός της διαδικασίας εγγραφής των επιτυχόντων σε Τμήματα ή Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών μέσω της συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις, από το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 και εξής.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), του άρθρου 4Α του ιδίου νόμου, όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), του άρθρου 13Γ του ιδίου νόμου όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 166 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 218 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4664/2020 (Α΄ 32).
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 1771/1988 (Α΄ 71).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
5. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/20.2.2020 (Β΄ 643) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)».
6. Την υπό στοιχεία Φ253/139394/Α5 (Β΄ 2774/2016) υπουργική απόφαση, σχετικά με τις εγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
7. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (Β΄ 1904) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων ... και εφεξής» όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.153/40138/Α5/23.03.2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 1106).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
9. Την υπό στοιχεία 7921/Υ1/6.8.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη» (Β’ 3297).
10. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/488/129153/Β1/28-9-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ηλεκτρονική εγγραφή των εισακτέων σε Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.

1. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής και σε αποκλειστική προθεσμία η οποία ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), οι επιτυχόντες στα Τμήματα και Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) υποχρεούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υ.ΠΑΙ.Θ. να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής για το Τμήμα ή Σχολή επιτυχίας τους. Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι σχολικές μονάδες παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες, όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης.

Ο επιτυχών εισάγεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησε για την εισαγωγή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Στη συνέχεια καλείται να συμπληρώσει τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α.. Ακολούθως, ο δικαιούχος συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του, και ειδικότερα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και αριθμό κινητού τηλεφώνου. Η συμπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας είναι υποχρεωτική για όλους τους επιτυχόντες, ενώ ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου πιστοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής δια της αποστολής προσωποποιημένου μηνύματος με μοναδικό κωδικό, τον οποίον θα πρέπει ο αιτών να εισαγάγει στην ηλεκτρονική εφαρμογή προς επιβεβαίωση της ορθότητάς του.

2. Η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

3. Όλες οι διαδικασίες εγγραφής της παρούσας απόφασης διενεργούνται είτε από τον ίδιο τον επιτυχόντα, είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

Άρθρο 2
Δήλωση περί μη εγγραφής σε άλλο Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. - Αίτημα διαγραφής

1. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής του άρθρου 1, ο επιτυχών δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο πρόγραμμα σπουδών α΄ κύκλου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. από αυτά που περιλαμβάνονται στην υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/2020 (Β΄ 345) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

2. Εάν ένας επιτυχών, είναι ήδη εγγεγραμμένος σε πρόγραμμα σπουδών α΄ κύκλου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. της ημεδαπής, με την ίδια αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 1 της παρούσας, δηλώνει το Τμήμα ή Σχολή του Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. που είναι ήδη εγγεγραμμένος και ταυτόχρονα αιτείται τη διαγραφή του από αυτό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του στο νέο Τμήμα ή στη νέα Σχολή.

Άρθρο 3
Αποστολή πινάκων αιτούντων εγγραφής - διαγραφής

1. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας εγγραφών, το Υ.ΠΑΙ.Θ. αποστέλλει σε κάθε Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.:

α) Συγκεντρωτικό πίνακα των εγγεγραμμένων ανά Τμήμα ή Σχολή, μέσω της κεντρικής εφαρμογής του Υ.ΠΑΙ.Θ., ο οποίος περιέχει τουλάχιστον τα εξής βασικά στοιχεία για κάθε εγγεγραμμένο: Κωδικός Αριθμός Υποψηφίου, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Α.Μ.Κ.Α., διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό κινητού τηλεφώνου και Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α., στην περίπτωση που είναι ήδη εγγεγραμμένος σε άλλο πρόγραμμα σπουδών α΄ κύκλου Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. της ημεδαπής. Στην περίπτωση των ήδη εγγεγραμμένων η εγγραφή τους τελεί υπό την αίρεση της διαγραφής τους από το προηγούμενο Τμήμα ή Σχολή.

β) Συγκεντρωτικό πίνακα των αιτούντων τη διαγραφή ανά Τμήμα ή Σχολή, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο νέο Τμήμα ή Σχολή, ο οποίος περιέχει τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου.

Άρθρο 4
Διαδικασία διαγραφής - εγγραφής επιτυχόντων σε άλλο Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α.

1. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των επιτυχόντων, που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο πρόγραμμα σπουδών α΄ κύκλου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α., απαιτείται η ολοκλήρωση της διαγραφής τους από το εν λόγω Τμήμα ή Σχολή. Για τον λόγο αυτό οι Γραμματείες των Τμημάτων ή Σχολών μετά τη λήψη του συγκεντρωτικού πίνακα της περ. β΄ του άρθρου 3 διαγράφουν αμελλητί τους αιτούντες τη διαγραφή φοιτητές.

2. Οι Γραμματείες των Τμημάτων ή Σχολών αποστέλλουν ηλεκτρονικά προς τη Γραμματεία του νέου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. σχετική βεβαίωση διαγραφής των φοιτητών που έχουν αιτηθεί διαγραφή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας. Με επιμέλεια της Γραμματείας του παλαιού Τμήματος ή Σχολής αποστέλλεται ηλεκτρονικά σχετική βεβαίωση διαγραφής προς τον αιτούντα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχε δηλώσει ως στοιχεία επικοινωνίας του στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υ.ΠΑΙ.Θ.

3. Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία ο επιτυχών δεν επιθυμεί τελικά την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο νέο Τμήμα ή Σχολή επιτυχίας, δύναται πριν την έκδοση των βεβαιώσεων διαγραφής της προηγούμενης παραγράφου, να υποβάλει αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ανάκλησης της διαγραφής του προς τη Γραμματεία του Τμήματος ή Σχολής, στην οποία είχε ήδη αιτηθεί ηλεκτρονικά τη διαγραφή του.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις Γραμματειών Τμημάτων και Σχολών

1. Οι Γραμματείες των Τμημάτων και Σχολών, ελέγχουν και αντιπαραβάλλουν τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων που έχουν ήδη λάβει με την απόφαση κύρωσης πινάκων από το Υ.ΠΑΙ.Θ. με τον πίνακα της περ. α΄ του άρθρου 3 της παρούσας.

2. Οι Γραμματείες των Τμημάτων και Σχολών δύνανται να χρησιμοποιούν τα επιβεβαιωμένα στοιχεία επικοινωνίας των εγγραφέντων, τα οποία περιλαμβάνονται στον πίνακα της περ. α΄ του άρθρου 3 της παρούσας για απόδοση κωδικών χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους ή / και για επικοινωνία.

3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών, κάθε Τμήμα ή Σχολή των Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. συντάσσει και αποστέλλει στο Υ.ΠΑΙ.Θ. σε ηλεκτρονική μορφή αρχείο όλων των τελικώς εγγραφέντων, συμπεριλαμβανομένων και των επιτυχόντων που ενεγράφησαν με τις διαδικασίες του άρθρου 7 της παρούσας.

Άρθρο 6
Χρήση δεδομένων από Υ.ΠΑΙ.Θ.

1. Για την ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων, η ηλεκτρονική εφαρμογή του Υ.ΠΑΙ.Θ. μπορεί να χρησιμοποιεί δεδομένα από άλλες βάσεις και εφαρμογές υπουργείων ή φορέων. Αν τα ατομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην εφαρμογή δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, και ο αιτών δεν μπορεί να δηλώσει υπεύθυνα ότι αποδέχεται την ορθότητά τους, τότε πρέπει να προβεί στην άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων του στα συστήματα του Εθνικού Μητρώου Α.Μ.Κ.Α., μέσω σχετικής αίτησής του σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Ο επιτυχών αφού ελέγξει την ορθότητα των προβαλλόμενων τροποποιημένων στοιχείων, θα πρέπει να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή του, στην προβλεπόμενη προθεσμία.

2. Μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, μπορεί να εμφανίζεται ηλεκτρονικός σύνδεσμος για την προαιρετική συμπλήρωση στοιχείων για στατιστικούς λόγους.

Άρθρο 7
Εγγραφή εισακτέων απευθείας στις Γραμματείες Τμημάτων/Σχολών

1. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική εγγραφή εισακτέου για οιονδήποτε λόγο σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας (π.χ. μη κατοχή Α.Μ.Κ.Α. ή αριθμού κινητού τηλεφώνου, ανωτέρα βία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, θεομηνία ή άλλο σπουδαίο λόγο εξαιτίας του οποίου δεν κατέστη δυνατή η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική εγγραφή), είναι δυνατή η εγγραφή μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης κατά το άρθρο 1 της παρούσας, ύστερα από αίτηση του εισακτέου, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης.

2. Η διαδικασία εγγραφής της παρ. 1 πραγματοποιείται με υποβολή της αίτησης απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής είτε με φυσική παρουσία, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ειδικά σχεδιασμένης πλατφόρμας) είτε με ταχυδρομική αποστολή.

3. Σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.

4. Η αίτηση εγγραφής του παρόντος άρθρου υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Η εγγραφή ολοκληρώνεται ή μη, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος ή της Σχολής.

5. Τυχόν επιτυχόντες, που δεν εγγράφηκαν ούτε με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου χάνουν το ως άνω δικαίωμα εγγραφής.

Άρθρο 8
Εξαιρέσεις από το περιεχόμενο της παρούσας

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζονται για την εγγραφή εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.

Η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις σχολές του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται και πραγματοποιείται από το αρμόδιο κατά περίπτωση υπουργείο.

Άρθρο 9
Καταργούμενη απόφαση

Η υπό στοιχεία Φ253/139394/Α5/2016 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 2774) καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 10

Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από το χρονικό διάστημα εγγραφών των επιτυχόντων στο ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 5 Οκτωβρίου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα