edu.klimaka.gr

Εξετάσεις αναγνώρισης πτυχίου ιατρικής οδοντιατρικής εξωτερικού

Εξετάσεις Αναγνώρισης Πτυχίων Ιατρικής/Οδοντιατρικής Εξωτερικού

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 64/2023

Αριθμ. 1575/Z1
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία εξετάσεων για αναγνώριση τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής που χορηγούνται από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 312, 443, 486 και της παρ. 3 του άρθρου 489 του ν. 4957/2022 «Νέοι ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
γ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου» (Α’ 123),
ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών» (Α’ 2),
η) της υπό στοιχεία 169/Υ1/08-01-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).
2. Την υπό στοιχεία 136203/Ζ1/25.10.2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών για την επεξεργασία, επικαιροποίηση και εμπλουτισμό της Τράπεζας ερωτήσεων του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), των εξεταζόμενων μαθημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής» (ΥΟΔΔ 926).
3. Την υπό στοιχεία 159639/Ζ1/22-12-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός παραβόλου αιτήσεων ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής και αιτήσεων παροχής πληροφοριών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)» (Β’ 6742).
4. Το υπό στοιχεία 29367/06.12.2022 έγγραφο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. καθώς και το υπ’ αρ. 23 απόσπασμα πρακτικού της από 02.12.2022 συνεδρίασης της Ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
5. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/698/157681/Β1/20.12.2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της εν θέματι απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ούτε στον Προϋπολογισμό του Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πρόγραμμα εξετάσεων - δικαίωμα συμμετοχής - δικαιολογητικά

1. Οι εξετάσεις για την αναγνώριση τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής που χορηγούνται από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγονται με σύστημα που διασφαλίζει το αδιάβλητο και διενεργούνται σε εξεταστικά κέντρα που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δύο φορές τον χρόνο. Οι εξετάσεις γίνονται με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, γραπτά ή ηλεκτρονικά, η δε βαθμολογία των δοκιμίων των εξεταζομένων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι ημερομηνίες των εξετάσεων ορίζονται από το Δ.Σ.του Οργανισμού και δημοσιοποιούνται εγκαίρως από το ίδιο.

2. Οι υποψήφιοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών Ιατρικής ή Οδοντιατρικής που χορηγούνται από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα, υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση αναγνώρισης με πλήρη φάκελο, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.
  2. Δήλωση συμμετοχής για κάθε ενότητα/μάθημα μαζί με την απόδειξη καταβολής του αντιστοίχου παραβόλου, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τις εξετάσεις.


Άρθρο 2
Τόπος εξέτασης - υποψήφιοι - εξεταστικά κέντρα

1. Οι εξετάσεις για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής που χορηγούνται από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεξάγονται σε χώρους που παραχωρούνται από Α.Ε.Ι. της Αττικής κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού. Οι εξετάσεις μπορούν να διεξάγονται δια ζώσης σε πιστοποιημένες νησίδες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των Α.Ε.Ι. της Αττικής, μέσω ψηφιακών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από τα ημεδαπά Α.Ε.Ι. για ηλεκτρονικές εξετάσεις των ημεδαπών φοιτητών. Η ημερομηνία, ο τρόπος και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων σε κάθε μάθημα, κάθε εξεταστικής περιόδου ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ανακοινώνονται στον ιστότοπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

2. Τα ονόματα των υποψηφίων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε εξεταστική περίοδο ανακοινώνονται στον ιστότοπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τις εξετάσεις. Σχετικοί πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αναρτώνται, επίσης, στα εξεταστικά κέντρα την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

3. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με απόφαση του Δ.Σ. ορίζει τις Επιτροπές Εξετάσεων υπεύθυνες για την οργάνωση και διεξαγωγή τους. Οι Επιτροπές Εξετάσεων απαρτίζονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., έναν Καθηγητή από τις Σχολές Ιατρικής/Οδοντιατρικής της χώρας ως Συντονιστή, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης και υπαλλήλους του Οργανισμού για την διοικητική υποστήριξη/επιτήρηση των εξετάσεων. Οι Επιτροπές Εξετάσεων ορίζουν τους Θεματοδότες και τους Βαθμολογητές, που είναι Καθηγητές από τις Σχολές Ιατρικής/Οδοντιατρικής της χώρας.

4. Οι υπεύθυνοι υπάλληλοι του Οργανισμού, με βάση τον ονομαστικό κατά αλφαβητική σειρά πίνακα των εξεταζομένων, κατανέμουν τους υποψηφίους ανά αίθουσα.

5. Κατά την είσοδο των εξεταζομένων στις αίθουσες γίνεται από τους επιτηρητές έλεγχος της ταυτότητάς τους. Η ταυτότητα των εξεταζομένων ελέγχεται με το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους ή άλλο επίσημο για την ταυτότητά τους έγγραφο που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία τους ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από αρμόδια αρχή (Δήμος κ.λ.π.) στις περιπτώσεις αλλαγής ονοματοδοσίας ή απόδοσης στην Ελληνική ξενόγλωσσων ονομάτων

Άρθρο 3
Φύλλο εξετάσεων

Τα θέματα δίνονται σε ομοιόμορφα φύλλα γραπτά ή σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, ανάλογα με τον τρόπο εξετάσεων, που χορηγούνται με ευθύνη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στους εξεταζόμενους. Οι εξεταζόμενοι αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που έχουν υποβάλει στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αναγνώριση του τίτλου.

Άρθρο 4
Διενέργεια των εξετάσεων

1. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε χρόνο και με τρόπο που καθορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

2. Τα θέματα είναι ενιαία, σε επίπεδο τελειόφοιτων φοιτητών, και επιλέγονται από αρμόδιους θεματοδότες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 312 παρ. 2, 3, 4 του ν. 4957/2022, από την Τράπεζα Ερωτήσεων που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η βαθμολόγηση των γραπτών των υποψηφίων γίνεται ηλεκτρονικά και ελέγχεται από αρμόδιους βαθμολογητές.

3. Οι θεματοδότες προσέρχονται την ημέρα των εξετάσεων της συγκεκριμένης ενότητας στο εξεταστικό κέντρο, παρουσία της Επιτροπής Εξετάσεων. Η επιλογή των θεμάτων γίνεται με κλήρωση από τις κατά ενότητα/μάθημα τράπεζες ερωτήσεων, που είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Παρουσία των θεματοδοτών και του Συντονιστή, κληρώνονται οι ερωτήσεις από την ενιαία δεξαμενή. Η Εξεταστική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της επεξεργασίας και βελτίωσης των ήδη κατατεθεισών και κληρωθεισών ερωτήσεων, καθώς επίσης και το δικαίωμα αλλαγής της σειράς των απαντήσεων στις ερωτήσεις. Ειδικότερα, τα θέματα περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και καταχωρίζονται αμέσως με συνεχόμενη αρίθμηση, αποτελώντας το εξεταστικό φύλλο του διαγωνιζομένου. Τα θέματα που κληρώνονται για τους υποψηφίους, και μετά την επεξεργασία τους από τους θεματοδότες, καταγράφονται σε ενιαίο κείμενο και διανέμονται στους εξεταζόμενους.

4. Οι εξετάσεις διενεργούνται μόνο στην Ελληνική γλώσσα. Ο υπεύθυνος κατά αίθουσα παραλαμβάνει τα θέματα και τα διανέμει στους εξεταζόμενους.

5. Οι θεματοδότες και ο Συντονιστής παραμένουν μία ώρα τουλάχιστον μετά το χρόνο έναρξης των εξετάσεων, για να επιλύσουν τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν.

Άρθρο 5
Τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων - διάρκεια εξέτασης

1. Στους χώρους, όπου διενεργούνται οι εξετάσεις, λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Σε κάθε αίθουσα γίνεται ο έλεγχος της ταυτότητας όσων προσέρχονται στις εξετάσεις και σημειώνεται η παρουσία ή η απουσία κάθε υποψηφίου σε κάθε μάθημα, με βάση τις ονομαστικές καταστάσεις που έχουν αποσταλεί.

2. Οι επιτηρητές παραδίδουν στους εξεταζόμενους ειδικό φυλλάδιο με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής απαντήσεων για κάθε μάθημα, γραπτά ή ηλεκτρονικά. Το φυλλάδιο με τις ερωτήσεις αποτελεί δοκίμιο του εξεταζόμενου, από τη στιγμή που θα τεθούν σε αυτό οι ορισμένες ακριβείς ενδείξεις των ατομικών στοιχείων του.Οι ενδείξεις αυτές ελέγχονται από τους επιτηρητές. Κατά την παράδοση του δοκιμίου οι εξεταζόμενοι υπογράφουν στην αντίστοιχη θέση του καταλόγου των εξεταζομένων. Κατά την παράδοση κάθε γραπτού δοκιμίου ή την υποβολή κάθε ηλεκτρονικού δοκιμίου διασφαλίζεται απολύτως το ανώνυμο του δοκιμίου για τη βαθμολόγησή του.

3. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε συνεχόμενες ημέρες.

Στις εξετάσεις Ιατρικής την 1η ημέρα οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ενότητα «Προκλινικές Επιστήμες» (μαθήματα: Ανατομία, Φυσιολογία, Φαρμακολογία) και την 2η ημέρα στην ενότητα «Κλινικές Επιστήμες» (μαθήματα: Παιδιατρική, Παθολογία, Χειρουργική, Μαιευτική/Γυναικολογία).

Τα θέματα είναι Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής από την Τράπεζα Ερωτήσεων ως εξής: 50 ερωτήσεις ανά μάθημα με έμφαση στις βασικές- απαραίτητες γνώσεις και διάρκεια 1,5 λεπτό ανά ερώτηση. Συνολικά, τίθενται 150 ερωτήσεις για την ενότητα «Προκλινικές Επιστήμες» με διάρκεια 3 ώρες και 45 λεπτά και 200 ερωτήσεις για την ενότητα «Κλινικές Επιστήμες» με διάρκεια 5 ώρες.

Στις εξετάσεις Οδοντιατρικής την 1η ημέρα οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ενότητα «Προσθετική» (μαθήματα: Ακίνητη Προσθετική και Κινητή Προσθετική). Την 2η ημέρα οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ενότητα «Παθολογία και Χειρουργική Στόματος» (μαθήματα: Ακτινοδιαγνωστική, Εξακτική, Στοματολογία) και την 3η ημέρα στην ενότητα «Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών» (μαθήματα: Οδοντική Χειρουργική, Ενδοδοντολογία και Περιοδοντολογία). Τα θέματα είναι Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής από την Τράπεζα Ερωτήσεων ως εξής: 50 ερωτήσεις ανά μάθημα με έμφαση στις βασικές-απαραίτητες γνώσεις και διάρκεια 1,5 λεπτό ανά ερώτηση. Συνολικά, τίθενται 100 ερωτήσεις για την ενότητα «Προσθετική» με διάρκεια 2 ώρες και 30 λεπτά, 150 ερωτήσεις για την ενότητα «Παθολογία και Χειρουργική Στόματος» με διάρκεια 3 ώρες και 45 λεπτά, και 150 ερωτήσεις για την ενότητα Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών» με διάρκεια 3 ώρες και 45 λεπτά.

Σε κανένα υποψήφιο δεν επιτρέπεται η έξοδος από την αίθουσα, αν δεν έχει περάσει μία (1) τουλάχιστον ώρα από την έναρξη του χρόνου εξετάσεων της συγκεκριμένης ενότητας. Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα για οποιοδήποτε λόγο παραδίδει το δοκίμιό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης.

4. Στην περίπτωση γραπτών εξετάσεων, χρωματιστά μελάνια και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο δοκίμιο, αποκλείουν το δοκίμιο από την εξέταση. Επιτρέπεται το μπλε και το μαύρο χρώμα.

5. Μετά το τέλος της εξέτασης κάθε ενότητας τα δοκίμια παραδίδονται στους υπεύθυνους βαθμολογητές, προς έκδοση αποτελεσμάτων, τα οποία και αναρτώνται στον ιστότοπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Άρθρο 6
Πειθαρχία διαγωνιζομένων

Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικά με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή αναγράφει πάνω στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος ή για ορισμένες εξεταστικές περιόδους ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., που λαμβάνεται μετά από προηγούμενη απολογία του εξεταζόμενου. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι διαγωνιζόμενοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή οποιασδήποτε μορφής ηλεκτρονική συσκευή. Ο εξεταζόμενος που δολιεύεται με οποιοδήποτε τρόπο τις εξετάσεις ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή τους αποκλείεται από την παραπέρα εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

Άρθρο 7
Βαθμολόγηση δοκιμίων υποψηφίων

1. Κάθε δοκίμιο αξιολογείται από δύο (2) ορισθέντες βαθμολογητές. Η αξιολόγηση των απαντήσεων των υποψηφίων γίνεται με βάση τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Από τις πέντε (5) προσφερόμενες επιλογές η ορθή απάντηση είναι μόνο μία (1). Για κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρείται το ένα πέμπτο (%) της μονάδας από την αντίστοιχη ερώτηση. ή σε περίπτωση
άγνοιας δίνεται η επιλογή της απάντησης «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ» χωρίς θετική ή αρνητική συνέπεια.

2. Οι βαθμολογητές των δοκιμίων ανά μάθημα και τα προσωπικά τους στοιχεία δεν δημοσιεύονται σε καμία περίπτωση.

3. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι εξετασθέντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την επίδειξη του δοκιμίου τους από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού και την αναβαθμολόγηση του, εάν προκύψει σφάλμα ή παράλειψη στην αρχική βαθμολόγηση, όπως ορίζεται με σχετική ανακοίνωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μετά την διεξαγωγή των εξετάσεων. Οι ερωτήσεις με τη σωστή απάντηση ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Άρθρο 8
Πληρωμή Παραβόλου

Για να καλυφθούν τα διάφορα έξοδα διεξαγωγής των εξετάσεων, ο κάθε εξεταζόμενος καταβάλλει παράβολο στο λογαριασμό του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Τράπεζα Ελλάδος, αριθμ.λογαριασμού 26072595) που υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση συμμετοχής του για το κάθε μάθημα κάθε εξεταστικής περιόδου χωρίς δυνατότητα επιστροφής ή χρήσης του σε άλλη εξεταστική περίοδο. Το ύψος του παραβόλου ορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 312 του ν. 4957/2022.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει η ισχύς της υπό στοιχεία Φ.6/50296/Β3/28.4.2011 (Β’ 1040) υπουργικής απόφασης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Ιανουαρίου 2023

Ο Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

 

 

 

Σχετικά Άρθρα