edu.klimaka.gr

Αποζημίωση Απασχολούμενων στις Εξετάσεις Εισαγωγής σε Πρότυπα / Πειραματικά Σχολεία

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2198/2024

Αριθμ. 50145/Δ6
Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολούμενων στις διαδικασίες εισαγωγής υποψηφίων στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α. Τις διατάξεις:
1) της παρ. 4 του άρθρου 21 του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 5029/2023 (Α΄ 55)
2) του Κεφαλαίου Β' του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α'111) και ιδίως των παρ. 1 και 5 του άρθρου 18 και του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136) και ιδίως της παρ. 9 του άρθρου 123,
3) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005, Α΄98) σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019, «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),
4) του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" και λοιπές διατάξεις» (Α' 118),
5) της περ. (ιβ) του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 3γ του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 129),
6) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119) και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 1 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4,
7) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123),
8) Του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).
9) Του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
10) Του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).
11) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α' 31),
12) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),
13) Της υπό στοιχεία 102928/ΕΞ2023/10-7-2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).
14) Της υπ’ αρ. 80/5.1.2024 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζωή Μακρή» (Β’ 69).
15) της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-03-2024 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία» (Β' 1671),
16) Της υπό στοιχεία 25409 /Δ6/08-03-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία» (Β’ 1318),
17) του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυση της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας» (Α΄232), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (Α΄57),
Β. την ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης διεξαγωγής των διαδικασιών για την εισαγωγή των μαθητών στα Πειραματικά, Πρότυπα Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία.
Γ. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/187/35397/B1/05-04-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.).
Δ. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ποσού ύψους περίπου εκατόν επτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (107.750,00 €) σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος καθώς και για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των μειζόνων κατηγοριών 21 και 24 του Ειδικού Φορέα 1020-206-0000000 του τακτικού προϋπολογισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., των μειζόνων κατηγοριών 21 και 24 του Ειδικού Φορέα 1020-202-0000000 του τακτικού προϋπολογισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και από τις πιστώσεις των μειζόνων κατηγοριών 21 και 24 του προϋπολογισμού των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ειδικού Φορέα 1020-206-99xxxxx στους οποίους θα μεταφέρονται πιστώσεις για το σκοπό αυτό, κατόπιν σχετικών αιτημάτων τους,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την καταβολή αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία και της κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία.

2. Την εφάπαξ πρόσθετη κατ΄ αποκοπή αμοιβή για τους Προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των επιτροπών, τους εισηγητές θεμάτων και το λοιπό προσωπικό, το οποίο απασχολείται στις διαδικασίες της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, στα Εκκλησιαστικά Σχολεία και της κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και γενικά στις διαδικασίες των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 και τις διαδικασίες της παρ. 9 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021 ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Αποζημιώσεις συμμετεχόντων στις διαδικασίες της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία και της κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία.

Α) Εποπτεύουσα Επιτροπή Διαδικασιών και Κλήρωσης (Ε.Ε.Δ.Ε.Κ.) [παρ. 1 του άρθρου 18, του ν.4692/2020 (Α΄111) και άρθρο 15 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671)Υπουργικής Απόφασης]

Α. Εποπτεύουσα Επιτροπή Διαδικασιών Εξετάσεων στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία και Κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία (Ε.Ε.Δ.Ε.Κ.)
Α1 Πρόεδρος/Υπεύθυνος 250 € (εφάπαξ)
Α1 Μέλος (3 μέλη) 200 € (εφάπαξ)

Β) Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία και Κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.), [παρ. 1, του άρθρου 18, του ν.4692/2020 (Α΄111) και άρθρο 16 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’1671)Υπουργικής Απόφασης]

Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ στα ΠΡΟΤΥΠΑ και ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ και ΚΛΗΡΩΣΗΣ στα ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.)
Β1 Πρόεδρος 130 € (εφάπαξ)
Β2 Μέλος (2 μέλη) 90 € (εφάπαξ)
Β3 Δημόσιος υπάλληλος ή Υπάλληλος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Εκπαιδευτικός για την υποβοήθηση της Κ.Ε.Ο.Ε.Κ. στο έργο της (μέχρι 10 ) 12€ για κάθε μέρα απασχόλησης και μέχρι 40 ημέρες,

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής το οποίο ορίζεται στο αρθρ. 16 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 Υπουργικής Απόφασης (Β’1671) υπουργικής απόφασης και αφορά στη διαχείριση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής των αιτήσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), καθώς και στα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.), στην εποπτεία της εξαγωγής των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και της κλήρωσης, στην προετοιμασία της διαδικασίας της κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και ρύθμισης ισοβαθμιών για εισαγωγή στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία, στην εποπτεία της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και την εκπόνηση σχετικών οδηγιών για την πληρέστερη διεξαγωγή τους.

Γ) Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας του Συστήματος Υποβολής Αιτήσεων για εισαγωγή στα Πειραματικά, τα Πρότυπα και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Τ.Υ.Λ.), [άρθρο 17 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’1671)Υπουργικής Απόφασης].

Γ. Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας του Συστήματος Υποβολής Αιτήσεων για εισαγωγή στα Πειραματικά, τα Πρότυπα και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Τ.Υ.Λ.)
Γ1 Πρόεδρος/Υπεύθυνος 130 € (εφάπαξ)
Γ2 Μέλος (2 μέλη) 90 € (εφάπαξ)

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής το οποίο ορίζεται στο άρθρο 17 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’1671) Υπουργικής Απόφασης και αφορά στη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του Σ.Υ.Α., στην αναγκαία προσαρμογή του συστήματος για την υλοποίηση των διαδικασιών για την εισαγωγή στα ΠΕΙ.Σ., Π.Σ. και Ε.Σ. και στην έκδοση των αποτελεσμάτων.

Δ) Επιτροπή Κλήρωσης [παρ. 5, άρθρο 18, ν.4692/2020 (Α΄111) και άρθρο 18 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’1671) Υπουργικής Απόφασης].

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Δ1 Πρόεδρος 130 € (εφάπαξ)
Δ2 Μέλος (2 μέλη) 90 € (εφάπαξ)
Δ3 Γραμματέας 50 € (εφάπαξ)
Δ4 Συμβολαιογράφος ή Δικηγόρος 250 € (εφάπαξ)
Δ5 Εκπαιδευτικός της Δημόσιας Εκπαίδευσης, Δημόσιος Υπάλληλος ή Υπάλληλος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για την Τεχνική Υποστήριξη της διεξαγωγής της κλήρωσης (μέχρι 2 μέλη) 60 € (εφάπαξ)

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής το οποίο ορίζεται στο αρ. 18 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’1671) Υπουργικής Απόφασης και αφορά στη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) και απόδοση τυχαίου αριθμού για ρύθμιση ισοβαθμιών που προκύπτουν μετά από τη γραπτή δοκιμασία για εισαγωγή στα Πρότυπα (Π.Σ.) και Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.).

Ε) Κεντρική Επιτροπή Διεξαγωγής των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία και στα Εκκλησιαστικά Σχολεία [παρ. 1, του άρθρου 18, του ν.4692/2020 (Α΄111) και άρθρο 19 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’1671)Υπουργικής Απόφασης].

Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Κ.Ε.Δ.Ε.)
Ε1. Πρόεδρος 250 €(εφάπαξ)
Ε2. Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής του Προέδρου 200 €(εφάπαξ)
Ε3. Εισηγητής θεμάτων (μέχρι 12 μέλη) 150 €(εφάπαξ)
Ε4. Γραμματέας 120 €(εφάπαξ)
Ε5 Εκπαιδευτικός (μέχρι 2) για τον χειρισμό του συστήματος για την μετάδοση των θεμάτων 80 €(εφάπαξ)

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής και των εισηγητών θεμάτων το οποίο ορίζεται στο αρ.19 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’1671) Υπουργικής Απόφασης και αφορά στην προετοιμασία της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία, την εισήγηση των θεμάτων και τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων δοκιμασιών.

ΣΤ) Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου [παρ. 1, του άρθρου 18, ν.4692/2020(Α΄111) και άρθρο 20 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’1671) Υπουργικής Απόφασης].

ΣΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΣΤ.1 Πρόεδρος 200 € (εφάπαξ)
ΣΤ.2 Μέλος (4 μέλη) 150 € (εφάπαξ)
ΣΤ.3 Γραμματέας 120 € (εφάπαξ)
ΣΤ.4 Χειριστής μηχανημάτων ηλεκτρονικής αναγνώρισης (Optical Mark Reader) (μέχρι 2) 150 € (εφάπαξ)

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής το οποίο ορίζεται στο αρ. 20 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671) Υπουργικής Απόφασης και αφορά στην προετοιμασία της βαθμολόγησης των απαντητικών φύλων, την παραλαβή των απαντητικών φύλλων από τα εξεταστικά κέντρα, τη βαθμολόγησή τους και την έκδοση των αποτελεσμάτων συνολικά και ανά σχολική μονάδα.

Ζ. Επιτροπή Εξετάσεων Πρότυπου Σχολείου [παρ. 1, του άρθρου 18, ν.4692/2020(Α΄111) και παρ. 2 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’1671) Υπουργικής Απόφασης].

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Ζ.1 Πρόεδρος 70 € (εφάπαξ)
Ζ.2 Μέλος (2 μέλη) 50 € (εφάπαξ)
Ζ.3 Γραμματέας 50 € (εφάπαξ)

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής το οποίο ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’1671) Υπουργικής Απόφασης και αφορά στην οργάνωση του Εξεταστικού Κέντρου, στην εποπτεία για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή της δοκιμασίας, στη διάθεση των απαντητικών φύλλων στο εξεταστικό κέντρο, στην κατανομή των επιτηρητών στις αίθουσες εξετάσεων, στη λήψη και αναπαραγωγή των θεμάτων, στον έλεγχο της πιστής και ακριβούς αναπαραγωγής των θεμάτων, στη διανομή τους στους εξεταζόμενους, στην ενημέρωση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων των Πρότυπων Σχολείων για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει στα οικεία εξεταστικά κέντρα, στην ενημέρωση των επιτηρητών για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους, στη συγκέντρωση και την αποστολή των απαντητικών φύλλων στο Βαθμολογικό Κέντρο, στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων και των ανακοινώσεων σχετικά με τις διαδικασίες των δοκιμασιών στην ιστοσελίδα του οικείου σχολείου.

Η) Επιτροπή Εξετάσεων Εκκλησιαστικού Σχολείου [παρ. 4 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’1671) Υπουργικής Απόφασης].

Η. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Η.1 Πρόεδρος 70 € (εφάπαξ)
Η.2 Μέλος (2 μέλη) 50 € (εφάπαξ)
Η.3 Γραμματέας 50 € (εφάπαξ)

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής το οποίο ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’1671) Υπουργικής Απόφασης και αφορά στην οργάνωση του Εξεταστικού Κέντρου, στην εποπτεία για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή της δοκιμασίας, στη διάθεση των απαντητικών φύλλων στο εξεταστικό κέντρο, στην κατανομή των επιτηρητών στις αίθουσες εξετάσεων, στη λήψη και αναπαραγωγή των θεμάτων, στον έλεγχο της πιστής και ακριβούς αναπαραγωγής των θεμάτων, στη διανομή τους στους εξεταζόμενους, στην ενημέρωση της Κεντρικής Επιτροπής Διεξαγωγής Εξετάσεων των Πρότυπων και Εκκλησιαστικών Σχολείων για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει στα οικεία εξεταστικά κέντρα, στην ενημέρωση των επιτηρητών για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους, στη συγκέντρωση και την αποστολή των απαντητικών φύλλων στο Βαθμολογικό Κέντρο, στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων και των ανακοινώσεων σχετικά με τις διαδικασίες των δοκιμασιών στην ιστοσελίδα του οικείου σχολείου.

Θ) Επιτηρητές [άρθ. 22 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’1671) Υπουργικής Απόφασης]: δώδεκα ευρώ (12 €) και για κάθε ημέρα απασχόλησης και επτά ευρώ (7 €) για κάθε ώρα απασχόλησης. Οι επιτηρητές θα απασχοληθούν συνολικά για μία (1) ημέρα και το σύνολο των ωρών απασχόλησης τους ανέρχεται στις τέσσερις (4) συνεπώς η συνολική αμοιβή για κάθε επιτηρητή ανέρχεται στα σαράντα ευρώ (40,00€).

Ι) Βοηθητικό προσωπικό για κάθε εξεταστικό κέντρο [παρ. 5 του αρθ. 21 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’1671) Υπουργικής Απόφασης]: τριάντα ευρώ (30€) για κάθε μέρα απασχόλησης και μέχρι δύο (2) ημέρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Α΄ καταβάλλονται στους δικαιούχους μετά το πέρας των εξετάσεων ή των προβλεπόμενων εργασιών με έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής ή ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) και σε βάρος των εξής πιστώσεων:

  1. για όσους εμπίπτουν στις περιπτώσεις Α, Β, Γ, Δ, Ε και Στ του Κεφαλαίου Α σε βάρος των ΑΛΕ 2120207001, 2420989001 και του προϋπολογισμού των Ειδικών Φορέων 1020-206-0000000 και 1020-202-0000000.
  2. για όσους εμπίπτουν στις υπόλοιπες περιπτώσεις του Κεφαλαίου Α΄ σε βάρος των ΑΛΕ 2120207001, 2130205001, 2130289001, 2420989001, 2420403001, 2420404001 και 2420405001 του προϋπολογισμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού του Ειδικού Φορέα 1020-206-99xxxxx.
    Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι υπό στοιχεία α) 43644/Δ6/12-4-2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 357) και β) 50145/Δ6/5-5-2022 (Β’ 2198) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 1 Μαΐου 2024

Οι Υπουργοί

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Σχετικά Άρθρα