edu.klimaka.gr

Αμοιβαίες Μετεγγραφές Φοιτητών 2015 - 2016

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ - ΤΕΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου

Μαρούσι, 17 Νοεμβρίου 2015

ΘΕΜΑ: Αμοιβαίες Μετεγγραφές

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους που πρόκειται να κάνουν χρήση δικαιώματος αμοιβαίας μετεγγραφής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, να υποβάλλουν κοινή αίτηση στις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα έως την 30η Νοεμβρίου 2015, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 207358/ΓΔ6/ 2014 (ΦΕΚ 3573 Β΄) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 181819/Ζ1/11-11-2015 (ΦΕΚ 2462 Β΄) Υ.Α.

Η διαδικασία της αμοιβαίας μετεγγραφής ολοκληρώνεται έως την 15η Δεκεμβρίου 2015 με την ανακοίνωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου/ Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α.


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2462/2015)

Αριθμ. 181819/Ζ1 (1)
Τροποποίηση της με αρ. 207358/ΓΔ6/2014 (ΦΕΚ 3573/Β΄) υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ».

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 47 του Ν. 4274/2014 «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 147/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄) «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και άλλες διατάξεις».
3. Του άρθρου 2 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/Α΄).
4. Του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 24/Α΄).
5. Του Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Tου Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού».
7. Tου Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
9. Της με αρ. Υ27/8−10−2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου».
10. Της με αρ. 140277/Ε5/5.9.2014 (ΦΕΚ 2435Β΄) υπουργικής απόφασης «Αντιστοιχίσεις Τμημάτων ΤΕΙ που αφορούν στη διαδικασία μεταφοράς θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Της με αρ. 139804/Β1/4.9.2014 (ΦΕΚ Β΄/2492) υπουργικής απόφασης «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» καθώς και τις ισχύουσες αντιστοιχίες για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Στη με αρ. 207358/ΓΔ6/2014 (ΦΕΚ 3573.Β΄) υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ» αντικαθιστούμε τις λέξεις «αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής» με τη λέξη «αμοιβαία μετεγγραφή».

2. Τροποποιούμε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 της ως άνω υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:

«1. Έως την 30η Νοεμβρίου 2015, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι δύο φοιτητές που ενδιαφέρονται για την αμοιβαία μετεγγραφή υποβάλουν κοινή αίτηση στις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα, υπό την προϋπόθεση εγγραφής των δύο φοιτητών στο ίδιο εξάμηνο σπουδών.

2. Για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη η κοινή αίτηση της παραγράφου 1 υποβάλλεται έως την 20η Νοεμβρίου».

3. Τροποποιούμε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:

«1. Η διαδικασία της αμοιβαίας μετεγγραφής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσης ολοκληρώνεται έως την 15η Δεκεμβρίου 2015 με την ανακοίνωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου / Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α. 2. Η διαδικασία μετεγγραφής για την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσης ολοκληρώνεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου/Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α., η οποία εκδίδεται έως την 5η Δεκεμβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 11 Νοεμβρίου 2015

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 


(Δημοσιευμένο στό ΦΕΚ 3573/2014)

Αρ.Πρωτ.207358/ΓΔ6/18-12-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Πούλιου
Τηλ. : 210 344 23 12
E-mail: foitmer(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ : Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 53 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 47 του Ν. 4274/2014 «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 147 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του άρθρου 2 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α΄).
δ) Του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 24 Α΄).
ζ) Του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
η) Της υπ’ αρ. 140277/Ε5/5.9.2014 (ΦΕΚ 2435 Β΄) υπουργικής απόφασης «Αντιστοιχίσεις Τμημάτων ΤΕΙ που αφορούν στη διαδικασία μεταφοράς θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ», της αριθμ. 139804/Β1/4.9.2014 (Β΄ 2492) υπουργικής απόφασης «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» καθώς και τις ισχύουσες αντιστοιχίες για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Οι φοιτητές σε Σχολές ή Τμήματα των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης, δύνανται να αιτηθούν αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής χωρίς τον περιορισμό εισοδηματικού κριτηρίου ή κριτηρίου ποσόστωσης, εφόσον φοιτούν σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.

Η αμοιβαία μεταφορά θέσης δεν επιτρέπεται από και προς Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

2. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ορίζεται ότι η αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής δύναται να πραγματοποιηθεί σε αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα, υπό την προϋπόθεση εγγραφής στο ίδιο εξάμηνο σπουδών.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Έως την 31η Ιανουαρίου 2015, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι δύο φοιτητές που ενδιαφέρονται για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής υποβάλουν κοινή αίτηση στις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα, υπό την προϋπόθεση εγγραφής των δύο φοιτητών στο ίδιο εξάμηνο σπουδών.

2. Για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη η κοινή αίτηση της παραγράφου 1 υποβάλλεται από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου.

Άρθρο 3
Απαραίτητα δικαιολογητικά

1) Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης.

2) Κοινή αίτηση των δύο ενδιαφερομένων φοιτητών για μεταφοράς θέσης εισαγωγής, η οποία υποβάλλεται στις Αντίστοιχες Σχολές / Τμήματα των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 4
Διαδικασία έγκρισης

1. Η διαδικασία της αμοιβαίας μεταφοράς θέσης εισαγωγής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσης ολοκληρώνεται έως την 27η Φεβρουαρίου 2015 με την ανακοίνωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου/ Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α.

2. Η διαδικασία μεταφοράς θέσης για την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσης ολοκληρώνεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου/Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α., η οποία εκδίδεται έως 20 Οκτωβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

3. Η εγγραφή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί από τις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων Υποδοχής, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης διαγραφής τους από το Τμήμα προέλευσης.

3. Η Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης υποχρεούται να αποστείλει υπηρεσιακά το φάκελο του φοιτητή, όπου περιλαμβάνεται και η βεβαίωση διαγραφής του.

Άρθρο 5
Διαδικασία Αιτήσεων Θεραπείας

Οι αιτούντες δικαιούνται να υποβάλλουν Αίτηση Θεραπείας εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποφάσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 της παρούσης.

Άρθρο 6
Αναγνώριση μαθημάτων

Οι μεταφερόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) για την αναγνώριση μαθημάτων.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 18 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Σχετικά Άρθρα