edu.klimaka.gr

Οργάνωση Διδακτορικών Σπουδών από Τμήματα ΤΕΙ

Κριτήρια - Διαδικασίες Οργάνωσης Διδακτορικών Σπουδών σε Τμήμτα ΤΕΙ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1360/2018)

Αριθμ. 59095/Ζ1
Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασιών για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών από τμήματα των ΤΕΙ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης ....και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Την παρ. 25 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α΄ 136) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».
5. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
6. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την αριθμ. 183274/Z1/27.10.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 553/ΥΟΔΔ/3.11.2017) «Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017» (Α΄ 114).
8. Το αριθμ. οικ. 126/29.3.2018 έγγραφο του Γραφείου Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΕΘ με θέμα «Πόρισμα για τον καθορισμό των κριτηρίων και των διαδικασιών οργάνωσης διδακτορικών σπουδών από τα τμήματα των ΤΕΙ».
9. Την αριθμ. Φ.1/Γ/59/58369/Β1/16.4.2018 εισήγηση της ΓΔΟΥ του ΥΠΠΕΘ, από την οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

καθορίζουμε τα κριτήρια και τις διαδικασίες για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών από τμήματα των Τ.Ε.Ι της χώρας ως ακολούθως:

Α. Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε Τμήματα των Τ.Ε.Ι., συνυπολογίζονται τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Η ύπαρξη στο Τμήμα κρίσιμης ομάδας μελών διδακτικού προσωπικού με δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017. Ο ενδεικνυόμενος αριθμός αυτών ανέρχεται σε εννέα (9).

2. Η λειτουργία στο Τμήμα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, από το οποίο να έχει αποφοιτήσει τουλάχιστον μία σειρά αποφοίτων.

3. Η ύπαρξη στο Τμήμα βασικών ερευνητικών υποδομών.

4. Η ανάπτυξη συνεργασιών του Τμήματος με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

5. Το επαρκές δημοσιευμένο επιστημονικό έργο των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος.

6. Η εσωτερική και η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος, εφόσον υπάρχουν.

Β. Για την απονομή της δυνατότητας οργάνωσης διδακτορικών σπουδών από Τμήματα Τ.Ε.Ι., ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

1. Το Τμήμα συντάσσει σχετική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά και τεκμηριωμένα στοιχεία όσον αφορά στην ανταπόκριση στα ανωτέρω καθοριζόμενα κριτήρια. Στο παράρτημα της έκθεσης περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι των προσωπικών ιστοσελίδων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος και αναλυτικός κατάλογος των επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά κατηγορία όπως: σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κρίσης, επιστημονικές δημοσιεύσεις καταχωρημένες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα κρίσης, επιστημονικές ανακοινώσεις καταχωρημένες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα σε συλλογικούς τόμους, μονογραφίες, ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις, συλλογικοί τόμοι, κ.λπ.

2. Η έκθεση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του επισπεύδοντος Τμήματος στη Σύγκλητο, η οποία αφού εγκρίνει το αίτημα του Τμήματος, το υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτεί άμισθες πενταμελείς επιτροπές ανά επιστημονικές θεματικές περιοχές (τεχνολογικών επιστημών μηχανικών, κοινωνικών επιστημών, τεχνολογικών γεωτεχνικών επιστημών και τροφίμων, επαγγελμάτων υγείας, διοίκησης και οικονομίας, καλών τεχνών), από μέλη Δ.Ε.Π., με σκοπό να εισηγηθούν την έγκριση ή όχι του αιτήματος κάθε Τμήματος.

4. Οι επιτροπές εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των αντίστοιχων αιτημάτων και εκθέσεων, γνωμοδοτούν τεκμηριωμένα προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν εγκρίνεται το αίτημα οργάνωσης διδακτορικών σπουδών, η σχετική απόφαση του Υπουργού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 16 Aπριλίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα