edu.klimaka.gr

Μεταπτυχιακό ΑΣΠΑΙΤΕ «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Τα τμήματα «Βιοϊατρικών Επιστημών», «Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) σε συνεργασία με το «Παιδαγωγικό Τμήμα» της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων», με έναρξη μαθημάτων το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) (ΦΕΚ 5312/τ. ΒΊ 27-11-2018).

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η μετεκπαίδευση στην Παιδαγωγική Επιστήμη μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων. Όλα τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι εναρμονισμένα με το πλαίσιο των πλέον σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας, σχετικών με την παιδαγωγική. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών, η οποία περιλαμβάνει παρακολούθηση, παρατήρηση, σχεδιασμό εκπαιδευτικής παρέμβασης και πραγματοποίηση διδασκαλίας/ μικροδιδασκαλίας. Το ΔΠΜΣ, χαρακτηριζόμενο από διεπιστημονικότητα και αντιμετωπίζοντας την Παιδαγωγική ολιστικά, μέσω νέων Τεχνολογιών, αλλά και προσεγγίσεων των Βιοϊατρικών Επιστημών (καλύπτοντας ζητήματα Νευροβιολογίας, Γενετικής κ.ά.), καθίσταται πρωτοποριακό και μοναδικό στα μεταπτυχιακά προγράμματα της ημεδαπής. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν πιστοποιημένη Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια (ΦΕΚ ΦΕΚ 3784/τ.Β'/14-10-2019), καθώς και επάρκεια γνώσης χειρισμού Η/Υ , αναγνωρίσιμη από το ΑΣΕΠ.

Το ΔΠΜΣ προσφέρει δυνατότητα επιλογής τριών (3) κατευθύνσεων:

 1. Κατεύθυνση Προσχολικής Αγωγής,
 2. Κατεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
 3. Κατεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα, που αντιστοιχούν σε 120 Πιστωτικές Μονάδες/ ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο φοίτησης). Το πρόγραμμα σπουδών του πρώτου και του δευτέρου εξαμήνου είναι κοινό για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στο τρίτο εξάμηνο, το πρόγραμμα διαφοροποιείται ανάλογα με την κατεύθυνση. Το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση και την Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και προσφέρονται διά ζώσης αλλά και μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Skype) Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί.

Τα δίδακτρα ορίζονται σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.500€) και δύνανται να καταβληθούν με τους εξής δύο τρόπους: (α) εννιακόσια πενήντα ευρώ (950€) με την εγγραφή και το υπόλοιπο σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις των οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850€) με την έναρξη κάθε εξαμήνου ή (β) σε δεκατέσσερις (14) άτοκες δόσεις των διακοσίων πενήντα ευρώ (250€) με χρήση πιστωτικής κάρτας. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε ενενήντα (90) φοιτητές.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι τμημάτων Πανεπιστημίων (συμπεριλαμβανομένης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών), Πολυτεχνείων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στους προαναφερθέντες συμπεριλαμβάνονται και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ), τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι, με την προϋπόθεση ότι, πριν από την έναρξη των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου, θα πρέπει να έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό αποφοίτησης ή αντίγραφο πτυχίου.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δηλώνουν, με την υποβολή της αίτησής τους, την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν κατά το δεύτερο έτος των σπουδών τους.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://edutech.uniwa.gr/egrammateia/ilektroniki-aitisi-ypoνolis-ypopsifiotitas/) ή αποστέλλοντας την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή ταχυδρομικά (εντύπως) στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Κατάλογος δικαιολογητικών:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο (https://edutech.uniwa.gr/wpcontent/uploads/sites/183/2019/03/appDoc.pdf).
 2. Τίτλοι σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας).
 3. Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου.
 4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έκτασης έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ και στο οποίο θα γίνεται αναφορά στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά του και στην μέχρι τώρα επαφή του με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος ή την επαγγελματική του εμπειρία πάνω σε αυτά.
 5. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές σε κλειστό φάκελο (εφόσον υπάρχουν).
 6. Αποδεικτικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχουν).
 7. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
 8. Διπλωματική/ πτυχιακή εργασία (εφόσον υπάρχει).

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας μέσω της πλατφόρμας, απαιτείται ταυτόχρονη ανάρτηση του Βιογραφικού Σημειώματος και του βασικού Τίτλου Σπουδών του υποψηφίου. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά προσκομίζονται κατά τη διαδικασία συνέντευξης.

Για την επιλογή συνεκτιμώνται τα ανωτέρω δικαιολογητικά και η συνέντευξη του/της υποψηφίου/ υποψήφιας ενώπιον της ειδικής αξιολογικής επιτροπής.

Υποβολή αιτήσεων: από Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 έως και Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020.

Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων και παραλαβής δικαιολογητικών:

Γραμματεία ΔΠΜΣ «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη 1, Κτήριο Κ10 - Σχολή Μηχανικών, 1ος Όροφος,
Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 122 43
Τηλ. :2105385373

Η Πρόεδρος της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής και Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ.
Ευσταθία Παπαγεωργίου
Αν. Καθηγήτρια

Σχετικά Άρθρα