edu.klimaka.gr

ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)
ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Κωδ. Μηχανογραφικού 831)

Aποστολή της Σχολής είναι, η παροχή αρμονικά συνδυασμένης, επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαιδεύσεως, για την κατάρτιση μονίμων Αξ/κών για την κάλυψη των αναγκών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ως κατωτέρω :

 • Υγειονομικού
 1. Ιατροί
 2. Κτηνίατροι
 3. Οδοντίατροι
 4. Φαρμακοποιοί
 • β. Οικονομικού
 • γ. Στρατολογικού

Στόχος της εκπαιδεύσεως είναι ν' αποκτήσουν οι Μαθητές-τριες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές επιστημονικές γνώσεις, τις κατάλληλες στρατιωτικές εμπειρίες, τη γενικότερη εγκυκλοπαιδική μόρφωση, και τις σωματικές ικανότητες ώστε να μπορέσουν ν' ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους ως αξιωματικοί επιστήμονες.

Διεύθυνση - Έδρα

Η Σχολή έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Είναι εγκατεστημένη σε κτιριακό συγκρότημα απέναντι από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως και δίπλα στη Πανεπιστημιούπολη, στην διεύθυνση Πλήθωνος Γεμιστού 2, ΤΚ 54 638, τηλ. (031) 216-941, 216-841 και 216-948

Απαιτήσεις - Προϋποθέσεις εισαγωγής

1. Προσόντα Υποψηφίων

 • Να είναι Έλληνας/ίδα το γένος, να έχει την ελληνική ιθαγένεια, να είναι κάτοχος-η τίτλου σπουδών, που του επιτρέπει την συμμετοχή του-της στις εισιτήριες εξετάσεις για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας .
 • Να έχει ηλικία μέχρι 20 ετών.
 • Να έχει ανάστημα πάνω από 1.65μ. (1.55 μ. για τις γυναίκες).
 • Να είναι υγιής, με άρτια σωματική διάπλαση.
 • Να είναι άγαμος-η.
 • Να μην έχει καταδικαστεί ή να μη διώκεται για διάφορα ποινικά αδικήματα.
 • Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να ει\ίναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ.

2. Πότε θεωρούνται επιτυχόντες οι υποψήφιοι

α. Αν υποστούν με επιτυχία τις Προκαταρτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) που γίνονται στη Σχολή και περιλαμβάνουν:

 1. Υγειονομικές Εξετάσεις
 2. Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες
 3. Αθλητικές δοκιμασίες

β. Αν πετύχουν την απαιτούμενη βαθμολογία στις γραπτές εξετάσεις στα αντίστοιχα μαθήματα των Γενικών εξετάσεων, που διεξάγονται πανελληνίως από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Κάθε άλλη πληροφορία σχετική με το χρόνο, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και το πρόγραμμα των εξετάσεων, αναφέρονται στην εγκύκλιο διαταγή, που εκδίδεται κάθε χρόνο περίπου αρχές Μαρτίου και κοινοποιείται στις Νομαρχίες, στα Λύκεια τις Στρατιωτικές Σχολές, στα Στρατολογικά γραφεία, γραφεία ενημερώσεως κοινού του ΥΕΘΑ.

4. Λοιπές υποχρεώσεις - Παροχές

α. Υπολογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας ο μετά την ορκωμοσία χρόνος φοίτησης, για όσους μαθητές απομακρύνονται εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου.
Μαθητές που παραιτούνται πριν ολοκληρώσουν τον κύκλο των σπουδών τους και ορκισθούν Αξιωματικοί, είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν στο Δημόσιο τα μέχρι τότε έξοδα της φοίτησής τους, εκτός αν διαγραφούν για λόγους υγείας.
Οι σπουδαστές της ΣΣΑΣ διαγραφόμενοι της Σχολής για λόγους υγείας, συνεχίζουν οπωσδήποτε την φοίτησή τους στο αντίστοιχο έτος σπουδών της οικίας Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

β. Η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια για το Ιατρικό, 5 για το Κτηνιατρικό, Οδοντιατρικό και Φαρμακευτικό Τμήμα και 4 χρόνια για το Οικονομικό και Στρατολογικό Τμήμα.

γ. Οι απόφοιτοι της Σχολής είναι υποχρεωμένοι μετά την αποφοίτησή τους να μείνουν στο στράτευμα:Οι Ιατροί 18 χρόνια, οι Κτηνίατροι, Οδοντίατροι, και Φαρμακοποιοί15 χρόνια, και οι Οικονομικοί, Στρατολόγοι 12 χρόνια.

 

Οι εισαγόμενοι στη Σχολή δικαιούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από την ημέρα της κατατάξεώς τους. Τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους τη δικαιούνται από την ημέρα της ορκωμοσίας τους, ως αξιωματικοί.

Η διαμονή, σίτιση και ένδυση είναι δωρεάν.

Όλα τα έξοδα φοίτησης βαρύνουν το δημόσιο.

Οι Έλληνες μαθητές-τριες λαμβάνουν μικρό μηνιαίο επίδομα.

5. Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση των μαθητών-τριών είναι ακαδημαϊκή και στρατιωτική.

 • Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση πραγματοποιείται στις αντίστοιχες Σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκπαιδεύονται σε αυτό όπως όλοι οι άλλοι ιδιώτες φοιτητές και έχουν τις ίδιες με αυτούς υποχρεώσεις.
 • Η στρατιωτική εκπαίδευση διεξάγεται στις εγκαταστάσεις τις Σχολής.

6. Απόφοιτοι

Οι σπουδαστές-τριες που παίρνουν το πτυχίο της Σχολής του Πανεπιστημίου, στην οποία φοιτούν και τελειώνουν με επιτυχία τη στρατιωτική εκπαίδευση, αποφοιτούν από τη ΣΣΑΣ και ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί ανάλογα με τον κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο κατανέμονται.

 

Δραστηριότητες

Κατά τη διάρκεια του Πανεπιστημιακού έτους, το ημερήσιο πρόγραμμα των μαθητών-τριών, περιλαμβάνει σωματική αγωγή, τις καθημερινές στρατιωτικές υποχρεώσεις και κατόπιν, παρακολούθηση μαθημάτων και εργαστηρίων στο Πανεπιστήμιο.

Τις απογευματινές και βραδινές ώρες προβλέπονται: Μελέτη, στρατιωτικά μαθήματα, διδασκαλία ξένων γλωσσών, εξάσκηση σε Η/Υ, εφόσον δεν υπάρχουν Πανεπιστημιακές υποχρεώσεις.

Όταν το Πανεπιστήμιο δε λειτουργεί και οι Μαθητές-τριες δεν βρίσκονται στις προβλεπόμενες άδειες (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι), το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει στρατιωτικά μαθήματα, εκπαίδευση και αθλοπαιδιές.

Οι μαθητές-τριες έχουν άδεια εξόδου στην πόλη, κάθε Τετάρτη και από το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι το βράδυ της Κυριακής, εφόσον δεν έχουν Πανεπιστημιακές υποχρεώσεις ή άλλες υποχρεώσεις στη Σχολή.

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση στη Σχολή χωρίζεται σε:
 • Στρατιωτική
 • Επιμορφωτική
 • Ακαδημαϊκή
 • Στρατιωτική Εκπαίδευση

Αμέσως μετά την εισαγωγή τους στη Σχολή, οι νέοι Μαθητές πραγματοποιούν τη βασική τους εκπαίδευση, της οποίας η διάρκεια είναι τρεις (3) εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, η στρατιωτική εκπαίδευση πραγματοποιείται παράλληλα με την Πανεπιστημιακή δραστηριότητα, σε ώρες κατά τις οποίες δεν υπάρχουν Πανεπιστημιακές υποχρεώσεις.

Ο κύκλος της ετήσιας στρατιωτικής εκπαίδευσης ολοκληρώνεται μετά το τέλος των Πανεπιστημιακών εξετάσεων του Ιουνίου, κατά τη διάρκεια θερινής κατασκηνωτικής διαβίωσης των Μαθητών-τριών, στην οποία συμμετέχουν οι τέσσερις(4) πρώτες τάξεις της Σχολής.

Η θερινή διαβίωση αρχίζει συνήθως στις αρχές Ιουλίου, και διαρκεί τρεις(3) εβδομάδες. Με το τέλος της δραστηριότητας αυτής τελειώνει το εκπαιδευτικό έτος, και οι μαθητές-τριες αναχωρούν για την καλοκαιρινή τους άδεια.

Επιμορφωτική Εκπαίδευση

Περιλαμβάνει διδασκαλίες θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, διαλέξεις με επιστημονικό και εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο, συμμετοχή σε συζητήσεις επιστημονικών θεμάτων, διδασκαλία ξένων γλωσσών και Η/Υ. Επίσης εκπαιδευτικά ταξίδια και επισκέψεις σε μουσεία, ιστορικούς χώρους, έδρες στρατιωτικών μονάδων κ.τ.λ.
Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Πραγματοποιείται στα παρακάτω πέντε (5) τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.

(1) Ιατρικό
(2) Κτηνιατρικό
(3) Οδοντιατρικό
(4) Φαρμακευτικό
(5) ΝΟΕ (Νομικών - Οικονομικών - Επιστημών). Για το Οικονομικό και Στρατολογικό τμήμα της Σχολής αντίστοιχα.

Οι μαθητές της ΣΣΑΣ διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο όπως όλοι οι άλλοι φοιτητές, και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις. Διδάσκονται όλα τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μαθήματα, και κάνουν πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια και τις κλινικές του.

Η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια για το Ιατρικό τμήμα, 5 χρόνια για το Κτηνιατρικό, Οδοντιατρικό και Φαρμακευτικό και 4 χρόνια για το Στρατολογικό και Οικονομικό τμήματα.

Η Σχολή με τους αρμοδίους αξιωματικούς της Διευθύνσεως Σπουδών παρακολουθεί την Πανεπιστημιακή εκπαίδευση των Μαθητών και τις επιδόσεις τους.

Μετά την αποφοίτησή τους δύνανται να μετεκπαιδευτούν σε Πανεπιστήμια του εσωτερικού και εξωτερικού.

Πρόγραμμα Σπουδών

1.Γενική δομή του προγράμματος

Οι σπουδές στην Ιατρική Σχολή συμπληρώνονται σε 12 εξάμηνα (2 εξάμηνα το χρόνο) και περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • πλήρη διδασκαλία του μαθήματος με διαλέξεις
 • Ειδικά μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις
 • Εργαστηριακή και κλινική διδασκαλία

Για κάθε μάθημα ή ομάδες μαθημάτων διανέμονται στους φοιτητές δωρεάν εγχειρίδια, μονογραφίες και εκπαιδευτικές δημοσιεύσεις.
Οι σπουδές περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα.
Ο τίτλος, το περιεχόμενο, οι ώρες διδασκαλίας και η αλληλουχία στα εξάμηνα παρουσιάζονται στον οδηγό Ιατρικών Σπουδών.
Κάθε μάθημα εξαμήνου αντιστοιχεί σε έναν αριθμό διδακτικών μονάδων. Οι απαιτήσεις για την αποφοίτηση εξαρτώνται από τον αριθμό των διδακτικών μονάδων, όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα Ιατρικών Σπουδών.
Το Πρόγραμμα Ιατρικών Σπουδών μπορεί να αναθεωρείται κάθε χρόνο μετά από έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Τμήματος.

Το Πρόγραμμα Σπουδών συγκροτείται από 3 κύριες ενότητες:

 • Υποχρεωτικά μαθήματα,
 • Επιλεγόμενα μαθήματα, και
 • Κλινικές Ασκήσεις.

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Τα υποχρεωτικά μαθήματα κατατάσσονται σε:

α)μαθήματα βασικών επιστημών,
β)κλινικών επιστημών,
γ)ειδικά μαθήματα,
δ)ξένες γλώσσες.
Τα Μαθήματα βασικών επιστημών εφοδιάζουν το φοιτητή με την απαραίτητη βασική γνώση της φυσιολογικής δομής και λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος και των μηχανισμών των νόσων.

Τα κλινικά μαθήματα, με διαλέξεις και κλινική διδασκαλία εφοδιάζουν τους φοιτητές με τη μεθοδολογία της κλινικής σκέψης και την προσέγγιση των προβλημάτων των ασθενών.

Τα ειδικά μαθήματα τονίζουν τη σημασία των κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών παραγόντων στις ανθρώπινες νόσους.

Οι ξένες γλώσσες διδάσκονται κατά τη διάρκεια των πρώτων 4 εξαμήνων και η διδασκαλία επικεντρώνεται γύρω από την Ιατρική ορολογία και βιβλιογραφία.

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο σκοπός των επιλεγόμενων μαθημάτων είναι για να:

Εξοικειώσουν το φοιτητή με ειδικά θέματα και προβλήματα της Ιατρικής.
Τον εφοδιάσουν με μια μεγαλύτερη εμβάθυνση σε ορισμένους κλάδους της Ιατρικής, οι οποίοι μπορεί να τον/την ενδιαφέρουν και να τον προετοιμάσουν για την ειδίκευση.
Επαυξήσουν την ανάπτυξη ειδικών περιοχών της εκπαίδευσης και της έρευνας.
Ενισχύσουν τη σύνδεση των προκλινικών με τα κλινικά μαθήματα.

Κάθε σπουδαστής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να περατώσει επιτυχώς τουλάχιστον 8 επιλεγόμενα μαθήματα, με σύνολο 208 ωρών διδασκαλίας.

Κλινικές Ασκήσεις

Κατά τη διάρκεια του 11ου και 12ου εξαμήνου ο φοιτητής κάνει πρακτική άσκηση 12 εβδομάδων στην Εσωτερική Παθολογία και Χειρουργική,6 εβδομάδων στην Παιδιατρική και 4 εβδομάδων στη Γυναικολογία-Μαιευτική και Ψυχιατρική.

Αυτά τα μαθήματα παρέχουν στο φοιτητή την κλινική εμπειρία και δυνατότητα να αναλύει και να συμμετέχει στα προβλήματα του ασθενή, στη διάγνωση και την αντιμετώπιση.

2.Κανονισμοί και Πρόοδος

Τα μαθήματα Ανατομία Ι-ΙΙ, Γενική Φυσιολογία, Φυσιολογία Ι-ΙΙ και Βιοχημεία Ι-ΙΙ θεωρούνται προαπαιτούμενα.
Αυτό σημαίνει ότι ο φοιτητής θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον τρία(3) από αυτά τα μαθήματα πριν παρακολουθήσει τα μαθήματα Φυσική Εξέταση και Διάγνωση στην Εσωτερική Παθολογία και Χειρουργική, τέσσερα(4) μαθήματα πριν παρακολουθήσει το μάθημα της Εσωτερικής Παθολογίας και πέντε(5) πριν από την κλινική άσκηση.

3.Εξετάσεις-Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται μετά από προφορικές και γραπτές εξετάσεις στο μάθημα και την επίδοση στο Εργαστήριο ή την Κλινική. Κάθε διδάσκων ή ομάδα διδασκόντων διεξάγει τις εξετάσεις του αντίστοιχου μαθήματος.

Η κλίμακα βαθμολογίας είναι από 0-10.
Το 0 είναι ο χαμηλότερος και το 10 ο υψηλότερος βαθμός.
Το 5 είναι η βάση της επιτυχίας και η κλίμακα είναι:5-6,5(καλώς),6,5-8,5(λίαν καλώς),8,5-10(άριστα).
Στην κλίμακα του ECTS το10 αντιστοιχεί στο Α, το 8-9 στο Β, ΤΟ 7 στο C,το 6 στο D,και το 5 στο Ε.
 

Υποχρεωτικά Μαθήματα
1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο
. . . . . .Μαθήματα Επιλογής . . . . . . . .
Ιατρική
Βιολογία
Ιατρική Φυσική
Ιατρική Στατιστική
Ιστορία Ιατρικής
Πληροφορική Η/Υ
Χημεία
Ξένη Γλώσσα
 
Ανατομική Του Ανθρώπου Ι
Γενετική
Βιοχημεία Ι
Γενική Φυσιολογία
Ξένη Γλώσσα 
 • Ιατρική Νομολογία-Δεοντολογία
 • Εισαγωγή Στην Βιοϊατρική Τεχνολογία
 • Ιατρική Ψυχολογία
 • Ιατρική Πληροφορική
 • Ψυχοβιολογία Συμπεριφοράς
 • Λειτουργική Ανατομική
 • Κλινική Βιοχημεία
 • Κλινική Εμβρυολογία
 • Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
 • Βιοχημεία & Φυσιολογία Άσκησης
 • Παιδοψυχιατρική
 • Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
 • Ανθρώπινη Αναπαραγωγή
 • Επείγουσα Ιατρική στην Παθολογία
 • Ακτινοθεραπευτική
 • Κλινική Φαρμακολογία
 • Εντατική Θεραπεία-Ανάνηψη
 • Γεροντολογία-Γηριατρική
 • Τροπική Ιατρική
 • Υπερηχογραφία
 • Εφαρμογές Πυρ. Ιατρικής
 • Διαταραχές Επικοινωνίας
 • Αγγειοχειρουργική
 • Πλαστική Χειρουργική
 • Κλινική Μικροβιολογία
 • Ιατρική Εργασίας
 • Νευροφυσιολογία-Κλιν. Εφαρμογές
 • Παιδιατρική Νευρολογία
 • Αναπτυξιακή Παιδιατρική
 • Συμβουλευτική Γενετική
 • Επείγουσα Νευροχειρουργική
 • Χειρουργική Μετά.
 • Καρδιοχειρουργική
 • Κοινωνική Παιδιατρική
 • Νεφρολογία
 • Εφαρμοσμένη Οφθαλμ.
 • Παιδιατρική Καρδιολογία 
3ο Εξάμηνο 4ο Εξάμηνο
Βιοχημεία ΙΙ
Ανατομική ΙΙ
Φυσιολογία Ι
Ιστολογία-Εμβρυολογία Ι
Ξένη Γλώσσα
 
Φυσιολογία ΙΙ
Φαρμακολογία Ι
Ιστολογία-Εμβρυολογία ΙΙ
Ανατομική ΙΙΙ
Ξένη Γλώσσα
 
5ο Εξάμηνο 6ο Εξάμηνο
Γεν. Παθολογική Ανατομική
Ιατρική Μικρ/γία-Ανοσολογία Ι
Υγιεινή- Δημόσια Υγεία
Φαρμακολογία ΙΙ

 
Προπαιδευτική Εσωτ. Παθολογ
Προπαιδευτική Χειρουργική
Ειδική Παθολογική Ανατομική Ι
Ιατρική Μικροβ.- Ανοσολογία ΙΙ
Κοινωνική Ιατρική
 
7ο Εξάμηνο 8ο Εξάμηνο
Χειρουργική Αναισθησιολογία
Ουρολογία
Ορθοπεδική Ιατροδ.- Τοξικολογία
Ειδική Παθολ. Ανατομική ΙΙ
 
Νευρολογία
Ωτορινολαρυγγολογία
Ψυχιατρική
Απεικονιστική Διαγνωστική
 
9ο Εξάμηνο 10ο Εξάμηνο
Εσωτερική Παθολογία
Δερματολογία
Πνευμονολογία
Οφθαλμολογία


 
Νευροχειρουργική
Παιδιατρική
Παιδοχειρουργική
Γυναικολογία
Μαιευτική
Καρδιολογία
 
11ο Εξάμηνο 12ο Εξάμηνο
Κλινική Άσκηση Χειρουργικής
Κλινική Άσκηση Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Κλινική Άσκηση Παιδιατρικής
Κλινική Άσκηση Παθολογίας
Κλινική Άσκηση Νευρολογίας-Ψυχιατρικής
 

Σχετικά Άρθρα