ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Το τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και σχεδιασμού Εκθέσεων ανήκει στο ΤΕΙ Πάτρας, και έχει ως έδρα τον Πύργο Ηλείας. Εντάσσεται στο 1ο επιστημονικό δελτίου του μηχανογραφικού δελτίου.

Κύριο αντικείμενο των αποφοίτων του τμήματος, είναι η "Μουσειολογία" και η "Μουσειογραφία".

Η Μουσειολογία είναι μία επιστήμη απαραίτητη για την προώθηση και λειτουργία των Μουσείων της χώρας. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της πολιτισμικής κληρονομίας και αναδεικνύει το ρόλο της χώρας στην αξάπτυξη των αξιών του παγκόσμιου πολιτισμού.

Οι σπουδές εστιάζονται στη μελέτη της Ιστορίας και στην υποδομή των Μουσείων. Επί πλέον μελετούνται συγκεκριμένα συστήματα για την έρευνα, τη συντήρηση, την εκπαίδευση και την οργάνωση στα Μουσεία και στην ταξινόμηση διαφόρων Εκθεμάτων.

Η Μουσειογραφία είναι το σύνολο των τεχνικών που σχετίζονται με τη Μουσειολογία και καλύπτει μεθόδους και πρακτικές λειτουργίας των Μουσείων.

Συνεισφέρει στην εκπόνηση μελέτων για τα Μουσεία, στην δημιουργία Εκθέσεων, στην υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και σε κάθε τί άλλο που αφορά τα Μουσεία της Χώρας.

Απώτερος στόχος του τμήματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, ικανό να αναλάβει και να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες κάθε σύγχρονου Μουσείου.

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ


Το τμμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής ιδρύθηκε το 2006 και δέχεται φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008. Στο μηχανογραφικό δελτίο των πανελληνίων εξετάσεων συμπεριλαμβάνεται στο 2ο και στο 4ο επιστημονικό πεδίο.

Το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστήμης της πληροφορικής, με επίκεντρο το πεδίο των δικτυοκεντικών  πληροφοριακών συστημάτων και των σχετικών με αυτά υπηρεσιών.

Για το σκοπό αυτό, στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της τηλεματικής (τηλεπληροφορικής) , οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες.

Οι τομείς αυτοί έχουν ποικίλες εφαρμογές, όπως στο χώρο της εκπαίδευσης (e-learning), στην οικονομία (e-business), στη διοίκηση (e-goverment), στην υγεία (e-health), στις μεταφορές (Transport Telematics), κ.α.

Απότερος στόχος είναι η δημιουργία ικανών στελεχών, τα οποία θα μπορούν να διαχειρίζονται αποδοτικά τις νέες τεχνολογίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο ιστό, με επίκεντρο την ανάπτυξη σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων και την υποστήριξη προηγμένων υπηρεσιών.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος καταρτισμένοι με επιστημονική πληρότητα στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, σε άμεση διασύνδεση με τους χώρους εφαρμογής της Πληροφορικής, θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν με πλήρη επάρκεια στις σχετικές απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.