Υποτροφίες Λετονίας σε Έλληνες για Σπουδές - Έρευνα 2018 - 2019