Ζητήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με γενικές πληροφορίες αλλά και ειδικότερες για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα Τμήματα και τις Σχολές

Προκήρυξη Εξετάσεων Εισαγωγής στη Σχολή Καλών Τεχνών Ιωαννίνων 2018 - 2019

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν σε εξετάσεις εισαγωγής στη Σχολή Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καλούνται να προχωρήσουν σε εγγραφή ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018 έως και την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018.

Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ για Μετεγγραφές Φοιτητών

Οι αντιστοιχίες μεταξύ των τμημάτων ΤΕΙ στα οποία γίνεται δυνατή η μεταφορά θέσης (μετεγγραφής) στους φοιτώντες σε αυτά

Υποτροφίες απο Κληροδοτήματα Διαχείρισης Υπουργείου Οικονομικών 2018

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για κάθε κοινωφελή περιουσία, από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, δηλώνοντας και τη σειρά προτίμησης, από την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 έως και την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας

Υποτροφίες για Εκμάθηση της Αραβικής Γλώσσας

Το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα ανακοίνωσε δύο (2) υποτροφίες εκμάθησης της Αραβικής Γλώσσας, από το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου σε αλλοδαπούς υπηκόους για το έτος 2018. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως τη 30η Μαΐου 2018

Εισαγωγή Σπουδαστών με Σοβαρές Παθήσεις (5%) στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών Ιωαννίνων

Ορίζεται το νέο πλαίσιο εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Οργάνωση Διδακτορικών Σπουδών από Τμήματα ΤΕΙ

Καθορίζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών από τμήματα των ΤΕΙ

Προκήρυξη Υποτροφιών Διδακτορικών Σπουδών ΙΚΥ 2018 (Τροποποίηση)

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για χορήγηση υποτροφικών διδακτορικών σπουδών από το ΙΚΥ, παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 24 Απριλίου, ενώ αντίστοιχα η υποβολή αίτησης σε έντυπη μορφή γίνεται μέχρι την 30η Απριλίου.

Υποβολή Αίτησης Μετεγγραφής Φοιτητών με Αδέλφια Φοιτητές

Προσφέρεται επιπρόσθετη δυνατότητα μετεγγραφής σε Φοιτητές που έχουν αδέλφια που σπουδάζουν σε άλλη πόλη. Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 στις 12:00πμ.