ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ελληνομάθειας 2015, γίνεται ηλεκτρονικά, το διάστημα από 02 Φεβρουαρίου, έως και 20 Μαρτίου 2015


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΟ CERN 2015

Αρ.Πρωτ.901/27-01-2015

ΔΙΝΣΗ Δ/ΘΜ/ΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ
Πληροφορίες:
Ευγενία Τσιτοπούλου - Χριστοδουλίδη
Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Αιγόλεω
Τηλ.: 2105441533
Fax:21 05441255

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε στις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς σας, το συνημμένο έγγραφο του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, που αφορά επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ04, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ12.06, ΠΕ12.08, ΠΕ12.10, ΠΕ17.06, ΠΕ17.07, ΠΕ17.08, ΠΕ19 και ΠΕ20 όλης της χώρας, στο CERN.

Ο Δ/ντης Εκπ/σης της Γ' Δ/νσης Δ.Ε. Αθήνας

Δημήτρης Πανταγιάς


Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΓΙΙΣΤΗΜΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ
Σχολικό συγκρότημα 6ου Γενικού Λυκείου Αιγάλεω
Μίνωος και Προόδου 1
12243 ΑΙΓΑΛΕΩ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: Ε. Τσιτοπούλου - Χριστοδουλiδη
Τηλ.: 2105441533
Fax:21 05441255

ΘΕΜΑ: Επιμορφωτικά σεμινάρια για καθηyητές ΠΕ04, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ12.06, ΠΕ12.08, ΠΕ12.10, ΠΕ17.06, ΠΕ17.07, ΠΕ17.08, ΠΕ19 και ΠΕ20 όλης της χώρας, στο CERN

Το Τμήμα Εκπαίδευσης του CERN σε συνεργασία με το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε. Κ Φ.Ε.) Αιγάλεω οργανώνουν δύο επιμορφωτικά σεμινάρια για 80 ( 40+40) καθηγητές κλάδων ΠΕ04, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ12.06, ΠΕ12.08, ΠΕ12.10, ΠΕ17.06, ΠΕ17.07, ΠΕ17.08, ΠΕ19 και ΠΕ20 όλης της χώρας, στην Ελληνική γλώσσα.

Το πρώτο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τις 23 Αυγούστου 2015 - 26 Αυγούστου 2015 και το δεύτερο 26 Αυγούστου 2015- 29 Αυγούστου 2015, στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη.

Οι αιτήσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρiου πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015 στην διεύθυνση: http://ekfeaigaleo.mysch.gr/?g=node/9

Σας ενημερώνουμε ότι:

α) Τα έξοδα μετάβασης, επιστροφής και διατροφής θα βαρύνουν τους συμμετέχοντες στα σεμινάρια.
Οι συμμετέχοντες θα φροντίσουν οι ίδιοι για το τρόπο μετάβασης τους προς και από την Γενεύη.

β) Η διαμονή θα είναι στους ξενώνες του CERN σε μονόκλινα δωμάτια (58 CΗF/νύχτα). Τα έξοδα διαμονής θα βαρύνουν τους συμμετέχοντες στα σεμινάρια.

γ) Το πρόγραμμα των σεμιναρίων είναι:

1ο σεμινάριο (για 40 καθηyητές)

Άφιξη στο CERN: Κυριακή 23/8/2015 πρωί

Έναρξη μαθημάτων: Κυριακή 23/8/2015, 14.00

Τέλος μαθημάτων: Τετάρτη 26/8/2015, 12.30

Αναχώρηση από το CERN: Τετάρτη 26/8/2015

2° σεμινάριο (για 40 καθηγητές)

Άφιξη στο CERN: Τετάρτη 26/8/2015 πρωί

Έναρξη μαθημάτων: Τετάρτη 26/8/2015, 14.00

Τέλος μαθημάτων: Σάββατο 29/8/2015, 12.30

Αναχώρηση από το CERN: Σάββατο 29/8/2015

Η διάρκεια των σεμιναρίων είναι 9.00 - 18.00 καθημερινά, με 2ωpη διακοπή φαγητού το μεσημέρι.

Όσοι επΙλεγούν, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όλο το σεμινάριο (δεν επιτρέπονται αφίξεις μετά την έναρξη, αναχωρήσεις πριν την λήξη ή επιλογή διδακτικών ενοτήτων κατά την διάρκεια του σεμιναρίου).

δ) Τα σεμινάρια απευθύνονται πρωτίστως σε εκπαιδευτικούς ΠΕ04, ειδικότητας φυσικού (ποσοστό 80% των θέσεων).
 Ποσοστό 20% των θέσεων, θα καλυφτεί από εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ04-02, ΠΕ04-03, ΠΕ04-04, ΠΕ04-05, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ12.06, ΠΕ12.08, ΠΕ12.10, ΠΕ17.06, ΠΕ17.07, ΠΕ17. 08, ΠΕ19 και ΠΕ20. Σε περίπτωση που υπάρξουν λιγότερες αιτήσεις Φυσικών από τις προσφερόμενες θέσεις, οι κενές θέσεις θα καλυφτούν από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ04-02,
ΠΕ04-03, ΠΕ04-04, ΠΕ04-05, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ12.06, ΠΕ12.08, ΠΕ12.10, ΠΕ19 και ΠΕ20, υπερβαίνοντας το ποσοστό του 20% και μέχρι την κάλυψη όλων των θέσεων.

Κριτήρια επιλογής:

• εκπαιδευτικοί ΠΕ04-01 που δεν έχουν παρακολουθήσει τα προηγούμενα σεμινάρια του 2008, του 2010, του 2011, του 2012, του 2013, του 2014 ή οποιοδήποτε από τα σεμινάρια των τριών εβδομάδων που οργανώνονται από το CERN (ποσοστό 80% των θέσεων),

• εκπαιδευτικοί ΠΕ04-01 που έχουν παρακολουθήσει οποιοδήποτε από τα προηγούμενα σεμινάρια του 2008, του 2010, του 2011, του 2012, του 2013, του 2014 ή οποιοδήποτε από τα σεμινάρια των τριών εβδομάδων που οργανώνονται από το CERN (μέχρι την κάλυψη του ποσοστού 80% των θέσεων που πιθανόν να προκύψουν από το ανωτέρω κριτήριο),

• εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ04-02, ΠΕ04-03, ΠΕ04-04, ΠΕ04-05, ΠΕ12. 04, ΠΕ12.05, ΠΕ12. 06, ΠΕ12.08, ΠΕ12.10, ΠΕ17.06, ΠΕ17.07, ΠΕ17.08, ΠΕ19 και ΠΕ20, που δεν έχουν παρακολουθήσει τα προηγούμενα σεμινάρια του 2008, του 2010, του 2011, του 2012, του 2013, του 2014 ή οποιοδήποτε από τα σεμινάρια των τριών εβδομάδων που οργανώνονται από το CERN,

• κατά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων που θα υποβληθούν ανά Διεύθυνση Δ.Ε.,

• η ποσόστωση στον αριθμό των γυναικών (ελάχιστο 30%, όπως ορίζει ο νόμος) και

• τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος και της αίτησης.

Οι αιτήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών που έχουν παρακολουθήσει και άλλη φορά τα σεμινάρια, εξετάζονται μόνο στην περίπτωση που υπάρξουν λιγότερες αιτήσεις από εκπαιδευτικούς που δεν έχουν παρακολουθήσει τα προηγούμενα σεμινάρια.

Περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια από την υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω Ευγενία Τσιτοπούλου - Χριστοδουλίδη.

Η Υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω

Ευγενία Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στις γλώσσες : Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρική, που πραγματοποιήθηκαν στις 08 και 09 Νοεμβρίου 2014.


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap