ΕΝΟΤΗΤΑ : ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ζητήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με γενικές πληροφορίες αλλά και ειδικότερες για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα Τμήματα και τις Σχολές

Οδηγίες για την εγγραφή υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών (α) Αλλοδαπών - Αλλογενών και (β) Αποφοίτων Λυκείων Κρατών Ε.Ε μή ελληνικής καταγωγής, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η προθεσμία εγγραφής ορίζεται το χρονικό διάστημα από 22 έως και 29 Σεπτεμβρίου 2017.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.