Ζητήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με γενικές πληροφορίες αλλά και ειδικότερες για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα Τμήματα και τις Σχολές

Αποτελέσματα Υποτροφικών ΙΚΥ για Προπτυχιακές Σπουδές ΕΚΟ 2019

Ανακοινώθηκαν οι Πίνακες Επιλεγέντων και Μη Επιλέξιμων (απορριφθεισών) αιτήσεων, κατά σειρά κατάταξης, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες - Β’ Κύκλος». 

Υποτροφίες για σπουδές σε Πανεπιστήμια της Κίνας 2017 -2018

Η κυβέρνηση της Κίνας δέχεται αιτήσεις έως την 1η Απριλίου 2019, για χορήγηση υποτροφιών για σπουδές μή κινέζων υπηκόων στη Κίνα

Έκθεση - Σπουδές στη Γαλλία 2019

To Γαλλικό Ινστιτούτο οργανώνει και το 2019 την έκθεση για τις σπουδές στη Γαλλία το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου, από 10.00 ως 18.00.

Υποτροφίες Ιαπωνικής Κυβέρνησης για Σπουδές / Έρευνα

Το Διεθνές Ίδρυμα Matsumae της Ιαπωνίας προσφέρει πρόγραμμα υποτροφιών για ερευνητές, διάρκειας 3-6 μηνών, για την περίοδο Απριλίου 2020 - Μαρτίου 2021

6ος Διαγωνισμός για Υποτροφίες Σπουδών Βιολιού στο Εξωτερικό

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο Διαγωνισμό Βιολιού του Ιδρύματος Λασκαρίδη για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας  (Υποτροφία Ισμήνης Κάρτερ) για διετείς σπουδές βιολιού στο εξωτερικό για την απόκτηση Bachelor ή Master, καλούνταιν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 30ή Αυγούστου 2019

Επιχορήγηση Σύνδεσης Ίντερνετ σε Πρωτοετείς Φοιτητές

Παρέχεται οι δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν γραφεί για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019, να λάβουν επιχορήγηση για ευρυζωνική σύνδεση ίντερνετ σε σταθερό ή κινητό τηλέφωνο

Υποτροφίες Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών DAAD

Πρόσκληση της γερμανικής υπηρεσίας ακαδημαϊκών ανταλλαγών για υποτροφίες εκμάθησης γλώσσας, μετατπυχιακών σπουδών και έρευνας

Αιτήσεις για Σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ

Οι αιτήσεις για σπουδές σε 2 προπτυχιακά και 12 μεταπτυχιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), με έναρξη φοίτησης το Μάρτιο 2019, γίνονται ηλεκτρονικά από τη 10η Δεκεμβρίου και ολοκληρώνονται μέχρι τη συμπλήρωση των προσφερόμενων θέσεων

Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών ΙΚΥ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η προκήρυξη υποτροφιών του ΙΚΥ σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Αλλάδος, για μεταπτυχιακές σπουδές και πρακτική άσκηση στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακό στη "Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών" ΕΚΠΑ (Συμπληρωματική)

Καλούνται συμπληρωματικά, ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ "Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών" να υποβάλουν σχετική αίτηση από την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 έως και την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018.

Αποτελέσματα Μετεγγραφών Φοιτητών 2018 - Βάσεις Μετεγγραφών

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και για τις μετεγγραφές φοιτητών με αδέλφια φοιτητές, αλλά και φοιτητών με σοβαρές παθήσεις για το ακδημαϊκό έτος 2018 - 2019