ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ : ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ζητήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με γενικές πληροφορίες αλλά και ειδικότερες για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα Τμήματα και τις Σχολές

Εγκύκλιος Υποβολής Αιτήσεων Μετεγγραφής Φοιτητών 2016 - 2017 (Δόθηκε Παράταση)

Η εγκύκλιος για την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής φοιτητών 2016Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται από την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016 έως και την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016, (Δόθηκε παράταση έως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 20 Οκτωβρίου 2016)

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, στο οποίο φοιτούν, ενώ είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τον οκταψήφιο αριθμό υποψηφίου των Πανελλαδικών εξετάσεων

Εκτύπωση

Ιστοσελίδα Υποβολής Αίτησης Μετεγγραφής Φοιτητών

Από το Υπουργείο Παιδείας έχει οριστεί η ιστοσελίδα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μετεγγραφής της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία μπορεί να γίνει το διάστημα έως 19 Οκτωβρίου 2016

Εκτύπωση

Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων για Μετεγγραφές Φοιτητών

Αναφέρονται οι σχολές και τα τμήματα στα οποία υπάρχει αντιστοιχία, παρέχοντας δικαίωμα μεταφοράς θέσης (μετεγγραφή) σε φοιτητές που φοιτούν σε αυτά.

Εκτύπωση

Οδηγίες Εγγραφής Υποτρόφων Αλλοδαπών - Αλλογενών - Ομογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευσης

Οδηγίες για την εισαγωγή αλλοδαπών - αλλογενών και αποφοίτων σχολείων Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων του σχολικού έτους 2015. 

Εκτύπωση