ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ : ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ζητήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με γενικές πληροφορίες αλλά και ειδικότερες για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα Τμήματα και τις Σχολές

Εγγραφές Αλλοδαπών - Αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2016

Οδηγίες για την εγγραφή υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών (α) Αλλοδαπών - Αλλογενών και (β) Αποφοίτων Λυκείων Κρατών Ε.Ε μή ελληνικής καταγωγής, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Εκτύπωση

Καθορισμός Τρόπου Εγγραφής Φοιτητών σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Καθορίζονται οι διαδικασίες και οδηγίες για την εγγραφή σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υποψηφίων με το σύστημα των  πανελλαδικών εξετάσεων

Εκτύπωση