ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ : ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ζητήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με γενικές πληροφορίες αλλά και ειδικότερες για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα Τμήματα και τις Σχολές

Υποβολή αιτήσεων για σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) 2016

 Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ανακοίνωσε την δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για σπουδές σε 6 Προπτυχιακά και 24 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 14η Νοεμβρίου 2016 έως την 20η Δεκεμβρίου 2016. (δόθηκε παράταση μέχρι 16 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 15:00)

Από τις αλλαγές της πρόσκλησης του 2016  έχουμε να επισημάνουμε ότι:

  • Κλήρωση θα γίνει μόνο για όσες σχολές οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις προσφερόμενες θέσεις
    (μάλλον θα γίνει σε όλες τις σχολές λόγω αυξημένης ζήτησης)
  • Στην κατάταξη προηγούνται όσοι είναι μεγαλύτεροι των 23 ετών
    (υπάρχει πιθανότητα να αποκλειστούν οι υποψήφιοι μικρότερης ηλικίας από περιζήτητες σχολές)
  • Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν προκαταβολικά την ίδια περίοδο με την υποβολή των αιτήσεων
    (Υποβολή δικαιολογητικών θα γίνει από όλους ανεξάρτητα από το εάν γίνει δεκτή η εισαγωγή ή όχι)

Εκτύπωση