Εισαγωγή Σπουδαστών με Σοβαρές Παθήσεις (5%) στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών Ιωαννίνων

Ορίζεται το νέο πλαίσιο εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Υποτροφίες Χωρών Αλλοδαπής σε Έλληνες Υπηκόους 2018 - 2019

Προστέθηκαν συμποληρωματικές υποτροφίες για Έλληνες πολίτες σε προπτυχιακές - μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα, θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού από Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Ρουμανία

Υποτροφές Ιταλικής Κυβέρνησης για Σπουδές στην Ιταλία 2018 - 2019

Η πρόσκληση ενημερώνει για χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες Φοιτητές για σπουδές στην Ιταλία, με καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων την 30η Απριλίου 2018

Οργάνωση Διδακτορικών Σπουδών από Τμήματα ΤΕΙ

Καθορίζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών από τμήματα των ΤΕΙ

Αποτελέσματα Υποτροφικών ΙΚΥ για Προπτυχιακές Σπουδές ΕΚΟ 2018

Από το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΚΥ, ανακοινώθηκε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης 3685 Υποτροφιών σε φοιτητές Προπτυχιακών Σπουδών Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, και απομένει η υπογραφή της απόφασης με τη δημοσιοποίηση των ονομαστικών καταστάσεων των δικαιούχων φοιτητών