Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων για Μετεγγραφές Φοιτητών

Αναφέρονται οι σχολές και τα τμήματα στα οποία υπάρχει αντιστοιχία, παρέχοντας δικαίωμα μεταφοράς θέσης (μετεγγραφή) σε φοιτητές που φοιτούν σε αυτά.

Σχολές Χωρίς Αντιστοιχίες που δεν προσφέρουν Μετεγγραφή

Αναφέρονται τα Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που δεν έχουν αντιστοιχίες με άλλα Τμήματα και κατά συνέπεια δεν προσφέρουν τη δυνατότητα Μετεγγραφές σε Φοιτητές.

Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ - Εκκλησιαστικών Ακαδημιών για Μετεγγραφές Φοιτητών

Οι αντιστοιχίες μεταξύ των τμημάτων ΤΕΙ στα οποία γίνεται δυνατή η μεταφορά θέσης (μετεγγραφής) στους φοιτώντες σε αυτά

Υποτροφία Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Εξωτερικό κληροδοτ. "Γεωργίου Ξαγόραρη" 2018

Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση μίας (1) θέσης υποτρόφου πτυχιούχου του Παντείου Πανεπιστημίου για  σπουδές Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, για ένα (1) έτος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισμό από την Τετάρτη 6/6/2018 έως και την Πέμπτη 6/9/2018

Αιτήσεις για Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών 2018

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα υποβάλλονται από την Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018, ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ.