Μεταπτυχιακό στη "Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών" ΕΚΠΑ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ "Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών" να υποβάλουν σχετική αίτηση από τη Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 έως και την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018.

Εισαγωγή Σπουδαστών με Σοβαρές Παθήσεις (5%) στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών Ιωαννίνων

Ορίζεται το νέο πλαίσιο εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Υποτροφίες Χωρών Αλλοδαπής σε Έλληνες Υπηκόους 2018 - 2019

Προστέθηκαν συμποληρωματικές υποτροφίες για Έλληνες πολίτες σε προπτυχιακές - μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα, θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού από Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Ρουμανία

Υποτροφές Ιταλικής Κυβέρνησης για Σπουδές στην Ιταλία 2018 - 2019

Η πρόσκληση ενημερώνει για χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες Φοιτητές για σπουδές στην Ιταλία, με καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων την 30η Απριλίου 2018

Οργάνωση Διδακτορικών Σπουδών από Τμήματα ΤΕΙ

Καθορίζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών από τμήματα των ΤΕΙ