Αποτελέσματα Μετεγγραφών Φοιτητών

Προκήρυξη Υποτροφιών Διδακτορικών Σπουδών ΙΚΥ 2018 (Τροποποίηση)

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για χορήγηση υποτροφικών διδακτορικών σπουδών από το ΙΚΥ, παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 24 Απριλίου, ενώ αντίστοιχα η υποβολή αίτησης σε έντυπη μορφή γίνεται μέχρι την 30η Απριλίου.

Υποβολή Αίτησης Μετεγγραφής Φοιτητών με Αδέλφια Φοιτητές

Προσφέρεται επιπρόσθετη δυνατότητα μετεγγραφής σε Φοιτητές που έχουν αδέλφια που σπουδάζουν σε άλλη πόλη. Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 στις 12:00πμ.