ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Αρχική ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ PESTALOZZI 2014 (ΙΣΠΑΝΙΑ)

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Έχουμε 371 επισκέπτες συνδεδεμένους
twitter

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ PESTALOZZI 2014 (ΙΣΠΑΝΙΑ)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ PESTALOZZI 2014

Αρ.Πρωτ.ΦΣΕ:30/43152/Ι/21-03-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Πληροφορίες: Ιωάννα Αποστόλου
e-mail: iapostolou(ΑΤminedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 344 3787
FAX: 210 344 2365

Θέμα: «Σεμινάρια Pestalozzi 2014»

Σας πληροφορούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει τo εξής σεμινάριο:

SPAIN, Salamanca

ΘΕΜΑ: “ Plurilingualism for participation and social inclusion: Quality and equality in European education”

Κωδικός: CoE 2014 0526 - 0528 Spain

Ημερομηνία διεξαγωγής : 26/05/2014 - 28/05/2014

«Πολυγλωσσία για τη συμμετοχή και την κοινωνική ένταξη: Ποιότητα και ισότητα στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση »

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην προώθηση των αρχών και των κατευθυντήριων γραμμών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πολυγλωσσία , την πολυπολιτισμικότητα και την κοινωνική ένταξη . Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές για την πολυγλωσσική και διαπολιτισμική εκπαίδευση στον τομέα της διδασκαλίας και της εκμάθησης των ξένων γλωσσών και των γλωσσών της εκπαίδευσης ή/ και τις γλώσσες των μεταναστών . Επίσης θα μοιραστούν εμπειρίες και δραστηριότητες που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν σε έναν προβληματισμό σχετικά με την απαραίτητη μεθοδολογία, ώστε να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα και ο πλούτος των πολύγλωσσων αιθουσών διδασκαλίας και να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για την προώθηση της ένταξης των μεταναστών μαθητών ( αγόρια/ κορίτσια , έφηβοι ή ενήλικες ) σε συστήματα τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης, υπογραμμίζοντας το ρόλο και τη χρήση των ΤΠΕ και το Web 2.0 σε αυτή τη διαδικασία .

Ποια είναι τα υλικά και τα εργαλεία ΤΠΕ ή άλλα εργαλεία που σχετίζονται με το Web 2.0, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αναπτύξουμε και να προωθήσουμε τις έννοιες όπως κοινωνική ένταξη , συμμετοχή , ένταξη , κοινωνικά δικαιώματα , αξιοπρέπεια σε τάξεις / εκπαιδευτικά ιδρύματα / εκπαιδευτικά συστήματα ; Ποιες καλές εκπαιδευτικές πρακτικές και πρωτοβουλίες μπορούν να αναδειχθούν και να γνωστοποιηθούν.

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στη διάρκεια του σεμιναρίου .

Γλώσσα εργασίας: ΙΣΠΑΝΙΚΑ ( Επίπεδο τουλάχιστον Γ1)

Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς Π.Ε και Δ.Ε.
• ΠΕ 70 Δασκάλων
• ΠΕ 02 Φιλολόγων
• ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας
• ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας
• ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 04 Απριλίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Αριθμός θέσεων: Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 04 ( τέσσερις ) υποψήφιους.

Σημειώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αυστηρά τις καταληκτικές ημερομηνίες όλων των σεμιναρίων διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για παράτασή τους.

(...)

Παρακαλούμε τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης να φροντίσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών των σχολείων της αρμοδιότητας τους.

(...)

Η ΑΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΠΛΕΣΣΑ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ
 


Αρ.Πρωτ.ΦΣΕ:20/35515/Ι/11-03-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Πληροφορίες: Ιωάννα Αποστόλου
e-mail: iapostolou(ΑΤminedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 344 3787
FAX: 210 344 2365

Θέμα: « Πρόγραμμα Pestalozzi 2014 – Θερινό Σχολείο »

Σας πληροφορούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με την Ακαδημία “Bad Wildbad” (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) έχει προκηρύξει τo εξής επιμορφωτικό πρόγραμμα :

ΘΕΜΑ: “Promoting Participation”

Κωδικός: CoE 2014 0629-0706 Bad Wildbad

Ημερομηνία διεξαγωγής : 28/06/2014 - 06/07/2014

«Προωθώντας τη συμμετοχή»

Εισαγωγή

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Pestalozzi, διοργανώνει Θερινό Σχολείο σε συνεργασία με την Ακαδημία Bad Wildbad υπό τον τίτλο "Προωθώντας τη συμμετοχή".

Το Θερινό Σχολείο θα διεξαχθεί από 28-6-2014 έως 06-7-2014 και θα ασχοληθεί με τις διάφορες πτυχές του θέματος «Προωθώντας τη συμμετοχή». Θα εξεταστούν διαφορετικά θέματα συμμετοχής στην κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική και οικονομική ζωή κλπ. και ειδικότερα τι μπορεί να κάνουν το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί, για να προωθήσουν την ανάπτυξη στάσεων, δεξιοτήτων και γνώσεων που είναι απαραίτητες, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν πλήρως σε μια δημοκρατική κοινωνία. Θα αντιμετωπιστούν διάφορα παιδαγωγικά και μεθοδολογικά ζητήματα όπως συνεργατική μάθηση για τη δημοκρατική εκπαίδευση, καινοτομία και δημιουργικότητα, προώθηση κινήτρων και περιέργειας, εκπαίδευση για την προσωπική ανάπτυξη και οι πολλαπλοί σκοποί της εκπαίδευσης, ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των σχολείων για τις δημοκρατικές κοινωνίες, κλπ.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών. Οι κοινές δραστηριότητες σε όλη τη διάρκεια των οκτώ ημερών θα δώσουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συνεργαστούν ως μια ομάδα, να μάθουν μαζί και να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες.

Μια δημόσια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως νέες μορφές συμμετοχής : ποιος ο ρόλος των σχολείων» θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εκφραστούν σε ένα σημαντικό εκπαιδευτικό ζήτημα και να αλληλοεπιδράσουν με άλλους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Αναμένεται ότι μετά την εκπαίδευση οι συμμετέχοντες θα είναι σε καλύτερη θέση:

• να ευαισθητοποιήσουν το σχολικό τους περιβάλλον (διευθυντής σχολείου, συνάδελφοι, γονείς, μαθητές) για τη σημασία της προώθησης της συμμετοχής στη σχολική εκπαίδευση

• να κατανοήσουν τον κρίσιμο ρόλο που παίζει η συμμετοχή των μαθητών στην επιτυχία της μαθησιακής εμπειρίας τους

• να προωθήσουν τη συμμετοχή μέσα από την επαγγελματική τους πρακτική στην καθημερινή διδασκαλία

• να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση των μη-συμμετοχικών πτυχών της πρακτικής τους

• να συμβάλουν με τη διδασκαλία και πρακτική τους στην ανάπτυξη των οριζόντιων στάσεων, δεξιοτήτων και γνώσεων που απαιτούνται για τη ζωή σε διαφορετικές και δημοκρατικές κοινωνίες.

Οι συμμετέχοντες θα πάρουν επίσης μέρος στην Κοινότητα Πρακτικής του Προγράμματος Pestalozzi, ένα δίκτυο επαγγελματιών της εκπαίδευσης, εξοπλισμένοι έτσι ώστε να συνεχίσουν την επιμόρφωση σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, έχοντας κοινή άποψη για τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν καθώς και της κατάλληλης μεθοδολογίας επιμόρφωσης και διδασκαλίας .

Αναμένεται επίσης οι συμμετέχοντες να συμβάλουν στη διάδοση των αποτελεσμάτων του σεμιναρίου μέσω online - παραγωγών κατά τη διάρκεια και κυρίως μετά το Θερινό Σχολείο, αλλά και μοιραζόμενοι τη μάθησή τους με τους συναδέλφους με τρόπους πολλά υποσχόμενους και κατάλληλους στο δικό τους επαγγελματικό πλαίσιο .

Κατευθυντήριες ερωτήσεις και γενικές αρχές

Οι δραστηριότητες επιμόρφωσης θα συμβάλουν στην ανεύρεση σωστών απαντήσεων σε ερωτήματα όπως:

• Τι είναι η συμμετοχή; Γιατί πρέπει να αναπτυχθεί/προωθηθεί;

• Ποιες αξίες, στάσεις, δεξιότητες και γνώσεις πρέπει να αναπτύξει κάθε άτομο και για τι είδος δράσεων;

• Πώς μπορεί η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί να συμβάλουν στην ανάπτυξη της συμμετοχής ;

• Τι χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός ώστε να είναι σε θέση να το υλοποιήσει;

• Πού μπορεί να προωθηθεί η συμμετοχή (τομέας, ηλικιακή ομάδα, αντικείμενο, δράσεις ;

• Ποια παιδαγωγική προσέγγιση είναι η καταλληλότερη να προωθήσει τις αναγκαίες στάσεις, δεξιότητες και γνώσεις για τη συμμετοχή ;

Μαθήματα και δραστηριότητες

Κοινές δραστηριότητες
Οι κοινές δραστηριότητες σε όλη τη διάρκεια των οκτώ ημερών θα δώσουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εργαστούν ως μια ομάδα, να μάθουν από κοινού και να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες. Ανοιχτοί χώροι, Σωκρατικοί περίπατοι, καθημερινές ομάδες, δημόσια συζήτηση, εκδρομές και κοινωνικό πρόγραμμα.

Εντατικά μαθήματα
Έξι εντατικά μαθήματα (9-12 ώρες) θα προσφερθούν κυρίως τα πρωινά και θα επικεντρωθούν στα ακόλουθα θέματα:
• Συνεργατική μάθηση: αρχές και δομές
• Κατανόηση της δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη μέσω της συμμετοχής
• Δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη 2.0
• Η σημασία της επικοινωνίας για τη συμμετοχή
• Ηθική της συμμετοχής
• Διερεύνηση της συμμετοχής στα σχολεία

Μαθήματα μικρότερης διάρκειας
Μικρότερης διάρκειας μαθήματα (2-6 ώρες) θα γίνονται κυρίως τα απογεύματα και θα διαπραγματευθούν θέματα όπως: χρήση της αφήγησης για συμμετοχή, διαμόρφωση της ταυτότητας σε έναν κόσμο διαφορετικότητας, τέχνες και συμμετοχή, μη-συμμετοχή και οι συνέπειές της, μοντέλα και τρόποι ανάπτυξης των σχολείων, σκοποί της εκπαίδευσης, συμμετοχή και ανάγκη για δράση, προσομοίωση της δημιουργίας των κοινωνικών και πολιτικών δομών κλπ.

Προβλέπεται επίσης χρόνος για ad-hoc δραστηριότητες ως ανταπόκριση σε αιτήματα από τους συμμετέχοντες ώστε να εμβαθύνουν ορισμένες πτυχές του θέματος ή και να μοιραστούν την πρακτική τους.

Γλώσσες εργασίας : ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΛΙΚΑ και ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ και ΑΓΛΛΙΚΑ (Δεν παρέχεται διερμηνεία)

Απευθύνεται σε:
• Υποδιευθυντές και Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
• Σχολικούς Συμβούλους Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων

Υπογραμμίζουμε ότι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να συμμετάσχουν ενεργά σε όλες τις φάσεις της επιμόρφωσης:
• Στην online πλατφόρμα και την κοινότητα πρακτικής του Προγράμματος Pestalozzi
• Στις οnline προπαρασκευαστικές εργασίες πριν την έναρξη της επιμόρφωσης στο Θερινό Σχολείο
• σε όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης στο Θερινό Σχολείο
• στην υποβολή εκθέσεων, στην παρακολούθηση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων μετά το Θερινό Σχολείο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 20 Μαρτίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Αριθμός θέσεων: Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 05 ( πέντε) υποψήφιους.

Σημειώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αυστηρά τις καταληκτικές ημερομηνίες όλων των σεμιναρίων διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για παράτασή τους.

(...) (σ.σ. οι γενικές πληροφορίες συμμετοχής είναι ίδιες με αυτές της ανακοίνωσης που ακολουθεί)

Η ΑΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΠΛΕΣΣΑ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ


Αρ.Πρωτ.ΦΣΕ:6/25813/Ι/24-02-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Πληροφορίες: Ιωάννα Αποστόλου
e-mail: iapostolou(ΑΤminedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 344 3787
FAX: 210 344 2365

Θέμα: «Σεμινάρια Pestalozzi 2014»

Σας πληροφορούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει τo εξής σεμινάριο:

GERMANY

ΘΕΜΑ: “The European Language Portfolio (ELP)”

Κωδικός: CoE 2014 0616 - 0618 Germany

Ημερομηνία διεξαγωγής : 16/06/2014 - 18/06/2014

« Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών »

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

Σκοπός τoυ σεμιναρίου είναι, η εμπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί στα σχολεία της Σαξονίας σχετικά με το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο γλωσσών, να μεταδοθεί σε ένα ευρύτερο κύκλο καθηγητών ξένων γλωσσών και να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν το χαρτοφυλάκιο γλωσσών στο σχολείο τους ως εργαλείο που θα συνοδεύει και θα υποστηρίζει τους μαθητές στο δρόμο τους για αυτόνομη μάθηση.

Γλώσσα εργασίας: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ( Επίπεδο τουλάχιστον Γ1)

Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς Π.Ε και Δ.Ε. καθώς και σε Σχολικούς Συμβούλους των κλάδων:
• ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας
• ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας
• ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας
• ΠΕ 34 Ιταλικής Γλώσσας

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 28 Μαρτίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Αριθμός θέσεων: Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 02 ( δύο ) υποψήφιους.

Σημειώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αυστηρά τις καταληκτικές ημερομηνίες όλων των σεμιναρίων διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για παράτασή τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ PESTALOZZI

1. Τα σεμινάρια απευθύνονται στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που ασκεί διδακτικό έργο και το οποίο περιορίζεται στην ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία .
Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου, απαιτείται συμπλήρωση των τριών (3) χρόνων από το ΦΕΚ διορισμού.

2. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει μέρος τα δύο (2) τελευταία χρόνια σε σεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής.

3. Όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση ( επίπεδο Γ2/C2 ) στη γλώσσα του σεμιναρίου ή τουλάχιστον πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1/C1). Πιο συγκεκριμένα:

Για τους τίτλους γλωσσομάθειας της ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΙΤΑΛΙΚΗΣ και ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ γλώσσας συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. www.asep.gr και συγκεκριμένα στη διαδρομή: Αρχική σελίδα /ΦΟΡΕΙΣ /Υποδείγματα Προκηρύξεων «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ»
Επίσης, αναγνωρίζονται ως γνώστες ξένης γλώσσας, οι κάτοχοι βασικών ή μεταπτυχιακών τίτλων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ (οι προαναφερόμενοι τίτλοι πρέπει να ανταποκρίνονται στην γλώσσα εργασίας του εκάστοτε σεμιναρίου).

4. Η υπηρεσία μας προεπιλέγει έναν αριθμό υποψηφίων (από 1-4 ανάλογα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε διοργανώτριας χώρας) ενώ η τελική επιλογή γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα. Η προεπιλογή από τη χώρα μας γίνεται με τη διαδικασία της κλήρωσης μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για λόγους απλούστευσης των διαδικασιών και μείωσης της γραφειοκρατίας η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών διακρίνεται σε δύο φάσεις.

1. Πρώτη φάση: Υποβολή αιτήσεων

Κατά την πρώτη φάση όλοι οι υποψήφιοι αποστέλλουν ταχυδρομικά στην υπηρεσία μας μόνο την αίτησή τους συνοδευόμενη από την έντυπη φόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το ατομικό τους δελτίο καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση χωρίς τα επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων γλωσσομάθειας. Αναλυτικότερα θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής:

Α. Την αίτηση συμμετοχής στα ελληνικά, η οποία συντάσσεται και υπογράφεται από τον υποψήφιο, όπου αναφέρονται τα στοιχεία του, ο κλάδος ΠΕ στον οποίο ανήκει, το ΦΕΚ και η ημερομηνία διορισμού του καθώς και ο κωδικός και η ονομασία του σεμιναρίου.

Β. Την έντυπη φόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης συμπληρωμένη στη γλώσσα εργασίας του εκάστοτε σεμιναρίου, συμπληρωμένη ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο και υπογεγραμμένη από το Δ/ντή του σχολείου ή τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην τελευταία σελίδα της έντυπης φόρμας του Συμβουλίου της Ευρώπης (application form), ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος Διεύθυνσης του υποψηφίου θα πρέπει να υπογράψει και να βάλει τη σφραγίδα του στο τέλος, στο αριστερό τετράγωνο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπογράψει στο δεξί τετράγωνο, όπου υπογράφει ο Εθνικός Συντονιστής, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολλοί υποψήφιοι να μην υπογράφουν τη συγκεκριμένη φόρμα τονίζουμε ότι όλες οι ανυπόγραφες φόρμες θα απορρίπτονται από τη διαδικασία της κλήρωσης.

Γ. Το ατομικό δελτίο στα ελληνικά.

Δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης τα τελευταία δύο (2) έτη.

Η παρούσα απόφαση καθώς και τα έντυπα Α,Β,Γ βρίσκονται καταχωρισμένα στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο δικτυακό τόπο:
http://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi 2014

2. Δεύτερη φάση: Υποβολή δικαιολογητικών από τους υποψηφίους που έχουν επιλεγεί.

Όπως ήδη αναφέραμε η υπηρεσία μας προεπιλέγει έναν αριθμό υποψηφίων (από 1-4 ανάλογα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε διοργανώτριας χώρας) ενώ η τελική επιλογή γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα. Η προεπιλογή γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.
Κατά τη δεύτερη φάση, μόνο όσοι υποψήφιοι προεπιλεγούν, θα κληθούν να αποστείλουν άμεσα στην υπηρεσία μας τα εξής:

Α. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών

Β. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων γλωσσομάθειας

Γ. Έντυπη γραπτή έγκριση για συμμετοχή στο σεμινάριο από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός ή από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης

Δ. Βεβαίωση από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός για την ενασχόληση του εκπαιδευτικού με το αντικείμενο του σεμιναρίου, όπου αυτό απαιτείται.

Οι εν λόγω υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά από την υπηρεσία μας εφόσον επιλεγούν.
Σε περίπτωση που οι προεπιλεχθέντες δεν δύνανται να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα απορρίπτονται και θα αποστέλλονται οι αναπληρωματικοί υποψήφιοι.
Το ονόματα που θα προεπιλεγούν θα γνωστοποιηθούν με εγκύκλιο σε όλες τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και στο δικτυακό τόπο: http://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Α.Παπανδρέου 37, Αθήνα 15180, Τμήμα Διεθνών Οργανισμών της Διεύθυνσης των Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Δ.Ε.Σ.), 2ος όροφος, Γρ.2159.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ- ΔΙΑΜΟΝΗ- ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Όποιος υποψήφιος επιλεγεί από τους διοργανωτές θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι:

α) Το αντίτιμο του εισιτηρίου προκαταβάλλεται από τον ίδιο και τα χρήματα κατατίθενται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στον τραπεζικό λογαριασμό του μετά την επιστροφή του καθώς και μετά την αποστολή της έκθεσής του στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

β) Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από τη διοργανώτρια χώρα.

γ) Μετά την προεπιλογή του υποψηφίου από την Υπηρεσία μας, η επικοινωνία για τις λεπτομέρειες, βάσει του εθιμικού του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), γίνεται μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και της διοργανώτριας χώρας.

δ) Για την καταβολή του αντίτιμου του εισιτηρίου καθώς επίσης και για διευκρινίσεις σχετικές με την μετάβαση και επιστροφή των εκπαιδευτικών, από και προς τον τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη του συγκεκριμένου προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης:
Ms Isabelle LACOUR
E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται να συμμετάσχουν στα σεμινάρια αυτά θα πρέπει να υποβάλουν ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή τους στην υπηρεσία μας σχετική έκθεση γραμμένη στα Ελληνικά, στην οποία θα περιγράφονται οι δραστηριότητες καθώς και οι νεοαποκτηθείσες εμπειρίες που έλαβαν χώρα κατά το σεμινάριο.

Τέλος, θα παρακαλούσαμε τους Διευθυντές Περιφερειακών Διευθύνσεων εκπαίδευσης να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο παραπάνω σεμινάριο, με σκοπό τη διάχυση των αποκτηθεισών γνώσεων και πληροφοριών στους λοιπούς συναδέλφους της περιοχής τους.

 

Παρακαλούμε τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης να φροντίσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών των σχολείων της αρμοδιότητας τους.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ.

Η ΑΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΠΛΕΣΣΑ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ
 


Αρ.Πρωτ.ΦΣΕ 1/7106/20-01-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Πληροφορίες: Ιωάννα Αποστόλου
e-mail: iapostolou(ΑΤminedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 344 3787
FAX: 210 344 2471

Θέμα: «Σεμινάρια Pestalozzi 2014»

Σας πληροφορούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει τα εξής σεμινάρια:

1. AUSTRIA

ΘΕΜΑ: “ The value of life “

Κωδικός: CoE 2014 0407-0409 Austria

Ημερομηνία διεξαγωγής : 07/04/2014 - 09/04/2014

« H αξία της ζωής»

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην «Ευθανασία», τη δολοφονία ατόμων με ειδικές ανάγκες στο Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Ράιχ, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια καλύτερη κατανόηση των σημερινών εξελίξεων.

Τι μπορούν να μάθουν οι νέοι Ευρωπαίοι σε ένα μνημείο, όπου κατά την περίοδο 1940-1944 έχουν δολοφονηθεί 30.000 άνθρωποι και το οποίο είναι αφιερωμένο στο να γίνει γνωστό το ναζιστικό πρόγραμμα "Ευθανασία";
Πώς μπόρεσε να συμβεί αυτή η μαζική δολοφονία ; Τι μπορεί να μάθει κανείς από αυτό ; Πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί σχετική μάθηση;

• Μεταφορά ιστορικών και μεθοδολογικών / διδακτικών γνώσεων σε διαφορετικές τάξεις του σήμερα.

• Εκδρομή στο Linz, μια σύγχρονη πόλη με μια ποικιλόμορφη κοινωνία σήμερα και μια πόλη με ορατά τα ίχνη του ναζιστικού παρελθόντος.

Γλώσσα εργασίας: ΑΓΓΛΙΚΑ ( Επίπεδο τουλάχιστον Γ1)

Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς Δ.Ε.
• ΠΕ 02 Φιλολόγων
• ΠΕ 10 Κοινωνιολογίας
• ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών καθώς και
• σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. άλλων κλάδων που διδάσκουν Ιστορία με Β΄ ανάθεση
• σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε, οι οποίο έχουν αναλάβει κατά το τρέχον σχολικό έτος project σχετικό με το θέμα του σεμιναρίου

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 25 Φεβρουαρίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Αριθμός θέσεων: Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 04 ( τέσσερις ) υποψήφιους.

2. GERMANY

ΘΕΜΑ: „ Schwierige Erziehungssituationen ”

Κωδικός: CoE 2014 0505-0507 Germany

Ημερομηνία διεξαγωγής : 05/05/2014 - 07/05/2014

« Δύσκολες καταστάσεις εκπαίδευσης»

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

Καταστάσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα απαιτητικές εξαιτίας της συμπεριφοράς των παιδιών , προκαλούν και στις δύο πλευρές άγχος και ένταση. Ωστόσο εμπεριέχουν μια ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη όλων των εμπλεκομένων. Τα αυθόρμητα συναισθήματά μας μπορούν έτσι να γίνουν ένα πολύτιμο κλειδί για τα κρυφά μηνύματα που στέλνουν τα παιδιά. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ώστε να αναπτύξουμε στρατηγικές για την εξεύρεση λύσεων . Παράλληλα ενισχύονται η ανάληψη ευθύνης και η ικανότητα συνεργασίας στα παιδιά. Στο σεμινάριο θα μεταδοθούν συγκεκριμένες δυνατότητες «αυτοφροντίδας» για το δάσκαλο ως σημαντικό εφόδιο για μια πετυχημένη εκπαιδευτική δράση .

Γλώσσα εργασίας: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ( Επίπεδο τουλάχιστον Γ1)

Απευθύνεται σε: Διευθυντές και Υποδιευθυντές Δ.Ε. της χώρας

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 15 Φεβρουαρίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Αριθμός θέσεων: Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 02 ( δύο ) υποψήφιους .

Σημειώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αυστηρά τις καταληκτικές ημερομηνίες όλων των σεμιναρίων διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για παράτασή τους

 


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ PESTALOZZI 2013


1. POLAND

ΘΕΜΑ: “ Understanding History “

Κωδικός: CoE 2013 1020-1026 Poland

Ημερομηνία διεξαγωγής : 20/10/2013 - 26/10/2013

« Κατανοώντας την Ιστορία»


2. SWITZERLAND

ΘΕΜΑ: “ Politisch-gesellschaftlicher Wandel in Ungarn, Polen und Rumänien“

Κωδικός: CoE 2013 1113-1115 Schweiz

Ημερομηνία διεξαγωγής : 13/11/2013 - 15/11/2013

« Πολιτικοκοινωνικές αλλαγές στην Ουγγαρία, Πολωνία και Ρουμανία»


3. AUSTRIA

ΘΕΜΑ: “ Discover diversity and global education through school linking“

Κωδικός: CoE 2013 1120-1123 Austria

Ημερομηνία διεξαγωγής : 20/11/2013 - 23/11/2013

«Ανακαλύπτοντας τη διαφορετικότητα και την Παγκόσμια Εκπαίδευση μέσω της διασύνδεσης των σχολείων»


4. CYPRUS

ΘΕΜΑ: “Enhancing sustainable democratic culture at schools:
Empowering teachers through mentoring and action research processes“

Κωδικός: CoE 2013 1126-1129 Cyprus

Ημερομηνία διεξαγωγής : 26/11/2013 - 29/11/2013

« Ενίσχυση της αειφόρου δημοκρατικής κουλτούρας στα σχολεία: Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μέσω της καθοδήγησης και των διαδικασιών έρευνας »


ESTONIA

“ Teacher dilemmas: how to set goals for and evaluate the development of transversal attitudes, skills and knowledge”
Κωδικός: CoE 2013 1113-1115 Estonia

Ημερομηνία διεξαγωγής : 13/11/2013 - 15/11/2013

« Διλήμματα Εκπαιδευτικών: Πώς θέτουμε στόχους και πώς αξιολογούμε την ανάπτυξη εγκάρσιων στάσεων, δεξιοτήτων και γνώσεων »


ΓΑΛΛΙΑ

“ Sex/sexuality education – Personal development, prevention of discrimination and violence”

Κωδικός: CoE 2013 1008-1011 SEXED

Ημερομηνία διεξαγωγής : 08/10/2013 - 11/10/2013

“Φύλο / σεξουαλική διαπαιδαγώγηση - Προσωπική ανάπτυξη, πρόληψη των διακρίσεων και της βίας”


1. NORWAY, Drammen

ΘΕΜΑ: “Evaluation of Intercultural Competence”

Κωδικός: CoE 2013 0909-0913 Norway

Ημερομηνία διεξαγωγής : 09/09/2013 - 13/09/2013

«Αξιολόγηση της διαπολιτισμικής δεξιότητας»


2. FRANCE, Amiens

ΘΕΜΑ: “Développement durable et citoyenneté : enjeux éducatifs”
Κωδικός: CoE 2013 0923 –0927 France

Ημερομηνία διεξαγωγής : 23/09/2013 - 27/09/2013

«Αειφόρος Ανάπτυξη και ιδιότητα του πολίτη: εκπαιδευτικές προκλήσεις»


 

 

ΘΕΜΑ: “Understanding diversity”

Κωδικός: CoE 2013 0630-0707 Bad Wildbad

Ημερομηνία διεξαγωγής : 30/06/2013 - 07/07/2013

«Κατανοώντας τη διαφορετικότητα »


1. SWITZERLAND, Geneve

ΘΕΜΑ: “Gender in history: the construction of masculinity and femininity”

Κωδικός: CoE 2013 - 0515-0517 Switzerland

Ημερομηνία διεξαγωγής : 15/05/2013 - 17/05/2013

« Τα φύλα στην ιστορία: η κατασκευή του ανδρισμού και της θηλυκότητας»


2. GERMANY, Meissen

ΘΕΜΑ: “Using the European Language Portfolio”
Κωδικός: CoE 2013 0617 –0619 Germany

Ημερομηνία διεξαγωγής : 17/06/2013 - 19/06/2013

«Χρησιμοποιώντας το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών»


1. ITALY, Ancona

ΘΕΜΑ: “Governance” and participation: some possible strategies for quality education

Κωδικός: CoE 2013 0503-0703 Italy

Ημερομηνία διεξαγωγής : 05/03/2013 - 07/-03/2013

« ”Διακυβέρνηση” και συμμετοχή: πιθανές στρατηγικές για ποιοτική εκπαίδευση »


2. GERMANY, Meissen

ΘΕΜΑ: “The responsible use of Web 2.0 in social sciences ”
Κωδικός: CoE 2013 0803 -1003 Germany
Ημερομηνία διεξαγωγής : 08/11/2012 - 10/11/2012

«Η υπεύθυνη χρήση του Web 2.0 στις κοινωνικές επιστήμες»


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ PESTALOZZI

1. Τα σεμινάρια απευθύνονται στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που ασκεί διδακτικό έργο και το οποίο περιορίζεται στην ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία .

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου, απαιτείται συμπλήρωση των τριών (3) χρόνων από το ΦΕΚ διορισμού.

2. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει μέρος τα δύο (2) τελευταία χρόνια σε σεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής.

3. Όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν άριστο επίπεδο γλωσσομάθειας (επίπεδο Γ2/C2) στη γλώσσα του σεμιναρίου. Πιο συγκεκριμένα:

ΑΓΓΛΙΚΑ
-CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
-CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
ή άλλοι τίτλοι επιπέδου Γ2 δεκτοί από το ΑΣΕΠ.

ΓΑΛΛΙΚΑ
-DALF ή άλλοι τίτλοι επιπέδου Γ2 δεκτοί από το ΑΣΕΠ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
-KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS)
-GROSSES DEUTSCΗES SPRACHDIPLOM (GDS)
ή άλλοι τίτλοι επιπέδου Γ2 δεκτοί από το ΑΣΕΠ

ΙΤΑΛΙΚΑ:
-DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
-DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA .
ή άλλοι τίτλοι επιπέδου Γ2 δεκτοί από το ΑΣΕΠ.

Επίσης, αναγνωρίζονται ως γνώστες ξένης γλώσσας, οι κάτοχοι βασικών ή μεταπτυχιακών τίτλων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ (οι προαναφερόμενοι τίτλοι πρέπει να ανταποκρίνονται στην γλώσσα εργασίας του εκάστοτε σεμιναρίου).

4. Η υπηρεσία μας προεπιλέγει έναν αριθμό υποψηφίων (από 1-4 ανάλογα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε διοργανώτριας χώρας) ενώ η τελική επιλογή γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα. Η προεπιλογή από τη χώρα μας γίνεται με τη διαδικασία της κλήρωσης μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για λόγους απλούστευσης των διαδικασιών και μείωσης της γραφειοκρατίας από εδώ και στο εξής η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών θα διακρίνεται σε δύο φάσεις.

1. Πρώτη φάση: Υποβολή αιτήσεων

Κατά την πρώτη φάση όλοι οι υποψήφιοι θα αποστέλλουν ταχυδρομικά στην υπηρεσία μας μόνο την αίτησή τους συνοδευόμενη από την έντυπη φόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς, το ατομικό τους δελτίο καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση χωρίς τα επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων γλωσσομάθειας. Αναλυτικότερα θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής:

Α. Την αίτηση συμμετοχής στα ελληνικά, η οποία συντάσσεται και υπογράφεται από τον υποψήφιο, όπου αναφέρονται τα στοιχεία του, ο κλάδος ΠΕ στον οποίο ανήκει, το ΦΕΚ και η ημερομηνία διορισμού του καθώς και ο κωδικός και η ονομασία του σεμιναρίου.

Β. Την έντυπη φόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης συμπληρωμένη στη γλώσσα εργασίας του εκάστοτε σεμιναρίου, γραμμένη ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο και υπογεγραμμένη από το Δ/ντή του σχολείου ή τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην τελευταία σελίδα της έντυπης φόρμας του Συμβουλίου της Ευρώπης (application form), ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος Διεύθυνσης του υποψηφίου θα πρέπει να υπογράψει και να βάλει τη σφραγίδα του στο τέλος, στο αριστερό τετράγωνο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπογράψει στο δεξί τετράγωνο, όπου υπογράφει ο Εθνικός Συντονιστής, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολλοί υποψήφιοι να μην υπογράφουν τη συγκεκριμένη φόρμα τονίζουμε ότι όλες οι ανυπόγραφες φόρμες θα απορρίπτονται από τη διαδικασία της κλήρωσης.

Γ. Το ατομικό δελτίο στα ελληνικά.

Δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης τα τελευταία δύο (2) έτη.

Η παρούσα απόφαση καθώς και τα έντυπα Α,Β,Γ βρίσκονται καταχωρισμένα στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α στο δικτυακό τόπο:

http://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi>2013

2. Δεύτερη φάση: Υποβολή δικαιολογητικών από τους υποψηφίους που έχουν επιλεγεί.

Όπως ήδη αναφέραμε η υπηρεσία μας προεπιλέγει έναν αριθμό υποψηφίων (από 1-4 ανάλογα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε διοργανώτριας χώρας) ενώ η τελική επιλογή γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα. Η προεπιλογή γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.
Κατά τη δεύτερη φάση μόνο όσοι υποψήφιοι προεπιλεγούν, θα κληθούν να αποστείλουν άμεσα στην υπηρεσίας μας τα εξής:

Α. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών

Β. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων γλωσσομάθειας

Γ. Έντυπη γραπτή έγκριση για συμμετοχή στο σεμινάριο από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός ή από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης

Δ. Βεβαίωση από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός για την ενασχόληση του εκπαιδευτικού με το αντικείμενο του σεμιναρίου, όπου αυτό απαιτείται.

Οι εν λόγω υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά από την υπηρεσία μας εφόσον επιλεγούν.
Σε περίπτωση που οι προεπιλεχθέντες δεν δύνανται να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα απορρίπτονται και θα αποστέλλονται οι αναπληρωματικοί υποψήφιοι.
Το ονόματα που θα προεπιλεγούν θα γνωστοποιηθούν με εγκύκλιο σε όλες τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και στο δικτυακό τόπο: http://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Α.Παπανδρέου 37, Αθήνα 15180,.Τμήμα Διεθνών Οργανισμών της Διεύθυνσης των Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Δ.Ε.Σ.), 2ος όροφος, Γρ.2159.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ- ΔΙΑΜΟΝΗ- ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Όποιος υποψήφιος επιλεγεί από τους διοργανωτές θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι:

α) Το αντίτιμο του εισιτηρίου προκαταβάλλεται από τον ίδιο και τα χρήματα κατατίθενται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στον τραπεζικό λογαριασμό του μετά την επιστροφή του καθώς και μετά την αποστολή της έκθεσής του στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

β) Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από τη διοργανώτρια χώρα.

γ) Μετά την προεπιλογή του υποψηφίου από την Υπηρεσία μας, η επικοινωνία για τις λεπτομέρειες, βάσει του εθιμικού του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), γίνεται μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και της διοργανώτριας χώρας.

δ) Για την καταβολή του αντίτιμου του εισιτηρίου καθώς επίσης και για διευκρινίσεις σχετικές με την μετάβαση και επιστροφή των εκπαιδευτικών, από και προς τον τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη του συγκεκριμένου προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης:

Ms Lesley King
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται να συμμετάσχουν στα σεμινάρια αυτά θα πρέπει να υποβάλλουν ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή τους:

α) Στην υπηρεσία μας σχετική έκθεση γραμμένη στα Ελληνικά, στην οποία θα περιγράφονται οι δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά το σεμινάριο και οι νεοαποκτηθείσες εμπειρίες, έτσι ώστε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί. Η έκθεση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου:

http://www.minedu.gov.gr > Οργανόγραμμα > Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων > Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων > Τμήμα Γ’ Σχέσεων Μετα Κυβερνήσεων και Διεθνών Οργανισμών > Εκθέσεις - Αναφορές Σεμιναρίων Pestalozzi

β) Στο Συμβούλιο της Ευρώπης, έκθεση στη γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου.

γ) Στη διοργανώτρια χώρα, έκθεση στη γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου.

Τέλος, θα παρακαλούσαμε τους Διευθυντές Περιφερειακών Διευθύνσεων εκπαίδευσης να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο παραπάνω σεμινάριο, με σκοπό τη διάχυση των αποκτηθεισών γνώσεων και πληροφοριών στους λοιπούς συναδέλφους της περιοχής τους.

 

Παρακαλούμε τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης να φροντίσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών των σχολείων της αρμοδιότητας τους.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ.

Η ΑΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΠΛΕΣΣΑ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ PESTALOZZI 2012


SWITZERLAND, Lucerne

ΘΕΜΑ: “ Human Rights Education in Schools “

Κωδικός: CoE 2012 1107-1109 Switzerland

Ημερομηνία διεξαγωγής : 07/11/2012 - 09/11/2012

«Η Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στα Σχολεία»


AUSTRIA, Eisenstadt

ΘΕΜΑ: “ Roma in Austria: Oppression – Persecution – Neglect ”

Κωδικός: CoE 2012 1108 -1110 Austria

Ημερομηνία διεξαγωγής : 08/11/2012 - 10/11/2012

«Οι Ρομά στην Αυστρία: Καταπίεση - Δίωξη - Παραμέληση»


SLOVENIA

ΘΕΜΑ: “ From assimilation and isolation to integration ”

The roles of languages in integrating learners from disadvantaged groups

Κωδικός: CoE 2012 1112–1114 Slovenia

Ημερομηνία διεξαγωγής : 12/11/2012 - 14/11/2012

«Από την αφομοίωση και την απομόνωση στην ένταξη»


POLAND

ΘΕΜΑ: “Building a Europe for and with children”
Janusz Korczak’s child-and learner-centred pedagogy

Κωδικός: CoE 2012 1006-1012 Poland

Ημερομηνία διεξαγωγής : 06/10/2012 - 12/10/2012


GERMANY , Akademie Bad Wildbad

ΘΕΜΑ: “Die Rolle der Lehrer für die Prävention von Gewalt”

Κωδικός: CoE 2012 1015-1019 Bad Wildbad

Ημερομηνία διεξαγωγής : 15/10/2012 - 19/10/2012


SERBIA

ΘΕΜΑ: “ Motivation and psychological principles of learning”

Κωδικός: CoE 2012 1102–1103 Serbia

Ημερομηνία διεξαγωγής : 02/11/2012 - 03/11/2012

«Κίνητρα και ψυχολογικές αρχές της μάθησης»


Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει σεμινάριο με θέμα:

“A Democratic Europe – Past, Present and Future”

CoE 2012 04/12-04/16, Iceland, Reykjavik, 12/04/2012 έως 16/04/2012

1. Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

«Δημοκρατική Ευρώπη – Παρελθόν , Παρόν και Μέλλον»
Η γνώση και η κατανόηση της κοινής ιστορίας μας, παρέχουν ένα σημείο εκκίνησης για την κατανόηση του παρόντος και μπορoύν να μας βοηθήσουν να σχεδιάσουμε μια πορεία προς το μέλλον: ένα μέλλον στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη θεμελιωμένη στη δημοκρατία, τον ανθρωπισμό και την ανεκτικότητα.

Οι τρέχουσες τάσεις και οι αλλαγές στην κοινωνία από την οπτική γωνία της κοινωνικής ιστορίας θα αναλυθούν και θα συζητηθούν σε διαλέξεις και εργαστήρια, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευθύνες των σχολείων και του εκπαιδευτικού τομέα εν γένει.

Γλώσσα εργασίας: ΑΓΓΛΙΚΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα Γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 25 Ιανουαρίου 2012

Αριθμός θέσεων: Οι προσφερόμενες θέσεις από τους Διοργανωτές για το σύνολο των Κρατών –Μελών ορίζονται σε: 10 . Από τη χώρα μας ζητήθηκε να προταθούν 02 (δύο) υποψήφιοι.


rssfeed Ενημέρωση μέσω RSS
Εάν θεωρείτε ότι το περιεχόμενο αυτής της σελίδας είναι σημαντικό, και θέλετε να το προτείνετε σε άλλους, τότε....
Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace blogger google Yahoo
 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Προσαρμοσμένη αναζήτηση

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Πότε θεωρείτε καλύτερο να διδάσκονται τα μαθήματα κατεύθυνσης στο Λύκειο;