Αγγικά Λυκείου : Οδηγίες Διδασκαλίας

Δίνονται οδηγίες για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο Γενικό Λύκειο

Επίκαιρα

Λειτουργία Καλλιτεχνικών Λυκείων

Δημοσιεύθηκαν νέες τροποποιήσεις για την λειτουργία των Καλλιτεχνικών Λυκείων, με έμφαση στις εξετάσεις και την προαγωγή μαθητών.

 

Οργάνωση / Διεξαγωγή Εξετάσεων Εισαγωγής σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών

Ορίζονται οι διαδικασίες και οι επιτροές διεξαγωγής εξετάσεων εισαγωγής σε τμήματα Μουσικών Σπουδών

 

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία / ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 2019

Στην εγκύκλιο ορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων για υποψηφίους Λυκείων με Αναπηρίες και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

 

Δελτίο Εξεταζομένου για Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019

Περιγράφεται το Δελτίο Εξεταζομένου για όσους συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2019, με διευκρινίσεις για όσους διεκδικήσουν εισαγωγή σε σχολές τριτοβάθμιας εξέτασεις, χωρίς εξετάσεις, σε ποσοστό 10%

 

Λειτουργία Μουσικών Σχολείων

Προστέθηκαν τροποποιήσεις στο πλαίσιος λειτουργίας, με επιλογή μαθητών, εγγραφές - μετεγγραφές, κατάρτιση τμημάτων, διδασκόμενα μαθήματα, φοίτηση, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο

 

Εξεταστικά Κέντρα Εξετάσεων Ελληνομάθειας 2019

Ανακοίνωση με τα εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας περιόδου Μαΐου 2019

 

Υποτροφίες ΙΚΥ για Κλινική Έρευνα στο Εξωτερικό κληρ. 'Λ. Νικολαΐδη'

Προκήρυξη του ΙΚΥ για χορήγηση σε πτυχιούχους ιατρικών σχολών, τριών υποτροφιών, για κλινική έρευνα στο εξωτερικό

 

Προκήρυξη Υποτροφιών σε Ψυχιατρική στο εξωτερικό κλήρ. 'Μ. Λεούση'

Προκήρυξη του ΙΚΥ για υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό, σε Ψυχιατρική / Ψυχική Υγεία Κληροδοτήματος 'Εις μνήμην Μαρίας Ζαούση'.