ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Θέματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν κυρίως εκπαιδευτικούς, ταξινομημένα σε κατηγορίες όπως:

Αναπληρωτές - Ωρομίσθιοι - Διορισμοί - Νεοδιόριστοι

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί - Αποσπάσεις - Μεταθέσεις

Προσκλήσεις - Προκυρήξεις - Υπηρεσίες

Γενικά θέματα - Νομοθεσία

Ανακοινώθηκαν διευκολύνσεις στην ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2015-2016

Προστέθηκε διευκρίνιση σχετικά με την κάλυψη των κενούμενων θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων

Περιγραφή του πλαισίου όπως προβλέπεται για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς το σχολικό έτος 2016-2017

Αναφέρονται τα μαθήματα που μπορεί να διδάξει κάθε κλάδος / ειδικότητα εκπαιδευτικών στο Λύκειο

Οι αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου σε κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών