ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Θέματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν κυρίως εκπαιδευτικούς, ταξινομημένα σε κατηγορίες όπως:

Αναπληρωτές - Ωρομίσθιοι - Διορισμοί - Νεοδιόριστοι

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί - Αποσπάσεις - Μεταθέσεις

Προσκλήσεις - Προκυρήξεις - Υπηρεσίες

Γενικά θέματα - Νομοθεσία

Δημοσιεύθηκαν στις 27-02-2015 νέες ονομαστικές καταστάσεις (07) κατά προτεραιότητα αποσπάσεων, (03) τροποποιήσεων και  (02) ανακλήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) για το σχολικό έτος 2014-2015

Από το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας & Θρησκευμάτων ανακοίνωθηκαν (20-02-2015) νέες προσλήψεις προσλήψεις (14) εκπαιδευτικών ΠΕ70-Δασκάλων για κάλυψη λειτουργικών κενών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε Tάξεις Yποδοχής Ζ.Ε.Π. των Δημοτικών Σχολείων

Ανακοινώθηκαν (18-02-2015) νέες ονομαστικές καταστάσεις (50)  αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ02.50, ΠΕ02, ΠΕ03.50, ΠΕ03, ΠΕ04.50 και ΠΕ04, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων ΕΣΠΑ κατά το σχολικό έτος 2014-2015.

Από το Υπουργείο Παιδείας δόθηκαν στη δημοσιότητα (17-02-2015) ονομαστικές καταστάσεις προσλαμβανόμενων αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στις οποίες αναφέρονται εκπαιδευτικοί ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16.1-Μουσικής, ΠΕ19-20-Πληροφορικής, και ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών

 Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν (17-02-2015) νέες προσλήψεις 157 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμαις Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18 και ΠΕ19-20, για το διδακτικό έτος 2014-2015.

Η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται έως την την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά από 17-02- 2015 μέχρι 19-02-2015.

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων η προκήρυξη για τις νέες θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 27 Φεβρουαρίου 2015

Διευκρινίζουμε ότι το σύστημα επιλογής είναι ακριβώς ίδιο με αυτό της προηγούμενης προκήρυξης, το οποίο δεν περιλαμβάνει μοριοδότηση αντικειμενικών κριτηρίων, παρά μόνο μία γενική θεώρηση του φακέλου υποψηφιότητας από την αρμόδια επιτροπή επιλογής.

Ανακοινώθηκαν (13-02-2015) οι προσλήψεις 17 Νηπιαγωγών και 95 Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά το σχολικό έτος 2014 - 2015


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap