ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Θέματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν κυρίως εκπαιδευτικούς, ταξινομημένα σε κατηγορίες όπως:

Αναπληρωτές - Ωρομίσθιοι - Διορισμοί - Νεοδιόριστοι

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί - Αποσπάσεις - Μεταθέσεις

Προσκλήσεις - Προκυρήξεις - Υπηρεσίες

Γενικά θέματα - Νομοθεσία

Νέες προσλήψεις αναπληρωτών ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις ειδικότητες ΠΕ60.50 και ΠΕ70 για την Ειδική Εκπαίδευση. Ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων ανέρχεται σε 02+02 εκπαιδευτικούς

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου προσλήφθηκαν για ανάληψη υπηρεσίας έως και την Τρίτη 09 Φεβρουαρίου 2016

Προσλήψεις αναπληρωτών ειδικής αγωγής Δευτεροβάθμαις ΕκπαίδευσηςΑνακοινώθηκαν (06-02-2016) ονομαστικές καταστάσεις (22) αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ03 και ΠΕ04.01, για το σχολικό έτος 2015-2016.

Η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται έως και την Τρίτη 09 Φεβρουαρίου 2016

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικώνΑνακοίνωθηκαν (15-01-2016) νέες προσλήψεις (140+19) αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και (60-10) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60-Νηπιαγωγών, για να εργαστούν σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ζώνες ΖΕΠ), κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

Η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται τη Δευτέρα 18 έως και την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2016

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για πρόσληψη ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, να υποβάλουν από 21-01-2016 μέχρι και 27-01-2016 σχετική έντυπη αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη γραμματεία του Ι.Ε.Κ.

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν στις 18-01-2016 προσλήψεις (107) συνολικά προσλήψεις, (38 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03 και 69 εκπαιδευτικοί ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20 και ΤΕ01.19)
Η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται από την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2016


Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap