ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Θέματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν κυρίως εκπαιδευτικούς, ταξινομημένα σε κατηγορίες όπως:

Αναπληρωτές - Ωρομίσθιοι - Διορισμοί - Νεοδιόριστοι

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί - Αποσπάσεις - Μεταθέσεις

Προσκλήσεις - Προκυρήξεις - Υπηρεσίες

Γενικά θέματα - Νομοθεσία

 Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν (30-09-2014) νέες προσλήψεις 82 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμαις Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ01, ΠΕ06, ΠΕ09 και ΠΕ19-20, για το διδακτικό έτος 2013-2014.

Η ανάληψη υπηρεσία γίνεται έως και την Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2014

Από το Υπουργείο Παιδείας δόθηκαν στη δημοσιότητα (30-09-2014) νέες ονομαστικές καταστάσεις 57 αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 131 του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, και 50 των κλάδων ΠΕ19 & ΠΕ20-Πληροφορικής,  για το σχολικό έτος 2014-2015

Ανακοινώθηκαν (29-09-2014) νέες ονομαστικές καταστάσεις 310 αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ02.50 Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), για την υλοποίηση Πράξεων του ΕΣΠΑ, κατά το σχολικό έτος 2014-2015.

Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ04.01.50, ΠΕ04.02.50, ΠΕ04.04.50, ΠΕ04.05.50, ΠΕ10.50 και ΠΕ13.50 ΕΑΕ, σχολ. έτους 2014-2015, μόνο την Τετάρτη 01/10/2014

Από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων ανακοίνωθηκαν (26-09-2014) νέες προσλήψεις (59+51) αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών και (160+35) ΠΕ70-Δασκάλων σε κανονικά και ολοήμερα σχολεία της Πρωτοβάθμια εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014-2015.
Η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται το διάστημα από 29 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2014

Τροποποιήθηκε (25-09-2014) η αρχική απόφαση με τις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) σχολικού έτους 2014 - 2015, με το πλήθος των απεσπασμένων εκπαιδευτικών να ανέρχεται σε 123.

Δημοσιεύθηκαν σήμερα (26-09-2014) νέες ονομαστικές καταστάσεις (25+3)  νέων αποσπάσεων,  (04) τροποποιήσεις (75) ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) για το σχολικό έτος 2014-2015


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap