ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Θέματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν κυρίως εκπαιδευτικούς, ταξινομημένα σε κατηγορίες όπως:

Αναπληρωτές - Ωρομίσθιοι - Διορισμοί - Νεοδιόριστοι

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί - Αποσπάσεις - Μεταθέσεις

Προσκλήσεις - Προκυρήξεις - Υπηρεσίες

Γενικά θέματα - Νομοθεσία

Δόθηκε στη δημοσιότητα η εγκύκλιος πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μετά από κατάταξη σε πίνακες διορισμών, για το σχολικό έτος 2015-2016.

Η περίοδος υποβολής δηλώσεων ορίζεται από 27-07-2015 έως και 07-08-2015.

Οι αιτήσεις για απόσπαση σε σχολεία Ευρωπαϊκής Παιδείας υποβάλλονται έως και την την 31η Ιουλίου 2015.

Καθορίζεται η νέα μοριοδότηση των κριτηρίων για την επιλογή Διευθυντών στα Δημόσια ΙΕΚ, τα οποία χαρακτηρίζονται από τη μείωση της βαρύτητας των τυπικών προσόντων και τη διατήρηση της συνέντευξης.

Οι ενδιαφερόμενοι για πρόσληψη εκπαιδευτικοί στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης, πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά από 21/07/2015 έως και 28/07/2015.

Από τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, καλούνται διορισμένοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) για το σχολικό έτος 2015-2016, να υποβάλλουν πλήρη φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την Τρίτη 21 Ιουλίου

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί εκκλησιατικής εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση από 8 έως και 15/7/2015.


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap