ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Θέματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν κυρίως εκπαιδευτικούς, ταξινομημένα σε κατηγορίες όπως:

Αναπληρωτές - Ωρομίσθιοι - Διορισμοί - Νεοδιόριστοι

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί - Αποσπάσεις - Μεταθέσεις

Προσκλήσεις - Προκυρήξεις - Υπηρεσίες

Γενικά θέματα - Νομοθεσία

Ονομαστικές καταστάσεις 202 εκπαιδευτικών για τους οποίους εγκρίθηκε απόσπασε σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) για το σχολικό έτος 2015-2016

Περιγραφή του πλαισίου όπως προβλέπεται για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς το σχολικό έτος 2015-2016

Ανακοινώθηκαν μεταθέσεις (946) εκπαιδευτικών ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του σχολικού έτους 2015

Ανακοινώθηκαν 27 αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο ΙΕΚ για το σχολικό έτος 2015-2016

Ανακοινώθηκαν μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (κλάδων ΔΕ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

Ανακοινώθηκαν αποσπάσεις συνολικά 36 εκπαιδευτικών για το Υπουργείο Παιδείας

Καλούνται εκπαιδευτικοί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την πλήρωση των θέσεων των ελληνόφωνων τμημάτων και των θέσεων εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017.

Υποβολή αιτήσεων από 21-8-2015 έως 27-8 -2015

Καλούνται εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) διδακτικού έτους 2015-2016

Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων ορίζεται από 13-08-2015 μέχρι και 21-08-2015 παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 25-05-2015

Ανακοινώθηκαν (19-08-2015) αποσπάσεις 37 εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη και 93 αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2015-2016


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap