ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Θέματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν κυρίως εκπαιδευτικούς, ταξινομημένα σε κατηγορίες όπως:

Αναπληρωτές - Ωρομίσθιοι - Διορισμοί - Νεοδιόριστοι

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί - Αποσπάσεις - Μεταθέσεις

Προσκλήσεις - Προκυρήξεις - Υπηρεσίες

Γενικά θέματα - Νομοθεσία

Ανακοινώθηκαν (07-10-2015) οι προσλήψεις 318 εκπαιδευτικών ΕΑΕ του κλάδου ΠΕ71 Δασκάλων ΕΑΕ και 83 εκπαιδευτικών ΕΑΕ των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ60.50 Νηπιαγωγών ΕΑΕ για την κάλυψη διδακτικών αναγκών σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή/και των Τμημάτων Ένταξης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ανακοινώθηκαν (08-10-2015) ονομαστικές καταστάσεις (755 + 256) αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ04.01.50, ΠΕ08, ΠΕ09.50, ΠΕ11.01, ΠΕ14.04, ΠΕ18.36 και ΠΕ19-20.50, για το σχολικό έτος 2015-2016.

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας (09-10-2015) η αναθεωρημένη κατάσταση με τις προσλήψεις 164 εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 για τα Μουσικά Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

Αναφέρονται τα μαθήματα που μπορεί να διδάξει κάθε κλάδος / ειδικότητα εκπαιδευτικών στο Λύκειο

Οι αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου ανά κλάδο και ειδικότητα εκπαιδευτικών

Από το Υπουργείο Παιδείας δόθηκαν στη δημοσιότητα (01-10-2015) ονομαστικές καταστάσεις (1574) προσλαμβανόμενων αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στις οποίες περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας (280), ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων (409), ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής (157), ΠΕ16.01-Μουσικής (219), ΠΕ19&ΠΕ20-Πληροφορικής (155), ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών (331) και ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης (23)

Μετά και την ανακοίνωση των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δίνεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων το διάστημα από την Πέμπτη 01-10-2014 έως και την Παρασκευή 02-10-2015

 Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν στις 28-09-2015 προσλήψεις (907) αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ02 (368), ΠΕ03 (192), ΠΕ04.01 (92), ΠΕ04.02 (57), ΠΕ04.04 (188) και ΠΕ04.05 (10)

Η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται έως την Πέμπτη 01 Οκτωβρίου 2015


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap