ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Προσλήψεις Αναπληρωτών κλάδων ΔΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2016 - 2017

Οι προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας στην Πρωτοβάθμια ΕκπαίδευσηΑπό το Υπουργείο Παιδείας δόθηκαν στη δημοσιότητα ονομαστικές καταστάσεις (304) εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ16.01 Μουσικής, οι οποίοι προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται από τη Δευτέρα 03 έως και την Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2016

Προσλήψεις Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2016-2017

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής, και συγκεκριμένα, 140 Νηπιαγωγοί ΕΑΕ (ΠΕ60.50) και 1.000 Δάσκαλοι ΕΑΕ (ΠΕ71 & ΠΕ70.50), για την κάλυψη

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου προσλήφθηκαν για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 26 έως και την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016

Προσλήψεις αναπληρώτων Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας 2016 - 2017

Προσλήψεις αναπληρωτών ειδικής αγωγής Δευτεροβάθμαις ΕκπαίδευσηςΑνακοινώθηκαν (23-09-2016) ονομαστικές καταστάσεις (241) αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50 και ΠΕ04.50 για το σχολικό έτος 2016-2017.

Η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται από τη Δευτέρα 26 έως και την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016,

Προσλήψεις Aναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2016 -2017 (Δάσκαλοι - Νηπιαγωγοί)

Άρθρο με όλες τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικώνΑνακοίνωθηκαν (23-09-2016) προσλήψεις (253) αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και (159) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60-Νηπιαγωγών, για να εργαστούν σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

Η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται από τη Δευτέρα 26 έως και την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016

Προσλήψεις Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2016 - 2017

Το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη 08-09-2016 ονομαστικές κατασάσεις με προσλήψεις Άρθρο με τις προσλήψεις αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης798 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ15, ΠΕ18.23, ΠΕ19-20 και ΤΕ01.19
Η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται από τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016,