ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΕΚ 3406/2016 : Οργάνωση - Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΣΚΕΔ)

Στο ΦΕΚ 3406/2016 ρυθμίζεται η οργάνωση - λειτουργία των Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΣΚΕΔ) στα Γυμνάσια (Προϋποθέσεις λειτουργίας, δημιουργία τμημάτων, επιλογή - αρμοδιότητες υπευθύνων ΣΚΕΔ, επιλογή εκπαιδευτικών...)

Περισσότερα Άρθρα...