ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Οδηγίες για την παράδοση και παραλαβή γραπτών, προς τους επιτηρητές, τις επιτροπές και τα βαθμολογικά κέντρα

Οδηγίες για την κατανομή των μαθητών στις αίθουσες και τη δημιουργία παρουσιολογίων (καταστάσεις παρόντων - απόντων)

ekdromesΗ νέα εγκύκλιος που καθορίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για εκδρομές και μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο εσωτερικό και το εξωτερικό. (ΦΕΚ 2769/2011)