ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εκλογές Αιρετών Εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης 2016

Την Τετάρτη 02 Νοεμβρίου 2016 θα γίνουν οι εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών σε Υπηρεσικά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ) για το διάστημα 2016-2018

Περισσότερα Άρθρα...