ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Αρχική ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΕΚ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Έχουμε 451 επισκέπτες συνδεδεμένους
twitter

 ΦΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Κατηγορία που συμπεριλαμβάνει τα Φύλλα από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που αφορούν ζητήματα της εκπαίδευσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω πλαίσιο "Φίλτρο τίτλου" ώστε να κάνετε αναζήτηση λέξης στον τίτλο των ΦΕΚ. Προτείνεται να χρησιμοποιήτε μόνο μία λέξη, (π.χ. "αναθέσεις" ή "843" ή "843/2011") ώστε να εμφανίζεται μεγαλύτερο πλήθος σχετικών άρθρων.

Μετάβαση στο άρθρο:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Φίλτρο Τίτλου 
# Τίτλος άρθρου
1 ΦΕΚ 1227/2014 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΑΛ (Τροποποίηση 126773/Γ2 ΦΕΚ 2339/2013)
2 ΦΕΚ 1219/2014 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΕΙΔΟΤΗΤΩΝ ΤΕΛ-ΤΕΕ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΕΠΑΛ (Συμπλήρωση ΦΕΚ 1348/2014)
3 ΠΔ 68/2014 : (ΦΕΚ 110/2014) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΔ 60/2006 ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
4 ΦΕΚ 964/2014 : ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014
5 ΦΕΚ 652/2008 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΜΕΑ
6 ΦΕΚ 945/2014 : ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ) - ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) - ΙΔΡΥΣΗ (ΔΙΕΚ) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7 ΦΕΚ 928/2014 : ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Τροποποίηση ΦΕΚ 414/2012)
8 ΦΕΚ 918/2014 : ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΙΣΔΕ - ΑΔΕΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ
9 ΦΕΚ 903/2014 : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
10 ΦΕΚ 833/2014 : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
11 ΦΕΚ 820/2014: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ
12 ΦΕΚ 785/2014 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ
13 ΦΕΚ 768/2014 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
14 ΠΔ 39/2014: (ΦΕΚ 75/2014α) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ - ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
15 ΦΕΚ 547/2014 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Α'-Β' ΤΑΞΕΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013-2014
16 ΦΕΚ 544/2014 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
17 ΦΕΚ 500/2014 : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΣΘΕΝΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ (ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ)
18 ΠΔ 28/2014 : (ΦΕΚ 48/2014) ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
19 ΦΕΚ 433/2014 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΔΡΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
20 ΦΕΚ 493/2009 : ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (Τροποποίηση Φ.253/128314 ΦΕΚ 1538/2002)
21 ΦΕΚ 349/2014 : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΓΗΡΟΡΙΑ 5% (Μετεγγραφές φοιτητών)
22 ΦΕΚ 358/2014 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΤ (5%)
23 ΦΕΚ 315/2014 : ΣΥΣΤΑΣΗ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΔΕΑΥ (Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης)
24 ΦΕΚ 269/2014 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΠΣ) 2014-2015
25 ΦΕΚ 224/2014 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (αποζημιώσεις εκπαιδευτικών)
26 ΦΕΚ 172/2014 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ-ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (Τροποποίηση Φ.253/128314 ΦΕΚ 1538/2002)
27 ΦΕΚ 3276/2013 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΚΔΒΜ - ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
28 ΠΔ 170/2013 (ΦΕΚ 274/2013Α) : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Αναπλήρωση ωρών λόγω καταλήψεων σε Γυμνάσια-Λύκεια)
29 ΦΕΚ 3185/2013 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
30 ΦΕΚ 3139/2013: ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΣΚΕΔ) 2013-2014
31 ΦΕΚ 3133/2013 : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
32 ΦΕΚ 171/2013 : ΩΡΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
33 ΦΕΚ 3087/2013 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΙΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ
34 ΦΕΚ 3063/2013 : ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
35 ΦΕΚ 2996/2013 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2013-2014
36 ΦΕΚ 3030/2013 : ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΧ. ΕΤΩΝ 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
37 ΦΕΚ 2994/2013 : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α-ΛΥΚΕΙΟΥ Α-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
38 Ν.4210/2013 : (ΦΕΚ 254/2013 τ.Α.) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Άδειες - Πειθαρχικό)
39 ΦΕΚ 2910/2013 : ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)
40 ΦΕΚ 2875/2013 : ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ (ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)
41 ΦΕΚ 2843/2013 : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ-ΛΥΚΕΙΩΝ (Απουσίες μαθητών σε Αιμοδοσία)
42 ΦΕΚ 2800/2013 : ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ
43 ΠΔ 152/2013 : (ΦΕΚ 240/2013 τ.Α) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
44 ΦΕΚ 2758/2013 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Τροποποίηση 100835/Γ2 - ΦΕΚ 2507/2012)
45 ΦΕΚ 2739/2013 : ΩΡΑΡΙΟ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
46 ΦΕΚ 1186/2013 : ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
47 ΦΕΚ 2599/2013 : ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ) - ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΕΚ (ΙΙΕΚ)
48 ΦΕΚ 2537/2013 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
49 ΦΕΚ 2530/2013 : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 80033/Γ2 (ΦΕΚ 1286/2006) ΚΑΙ 148096 (ΦΕΚ 2511/2007)(Αναπλήρωση ωρών διδασκαλίας λόγω κατάληψης σε επαγγελματικά σχολεία)
50 ΦΕΚ 2504/2013 : ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Τροποποίηση της αρ.112843/Γ4/14-10-2005 - ΦΕΚ 1497/2006)
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 4
Διαφήμιση

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Προσαρμοσμένη αναζήτηση

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Πότε θεωρείτε καλύτερο να διδάσκονται τα μαθήματα κατεύθυνσης στο Λύκειο;