ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αρ.Πρωτ.Φ.253/118568/Β6/29-08-2013/ΥΠΑΙΘ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β
email: t01ode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κ. Ντούτσου, Π. Τσόκα
Τηλέφωνο: 210-34.42.684, 34.42.647
FAX: 210-34.42.098

ΘΕΜΑ : Προθεσμία εγγραφής στις σχολές επιτυχίας των εισαγομένων αποφοίτων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (ΟΜΑ)Α Β΄ ) στα Πανεπιστήμια, στα ΤΕΙ, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. καθώς και των αποφοίτων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) στα ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. για το ακαδημαϊκό έτος 2014-20154.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.3α εδάφιο i του Ν.2525/97 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄/1997), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2909/2001(ΦΕΚ 90/τ.Α’/2001).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3748/2009 (ΦΕΚ 29 /τ. Α΄/2009).

3.Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 3 και 9 των αριθμ. Φ253/Β6/28934/2006 (ΦΕΚ 391/τ.Β΄/30-3-06) «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» και Φ253/27456/Β6/2009 (ΦΕΚ 493/τ. Β΄/18-3-2009) «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ ΟΜΑ,Α Β΄) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» Υπουργικών Αποφάσεων.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 της με αριθμ.Φ151/22071/Β6/26-2-2009 (ΦΕΚ 373/τ.Β΄/2009) Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ-ΟΜΑ,Α Α΄) στα ΤΕΙ, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, στις Α.Σ.Τ.Ε, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων».

5. Τις αριθ.Φ.253.4/134903/Β6/28-8-14, Φ253.4/134904/Β6/28-8-14, Φ.151/134907/Β6/28-8-14 και Φ.151/134909/Β6/28-8-14 Υπουργικές Αποφάσεις κύρωσης πινάκων εισαγομένων στις σχολές, τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2014-15.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ,. 89/2014 (ΦΕΚ 134 Α΄/10-6-2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

Αποφασίζουμε:

Ορίζουμε προθεσμία εγγραφής των εισαχθέντων στα Πανεπιστήμια, στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ (ΟΜΑ,Α Β΄), καθώς και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι), και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε από τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑ,Α Α΄) για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι και 26 Σεπτεμβρίου 2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

 

Μετάβαση στο άρθρο με τα δικαιολογητικά εγγραφής φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Valid Valid XHTML 1.0 Transitional and Valid CSS!
Όροι Χρήσης - Επικοινωνία - Sitemap