edu.klimaka.gr

Διαδικασίες Διαγωνισμού Εισαγωγής στην ΕΣΔΔΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΔΔΑ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2899/2021

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/57/οικ.13483
Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 18 του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (Α’ 59), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4807/2021 (Α’ 96),
β) την περ. α΄ της παρ. 1 και την παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχο λείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118),
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
δ) του π.δ. 105/2018 «Οργανισμός Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης» (Α’ 203),
ε) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),
στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
η) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
θ) της υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.ΕΚΔΔΑ/οικ.5612/ 30-03-2021 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Αποδοχή παραιτήσεων Προέδρου και Αντιπροέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και διορισμός Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΥΟΔΔ 252),
2. Την υπ’ αρ. 5008/15-06-2021 γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με θέμα «Διατύπωση γνώμης για την έκδοση υπουργικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα διαδικαστικά θέματα του Εισαγωγικού Διαγωνισμού Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)» (πρακτικό της υπ’ αρ. συνεδρίασης 14/15-06- 2021),
3. Την ανάγκη ρύθμισης διαδικαστικών θεμάτων οργάνωσης και διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α..
4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Το περιεχόμενο και η διαδικασία εξέτασης των ενοτήτων του πρώτου και δευτέρου σταδίου του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ορίζονται ως ακολούθως:

I. Πρώτο στάδιο εισαγωγικού διαγωνισμού

Ενότητες 1η και 2η

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ενότητα 1η: «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους»

Εξετάζονται γνώσεις που άπτονται των εξής θεματικών ενοτήτων:

1. Το κράτος: Θεωρίες του κράτους. Μορφή του κράτους (αυταρχικό, φιλελεύθερο, ενιαίο, ομοσπονδιακό κ.λπ.). Κράτος και οικονομία. Το ζήτημα της νομιμοποίησης του κράτους. Έθνος και κράτος (εθνικό συμφέρον, γενικό συμφέρον, δημόσιο συμφέρον). Οι λειτουργίες του κράτους. Συγκριτικά μοντέλα κρατών, διακυβέρνησης και δημοκρατίας.

2. Κράτος και πολιτικό σύστημα. Πολιτικό σύστημα, πολιτειακό καθεστώς και πολίτευμα. Θεωρίες της δημοκρατίας. Το δημοκρατικό πολίτευμα και το αντιπροσωπευτικό σύστημα. Η σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Η κοινωνία στο πολιτικό σύστημα. Η ιδιότητα του πολίτη. Εκλογές, ομάδες συμφερόντων και διαδικασίες λήψεως των αποφάσεων.

3. Οι πολιτικές του κράτους: Θεωρίες περί των πολιτικών του κράτους. Φιλελευθερισμός, νεοφιλελευθερισμός, σοσιαλισμός. Κρατικές πολιτικές και παρεμβατισμός. Σχέσεις κράτους και Εκκλησίας.

4. Το Συνταγματικό Δίκαιο: Συνταγματικό δίκαιο των δικαιωμάτων και Συνταγματικό Δίκαιο των εξουσιών. Η συνταγματική αναθεώρηση. Η ιεραρχία των κανόνων του δικαίου. Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα. Οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος. Η μορφή του ελληνικού πολιτεύματος (Προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία). Η δημοκρατική αρχή. Το κοινοβουλευτικό σύστημα. Η διάκριση των λειτουργιών (άρθρο 26 Σ, οργανικό και λειτουργικό κριτήριο, διασταύρωση). Κράτος Δικαίου. Κοινωνικό κράτος.

5. Θεμελιώδη Δικαιώματα: Έννοια και κατηγορίες των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Φορείς, αποδέκτες, πεδίο προστασίας, περιορισμοί θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η αρχή της αναλογικότητας. Η αρχή της εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Θετική και αρνητική ελευθερία. Η αρχή της ισότητας και ειδικότερες εκφάνσεις της. Τα θεμελιώδη δικαιώματα στο ελληνικό Σύνταγμα (άρθρα 4-25 του Συντάγματος), την ΕΣΔΑ και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Τριτενέργεια των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

6. Οργανωτικό Συνταγματικό Δίκαιο: Τα όργανα του κράτους. Εκλογικό σώμα (σύνθεση, προσόντα εκλογέα, συνταγματικές εκλογικές αρχές). Βουλή, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κυβέρνηση, Πρωθυπουργός, Υπουργοί, ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης. Δικαστική λειτουργία. Λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών. Δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων.

7. Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Συνθήκη της Λισαβόνας (βασικές αλλαγές, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα). Οι πολιτικοί Θεσμοί της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το Δικαστήριο της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Το Eurogroup. Οι πηγές του ενωσιακού δικαίου. Πρωτογενές Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΣυνΘΕΕ, ΣυνΘΛΕΕ, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ). Παράγωγο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (κανονισμοί, οδηγίες, αποφάσεις, συστάσεις, γνώμες). Η συνήθης νομοθετική διαδικασία στην ΕΕ.

Οι γενικές αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Οι τέσσερις οικονομικές ελευθερίες και η εσωτερική αγορά. Η σχέση Συντάγματος και Ευρωπαϊκού Δικαίου (άρθρο 28 Σ και νομολογία Δικαστηρίου της ΕΕ). Η έννοια της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η διάκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ενότητα 2η: «Μικροοικονομική -

Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» Εξετάζονται γνώσεις που άπτονται των εξής θεματικών ενοτήτων:

1. Σχολές οικονομικής σκέψης: Κλασική Πολιτική Οικονομία, Μαρξισμός, Νεοκλασικισμός, Θεσμική Σχολή, Κεϋνσιανισμός.

2. Το σύστημα της αγοράς και ο σχηματισμός των τιμών: Επιλογές του καταναλωτή και η θεωρία της ζήτησης αγαθών. Ελαστικότητα και εφαρμογές της. Θεωρία της παραγωγής, του κόστους και της προσφοράς αγαθών. Ανταγωνισμός και ισορροπία.

3. Μορφές αγοράς, πλεόνασμα καταναλωτή και παραγωγού και κοινωνική ευημερία: Τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο και μονοπωλιακός ανταγωνισμός.

4. Ο μηχανισμός της αγοράς και η λογική των ρυθμιστικών παρεμβάσεων του κράτους: Ατέλειες και αποτυχίες της αγοράς, δημόσια αγαθά, κοινόκτητοι πόροι, εξωτερικές οικονομίες και εξωτερικές επιβαρύνσεις.

5. Συνολική προσφορά, συνολική ζήτηση και η έννοια της μακροοικονομικής ισορροπίας: Το εισοδηματικό κύκλωμα και το σύστημα των εθνικολογιστικών κατηγοριών. Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος και της συνολικής απασχόλησης.

6. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η κεντρική τράπεζα και ο προσδιορισμός του γενικού επιπέδου των τιμών. Ανεργία και πληθωρισμός. Οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση.

7. Ο κρατικός προϋπολογισμός: Η διαδικασία του κρατικού προϋπολογισμού (κατάρτιση, ψήφιση, εκτέλεση και έλεγχος). Φύση και κριτήρια δημοσίων δαπανών. Χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών (τύποι φορολογίας και δημοσίου δανεισμού).

8. Οικονομικές πολιτικές του κράτους: Σταθεροποιητική πολιτική (δημοσιονομική και νομισματική), εισοδηματική πολιτική, κοινωνική πολιτική, αναπτυξιακή πολιτική, πολιτική αντιμετώπισης της φτώχειας, πολιτική ανταγωνισμού και δημόσιες επιχειρήσεις. Τα οικονομικά της προσφοράς.

9. Διεθνής οικονομία και οικονομική πολιτική: Η αποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία. Συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οικονομική ανάπτυξη και οικονομικές ανισότητες σε παγκόσμιο επίπεδο.

10. Οικονομικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Η εσωτερική αγορά. Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η νέα ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11. Η ελληνική οικονομία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Εξελίξεις και προοπτικές. Δημόσια οικονομικά. Ισοζύγιο πληρωμών. Απασχόληση και ανεργία. Κατευθύνσεις πολιτικής. Προοπτικές ονομαστικής και πραγματικής σύγκλισης. Δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για τις εξεταζόμενες ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική - Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική», η Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων (Ε.Ε.Θ.) αποτελείται από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.), τον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον είναι μέλος της Κ.Ε.Ε. και οι λοιποί μέλη του διδακτικού προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η Ε.Ε.Θ. προβαίνει στον καθορισμό τριών θεμάτων για τις εξεταζόμενες θεματικές ενότητες, εκ των οποίων κληρώνεται το ένα, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 της παρούσας. Και τα τρία θέματα θυροκολλώνται σε κάθε αμφιθέατρο ή αίθουσα εξέτασης. Η εξέταση των υποψηφίων συνίσταται στην ανάπτυξη του θέματος που κληρώθηκε.

Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας καθεμίας από τις δύο εξεταζόμενες ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική - Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» ορίζεται σε δύο (2) ώρες, που ξεκινούν με το πέρας της τελευταίας εκφώνησης του προς ανάπτυξη θέματος.

Ενότητα 3η: «Γνώσεις και δεξιότητες»

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Εξετάζονται γνώσεις γενικής παιδείας, ιδίως ζητήματα που απασχολούν την ελληνική και διεθνή επικαιρότητα και διερευνώνται τόσο η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου όσο και η κριτική ικανότητα, η επεξεργασία πληροφοριών, η ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης, καθώς και βασικές νοητικές δεξιότητες, προκειμένου οι υποψήφιοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η Ε.Ε.Θ. αποτελείται από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε., τον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και πέντε (5) ειδικούς επιστήμονες, εκ των οποίων οι δύο (2) τουλάχιστον είναι μέλη της Κ.Ε.Ε.. Η Ε.Ε.Θ προσδιορίζει πενήντα (50) ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, που δίνονται γραμμένες στους υποψηφίους, οι οποίοι καλούνται να τις απαντήσουν σε ειδικό φύλλο απάντησης.

Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας της ενότητας «Γνώσεις και Δεξιότητες» ορίζεται σε μία (1) ώρα που ξεκινά με το τέλος της διανομής των φύλλων ερωτήσεων στους υποψηφίους σε κάθε αμφιθέατρο/αίθουσα.

ΙΙ. Δεύτερο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού

Ενότητα 4η «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση»

A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

Κατά το δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται γραπτή και προφορική εξέταση στην ενότητα «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση».

Εξετάζονται γνώσεις που άπτονται των εξής θεματικών ενοτήτων:

1. Έννοια, αντικείμενο και αποστολή της Δημόσιας Διοίκησης. Η Δημόσια Διοίκηση στο πλαίσιο του πολιτικού συστήματος και της Δημοκρατίας. Κυβέρνηση και Διακυβέρνηση. Σχέσεις Δημόσιας Διοίκησης και πολιτικής εξουσίας. Διοίκηση και Δίκαιο. Ρυθμιστική διακυβέρνηση, καλή νομοθέτηση και Δημόσια Διοίκηση. Βασικές αρχές διοικητικής δράσης και καλής διακυβέρνησης. Το γραφειοκρατικό πρότυπο διοίκησης (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα). Τύποι Δημόσιας Διοίκησης σύμφωνα με την πολιτισμική θεωρία. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Η έννοια του Δημόσιου Τομέα. Το νέο δημόσιο μάνατζμεντ.

2. Η έννοια της δημόσιας πολιτικής. Τα βασικά στάδια της δημόσιας πολιτικής. Προκλήσεις, τάσεις και μεταρρυθμίσεις της Δημόσιας Διοίκησης. Ο διοικητικός εκσυγχρονισμός και η προβληματική των μεταρρυθμίσεων. Οι ευρωπαϊκές δημόσιες πολιτικές και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα.

3. Οργάνωση και Λειτουργίες: Βασικές θεωρίες των Οργανώσεων. Κεντρικές Υπηρεσίες, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Τοπική και Καθ’ ύλη Αυτοδιοίκηση: Δομές και Όργανα, Λειτουργίες και Αρμοδιότητες. Επιτελικό Κράτος. Ψηφιακή διακυβέρνηση. Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση. Ευρωπαϊκό και Διεθνές καθεστώς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας.

4. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: Ανάλυση και σχεδιασμός της εργασίας. Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού. Κατηγορίες προσωπικού. Συσχέτιση διοικητικής οργάνωσης και στελέχωσης. Συστήματα στελέχωσης. Διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης του προσωπικού. Ο ρόλος του ΑΣΕΠ. Επιλογή για θέσεις ευθύνης. Σύστημα σταδιοδρομίας και κινητικότητα. Εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. Παρακίνηση. Αξιολόγηση.

5. Μορφές ηγεσίας. Επικοινωνία. Διαχείριση συγκρούσεων. Διαχείριση κρίσεων. Διαχείριση αλλαγών.

6. Αρχή της νομιμότητας. Ο έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση. Μορφές Ελέγχου: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος, Διοικητικός Έλεγχος, Έλεγχος από Ανεξάρτητες Αρχές, Δικαστικός Έλεγχος, Δημοσιονομικός έλεγχος, Εσωτερικός Έλεγχος.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Για τη γραπτή δοκιμασία, η Ε.Ε.Θ. αποτελείται από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε., τον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον είναι μέλος της Κ.Ε.Ε και οι λοιποί μέλη του διδακτικού προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η Ε.Ε.Θ. προβαίνει στον καθορισμό τριών θεμάτων για τις εξεταζόμενες θεματικές ενότητες, εκ των οποίων κληρώνεται ενώπιον των υποψηφίων το ένα, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 της παρούσης. Και τα τρία θέματα θυροκολλώνται σε κάθε αμφιθέατρο ή αίθουσα εξέτασης. Η εξέταση των υποψηφίων συνίσταται στην ανάπτυξη του θέματος που κληρώθηκε.

Η διάρκεια της γραπτής εξέτασης ορίζεται σε δύο (2) ώρες, οι οποίες ξεκινούν με το πέρας της τελευταίας εκφώνησης του προς ανάπτυξη θέματος.

Η προφορική εξέταση των υποψηφίων διενεργείται ενώπιον πενταμελούς επιτροπής, οριζόμενης από την Κ.Ε.Ε., αποτελούμενης από μέλη του διδακτικού προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά χωρισμένοι σε ομάδες των πέντε (5) με αλφαβητική σειρά.

Ενότητα 5η «Φάκελος επίκαιρου θέματος»

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

Η γραπτή εξέταση των υποψηφίων πραγματοποιείται σε φάκελο με επίκαιρο θέμα, σχετικό με μια από τις παρακάτω θεματικές ενότητες που μπορούν να επιλέξουν: 38162 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2899/05.07.2021

1. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Εξετάζονται γνώσεις που άπτονται των εξής θεματικών ενοτήτων:

1.1. Το διεθνές οικονομικό σύστημα. Διαχρονική εξέλιξη των εμπορικών και χρηματοπιστωτικών ροών μεταξύ των κυριοτέρων χωρών. Το ισοζύγιο πληρωμών.

1.2. Λόγοι ύπαρξης διεθνούς εμπορίου. Η θεωρία του απόλυτου και του συγκριτικού πλεονεκτήματος. Τα οφέλη του διεθνούς εμπορίου και η διακρατική κατανομή τους. Η δυνατότητα ύπαρξης ζημιών από το ελεύθερο εμπόριο.

1.3. Επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου στη διανομή του εισοδήματος. Το υπόδειγμα των ειδικών παραγωγικών συντελεστών. Το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin. Επιχειρήματα υπέρ-κατά του ελευθέρου εμπορίου τον 19ο και 20ο αιώνα.

1.4. Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο.

1.5. Πολιτική διεθνούς εμπορίου κάτω από συνθήκες τέλειου και ατελούς ανταγωνισμού. Δασμοί, επιδοτήσεις και ποσοτικοί περιορισμοί ως όργανα άσκησης εμπορικής πολιτικής. Στρατηγική εμπορική πολιτική. Προστατευτισμός και εθνικά συστήματα πολιτικής οικονομίας.

1.6. Η αγορά συναλλάγματος. Η προσφορά χρήματος, το επίπεδο τιμών και η συναλλαγματική ισοτιμία στη βραχυχρόνια και στη μακροχρόνια περίοδο. Το δόγμα της ισοτιμίας των αγοραστικών δυνάμεων.

1.7. Το διεθνές νομισματικό σύστημα. Πριν και μετά την κατάρρευση της συμφωνίας Bretton-Woods. Πολιτικές επίτευξης ισορροπίας. Η θεωρία περί αρίστων νομισματικών περιοχών και το ευρώ. Οικονομική πολιτική στην ευρωζώνη. To διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα.

1.8. GATT/Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου: Γενικές ρυθμίσεις (ρήτρα μάλλον - ευνοουμένου κράτους, ρήτρα εθνικής μεταχείρισης, κατάργηση των τελωνειακών δασμών και ποσοτικών περιορισμών, ντάμπινγκ, επιδοτήσεις εξαγωγών, τελωνειακές ενώσεις και ΖΕΣ). Οι κώδικες (τελωνειακής εκτίμησης της αξίας των εισαγομένων προϊόντων, κρατικών προμηθειών, τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο, αδειών εισαγωγής). Οι συμφωνίες του γύρου της Ουρουγουάης. Ο γύρος της Ντόχα, τρέχουσες εξελίξεις. GATS.

1.9. Κράτος, οικονομική ανάπτυξη και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

1.10. Παγκοσμιοποίηση και διακυβέρνηση της παγκόσμιας οικονομίας.

2. Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εξετάζονται γνώσεις που άπτονται των εξής θεματικών ενοτήτων:

2.1. Στρατηγικές και Θεσμικό Πλαίσιο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Στρατηγική για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και Οδηγίες για την ψηφιακή διακυβέρνηση. Ελληνική Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025. Το θεσμικό πλαίσιο για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

2.2. Παροχή και Μετασχηματισμός Δημόσιων Ψηφιακών Υπηρεσιών: Η έννοια της δημόσιας ψηφιακής υπηρεσίας. Επίπεδα αυτοματοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών. Τεκμηρίωση και μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών. Απλούστευση και μετασχηματισμός διαδικασιών και υπηρεσιών στη Δημόσια Διοίκηση. Αυθεντικοποίηση χρηστών και υποδομές ασφάλειας στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.

2.3. Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων και Οργανισμών: Νομική, Οργανωσιακή, Σημασιολογική και Τεχνολογική διαλειτουργικότητα. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (EIF). Το Ελληνικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας (eGIF).

2.4. Πληροφοριακά Συστήματα και Υποδομές Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων. Μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων. Συστήματα και δίκτυα επικοινωνιών. Βασικές αρχές διαχείρισης και μετάδοσης πληροφορίας. Εργαλεία αυτοματοποιημένης ανάπτυξης λογισμικού. Κύκλοι ζωής πληροφοριακών συστημάτων. Μέθοδοι και εργαλεία διοίκησης έργων πληροφορικής και επικοινωνιών. Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών.

2.5. Νέες προσεγγίσεις στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση: Ανοικτά και διασυνδεδεμένα δεδομένα. Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση. Διαδίκτυο των πραγμάτων. Τεχνητή νοημοσύνη.

3. Κοινωνική Πολιτική

Εξετάζονται γνώσεις που άπτονται των εξής θεματικών ενοτήτων:

3.1. Βασικές έννοιες και αξίες της κοινωνικής πολιτικής. Ορισμοί Κοινωνικής Πολιτικής. Σκοποί και στόχοι της κοινωνικής πολιτικής. Αναδιανομή, κοινωνικές ανάγκες, κοινωνικοί κίνδυνοι, κοινωνικά προβλήματα, κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνικά δικαιώματα, κοινωνική αλληλεγγύη, κοινωνική συνοχή. Θεωρητικές προσεγγίσεις κοινωνικής πολιτικής.

3.2. Το κράτος πρόνοιας. Ιστορική εξέλιξη. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας. Τυπολογία κρατών πρόνοιας στην ευρώπη. Προκλήσεις για τα κράτη πρόνοιας στον 21ο αιώνα (παγκοσμιοποίηση, δημογραφική γήρανση, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, μετανάστευση, αλλαγές στο εργασιακό και οικογενειακό πρότυπο, οικονομική κρίση, κοινωνικός αποκλεισμός και νέοι κοινωνικοί κίνδυνοι). Από το κράτος πρόνοιας (welfare state) στο κράτος κοινωνικής επένδυσης (social investment state).

3.3. Οργάνωση, διοίκηση και διανομή της κοινωνικής πολιτικής. Κράτος. Ιδιωτικός Τομέας. Τρίτος Τομέας (κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία). Οικογένεια. Οι αρχές της καθολικότητας και της επιλεκτικότητας στην παροχή της κοινωνικής πολιτικής. Παροχές σε χρήμα και σε είδος. Τα Οικονομικά της Κοινωνικής Πολιτικής. Αρχές Σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης της κοινωνικής πολιτικής.

3.4. Πεδία κοινωνικής πολιτικής. Αγορά εργασίας. Υγεία. Κοινωνική Ασφάλιση. Κοινωνική Πρόνοια και κοινωνικές υπηρεσίες. Πολιτικές για την οικογένεια και το παιδί. Πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στεγαστική πολιτική. Πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πολιτικές για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

3.5. Υπερεθνική κοινωνική πολιτική. Διεθνείς οργανισμοί και Διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Η Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επίδραση της Ε.Ε. στην κοινωνική πολιτική των κρατών μελών (Εξευρωπαϊσμός Κοινωνικής Πολιτικής).

3.6. Κοινωνική πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κοινωνική Πολιτική. Ο ρόλος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας). Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κοινωνικές Υπηρεσίες, Κέντρα Κοινότητας).

4. Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη Εξετάζονται γνώσεις που άπτονται των εξής θεματικών ενοτήτων:

4.1. Θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης: Η Νεοκλασική θεωρία, η θεωρία της συσσωρευτικής αιτιότητας, η θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης, η νέα οικονομική γεωγραφία, τα υποδείγματα σύγκλισης.

4.2. Το περιφερειακό πρόβλημα: τρόποι μέτρησης των περιφερειακών ανισοτήτων. Εξέλιξη των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

4.3. Η αναγκαιότητα της περιφερειακής πολιτικής: οικονομικοί, κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί, πολιτικοί και τυχόν άλλοι παράγοντες που υπαγορεύουν και τεκμηριώνουν την ανάγκη άσκησης περιφερειακής οικονομικής πολιτικής.

4.4. Οι στόχοι και τα διλήμματα της περιφερειακής πολιτικής: κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής, ισόρροπη ανάπτυξη, η τοποκεντρική προσέγγιση της περιφερειακής ανάπτυξης, η εναρμόνιση των στόχων της εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

4.5. Τα μέσα άσκησης περιφερειακής πολιτικής: δημόσιες δαπάνες, αναπτυξιακά κίνητρα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τεχνολογία και καινοτομία, πολιτικές αποκέντρωσης του κράτους και της διοίκησης, πολιτικές για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, εγκατάσταση επιστημονικών ιδρυμάτων, πολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας.

4.6. Η πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σημασία της για την Ελλάδα: η εξέλιξη της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ρόλος τους στην περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή.

4.7. Σύγχρονα διλήμματα της περιφερειακής πολιτικής: προγράμματα και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, η χωρική διάσταση των νέων μέσων πολιτικής.

Ο φάκελος αποτελείται από ένα σύνολο εγγράφων με κανονιστικά-θεσμικά κείμενα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, δημοσιογραφικά άρθρα, στατιστικά δεδομένα και ζητείται από τους υποψηφίους να πραγματευθούν ζητήματα που τίθενται ή/και να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα.

Η επιλογή της θεματικής «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις» είναι υποχρεωτική για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στο Τμήμα Εμπορικών - Οικονομικών Υποθέσεων (ΕΟΥ) και η επιλογή της θεματικής «Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» υποχρεωτική για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στο Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής, χωρίς αντιστρόφως να αποκλείεται η δυνατότητα εισαγωγής υποψηφίων που επιλέγουν μία από αυτές τις θεματικές και σε άλλα Τμήματα. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Οι Ε.Ε.Θ. των γνωστικών πεδίων του Φακέλου αποτελούνται από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε., τον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον είναι μέλος της Κ.Ε.Ε. και οι λοιποί μέλη του διδακτικού προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η κάθε Ε.Ε.Θ. προβαίνει στον καθορισμό τριών θεμάτων εκ των οποίων κληρώνεται ενώπιον των υποψηφίων το ένα (σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 της παρούσας), στο οποίο εξετάζονται όλοι οι υποψήφιοι που έχουν δηλώσει την εν λόγω θεματική ενότητα. Και τα τρία θέματα θυροκολλώνται σε κάθε αμφιθέατρο ή αίθουσα εξέτασης.

Η γραπτή δοκιμασία διεξάγεται με παράδοση κλειστού φακέλου και του φύλλου ερωτημάτων του κληρωθέντος θέματος για κάθε θεματική ενότητα στους υποψηφίους και διαρκεί τρεις (3) ώρες.

Ενότητα 6η: «Ξένη Γλώσσα»

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

Κατά την εξέταση της ενότητας αυτής δίνεται στους υποψήφιους ένα ξενόγλωσσο κείμενο που έχει συνταχθεί από θεσμικά όργανα της Ε.Ε. ή διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της ευρώπης, ΟΟΣΑ, Παγκόσμια Τράπεζα κ.λπ.) και ζητείται από τους υποψηφίους, με βάση το εν λόγω κείμενο:

  1. να απαντήσουν σε δέκα (10) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,
  2. να συντάξουν περίληψη/σύνοψή του, γ) να προβούν σε παραγωγή γραπτού λόγου.

Στον βαθμό επίδοσης της ενότητας της ξένης γλώσσας συμμετέχει η ενότητα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής κατά δέκα (10) μονάδες, η περίληψη/σύνοψη κατά είκοσι (20) μονάδες και η παραγωγή γραπτού λόγου κατά είκοσι (20) μονάδες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Για την εν λόγω εξεταζόμενη ενότητα ορίζονται δύο Ε.Ε.Θ., μία για την αγγλική και μία για τη δεύτερη ξένη γλώσσα, κατ’ επιλογή των υποψηφίων μεταξύ της γαλλικής ή της γερμανικής.

Η Ε.Ε.Θ. της αγγλικής γλώσσας αποτελείται από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε., τον Διευθυντή Ε.Σ.Δ.Δ.Α., έναν ειδικό επιστήμονα μέλος της Κ.Ε.Ε. και δύο (2) ειδικούς επιστήμονες της αγγλικής, ενώ η Ε.Ε.Θ. της δεύτερης ξένης γλώσσας αποτελείται από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε., τον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., έναν ειδικό επιστήμονα μέλος της Κ.Ε.Ε., δύο (2) ειδικούς επιστήμονες της γαλλικής και δύο (2) ειδικούς επιστήμονες της γερμανικής γλώσσας.

Οι εν λόγω ειδικοί επιστήμονες δύνανται να είναι μέλη του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) αντίστοιχης ειδικότητας, ή/και μέλη της κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. με αντίστοιχη εμπειρία.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Τμήμα Εμπορικών - Οικονομικών Υποθέσεων, στο Τμήμα Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας και στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξετάζονται γραπτά στην αγγλική ως πρώτη ξένη γλώσσα και στην γαλλική ή γερμανική ως δεύτερη ξένη γλώσσα.

Οι υποψήφιοι για τα υπόλοιπα Τμήματα εξετάζονται υποχρεωτικά μόνο στην αγγλική γλώσσα. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εξέτασης της κάθε ξένης γλώσσας ορίζεται σε δύο (2) ώρες.

ΑΡΘΡΟ 2
ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Η βαθμολόγηση κάθε γραπτού δοκιμίου των ενοτήτων «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους», «Μικροοικονομική - Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» και «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση», καθώς και των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες» και «Ξένη Γλώσσα» γίνεται από δυο (2) βαθμολογητές, που ορίζονται για κάθε ενότητα από την Κ.Ε.Ε. Για την ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες», η βαθμολόγηση γίνεται με βάση τις προκαθορισμένες από την Ε.Ε.Θ. ορθές απαντήσεις. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων της ενότητας «Φάκελος επίκαιρου θέματος» γίνεται από δύο (2) βαθμολογητές που ορίζονται για κάθε θεματική ενότητα από την Κ.Ε.Ε. Η προφορική επίδοση των υποψηφίων στην ενότητα «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση» βαθμολογείται από την πενταμελή επιτροπή αξιολόγησης.

2. Η κλίμακα της βαθμολογίας για όλες τις ενότητες και των δύο σταδίων του διαγωνισμού ορίζεται από μηδέν (0) έως πενήντα (50). Υποψήφιος που δεν πέτυχε τη βάση τριάντα (30) σε οποιαδήποτε από τις δοκιμασίες του πρώτου σταδίου δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική διαδικασία του δευτέρου σταδίου. Υποψήφιος που δεν πέτυχε τη βάση τριάντα (30) σε οποιαδήποτε από τις γραπτές δοκιμασίες ή στην προφορική δοκιμασία της ενότητας «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση», απορρίπτεται.

3. Ο μέσος όρος των πέντε βαθμολογητών στην προφορική εξέταση αποτυπώνει την επίδοση του υποψη φίου στη συγκεκριμένη ενότητα. Ο μέσος όρος των δύο βαθμολογητών αποτυπώνει την επίδοση του υποψη φίου στις γραπτές ενότητες, εφόσον η διαφορά των δυο βαθμών δεν είναι μεγαλύτερη από δέκα (10) μονάδες. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά βαθμών μεγαλύτερη των δέκα (10) μονάδων, η βαθμολόγηση γίνεται από τρίτο βαθμολογητή, που ορίζεται επίσης από την Κ.Ε.Ε., υπό την προϋπόθεση της βαθμολόγησης τουλάχιστον του ενός βαθμολογητή με βαθμό της βάσης και άνω.

4. Όταν το γραπτό υποψηφίου για την εισαγωγή στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. βαθμολογείται από τρίτο βαθμολογητή, τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών και των τριών βαθμολογητών.

5. Οι βαθμολογητές δεν επιτρέπεται να αξιολογούν την επίδοση των υποψηφίων σε οποιαδήποτε από τις εξεταζόμενες ενότητες του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. με διαφορετική από την οριζόμενη βαθμολογική κλίμακα.

6. Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση του γραπτού δοκιμίου, πέραν της προβλεπόμενης λόγω βαθμολογικής απόκλισης μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμολογητή άνω των δέκα (10) μονάδων, δεν επιτρέπεται.

7. Ο σταθμισμένος μέσος όρος βαθμολογίας που προκύπτει από τον βαθμό επίδοσης του πρώτου και του δεύτερου σταδίου αποτελεί τη βαθμολογία του υποψηφίου.

8. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων του εισαγωγικού διαγωνισμού, σε όλα τα στάδια διεξαγωγής του, πραγματοποιείται στο κτίριο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

ΑΡΘΡΟ 3
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο έχουν οι υποψήφιοι κατά σειρά επίδοσης σε διπλάσιο αριθμό του προκαθορισμένου αριθμού εισακτέων στη ΕΣΔΔΑ, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τη βάση της βαθμολογίας, προστιθέμενων και των ισοβαθμησάντων με τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο.

  1. Οι υποψήφιοι με δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. υποχρεούνται να προσκομίζουν εντός της τασσόμενης με απόφαση της Κ.Ε.Ε. αποκλειστικής προθεσμίας το πτυχίο ΑΕΙ, συμπεριλαμβανομένων των πρώην Τ.Ε.Ι./Α.Ε.Ι. ή ισότιμου της αλλοδαπής, που είχαν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους στον διαγωνισμό. Προκειμένου για τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής, συνυποβάλλεται υποχρεωτικά βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) περί της ισοτιμίας αυτών.
  2. Οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν δήλωση επιλογής φακέλου επίκαιρου θέματος και τυχόν δεύτερης ξένης γλώσσας.
  3. Υποψήφιοι, οι οποίοι εκ της ιδιότητάς τους, υποχρεούνται να έχουν λάβει προηγούμενη άδεια για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, προσκομίζουν και τη σχετική άδεια.

2. Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν θα προσκομίσουν τα ανωτέρω εντός της τασσόμενης με απόφαση της Κ.Ε.Ε. αποκλειστικής προθεσμίας, αποκλείονται από τη συμμετοχή στο δεύτερο στάδιο και η Κ.Ε.Ε. καλεί τους επόμενους στην κατάταξη, εφόσον αυτοί έχουν συγκεντρώσει την απαραίτητη βαθμολογία.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

1. Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του πρώτου σταδίου κάθε υποψηφίου, η επίδοση του στις δύο ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική - Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» συμμετέχει με ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) στην καθεμία και η τρίτη ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες» με είκοσι τοις εκατό (20%).

2. Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του υποψηφίου στο δεύτερο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. συμμετέχουν ο βαθμός επίδοσης στην ενότητα «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση» (μέσος όρος γραπτής και προφορικής δοκιμασίας) με συντελεστή βαρύτητας 50%, ο βαθμός επίδοσης στη γραπτή εξέταση στην ενότητα Φάκελος Επίκαιρου Θέματος με συντελεστή βαρύτητας 30% και ο βαθμός επίδοσης στη γραπτή εξέταση στην ενότητα Ξένη Γλώσσα με συντελεστή βαρύτητας 20%.

3. Για τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας του υποψηφίου υπολογίζονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) η βαθμολογία του πρώτου σταδίου και κατά πενήντα τοις εκατό (50%) η βαθμολογία του δεύτερου σταδίου.

4. Σε περίπτωση ισοβάθμησης υποψηφίων κατά την τελική κατάταξη, η σειρά αναγραφής στον πίνακα επιτυχόντων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. προσδιορίζεται από την Κ.Ε.Ε. με κλήρωση η οποία πραγματοποιείται σε δημόσια συνεδρίαση, για την οποία ορίζεται ο ακριβής χρόνος και τόπος.

5. Με βάση τον τελικό βαθμό που έλαβε κάθε υποψήφιος στις τρεις ενότητες του πρώτου σταδίου συντάσσονται από την Κ.Ε.Ε.:
- πίνακας υποψηφίων με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και
- πίνακας υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.

Με βάση τον τελικό βαθμό που έλαβε κάθε υποψήφιος στις τρεις ενότητες του δεύτερου σταδίου συντάσσεται πίνακας βαθμολογίας κατά φθίνουσα σειρά.

Με βάση τη βαθμολογία και των δύο σταδίων συντάσεται πίνακας κατάταξης με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας

ΑΡΘΡΟ 5
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του εισαγωγικού διαγωνισμού αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (www.ekdd.gr). Στους πίνακες των αποτελεσμάτων που αναρτώνται, εμφαίνεται μόνον ο μοναδικός κωδικός αριθμός που αποδίδεται σε καθένα υποψήφιο με την υποβολή της αίτησής του.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Υποψήφιοι οι οποίοι ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οποίων οι φυσικές σωματικές δεξιότητες δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή τους στη γραπτή διαδικασία του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., μπορούν να υποβάλλονται, μετά από αίτησή τους, σε ειδικές εξετάσεις κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα με το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων.

2. Οι ανωτέρω υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση εν ισχύι από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.ΠΑ.) ή άλλους κατά νόμο αρμόδιους φορείς και επιτροπές, από την οποία προκύπτει η συγκεκριμένη κατά περίπτωση πάθηση και η αδυναμία συμμετοχής σε γραπτή διαγωνιστική διαδικασία.
  2. Προκειμένου περί υποψηφίων που πάσχουν από ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ειδική διαγνωστική έκθεση από τους αρμόδιους κατά την κείμενη νομοθεσία φορείς, από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.

3. Στην προφορική εξέταση υποβάλλονται οι τυφλοί, οι αμβλύωπες, οι κωφοί και βαρήκοοι, οι δυσλεκτικοί, τα άτομα με νευρολογικά - ορθοπεδικά προβλήματα ή άλλα προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να εκφράζονται γραπτά, εφόσον έχουν πιστοποιηθεί και το ζητήσουν με δήλωσή τους.

4. Στη γραπτή εξέταση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή υποβάλλονται κατόπιν δήλωσης προτίμησής τους οι υποψήφιοι με οποιαδήποτε πάθηση που δεν επιτρέπει τη φυσική χρήση γραφής. Κωφοί, βαρήκοοι ή υποψήφιοι με λοιπές παθήσεις που έχουν ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα θα εξετάζονται προφορικά, κατόπιν δήλωσής τους με τη συνδρομή διερμηνέα νοηματικής, ο οποίος θα ορίζεται με μέριμνα της Κ.Ε.Ε.

Η Κ.Ε.Ε. μπορεί να αποφασίζει ανάλογα με την πάθηση την εξέταση και με τους δύο τρόπους, προφορικά και γραπτά, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με χρήση νοηματικής.

Για τυχόν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να υπαχθούν στους ανωτέρω καθοριζόμενους τρόπους εξέτασης, επειδή απαιτούν ειδικώς εξατομικευμένο τρόπο, αυτός καθορίζεται από την Κ.Ε.Ε..

Οι κατά τα ανωτέρω προφορικές εξετάσεις διενεργούνται από τρεις (3) βαθμολογητές που έχουν ορισθεί από την Κ.Ε.Ε. παρουσία του Προέδρου της Κ.Ε.Ε. και του Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για την αντίστοιχη εξεταζόμενη ενότητα κάθε σταδίου. Η βαθμολογία προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολόγησης των τριών (3) βαθμολογητών. Για την προφορική εξέταση της ενότητας «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση», οι υποψήφιοι εξετάζονται και βαθμολογούνται από την πενταμελή εξεταστική επιτροπή σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 1 και 2.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

1. Ως εξεταστικά κέντρα για τη διεξαγωγή του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ορίζονται αίθουσες σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αμφιθέατρα και αίθουσες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αίθουσες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

2. Η Κ.Ε.Ε. εγκρίνει τα εξεταστικά κέντρα όπου θα πραγματοποιηθεί ο εισαγωγικός διαγωνισμός. Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων μπορεί να ορίζονται περισσότερα του ενός εξεταστικά κέντρα.

3. Για τη μεταφορά των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων από τα εξεταστικά κέντρα, στο κτίριο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., όπου φυλάσσονται, ζητείται η συνδρομή του αστυνομικού τμήματος της περιοχής όπου υπάγονται τα εξεταστικά κέντρα.

ΑΡΘΡΟ 8
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Πριν την εξέταση κάθε γραπτής ενότητας, πλην των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες» και «Ξένη Γλώσσα», η Ε.Ε.Θ. συνεδριάζει και επιλέγει τρία θέματα που τοποθετούνται σε φακέλους, οι οποίοι κλείνονται και σφραγίζονται. Στην κεντρική αίθουσα του χώρου εξέτασης, αφού έχουν λάβει θέσεις οι υποψήφιοι, επιλέγεται με κλήρωση ο ένας φάκελος, το περιεχόμενο του οποίου αποτελεί το θέμα της εξέτασης. Η επιλογή γίνεται από τυχαίο υποψήφιο, με παρουσία εκπροσώπων των υποψηφίων από κάθε αίθουσα όπου διεξάγεται η διαδικασία του διαγωνισμού.

2. Τα προς εξέταση θέματα αναπαράγονται σε αριθμό αντιτύπων ίσο με τον αριθμό των αμφιθεάτρων και αιθουσών και παραδίδεται ένα αντίτυπο αυτών σε κάθε υπεύθυνο αμφιθεάτρου ή αίθουσας προς εκφώνηση. Σε περίπτωση που τα εξεταστέα θέματα δεν εκφωνούνται, αλλά διανέμονται στους υποψηφίους, αναπαράγονται σε αριθμό αντιτύπων ίσο με τον αριθμό των υποψηφίων σε κάθε αμφιθέατρο ή αίθουσα και παραδίδονται στον υπεύθυνο αυτών προς διανομή.

3. Οι φάκελοι που περιέχουν το θέμα που κληρώθηκε, διανέμονται αμέσως στα αμφιθέατρα και τις αίθουσες διεξαγωγής της εξέτασης, μεταφερόμενοι από έναν επιτηρητή και τον εκπρόσωπο των υποψηφίων κάθε αμφιθεάτρου ή αίθουσας. Διανέμονται επίσης, τα μη κληρωθέντα θέματα, τα οποία θυροκολλώνται σε κάθε αμφιθέατρο ή αίθουσα με μέριμνα των επιτηρητών.

4. Ειδικά για το τεστ Γνώσεων και Δεξιοτήτων, η Ε.Ε.Θ. προσδιορίζει πενήντα (50) ερωτήσεις που διανέμονται γραμμένες σε φύλλα χαρτιού στους υποψήφιους.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

1. Οι υποψήφιοι του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. δύνανται, κατόπιν αιτήσεώς τους, να λαμβάνουν γνώση των γραπτών δοκιμίων τους, μόνο με επίδειξη και πάντως, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κύρωσης των οριστικών πινάκων εισαγομένων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ανά Τμήμα Εξειδίκευσης. Η πρόσβαση των υποψηφίων σε στοιχεία των συνυποψηφίων τους ρυθμίζεται από τη σχετική κείμενη νομοθεσία.

2. Μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ως άνω δημοσίευση τα γραπτά δοκίμια/απαντητικά φύλλα και οι αιτήσεις των αποτυχόντων καταστρέφονται, εφόσον δεν υφίστανται λόγοι που επιβάλλουν τη διατήρησή τους.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Οι δυνητικά εισαγόμενοι στη Σχολή οφείλουν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να υποβάλουν γραπτή δήλωση στο Διευθυντή της Σχολής, εντός του ορισθέντος με απόφασή του χρονικού διαστήματος, με την οποία προσδιορίζουν τη σειρά προτεραιότητας των Τμημάτων στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν και για τα οποία πληρούνται οι κατά περίπτωση απαιτούμενες προϋποθέσεις εισαγωγής. Η κατανομή στα Τμήματα γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας στον εισαγωγικό διαγωνισμό και τη δήλωση προτιμήσεων των υποψηφίων. Αν μετά τη δημοσίευση των πινάκων εισακτέων και την παρέλευση του χρόνου εγγραφής στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. διαπιστωθεί η ύπαρξη κενών θέσεων, τότε καλούνται κατά σειρά προτεραιότητας οι επόμενοι του πίνακα επιτυχόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής, εφόσον έχουν πετύχει τη βάση της βαθμολογίας, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των κενών θέσεων. Εάν και μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας δεν καλυφθεί ο προγραμματισμένος αριθμός σπουδαστών για κάθε Τμήμα, οι θέσεις αυτές παραμένουν κενές. Οι συμπληρωματικοί αυτοί πίνακες εγκρίνονται από την Κ.Ε.Ε. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Ο Πρόεδρος, τα μέλη, οι γραμματείς της Κ.Ε.Ε., τα μέλη της Ε.Ε.Θ., οι επιτηρητές, καθώς επίσης και το προσωπικό που απασχολείται για τη γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη του εισαγωγικού διαγωνισμού, δεν θα πρέπει να είναι σύζυγοι, συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που συμμετέχει στον διαγωνισμό. Σχετική υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υποβάλλεται προς την Κ.Ε.Ε.

2. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται έγκαιρα στην αίθουσα της εξέτασης, να καταλαμβάνουν τις θέσεις που τους υποδεικνύουν οι επιτηρητές και γενικώς να υπακούουν στις υποδείξεις των επιτηρητών που αφορούν στον τρόπο και τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται μία (1) ώρα νωρίτερα από την ώρα έναρξης της εξέτασης κάθε μαθήματος. Μετά την εκφώνηση ή τη διανομή του υπό εξέταση θέματος δεν επιτρέπεται η είσοδος των υποψηφίων στην αίθουσα.

3. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των υποψηφίων στην αίθουσα εξετάσεων πριν διαπιστωθεί η ταυτότητα τους. Δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γραπτά ή άλλου είδους βοηθήματα, εκτός αυτών που ήθελε τυχόν ειδικώς επιτρέψει η Κ.Ε.Ε., ούτε οποιαδήποτε μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να έχουν τα αναγκαία για γραφή είδη (μολύβι, γόμα και ξύστρα) και να χρησιμοποιούν στυλό διαρκείας μπλε ή μαύρου χρώματος. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού.

4. Κάθε υποψήφιος που εξέρχεται από την αίθουσα υποχρεούται να παραδώσει το γραπτό δοκίμιο (ή το απαντητικό φύλλο) στον υπεύθυνο της αίθουσας. Υποψήφιοι που αλληλοβοηθούνται ή επιθέτουν στα γραπτά σημεία αναγνώρισης ή τα υπογράφουν ή δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις ή οδηγίες του υπεύθυνου του αμφιθεάτρου/της αίθουσας ή των επιτηρητών ή διαταράσσουν με οποιονδήποτε τρόπο την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολιεύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται από το αμφιθέατρο/την αίθουσα και αποκλείονται από τον διαγωνισμό με απόφαση επταμελούς κλιμακίου της Κ.Ε.Ε., στο οποίο μετέχει και ο Πρόεδρος και το οποίο παρίσταται στο χώρο εξέτασης καθ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής της. Το κλιμάκιο της Κ.Ε.Ε. αποφασίζει ανέκκλητα, αφού ακούσει τον εγκαλούμενο υποψήφιο και συντάσσει πρακτικό επί του οποίου πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς τα πραγματικά δεδομένα περιστατικά που στοιχειοθετούν τη συγκεκριμένη παραβίαση της διαδικασίας, την οποία διέπραξε ο υποψήφιος.
Τετράδια που φέρουν σημεία αναγνώρισης, που εντοπίζονται από τους βαθμολογητές κατά το στάδιο διόρθωσης των γραπτών, μηδενίζονται με απόφαση της Κ.Ε.Ε., μετά από σχετική εισήγηση των βαθμολογητών. Υποψήφιος που αποκλείσθηκε κατά τα ανωτέρω από τον εισαγωγικό διαγωνισμό, βαθμολογείται για τη συγκεκριμένη ενότητα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης της οποίας διέπραξε παραβίαση της διαδικασίας, με μηδέν (0).

5. Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων του υποψηφίου στα γραπτά δοκίμια, συμπεριλαμβανομένων των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες», «Φάκελος Επίκαιρου Θέματος» και «Ξένη Γλώσσα» καλύπτονται με σκούρο αδιαφανές χαρτί κατά την παράδοση του γραπτού στον επιτηρητή. Το αδιαφανές επικάλυμμα πρέπει να μένει ακέραιο καθ’ όλη τη διάρκεια της διόρθωσης των δοκιμίων και μέχρι την ημέρα αποσφράγισης των γραπτών και καταγραφής των αποτελεσμάτων.

6. Ο υπεύθυνος κάθε αμφιθεάτρου/αίθουσας και ένας (1) επιτηρητής μονογράφουν ενώπιον των υποψηφίων τα τετράδια στο τέλος των απαντήσεων.

7. Τα τετράδια φέρουν τη σφραγίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ανά σελίδα.

8. Ελάχιστος αριθμός επιτηρητών ανά αμφιθέατρο ή αίθουσα είναι οι δύο (2), εκ των οποίων ο ένας (1) ορίζεται ως υπεύθυνος της αίθουσας.

9. Τα τετράδια, μετά τη μεταφορά τους στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., όπου φυλάσσονται, και προτού παραδοθούν στους βαθμολογητές, αναμειγνύονται με τυχαίο τρόπο και λαμβάνουν αύξοντα αριθμό.

10. Ο βαθμός που σημειώνει ο πρώτος βαθμολογητής επί του γραπτού δοκιμίου, καλύπτεται με σκούρο επικάλυμμα, ώστε να μην επηρεάζεται η κρίση του επόμενου βαθμολογητή.

11. Για την παραλαβή των τετραδίων του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. συντάσσεται, εις διπλούν, πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από τους υπεύθυνους των αιθουσών και τους υπεύθυνους της Κ.Ε.Ε. και στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των τετραδίων. Το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής των τετραδίων συνοδεύεται οπωσδήποτε από ονομαστικό κατάλογο υποψηφίων (παρόντες απόντες) κάθε αίθουσας, ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος κατά πόσο ο συνολικός αριθμός των τετραδίων συμπίπτει με τον αριθμό των παρόντων υποψηφίων σε κάθε αίθουσα.

12. Απαγορεύονται οποιεσδήποτε σημειώσεις των βαθμολογητών επί των γραπτών των υποψηφίων.

13. Η αποσφράγιση των γραπτών και των εντύπων βαθμολογίας των προφορικών εξετάσεων, καθώς και η σύνδεση της βαθμολογίας των υποψήφιων με τα προσωπικά τους στοιχεία διενεργείται από Επιτροπή, που ορίζει η Κ.Ε.Ε. και αποτελείται από μέλη της, τους Εισηγητές, τους Γραμματείς της και τους αναπληρωτές τους

ΑΡΘΡΟ 12
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ειδικά για τον ΚΗ’ εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α, οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξετάζονται γραπτά στην αγγλική ως πρώτη ξένη γλώσσα και στην γαλλική ή γερμανική ή ιταλική ή ισπανική ως δεύτερη ξένη γλώσσα.

Για την εν λόγω εξεταζόμενη ενότητα, ορίζονται δύο Ε.Ε.Θ. εκ των οποίων η μία αποτελείται από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε., τον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., έναν ειδικό επιστήμονα μέλος της Κ.Ε.Ε. και δύο (2) ειδικούς επιστήμονες της αγγλικής γλώσσας, ενώ η άλλη από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε., τον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., έναν ειδικό επιστήμονα μέλος της Κ.Ε.Ε. και δύο (2) ειδικούς επιστήμονες για καθεμία από τις υπόλοιπες εξεταζόμενες γλώσσες (γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική). Οι ειδικοί επιστήμονες που συμμετέχουν στις ως άνω Ε.Ε.Θ. δύνανται να είναι μέλη του Διδακτικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας ή/και μέλη της κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. με αντίστοιχη εμπειρία.

Κατά τα λοιπά για την ενότητα «Ξένη Γλώσσα» ισχύουν τα οριζόμενα ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/28-5-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)» (Β’ 1594), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/50/14336/2-4-2019 (Β’ 1620) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2021

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Σχετικά Άρθρα