Αποσπάσεις σε διευθύνσεις

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 2019 2020 (Ανακλήσεις)

Ανακοινώθηκαν 18 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019 - 2020

Αποσπάσεις σε Βιβλιοθήκες

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Δημόσιες Βιβλιοθήκες 2019 2020

Ανακοινώθηκαν συμπληραμτικές αποσπάσεις εκπαιδευιτικών σε Εθνική και Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2019 - 2020

Αποσπάσεις στα ΓΑΚ

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία Κράτους ΓΑΚ 2019 2020

Ανακοινώθηκαν 11 συμπληρωματικές αποσπάσεις eκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) για το σχολικό έτος 2019 - 2020

Αποσπάσεις στο εξωτερικό

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο Εξωτερικό 2019 2020 (Συμπληρωματικές)

Ανακοινώθηκαν δύο συμπληρωματικές αποφάσεις με αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξωτερερικό από το σχολικό έτος 2019 - 2020

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Εκπαιδευτών για ΣΔΕ 2019 2020

Κοινοποιήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης για προσλήψεις εκπαιδευτικών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαρίας (ΣΔΕ) σχολικού έτους 2019 - 2020

Αίτηση απόσπασης εκπαιδευιτκών

Συμπληρωματικές Αιτήσεις Απόσπασης Εκπαιδευτικών 2019 2020

Από την Παρασκευή 13/09/2019 έως και τη Δευτέρα 16/09/2019 (ώρα 13:00) είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης, αιτήσεων επανεξέτασης και τροποποιήσεις αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2019 - 2020

Εκπτώσεις σε εισιτήρια για αναπληρωτές

Εκπτώσεις σε Εισιτήρια για Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς 2019 - 2020

Ανακοινώθηκε η παροχή έκπτωσης ύψους 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθώς και στα εισιτήρια των τρένων και των λεωφορείων για τους αναπληρωτές δασκάλους και καθηγητές που θα υπηρετήσουν κατά το σχολικό έτος 2019-2020 και κατά τη χρονική περίοδο μετακίνησης προς τους τόπους διορισμού τους.

Προσλήψεις αναπληρωτών δευτεροβάθμιας

Προσλήψεις Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2019 2020

Ανακοινώθηκαν προσλήψεις 4371 αναπληρωτών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019 - 2020. Η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται στις Διευθύνσεις τοποθέτησης των εκπαιδευτικών από την Παρασκευή 6 έως και τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019

Προσλήψεις αναπληρωτών πρωτοβάθμιας

Προσλήψεις Aναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2019 2020

Ανακοινώθηκαν 16.191 προσλήψεις αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2019 - 2020, με την προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας να ορίζεται από την Παρασκευή 6 έως και τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019

Αποσπάσεις σε ΠΥΣΔΕ

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2019 2020

Ανακοινώθηκαν τροποποιήσεις και συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το σχολικό έτος 2019 - 2020

Αποσπάσεις ΟΥΜ

Αποσπάσεις στις Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας ΟΥΜ 2019 2020

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών για τις Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (ΟΥΜ) 2019 - 2020

Αποσπάσεις ΕΕΠ ΕΒΠ

Αποσπάσεις Ειδικού Προσωπικού ΕΕΠ / ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΣΥ 2019 2020

Ανακοινώθηκαν 10+63 αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ για το σχολικό έτος 2019 - 2020