Πρόσκληση εγγραφής αναπληρωτών ΕΕΠ - ΕΒΠ στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη σε πίνακες προσλήψεων ειδικού εκπιαδευτικού και βοηθητικού προσωπικού ΕΕΠ - ΕΒΠ, να προχωρήσουν σε εγγραφή στο σύστημα διαχείρισης προσωπικού ΟΠΣΥΔ, το διάστημα από την Πέμπτη 15 έως και τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018.

Προσλήψεις Αναπληρώτων Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας 2018 - 2019

Ανακοινώθηκαν ακόμη 69 νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) για το σχολικό έτος 2018 - 2019. Η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται το διάστημα ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 12 έως και την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018

Προσλήψεις Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2018 - 2019

Δημοσιευθηκαν ονομαστικές καταστάσεις με νέες προσλήψεις, 250 αναπληρωτών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων για το σχολικό έτος 2018 - 2019.
Η ανάληψη υπηρεσίας θα γίνει το διάστημα από τη Δευτέρα 12 έως και την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018

Προσλήψεις Aναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2018 - 2019

Ανακοινώθηκαν 843 νέες προσλήψεις αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2018 - 2019, με την προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας να ορίζεται από την Πέμπτη 8 έως και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018

Προσλήψεις Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2018 - 2019

Ανακοινώθηκαν 983 νέες προσλήψεις αναπληρωτών, προσθετικά στις προηγούμενες 2.832 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018 -2019, με την προθεσμία ανάληψης υπηρεσίες να ορίζεται από την Πέμπτη 8 έως και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2018 - 2019

Η εγκύκλιος για τις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΔημοσιεύθηκε η εγκύκλιος μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2018-2019

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  από 05-11-2018 έως 22-11-2018

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 2018 - 2019

Δόθηκε στη δημοσιότητα η εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2018-2019. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται το διάστημα από 5-11-2018 έως 22-11-2018 μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών.

Αποσπάσεις Ειδικού Προσωπικού (ΕΕΠ - ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ 2018-2019

Ανακοινώθηκαν συμπληρωματικές αποσπάσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2018-2019

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο Εξωτερικό 2018 - 2021

Ανακοινώθηκαν νέες συμπληρωματικές αποσπάσεις 02+25 εκπαιδευτικών με πρόσθετο επιμίσθιο για τρία έτη στο εξωτερικό, περιόδου 2015 - 2021

Διορισμοί Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας διορισμοί 12 εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ86 (παλαιός κλάδος ΠΕ19) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τους πίνακες διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008