Χορήγηση Άδειας σε Επιτηρητές Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ΚΠΓ

Υποχρέωση Συμμετοχής Εκπαιδευτικών ως Βαθμολογητές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

 Υπενθυμίζεται η υποχρέωση εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν στη βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων και εξέταση προφορικά εξεταζόμενανων υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Προσλήψεις Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2018 - 2019

Προστέθηκαν νέες προσλήψεις 65αναπληρωτών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται στις Διευθύνσεις τοποθέτησης των εκπαιδευτικών  από την Πέμπτη 18 έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

Προσλήψεις Aναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2018 2019

Ανακοινώθηκαν 120 νέες προσλήψεις αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2018 - 2019, με την προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας να ορίζεται  από την Πέμπτη 18 έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

Εκπτώσεις σε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια για Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς

Ανακοινώθηκαν εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Κρήτη. Αναλυτικότερα, οι αναπληρωτές δάσκαλοι και καθηγητές θα μπορούν να λαμβάνουν έκπτωση 50% στα ακτοπλοϊκά τους εισιτήρια, καθώς και στα εισιτήρια των οχημάτων τους (ΙΧ και δίκυκλα) για το διάστημα από 19/04/2019 έως και 29/04/2019. 

Πρόσκληση Συμμετοχής στην Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων ΚΕΕ Λυκείων 2019

Καλούνται σχολικοί σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί Δ.Ε, ειδικοτήτων που είναι συναφείς με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, και ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, να καταθέσουν σχετική αίτηση έως 19 Απριλίου 2019.

Πρόσκλησης Ένταξη σε Μητρώο για Εξετάσεις Εισαγωγής σε Μουσικά Τμήματα

Καλούνται Συντονιστές και Εκπαιδευτικοί μουσικών ειδικοτήτων, να υποβάλουν αίτηση ένταξης σε μητρώο για τις εξετάσεις εισαγωγής σπουδαστών σε Μουσικά Τμήματα, έως τη 19η Απριλίου 2019

Εγκύκλιος Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών 2019 - 2020 (Παράταση αιτήσεων)

Καλούνται εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία έως την 15η Απριλίου 2019
Δόθηκε παράταση έως την 17η Απριλίου 2019

Εγκύκλιος Απόσπασης Εκπαιδευτικών σε Υπηρεσίες / Φορείς Υπουργείου Παιδείας 2019 2020

Αιτήσεις απόσπασεις σε Υπουργείο, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμια - ΤΕΙ, Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Γενικά Αρχεία Κράτους, και σε γραμματείες και φορίες Υπουργείου Παιδείας, υποβάλλονται από 10-04-2019 μέχρι 15-04-2019 και ώρα 15.00.
Δόθηκε παράταση έως 17 Απριλίου 2019

Εγκύκλιος Διορισμού Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2019

Καλούνται από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 να καταθέσουν αίτηση διορισμού με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ειδικότερα θα καλυφθούν (423) θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ091 (ΠΕ80), ΠΕ11, ΠΕ13 (ΠΕ78), ΠΕ14.04 (ΠΕ88.01), ΠΕ16.01 (ΠΕ79.01), ΠΕ18.02 (ΠΕ80), ΠΕ18.12 (ΠΕ88.02), ΠΕ18.24 (ΠΕ87.08), ΠΕ19 (ΠΕ86), και ΠΕ32 (ΠΕ91.01),

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 15 Απριλίου μέχρι και 18 Απριλίου 2019

Συμπληρωματική Προκήρυξη Αιτήσεων για Τοποθέτηση Αναπληρωτών σε Σχολεία

Καλούνται εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στοους πίνακες αναπληρωτών, να υποβάλλουν αίτηση για πρόσληψη / τοποθέτηση σε συγκεκριμένα σχολεία με διαθέσιμα λειτουργικά κενά, τα οποία προέκυψαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ από τις 12 Απριλίου έως και τις 16 Απριλίου 2019