Πίνακες Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν οι τελικοί πίνακες με την μοριοδότηση για τους υποψηφίους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Εγγραφή Κοινωνικών Λειτουργών στο Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος

Μετά και τη σύσταση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ), είναι υποχρέωση των απασχολούμενων σε θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών να προσκομίσουν στις Υπηρεσίες τους σχετική βεβαίωση εγγραφής, η οποία είναι και προαπαιτούμενη για την άσκηση επαγγέλματος

Προκήρυξη για θέσεις Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για θέσεις Διευυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΙΔΕ)

Προκήρυξη για Αιτήσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Προσλήψεις Aναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2018 2019

Ανακοινώθηκαν 108 νέες προσλήψεις αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2018 - 2019, με την προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας να ορίζεται από την Παρασκευή 15 έως και την Δευτέρα 18 Μαρτίου 201

Προσλήψεις Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2018 - 2019

Προστέθηκαν νέες προσλήψεις 140 αναπληρωτών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται στις Διευθύνσεις τοποθέτησης των εκπαιδευτικών από την Παρασκευή 15 έως και τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

Συμπληρωματική Προκήρυξη Αιτήσεων για Τοποθέτηση Αναπληρωτών σε Σχολεία

Καλούνται εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στοους πίνακες αναπληρωτών, να υποβάλλουν αίτηση για πρόσληψη / τοποθέτηση σε συγκεκριμένα σχολεία με διαθέσιμα λειτουργικά κενά, τα οποία προέκυψαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ από τις 8 Μαρτίου έως και τις 12 Μαρτίου 2019.

Εγκύκλιος Απόσπασης Εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκά Σχολεία (ΒΡΥΞΕΛΕΣ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ) 2018 - 2019

Καλούνται εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 και ΠΕ02 που ενδιαφέρονται για απόσπαση σε σχολεία Ευρωπαϊκής Παιδείας (Βρυξέλες - Λουξεμβούργο) να υποβάλλουν σχετική αίτηση και δικαιολογητικά από 6-3-2019 έως και 18-3-2019 και ώρα 14:00.

Προσλήψεις Αναπληρώτων Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας 2018 - 2019

Ανακοινώθηκαν νέες προσλήψεις 36 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται το διάστημα ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 7 έως και την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019

Προσλήψεις Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής ΕΑΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2018 2019

Ανακοινώθηκαν νέες πρόσθετες προσλήψεις 26 αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που καλούνται να παρουσιασθούν στις υπηρεσίες τοποθέτησης από την Πέμπτη 7 έως και την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019

Διευκρινίσεις για Άδειες σε Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς

Προστέθηκαν διευκρινίσεις για στήριξη της φορντίδας τέκνων σε Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς.