Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε ΚΕΣΥ 2018 2019

Προσλήψεις Αναπληρώτων Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας 2018 - 2019

Ανακοινώθηκαν νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) για το σχολικό έτος 2018 - 2019. Η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται το διάστημα ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 17 έως και την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019

Προσλήψεις Aναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2018 2019

Ανακοινώθηκαν νέες προσλήψεις αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2018 - 2019, με την προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας να ορίζεται  από την Πέμπτη 17 έως και την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019,

Προσλήψεις Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής ΕΑΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2018 2019

Ανακοινώθηκαν νέες πρόσθετες προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που καλούνται να παρουσιασθούν στις υπηρεσίες τοποθέτησης  από την Πέμπτη 17 έως και την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019

Προσλήψεις αναπληρωτών σε Καλλιτεχνικά Σχολεία 2018 2019

Ανακοινώθηκαν προσλήψεις 04 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ91.02 σε καλλιτεχνικό σχολείο Κερατσινίου Δραπετσώνας και Ηρακλείου Κρήτης

Προκηρύξεις για Διευθυντές - Αναπληρωτές σε Ευρωπαϊκά Σχολεία (Βρυξέλλες ΙΙ)

Προκήρυξη για κάλυψη θέσης Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες II. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 8-1-2019 έως και 15-1-2019 και ώρα 15.00.

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο Εξωτερικό 2018 2021

Ανακοινώθηκαν δύο ανανεώσεις αποσπάσεων για 6ο έτος, εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ03 στην Γερμανία, για το σχολικό έτος 2018 - 2019

Πρόσκληση Συμμετοχής στη Δράση "Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών"

To Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών (European Language Label) αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της πολυγλωσσίας και αποσκοπεί στην ανάδειξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών,

Αποσπάσεις στο ΙΕΠ για θέσεις Συμβούλων τετραετούς θητείας

Τα αποτελέσματα στην πρόσκληση για αποσπάσεις εκπαιδευτικών, σε θέσεις Συμβούλων του ΙΕΠ τετραετούς θητείας

Τροποποίηση Αίτησης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Από την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019, δίνεται η δυνατότητα σε εγγεγραμμένους στους πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2018-19 να τροποποιήσουν την αίτηση-δήλωση, μόνο ως προς τις περιοχές προτίμησης, με αφαίρεση περιοχών, ανά βαθμίδα και ωράριο απασχόλησης.

Κριτήρια Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Προσδιορίζονται τα προσόντα, τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την επιλογή συντονιστών εκπαίδευσης στο εξωτερικό