Προσλήψεις Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2018 - 2019

Δημοσιευθηκαν ονομαστικές καταστάσεις με νέες προσλήψεις, 461 αναπληρωτών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018 - 2019.
Η ανάληψη υπηρεσίας θα γίνει το διάστημα από τη Δευτέρα 24 έως και την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

Προσλήψεις Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2018 - 2019

Ανακοινώθηκαν 40 νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018 -2019, με την προθεσμία ανάληψης υπηρεσίες να ορίζεται από τη Δευτέρα 24 έως και την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

Προσλήψεις Αναπληρώτων Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας 2018 - 2019

Ανακοινώθηκαν προσλήψεις 101 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2018 - 2019, με την προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας να ορίζεται από τη Δευτέρα 24 έως και την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών σε Εκκλησιαστικά Σχολεία 2018 - 2019

Ανακοινώθηκαν προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ79.01, και, ΤΕ16 σε σχολεία της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019

Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό 2018 - 2019 (Συμπληρωματική - Παράταση)

Καλούνται συμπληρωματικά εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για απόσπαση στο εξωτερικό, να υποβάλουν σχετική αίτηση ηλεκτρονικά και να αποστείλουν αίτηση και δικαιολογητικά στο Υπουργείο Παιδείας από 13-9-2018 μέχρι 17-9-2018 και ώρα 14.00.

Δόθηκε παράταση μέχρι και την Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15.00.

Αποσπάσεις Διοικητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό 2018

Νέες τριετείς αποσπάσεις Διοικητικών Υπαλλήλων σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού με τις τακτικές τους αποδοχές και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού

Προκήρυξη για Ωρομίσθιους Εκπαιδευτικούς σε ΙΕΚ Τουρισμού 2018 -2019

Ορίζεται το πλαίσιο υποβολής αιτήσεων για απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτικών στα ΙΕΚ Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2018 - 2019. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται το διάστημα από 15/9/2018 έως και 24/9/2018

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) 2018 - 2019

Δόθηκαν στη δημοσιότητα νέες αποσπάσεις 03 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 06 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης προσφύγων για το σχολικό έτος 2018 - 2019