2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων, Βόλος 2018

Το 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικά Τμήματα, 30 χρόνια μετά: Αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις», θα πραγματοποιηθεί στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2018 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο.

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών στα ΙΕΚ Τουρισμού 2018 -2019 (Παράταση)

Οι ενδιαφερόμενοι για φοίτηση στα ΙΕΚ Υπουργείου Τουρισμού  μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στις κατά τόπους Γραμματείες των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, από την Δευτέρα 27.8.2018 έως και την Παρασκευή 14.9.2018, από τις 9.00 π.μ μέχρι τις 14.30 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες. (Δόθηκε παράταση έως την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018)

Αιτήσεις εγγραφής σπουδαστών σε Δημόσια ΙΕΚ 2018 - Φθινοπωρινό Εξάμηνο

Οι ενδιαφερόμενοι για σπουδές σε Δημόσιο ΙΕΚ, καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση, έως την Τρίτη 04-09-2018 στις 15:00 Δόθηκε παράταση έως την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20:00

Αιτήσεις Εισαγωγής στη Σχολή Δυτών στην Κάλυμνο 2018 - 2019

Οι σχετικές αιτήσεις με τα παραπάνω δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή το αργότερο μέχρι την 08-10-2018 και να διαβιβάζονται άμεσα στο Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.

Αιτήσεις συμμετοχής Εκπαιδευτικών σε Επιμόρφωση ΤΠΕ Επιπέδου Β1

Οι αιτήσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην 4η περίοδο επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ (Οκτώβριος 2018– Ιανουάριος 2019) έχει προγραμματισθεί να ξεκινήσει από 20 Σεπτεμβρίου 2018

Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ (1η περίοδος 2018) (Παράταση)

Από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ανακοινώθηκε η περιόδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ 1ης Περιόδου 2018

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης ορίζεται στο διάστημα από 14 Αυγούστου 2018 έως και 3 Σεπτεμβρίου 2018.

(Δόθηκε νέα παράταση μέχρι Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018.)

Αποτελέσματα - Εγγραφές Σπουδαστών σε Δημόσια ΙΕΚ 2018 - 2019

Ανακοινώθηκαν οι αρχικές καταστάσεις για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ). Οι επιτυχόντες οφείλουν να εισέλθουν στο ΙΕΚ επιτυχίας τους για εγγραφή έως και την Παρασκευή 14-09-2018 μέχρι τις 20:00 μ.μ.
Σε περίπτωση που δημιουργηθούν κενές θέσεις, από μή εγγραφές επιτυχόντων, θα υπάρξει επιλογή από τους επιλαχόντες

Αιτήσεις Εισαγωγής Σπουδαστών σε ΙΕΚ ΟΑΕΔ 2018 - 2019 (Χειμερινό Εξάμηνο)

Αιτήσεις εισαγωγής σε ΙΕΚ ΟΑΕΔ

Καλούνται ενδιαφερόμενοι για σπουδές στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ και δικαιολογητικά στο ΙΕΚ της επιλογής τους το διάστημα από 03-09-2018 έως και 14-9-2018.

Αιτήσεις για Προσλήψεις Εκπαιδευτών σε ΙΕΚ ΟΑΕΔ 2018 - 2019

Αιτήσεις πρόσληψης εκπαιδευτικών σε ΙΕΚ ΣΕΚ ΟΑΕΔΟ Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση, από 03/09/2018 και ώρα 8:00 έως 07/09/2018 στις 18:00.