Επιλογή - Αρμοδιότητες Υπευθύνου Εργαστηρίου Πληροφορικής (ΥΣΕΠΕΗΥ)

Επιλογή - Αρμοδιότητες Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)

Εκλογές για Αιρετούς σε Υπηρεσιακά Συμβούλια Εκπαίδευσης 2018

Την Τετάρτη 02 Νοεμβρίου 2016 θα γίνουν οι εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών σε Υπηρεσικά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ) για το διάστημα 2016-2018

Εκλογές Αιρετών Εκπροσώπων σε Υπηρεσιακά Συμβούλια ΚΥΣΕΕΠ - ΠΥΣΕΕΠ 2018

 

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητών (ΑΔΥΜ)

ΦΕΚ 3233/2018 Καθορισμός Θέσεων Εκπαιδευτικών σε ΚΕΣΥ

Καθορίζονται ανά Κέντρο Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) οι θέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΑΕ) και Εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ΦΕΚ 2563/2018 Σχολικές Μονάδες που Εντάσσονται στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών

Ορίζονται 913 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-19

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : Οδηγίες για Εξεταστικά - Βαθμολογικά Κέντρα 2018

Δίνονται οδηγίες για εξεταζομένους και επιτηρητές, αλλά και κατεύθυνσεις στις επτιροπές των πανελλαδικών εξετάσεων 2018

Δικαιώματα Μαθητών με Διαζευγμένους ή σε Διάσταση Γονείς

Ρυθμίσεις που αναφέρονται σε μαθητές με διαζευγμένους ή σε διάσταση γονείς όπου ο ένας γονέας δεν ασκεί την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : Διακίνηση Γραπτών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018

Οδηγίες για συσκευασία και διακίνηση γραπτών τετραδίων πανελλαδικών εξετάσεων από τα σχολεία προς τα βαθμολογικά κέντρα, κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις 2018

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Ορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικκού εκπαιδευτικού - βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται στην ειδική αγωγή.

Προστέθηκαν τροποποιήσεις στα καθήκοντα του ειδικού βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ)

ΦΕΚ 1544/2018: Αναθέσεις Μαθημάτων σε Γυμνάσιο και Λύκειο

Στο ΦΕΚ 1544/2018 προσδιορίζονται οι νέες αναθέσεις στα Μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου, σύμφωνα με τους νέους κωδικούς κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών