Ενότητα με συγκεντρωμένη την εκπαιδευτική νομοθεσία

Εργαστηριο Φυσικής

Επιλογή Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικής ΥΣΕΦΕ

Οδηγίες για τον ορισμό υπευθύνου εργαστηρίου φυσικής στα σχολεία κατά το σχολικό έτος 2019 2020

υπεύθυνος εργαστηρίου πληροφορικής

Επιλογή - Αρμοδιότητες Υπευθύνου Εργαστηρίου Πληροφορικής (ΥΣΕΠΕΗΥ)

Ορίζονται οι διαδικασίες επιλογής και οι αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (YΣΕΠΕΗΥ)

Απαγόρευση Καπνίσματος σε Δημόσιους Χώρους - Αντικαπνιστική Νομοθεσία

 Η νέα εγκύκλιος για την απαγόρευση καπνίσματος σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους

ΦΕΚ 2875/2019 Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2020

Στο ΦΕΚ 2875/2019 ορίζεται η εξεταστέα ύλη για τα εξεταζόμενα μαθήματα πανελλαδικών εξετάσεων λυκείων 2020

ΦΕΚ 2656/20195 Αντιστοιχίες Τμημάτων Πανεπιστημίου για Μετεγγραφές Φοιτητών

Αναφέρονται οι σχολές/τμήματα μηχανογραφικού δελτίου που προσφέρουν δυνατότητα μετεγγραφής, όπως και τα τμήματα που δεν έχουν αντιστοιχίες για μετεγγραφή

ΕΚΛΟΓΕΣ : Ανάκληση Αδειών / Διευκόλυνσεις σε Βουλευτικές Εκλογές

Δίνονται διευκρινίσεις για αναστολή διορισμών και υπηρεσιακών μεταβολών, ανάκληση χορήγησης αδειών και ημέρες άδειας για άσκηση εκλογικού δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : Δολίευση εξετάσεων / Μηδενισμός Γραπτού

Παρέχονται πληροφορίες για το τί απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους στις αίθουσες υποψήφιοι εξετάσεων, όπως και οι διαδικασίες μηδενισμού γραπτού λόγω δολίευσης των εξετάσεων.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Λειτουργία Βαθμολογικών Κέντρων

Καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας Βαθμολογικών Κέντρων και Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων, με κατανομή και τρόπο βαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων, στις Πανελλαδικές Εξετασέις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : Διακίνηση Γραπτών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019

Οδηγίες για συσκευασία και διακίνηση γραπτών τετραδίων πανελλαδικών εξετάσεων από τα σχολεία προς τα βαθμολογικά κέντρα, κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις 2019

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : Οδηγίες για Εξεταστικά και Βαθμολογικά Κέντρα 2019

Δίνονται οδηγίες για εξεταζομένους και επιτηρητές, αλλά και κατεύθυνσεις στις επτιροπές των πανελλαδικών εξετάσεων 2019

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Καταστάσεις Παρόντων - Απόντων 2019

Οδηγίες για την κατανομή των μαθητών στις αίθουσες και τη δημιουργία παρουσιολογίων (καταστάσεις παρόντων - απόντων)