ΦΕΚ 5643/2018 Αριθμός Μελών σε Κέντρα για Αειφορία ΚΕΑ (Περιβαλλοντικής)

Εκλογές Αιρετών Εκπροσώπων Διοικητικού Προσωπικού ΚΥΣΔΙΠ 2018

 

Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ)

Καθήκοντα - Αρμοδιότητες Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

ΦΕΚ 4299/2018 Κανονισμός Λειτουργίας ΠΕΚΕΣ - Καθήκοντα Συντονιστών Εκπαίδευτικού Έργου

Εκλογές για Αιρετούς σε Υπηρεσιακά Συμβούλια Εκπαίδευσης 2018

Την Τετάρτη 02 Νοεμβρίου 2016 θα γίνουν οι εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών σε Υπηρεσικά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ) για το διάστημα 2016-2018

ΦΕΚ 3233/2018 Καθορισμός Θέσεων Εκπαιδευτικών σε ΚΕΣΥ

Καθορίζονται ανά Κέντρο Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) οι θέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΑΕ) και Εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ΦΕΚ 2563/2018 Σχολικές Μονάδες που Εντάσσονται στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών

Ορίζονται 913 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-19

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : Οδηγίες για Εξεταστικά - Βαθμολογικά Κέντρα 2018

Δίνονται οδηγίες για εξεταζομένους και επιτηρητές, αλλά και κατεύθυνσεις στις επτιροπές των πανελλαδικών εξετάσεων 2018