Έκθεση - Σπουδές στη Γαλλία 2019

To Γαλλικό Ινστιτούτο οργανώνει και το 2019 την έκθεση για τις σπουδές στη Γαλλία το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου, από 10.00 ως 18.00.

Υποτροφίες Ιαπωνικής Κυβέρνησης για Σπουδές / Έρευνα

Το Διεθνές Ίδρυμα Matsumae της Ιαπωνίας προσφέρει πρόγραμμα υποτροφιών για ερευνητές, διάρκειας 3-6 μηνών, για την περίοδο Απριλίου 2020 - Μαρτίου 2021

6ος Διαγωνισμός για Υποτροφίες Σπουδών Βιολιού στο Εξωτερικό

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο Διαγωνισμό Βιολιού του Ιδρύματος Λασκαρίδη για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας  (Υποτροφία Ισμήνης Κάρτερ) για διετείς σπουδές βιολιού στο εξωτερικό για την απόκτηση Bachelor ή Master, καλούνταιν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 30ή Αυγούστου 2019

Υποτροφία Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Εξωτερικό "Γεωργίου Ξαγόραρη" 2019

Η Προκήρυξη αφορά στην χορήγηση υποτροφίας, για μεταπτυχιακές / διδακτορικές σπουδές που πραγματοποιήθηκαν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού το ακαδημαικό έτος 2016-2017. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έως και την Δευτέρα 1 Απριλίου 2019

Υποτροφίες για σπουδές σε Πανεπιστήμια της Κίνας 2017 -2018

Το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Πεκίνου προτίθεται να χορηγήσει τρεις (3) υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε φοιτητές ελληνικών Πανεπιστημίων, για σπουδές επιπέδου Master (διετούς διάρκειας) ή Phd (τετραετούς διάρκειας)