Αποτελέσματα Μετεγγραφών Φοιτητών 2018 - Βάσεις Μετεγγραφών

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τις μετεγγραφές φοιτητών, με τις αντίστοιχες βάσεις, για την γενική κατηγορία φοιτητών, αλλά και για ειδικήες κατηγορίες φοιτητών μουσουλμανικής μειονότητας ή Κυπριακής καταγωγής.

Αιτήσεις Μετεγγραφής Φοιτητών με Σοβαρές Παθήσεις (Ποσοστό 5%) 2018

Οι αιτήσεις μετεγγραφής φοιτητών με σοβαρές παθήσεις, που ειχήσθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5%, γίνονται ηλεκτρονικά το διάστημα από την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 έως και την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018