Υποτροφίες Χωρών Αλλοδαπής σε Έλληνες Υπηκόους 2019 2020

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες για προπτυχιακές - μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα, θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού από Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Κροατία και Βουλγαρία
Προστέθηκε πρόσκληση από Ρουμανία

Μεταπτυχιακό "Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με ΤΠΕ"

Καλούνται ενδιαφερόμενοι για μεταπτυχιακές σπουδές στις "Επιστήμες της Αγωγής Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση ΤΠΕ", του Πιαδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστήμιου Κρήτης, να υποβάλουν αίτηση και δικαιολογητικά το διάστημα από 20 Μαΐου έως 05 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξωτερικού "Παν. Τριανταφυλλίδη"

Προκηρύσσονται πέντε (05) υποτροφίες για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού για ένα (1) έτος, υποψηφίων με καταγωγή από την Πελοπόννησο

Προκήρυξη Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εσωτερικού Παν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

Προκηρύσσονται πέντε (05) υποτροφίες για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά Πανεπιστήμια, με προτίμηση σε πτυχιούχους Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών καταγόμενους από Πελοπόννησο

Αιτήσεις Εισαγωγής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 2019

Το ανοικτό πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις εισαγωγής για σπουδές σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 2020, έως την 6η Μαΐου 2019