Μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στο ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών

Εκτύπωση  
Pin It

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Πανεπιστήμιο Πατρών
Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Καθηγητής: Παντελής Γεωργογιάννης
Τηλ. 2610-969715, 9697
Fax. 2610-996252
Website: www.kedek.gr
e-mail: gpant(AT)otenet.gr , georgog(AT)upatras.gr

Δελτίο Τύπου

Μαθήματα για την Πιστοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους ότι διοργανώνει μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, με σκοπό την προετοιμασία των διδασκόμενων για την πιστοποίηση της επάρκειας της ελληνομάθειας.

Τα μαθήματα απευθύνονται σε:

  • αλλοδαπούς και ομογενείς (φοιτητές, εκπαιδευτικούς, οικονομικούς μετανάστες, τουρίστες, ιδιώτες, υποψήφιους για σπουδές σε ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ)
  • άτομα που πρόκειται να εργαστούν στην Ελλάδα
  • άτομα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
  • άτομα που επιθυμούν να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα μαθήματα είναι οι σπουδαστές να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης, ισότιμου με το ελληνικό απολυτήριο Λυκείου.

Το μαθήματα πραγματοποιούνται σε τρία επίπεδα:

  • Επίπεδο αρχαρίων,
  • Επίπεδο μεσαίων και
  • Επίπεδο προχωρημένων.

Οι κύκλοι σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 πραγματοποιούνται στις παρακάτω περιόδους:

15 Σεπτεμβρίου 2011 – 14 Δεκεμβρίου 2011

10 Ιανουαρίου 2012 –7 Απριλίου 2012

20 Ιουνίου 2012 – 8 Αυγούστου 2012 (ταχύρρυθμο).

Διάρκεια κάθε προγράμματος: 180 διδακτικές ώρες, 3 ώρες ημερησίως / 5 ημέρες την εβδομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα +30 2610 969715/16 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kedek.gr 

Pin It

Εκτύπωση