edu.klimaka.gr

Αποτελέσματα εισαγωγής σε ΙΕΚ

Αποτελέσματα Εισαγωγής Σπουδαστών σε Δημόσια ΙΕΚ - Εγγραφές 2023 2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ 2022-2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

19-09-23
Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων α΄φάσης στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής καταρτιζόμενων Α΄ φάσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητάς του για το έτος κατάρτισης 2023-2024.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι μπορούν να δουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων υποψηφίων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. στον σύνδεσμο:  https://diek.it.minedu.gov.gr

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν θυμάται το συνθηματικό μπορεί να ζητήσει επαναφορά συνθηματικού στον σύνδεσμο:  https://diek.it.minedu.gov.gr/index.php/basic/reset

Η αποκλειστική προθεσμία εγγραφής των επιτυχόντων είναι από την Τρίτη 19-09-2023 έως και τη Δευτέρα 25-09-2023.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν ανταποκριθούν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, θα θεωρείται αυτόματα ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής. Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των επιτυχόντων της Α΄ φάσης και προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις σε όσα τμήματα προκύψουν, θα ακολουθήσει επιλογή Β΄ φάσης από τους επιλαχόντες.

 

 


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ (ΦΑΣΗ Α΄)
ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Α. Προθεσμίες Εγγραφών

Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση για Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. να κάνουν την εγγραφή τους απαραιτήτως από την  από την Τρίτη 19-09-2023 έως και την Δευτέρα 25-09-2023

Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

  1. Με μετάβαση στο Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας τους προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή
  2. Με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της αίτησης εγγραφής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας τους ή
  3. Με ηλεκτρονική εγγραφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος αιτήσεων https://diek.it.minedu.gov.gr.

Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

Για πληροφορίες σχετικά με τις ώρες λειτουργίας των ΙΕΚ και την οργάνωση της προσέλευσης θα πρέπει να απευθύνεστε στα ΙΕΚ1 επιτυχίας. Στοιχεία επικοινωνίας των κατά τόπους ΙΕΚ μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr/index.php/site/contact

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν ολοκληρώσουν την εγγραφή είτε ηλεκτρονικά είτε δια ζώσης στο ΙΕΚ τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής. Οι κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν θα καλυφθούν από την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων που θα ακολουθήσει (Β’ Φάση).

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης (μικρότερης σειράς) προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων (Β’ Φάση). Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα Δ.ΙΕΚ εγγραφής τους.

Σε περιπτώσεις εγγραφών που αιτούνται ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, αυτό καταγράφεται

  1. στην ηλεκτρονική εγγραφή του υποψηφίου και έχει ισχύ Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599/86
  2. στο πληροφοριακό σύστημα ΠΣ Πήγασος από το προσωπικό του Ι.Ε.Κ. αν πρόκειται για εγγραφή διά ζώσης

Ο τελικός αριθμός των τμημάτων που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ θα καθοριστεί με βάση τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν.

Β. Δικαιολογητικά

Όσοι επιτυχόντες ενημερωθούν από το σύστημα κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους ότι απαιτείται κατάθεση πρόσθετων δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, θα πρέπει να τα καταθέσουν ή να τα στείλουν μέσω email στο Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας τους ΕΝΤΟΣ της ίδιας προθεσμίας με όσα δικαιολογητικά ζητηθούν από τα παρακάτω:

  1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους
  2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
  3. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια1).

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων από την αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους είτε ηλεκτρονικά στο ΔΙΕΚ επιτυχίας τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου

Το προσωπικό των ΔΙΕΚ θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων του επιτυχόντα, όπως φαίνονται στην αίτηση του, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και θα καταχωρίσει το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου στο ΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ στην ίδια χρονική προθεσμία με βάση τις οδηγίες στις Ανακοινώσεις του ΠΣ.

Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η παράλληλη εγγραφή και φοίτηση σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης (ν.4763/2020)

Επιτυχόντες του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στην ειδικότητα που επέτυχαν και επιθυμούν την διαγραφή τους για να εγγραφούν και να φοιτήσουν σε άλλη ειδικότητα που επιλέχθηκαν με την τρέχουσα διαδικασία, πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση/αίτηση διαγραφής στο Δ.Ι.Ε.Κ. που είχαν αρχικά εγγραφεί [έντυπη ή ηλεκτρονική (gov.gr] εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας εγγραφών. Το προσωπικό των Δ.Ι.Ε.Κ. θα πρέπει να καταχωρίσει έγκαιρα τη διαγραφή στο ΠΣ Πήγασος, ώστε να είναι εφικτή στη συνέχεια η καταχώριση της νέας εγγραφής τους.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Δικαιολογητικά Κοινωνικών κριτηρίων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Α. Πολυτεκνία

Δικαιολογητικά: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό πολυτεκνίας σε ισχύ ή δικαστική απόφαση ή άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί τη γονική μέριμνα.

Β. Τριτεκνία

Δικαιολογητικά: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) (κ.υ.α.) που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

Γ. Μονογονεϊκή οικογένεια

Δικαιολογητικά: δικαστική απόφαση ή άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί τη γονική μέριμνα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας

Δ. Ειδική περίπτωση (Ελληνοκύπριοι από τα κατεχόμενα της Κύπρου ή μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας).

Δικαιολογητικά: Αποδεικνύεται με Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ). Διαβάστε περισσότερα σε σχέση με την έκδοση του συγκεκριμένου ΕΔΤΟ εδώ: https://portal.astynomia.gr/webcenter/portal/eTap/expatriate-al-id-card-grant-application

Σχετικά με τη δήλωση της ειδικής περίπτωσης, επισημαίνουμε ότι υποψήφιοι που τη δηλώνουν, συμμετέχουν σε ξεχωριστή διαδικασία επιλογής από τους υπόλοιπους υποψηφίους. Επομένως, επιτυχόντες για τους οποίους θα διαπιστωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο στις εγγραφές ότι έχουν δηλώσει ψευδώς ότι ανήκουν στην ειδική περίπτωση, χάνουν το δικαίωμα για εγγραφή.

Σχετικά Άρθρα