edu.klimaka.gr

Συνεργασία Δημοσίων ΙΕΚ - ΣΕΚ με Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ) και ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΕΚ)

Αρ.Πρωτ.9493/Δ4/20-01-2015/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Πληροφορίες : ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τηλέφωνο : 210-3442212, 210-3442859
Fax : 210-3443253
e-mail : oikpds(ΑΤ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Συνεργασία Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) με Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)»

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.2640/98 (ΦΕΚ Α ́ 206) που αφορά την «Δευτεροβάθμια Τεχνική –Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
2. Την Γ2/4321/26-10-88 Υ.Α. (808-Β) που καθορίζει θέματα λειτουργίας των ΣΕΚ
3. Το Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 Α ́) που αφορά τη «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
4. Την Γ2/6098/13-11-2001 Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση Απόφασης Γ2/4321/26-10-88 περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των ΣΕΚ, Υποδιευθυντών, των Υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων ΣΕΚ»
5. Το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ Α ́ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», άρθρο 46, παρ. 8, με τα ΙΕΚ, ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 10 της με αρ. πρωτ. 6098/Γ2/13-11-2001 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 1588)
6. Το Ν.3475/2006 (ΦΕΚ Α ́ 146) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», παρ.3, του άρθρου 8.
7. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α ́/21-9-2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α’/24-5-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’ και λοιπές διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α ́ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Το Π.Δ. 114/29-08-2014 (ΦΕΚ 181 ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
10. Το Π.Δ. 89/2014 (Α' 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Την Κ1/191668/26-11-2014 Υ.Α. «Συνεργασία Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) και Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) με Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ)»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Στα Ε.Κ. εκπαιδεύονται και σπουδαστές των ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Υ.Α. 6098/13-11-2011, άρθρο10). Τα Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. συμμετέχουν αναλογικά στα λειτουργικά έξοδα των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων.

2. Ειδικότερα για τα Δ.Ι.Ε.Κ. και τις Δ.Σ.Ε.Κ. που λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες και το Ε.Κ. εξυπηρετεί ταυτόχρονα απογευματινά ή εσπερινά ΕΠΑ.Λ., ο Διευθυντής του Ε.Κ. συνεργάζεται με τους Διευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. για τον καταμερισμό των ωρών του ωρολογίου προγράμματος των εργαστηριακών μαθημάτων.

3. Στο ωράριο που εκπαιδεύονται οι καταρτιζόμενοι των Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. και εφόσον αυτό δε συμπίπτει με το ωράριο λειτουργίας ΕΠΑ.Λ. ορίζεται υπεύθυνος του Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) εκπαιδευτικός από τα όργανα διοίκησης του Ε.Κ. με πρόταση του Δ/ντή του Ε.Κ. και απόφαση της οικείας Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα διδακτικό έτος. Ο αναφερόμενος εκπαιδευτικός δεν είναι απαραίτητο να είναι ο ίδιος για όλες τις ημέρες της εβδομάδος. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του Ε.Κ. προσφέρει αποκλειστικά τις διοικητικές του υπηρεσίες στο ωράριο λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ.

4. Στα στελέχη διοίκησης του Ε.Κ. που διατίθενται για τη λειτουργία των εργαστηρίων των Δ.Ι.Ε.Κ. και Δ.Σ.Ε.Κ. σύμφωνα με την παράγραφο 3, δύναται να ανατίθενται από τους Δ/ντές των Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. μέχρι (10) δέκα διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως εις έκαστον.

5. Για τη χρησιμοποίηση από τα Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ., των εργαστηρίων καταργημένων ειδικοτήτων γίνεται χρέωση του εξοπλισμού προς χρήση για ένα διδακτικό έτος από τον Δ/ντή του Ε.Κ. προς το Δ/ντή Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ.

6. Από την υπογραφή της παρούσης παύει να ισχύει η με αρ. Πρωτ.: Κ1/191668/26-11-2014 Υ.Α.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Σχετικά Άρθρα