edu.klimaka.gr

Κριτήρια Επιλογής Υποδιευθυντών σε Δημόσια ΙΕΚ

Εκτύπωση  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΙΕΚ

Αρ.Πρωτ.Κ1/49933/26-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ιστοσελίδα : http://www.gsae.edu.gr
Τηλέφωνα : 2131311619-633-635-696-639-636

Θέμα: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27, 44 και 47 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Την αριθμ. 5954/23-6-2014 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1807/Β’/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».
3. Το άρθρο 42 παρ.2 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α’/2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας…Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
4. Το Π.Δ. 18/23-02-2018 (ΦΕΚ 31/Α’/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
5. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων…………».
6. Το Π.Δ. 73/23-9-2015 (Α’116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το Π.Δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α’/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./10-11-2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
9. Την υπ’ αριθμ. 40023/Υ1 (ΦΕΚ 867/Β΄/2018) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς/Διοικητικό…….. και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
10. Την αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (ΦΕΚ 3818/Β’/28-11-2016) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην Ανάθεση των αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή των Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) τα παρακάτω:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

20

   

1.1 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

14

 

1.1.Α

Διδακτορικό

   

9

1.1.Β

Μεταπτυχιακό

   

6

1.1.Γ

Δεύτερο Πτυχίο (Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)
(Δεν λαμβάνεται υπόψη πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς φοίτησης και δεύτεροι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι)

   

5

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

• Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.

• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα

• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως

1.2

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης
(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων)

(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π. και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ)

 

6

 

1.2.Α

Σε θέματα σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)
   

2

1.2.Β

Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων κατάρτισης)
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)
   

2

1.2.Γ

Στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)
    2

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013 )

15

   

2.1

Στα I.E.K.
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση.

   

5

2.2

Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός Ι.Ε.Κ. και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

Συμπεριλαμβάνεται και η διδακτική προϋπηρεσία ωρομισθίων σε Σ.Δ.Ε. η οποία δεν έχει αναγνωριστεί για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση.

   

5

2.3

Στην τυπική εκπαίδευση
(διδακτικό έργο στη Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/ Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

(1 μόριο ανά σχολικό έτος, πέραν της 4ετίας με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

   

5

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

17

   

3.1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

14

 

3.1.Α

Στα Δ.Ι.Ε.Κ. /Δ.Σ.Ε.Κ. (Διευθυντής)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 6)

   

6

3.1.Β

Στα Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. (Αναπληρωτής Διευθυντής- Υποδιευθυντής)
(0,50 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

   

4

3.1.Γ

Στην τυπική εκπαίδευση (Διευθυντής– Υποδιευθυντής) και στα ΣΔΕ
(Διευθυντής – Υποδιευθυντής)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

   

4

3.2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

 

2

 

3.2.Α

Διοικητική Υπηρεσία σε Ι.Ε.Κ.
(0,50 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

   

2

• Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά.

• Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια χρονική περίοδο.

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

6

   

4.1

1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

2

 

4.1.Α

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

   

1

4.1.Β

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

   

1,5

4.1.Γ

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

   

2

4.2

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

1

 

4.2.Α

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

   

0,5

4.2.Β

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

   

0,75

4.2.Γ

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

   

1

• Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ

• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.

4.3

ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)  

2

 

4.3

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΟΠΑΙΘ ή
πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

   

2

ΣΥΝΟΛΟ: 56

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταργεί κάθε προηγούμενη.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ


 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ 2017


Αρ.Πρωτ.Κ1/106077/23-06-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ιστοσελίδα : http://www.gsae.edu.gr
Τηλέφωνα : 2131311619-633-635-696-639-636

Θέμα: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27, 44 και 47 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
3. Την αριθμ 5954/23-6-2014 απόφαση (ΦΕΚ 1807/Β/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
5. Το άρθρο 42 παρ.2 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Ά/125) « Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας………… Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»
6. Το Π.Δ. 114/29-08-2014 (ΦΕΚ 181 ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
7. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού………… Ανάπτυξης και Τουρισμού»
8. Το Π.Δ. 125/5-11-2016 (A’210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./10-11-2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
10. Την αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/Β’19-6-2015) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ.»
11. Την αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (ΦΕΚ 3818/Β’/28-11-2016) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην Ανάθεση των αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖ ΟΥΜΕ

Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή των Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) τα παρακάτω:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

21

 

 

1.1

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

14

 

1.1.Α

Διδακτορικό

 

 

9

1.1.Β

Μεταπτυχιακό

 

 

6

1.1.Γ

Δεύτερο Πτυχίο (δεν λαμβάνεται υπόψη πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς φοίτησης και δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο)

 

 

5

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

• Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.

• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα

• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως

1.2

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π.)

 

7

 

1.2.Α

Σε θέματα σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
(0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

 

 

4

1.2.Β

Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων κατάρτισης) και Στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
(0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

3

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.4186/2013 )

 

15

 

 

2.1

Στα I.E.K.

(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση.

 

 

5

2.2

Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός Ι.Ε.Κ. και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) (0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

Συμπεριλαμβάνεται και η διδακτική προϋπηρεσία ωρομισθίων σε Σ.Δ.Ε. η οποία δεν έχει αναγνωριστεί για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση.

 

 

5

2.3

Στην τυπική εκπαίδευση

(1 μόριο ανά σχολικό έτος, πέραν της 8ετίας με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

 

 

5

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

17

 

 

3.1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

14

 

3.1.Α

Στα Δ.Ι.Ε.Κ. (Διευθυντής)

(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 6)

 

 

6

3.1.Β

Στα Ι.Ε.Κ. (Αναπληρωτής Διευθυντής- Υποδιευθυντής)

(0,50 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

 

 

4

3.1.Γ

Στην τυπική εκπαίδευση (Διευθυντής– Υποδιευθυντής) και στα ΣΔΕ (Διευθυντής – Υποδιευθυντής)

(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

 

 

 

4

3.2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

 

3

 

3.2.Α

Διοικητική Υπηρεσία σε Ι.Ε.Κ.

(0,50 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

3

• Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά.

• Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια χρονική περίοδο.

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

6

 

 

4.1

1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

2

 

4.1.Α

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

1

4.1.Β

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

1,5

4.1.Γ

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

2

4.2

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

1

 

4.2.Α

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

0,5

4.2.Β

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

0,75

4.2.Γ

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

1

• Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ

• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.

• Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν (άρθρο 13, παρ. ι, του ν.3848/2010)

4.3

ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

 

3

 

4.3

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΟΠΑΙΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

 

 

3

• Εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή (άρθρο 19, παρ. στ, του ν.4327/2015)

5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

15

 

 

Για τη συνέντευξη τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ. 4 του ν. 3848/2010 και τη σχετική εγκύκλιο με αριθμ. Φ.353.1/23/85196/Δ1 (ΦΕΚ 1085/Β’/16-07-2010) «Καθορισμός του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης».

Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

1.Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και η ικανότητα του υποψηφίου όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, ιδίως διδακτικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.

2.Η διαδικασία περιλαμβάνει
α) την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μία μελέτη περίπτωσης
β) την παρουσίαση του βιογραφικού του από κάποιο μέλος της επιτροπής
γ) την παρουσίαση του θέματος που επεξεργάστηκε

3.Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης η επιτροπή συνεκτιμά και τα παρακάτω σημεία:

τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ


Εκτύπωση