edu.klimaka.gr

9ο Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΙΑΚΕ 2023

9ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟY ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΚΕ 2023

Ι.Α.Κ.Ε.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Διεύθυνση: Έβανς 83-85 (Γραφείο Α11), Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ./Φαξ: 2815200045, Email: iakekriti@gmail.com
Ιστότοποι: http://www.iake.gr & http://iake.weebly.com
facebook.com/iake.gr
Πληροφορίες:
Ελένη Μαράκη, τηλ. 6942558286
Ζαφειρούλα Μαρινάκη, τηλ. 6936280850

Ηράκλειο, 15 Νοεμβρίου 2022

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
9ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Διαμορφώνοντας ενεργούς πολίτες στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Ηράκλειο, 26-28 Μαΐου 2023

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, μετά την επιτυχή πραγματοποίηση οκτώ πανελλήνιων/διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει προς τα μέλη, τους συνεργάτες και τους φίλους του, την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι προγραμματίζει την οργάνωση του 9ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, με κεντρικό θέμα:

«ΠΟΛΙΤΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Διαμορφώνοντας ενεργούς πολίτες στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
»

Το συνέδριο αγκαλιάζει μια ευρεία αλλά και συνεκτική οικογένεια πεδίων και προβληματισμών που περιστρέφονται γύρω από τις κομβικής σημασίας έννοιες του πολίτη και της συμμετοχής στην πολιτική κοινότητα. Ειδικότερα μας ενδιαφέρουν μελέτες για τις διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις σχετικά με τον ρόλο της ιδιότητας του πολίτη στα σημερινά σύνθετα πολιτικά συστήματα και για τις σχέσεις μεταξύ εκπαίδευσης και πολιτικής συμμετοχής, ιδιαίτερα μάλιστα σε μια εποχή που οι νέες τεχνολογίες σταδιακά διαμορφώνουν νέους ρόλους όχι μόνο στην επικοινωνία αλλά και στις σχέσεις του πολίτη με την πολιτεία

Η ιδιότητα του πολίτη ή πολιτειότητα (citizenship) είναι ταυτόχρονα νομική ιδιότητα και πολιτικό ιδεώδες που πραγματώνεται με την ουσιαστική συμμετοχή στην πολιτική κοινότητα. Η σύγχρονη πολιτική σκέψη τείνει να δίνει έμφαση στην ιδιότητα του πολίτη ως ζήτημα δικαιωμάτων: οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν αλλά έχουν επίσης το δικαίωμα να επιλέγουν έναν βαθμό σχετικής απομάκρυνσης από τις δημόσιες υποθέσεις, ακόμη και να τοποθετούν τις ιδιωτικές μέριμνες πάνω από τη δημόσια δέσμευση και την πολιτική ανάμειξη. Ωστόσο καθώς τα φιλελεύθερα ρεύματα έτειναν να δίνουν όλο και μεγαλύτερη έμφαση σε αυτά τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων προσεγγίσεων για την ιδιότητα του πολίτη, άρχισε σταδιακά να αναδεικνύεται μια σειρά κριτικών προσεγγίσεων και αντιπαραθέσεων. Μέσα από αυτές τις προσεγγίσεις καλούμαστε να επανεκτιμήσουμε πτυχές των κλασικών, αναγεννησιακών και νεωτερικών πολιτικών θεωριών που επικρίνουν την παραμέληση των πολιτικών καθηκόντων και επισημαίνουν την κομβική σημασία του ενεργού πολίτη.

Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες, η ψηφιακή διακυβέρνηση και, γενικότερα, η τεχνητή νοημοσύνη, διαδραματίζουν έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στη σημερινή τρέχουσα κοινωνική αναπτυξιακή πορεία αλλά και, δυνητικά, στις μορφές της πολιτικής συμμετοχής. Οι άνθρωποι όλο και περισσότερο έχουν προσδοκίες από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και από την είσοδό της στην καθημερινότητα τους, παρόλο που πολλές φορές εκφράζονται φόβοι και ανησυχίες για την ανεξέλεγκτη και αβέβαιη προοπτική που διαμορφώνεται σε κοινωνικό, πολιτιστικό αλλά κυρίως σε πολιτικό επίπεδο, σε σχέση και με τις φιλελεύθερες ή αυταρχικές τάσεις σε διαφορετικά πολιτικά συστήματα.

Βασικός σκοπός του 9ου Συνεδρίου του Ι.Α.Κ.Ε. είναι η κριτική διερεύνηση και η ανάπτυξη επιστημονικού διαλόγου γύρω από τα ζητήματα αυτά. Αναφορικά τόσο με τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται όσο και με τα προβλήματα που ενδεχομένως προκύπτουν, είναι απαραίτητη η γνώση και η προετοιμασία των πολιτών για τις μορφές συνύπαρξης με την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες σχέσεις που θα διαμορφώνονται μεταξύ των πολιτών και της πολιτείας. Η εκπαίδευση, η παιδεία και η πολιτική συμμετοχή έχουν να διαδραματίσουν καθοριστικούς ρόλους σε αυτή την πορεία.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Με αφετηρία το κεντρικό θέμα, το Συνέδριο εστιάζει το ενδιαφέρον του στις παρακάτω θεματικές περιοχές, χωρίς να αποκλείονται και όσες άλλες απορρέουν από τον γενικότερο τίτλο του:

Κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή

 • Τεχνητή νοημοσύνη και μορφές αναβάθμισης της πολιτικής συμμετοχής
 • Ιδιότητα του πολίτη και πολιτική συμμετοχή στην Ελλάδα και την Ευρώπη
 • Ψηφιακή διακυβέρνηση και δικαιώματα του πολίτη
 • Τεχνητή νοημοσύνη και φιλελεύθερη πολιτεία
 • Τεχνητή νοημοσύνη και αυταρχικά καθεστώτα
 • Μελέτες του αντίκτυπου της μετανάστευσης στις προσεγγίσεις της ιθαγένειας
 • Διαφορετικά εμπειρικά μοντέλα απόκτησης ιθαγένειας
 • Οι ρόλοι και η επιρροή της αγωγής του πολίτη – συγκριτική ανάλυση
 • Επικοινωνία και πληροφόρηση στον δημόσιο βίο
 • Ταυτότητες και πολιτική επικοινωνία
 • Διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία
 • Προκλήσεις, προβληματισμοί, ζητήματα δεοντολογίας
 • Δημοσιολογία και πολιτική
 • Ενημέρωση, κατάρτιση και οικονομία
 • Επικοινωνία και πληροφόρηση στον πολιτισμό, στην τέχνη και στη θρησκεία
 • Επικοινωνία και ψυχαγωγία

Σύγχρονη εκπαίδευση και κατάρτιση

 • Εκπαίδευση και πολιτειότητα
 • Ο ρόλος της εκπαίδευσης
 • Ο ρόλος της πολιτειακής παιδείας
 • Πληροφόρηση και επικοινωνία στην εκπαίδευση
 • Παιδαγωγική, εκπαιδευτική και διδακτική θεωρία
 • Πολιτικές για την εκπαίδευση, προσανατολισμοί και δομές της εκπαίδευσης
 • Προγράμματα Σπουδών, υποστηρικτικά και διδακτικά υλικά
 • Διδακτική μεθοδολογία και στρατηγικές
 • Διδακτικές προτάσεις, σενάρια διδασκαλίας
 • Γενική παιδεία, επιστημονική εξειδίκευση και επαγγελματική κατάρτιση
 • Ευρωπαϊκά, καινοτόμα προγράμματα
 • Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση για την αειφορία
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση
 • Άτυπη εκπαίδευση, δια βίου μάθηση
 • Εκπαιδευτικές έρευνες.

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

 • Ερευνητές, επιστήμονες, μελετητές
 • Στελέχη της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων που υπηρετούν στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι
 • Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των Α.Ε.Ι.
 • Υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές
 • Στελέχη και εργαζόμενοι στους χώρους του πολιτισμού, της οικονομίας, της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτές ενηλίκων
 • Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές
 • Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμβάλλει με ένα γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές του Συνεδρίου.

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Στο Συνέδριο μπορούν να παρουσιαστούν:

 • Εισηγήσεις, με φυσική παρουσία των εισηγητών
 • Εισηγήσεις από απόσταση, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής τηλεδιάσκεψης
 • Αναρτημένες ψηφιακές ανακοινώσεις (ψηφιακές παρουσιάσεις ή βιντεο-εισηγήσεις)
 • Εργαστήρια, με φυσική παρουσία ή από απόσταση.

Στα παραπάνω εντάσσονται επιστημονικές ανακοινώσεις, έρευνες, μελέτες, καλές πρακτικές, διδακτικά σενάρια, παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού και υλικού κ.ά., που σχετίζονται με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές περιοχές του Συνεδρίου. Στα πρακτικά του Συνεδρίου δημοσιεύονται τα πλήρη κείμενα όλων των εγκεκριμένων από τους κριτές εργασιών, ανεξάρτητα από τη μορφή παρουσίασής τους. Αναλυτικές οδηγίες για τη δομή και τη μορφή των εισηγήσεων και των ανακοινώσεων θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του Ι.Α.Κ.Ε.

Επιπρόσθετα, στις εργασίες του Συνεδρίου εντάσσονται:

 • Εισηγήσεις από προσκεκλημένους ειδικούς εισηγητές
 • Θεματικά συμπόσια
 • Διαγωνισμός καλύτερης επιστημονικής εργασίας και καλύτερου διδακτικού σεναρίου
 • Παράλληλες εκδηλώσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 20 Νοεμβρίου 2022

Λήξη υποβολής περιλήψεων: 20 Ιανουαρίου 2023

Ενημέρωση για αποδοχή περιλήψεων και συμμετοχή: έως 20 Φεβρουαρίου 2023

Λήξη υποβολής εργασιών για τον Διαγωνισμό : 20 Μαρτίου 2023

Διεξαγωγή Συνεδρίου: 26-27 Μαΐου 2023

Όσοι και όσες επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο Συνέδριο ως εισηγητές –με εισήγηση ή αναρτημένη ανακοίνωση ή εργαστήριο– πρέπει να αποστείλετε περίληψη της εργασίας σας μέσω της ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα: http://www.iake.gr ή http://iake.weebly.com, όπου υπάρχουν και οι απαιτούμενες οδηγίες. Το κείμενο της περίληψης πρέπει να είναι μέχρι 300 λέξεις και να συνοδεύεται από τα στοιχεία των συγγραφέων, καθώς και την αναγραφή του είδους της εργασίας και του θεματικού άξονα που ανήκει.

Κάθε εργασία μπορεί να υποβάλλεται από έναν/μία μέχρι τέσσερις εισηγητές. Κάθε εισηγητής μπορεί να συμμετέχει με δύο το πολύ εργασίες, με την ιδιότητα του πρώτου, δεύτερου, τρίτου ή τέταρτου εισηγητή.

Η αποδοχή ή όχι της περίληψης θα ανακοινωθεί έως τις 20 Φεβρουαρίου 2023.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Το κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο για κάθε εισηγητή-συνεισηγητή είναι 50 ευρώ, από το οποίο καλύπτονται: Φάκελος του Συνεδρίου, βεβαίωση του εισηγητή, ψηφιακό βιβλίο περιλήψεων, ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου, καφές κατά τα διαλείμματα.
 • Το κόστος συμμετοχής για συνέδρους χωρίς εισήγηση είναι 10 ευρώ, από το οποίο καλύπτονται: Φάκελος του Συνεδρίου, ψηφιακό βιβλίο περιλήψεων, βεβαίωση παρακολούθησης και καφές κατά τα διαλείμματα.
 • Η απλή παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν.

Οι εισηγητές θα καταβάλουν το οφειλόμενο ποσό συμμετοχής μετά την έγκριση της περίληψής τους, στις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν με επόμενη ανακοίνωση.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το Ι.Α.Κ.Ε. θα βραβεύσει τις βέλτιστες επιστημονικές εργασίες, ανά θεματικό άξονα του Συνεδρίου, στις κατηγορίες:

Α. Καλύτερη επιστημονική εργασία
Β. Καλύτερη διδακτική πρόταση

Με στόχο την ενίσχυση νέων ερευνητών και επιστημόνων, θα βραβευτούν, επικουρικά, οι αξιολογότερες εργασίες, οι οποίες θα υποβληθούν από: α) προπτυχιακούς φοιτητές, β) μεταπτυχιακούς φοιτητές, γ) νέους επιστήμονες που παρουσιάζουν για πρώτη φορά μια επιστημονική εργασία.

Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα εξάγει η Επιστημονική Επιτροπή με βάση τα γενικά αποτελέσματα της ανώνυμης κρίσης των τελικών κειμένων των εργασιών. Η διαδικασία κρίσης των τελικών κειμένων ακολουθεί την αξιολόγηση των περιλήψεων. Τα πλήρη κείμενα των εργασιών αξιολογούνται με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους στα κριτήρια: α) πρωτοτυπία, β) μεθοδολογία, γ) δομή, δ) περιεχόμενο, ε) τεκμηρίωση.

Στη βράβευση θα μετέχουν αποκλειστικά οι εργασίες οι οποίες θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 20 Μαρτίου 2023.

Η απονομή των επαίνων και των διακρίσεων θα γίνει στην τελετή λήξης του Συνεδρίου. Οδηγίες για την εκπόνηση των πλήρων κειμένων των τελικών εργασιών υπάρχουν στις ιστοσελίδες μας: http://www.iake.gr και https://iake.weebly.com

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, προγραμματίζεται σειρά παράλληλων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, με στόχο τη γνωριμία, την ψυχαγωγία και την αλληλεπίδραση των συνέδρων και των συνοδών τους.

 • 1η παράλληλη εκδήλωση: Ξενάγηση σε ιστορικά-αρχαιολογικά μνημεία της περιοχής.
 • 2η παράλληλη εκδήλωση: Ψυχαγωγική βραδιά γνωριμίας με τη μουσική και τα γαστρονομικά εδέσματα της Κρήτης, τη 2η ημέρα του Συνεδρίου.
 • 3η παράλληλη εκδήλωση: Ημερήσια εκδρομή σε αρχαιολογικό-φυσιολατρικό προορισμό της Κρήτης, την 3η ημέρα του Συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, τη διαμονή στην πόλη κ.λπ. θα βρίσκετε στην ιστοσελίδα του Ι.Α.Κ.Ε: http://www.iake.gr και https://iake.weebly.com

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικο ΣΥμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Π. ΜΑΡΑΚΗ
MSc, PhD, Προϊσταμένη ΚΕΣΥ Ηρακλείου

 

Σχετικά Άρθρα