5ο Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΙΑΚΕ 2019

Εκτύπωση  

5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟY ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΙΑΚΕ 2019

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Διεύθυνση: Έβανς 83-85 (Γραφείο Α11), Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ./Φαξ: 2815200045,
Email: iakekriti(ΣΤΟ)gmail.com
Ιστότοποι: http://www.iake.gr -  http://iake.weebly.com  - facebook.com/iake.gr
Πληροφορίες:
Ελένη Μαράκη, τηλ. 6942558286
Γεώργιος Στριλιγκάς, τηλ. 6944712278

Ηράκλειο, 3 Δεκεμβρίου 2018

ΘΕΜΑ:
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ Ι.Α.Κ.Ε. ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, μετά την επιτυχή πραγματοποίηση τεσσάρων πανελλήνιων/διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει προς τα μέλη, τους συνεργάτες και τους φίλους του, την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητακαι κάθε ενδιαφερόμενο, ότι προγραμματίζει την οργάνωση του 5ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου,με κεντρικό θέμα:

«Η διεπιστημονικότητα  ως γνωστική, εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση»

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 5-7 Απριλίου 2019, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Galaxy Hotel (Λ. Δημοκρατίας 75, Τ.Κ. 71306 Ηράκλειο).

Κεντρικός σκοπός του Συνεδρίου είναι η διερεύνηση της διεπιστημονικότητας ως σύγχρονης πρόκλησης, πρότασης και πρακτικής στα πεδία της επιστημονικής έρευνας, της εκπαίδευσης, της πολιτικής και της κοινωνίας, στο επίπεδο του ατόμου και της συλλογικότητας.

Βασικά χαρακτηριστικά της επιστημονικής προόδου στη σύγχρονη εποχή είναι η τεράστια διεύρυνση του επιστητού, ο κατακερματισμός της επιστημονικής γνώσης και, συνακόλουθα, η έμφαση στην εξειδικευμένη κατάρτιση. Προβληματισμοί γύρω από την εξέλιξη αυτού του φαινομένου και τις συνέπειές του εμφανίστηκαν ήδη από την εποχή της γέννησης της επιστήμης και συνοδοιπορούν μαζί της, άλλοτε τονίζοντας το αίτημα για αποκέντρωση και εξειδίκευση και άλλοτε προβάλλοντας την ανάγκη για συνεργασία και σύνθεση θεωρώντας κάθε αυτονόμηση ως αλλοτρίωση. Από την αρχαιότητα, ο Πλάτων στην Πολιτεία του μίλησε για διασύνδεση των γνώσεων μεταξύ τους και πρότεινε «σύνοψιν αλλήλων των μαθημάτων». Στην Αναγέννηση, προβλήθηκε ως ιδανικό πρότυπο ο «καθολικός άνθρωπος» (HomoUniversalis), ο οποίος ενδιαφέρεται για όλες τις τέχνες και τις επιστήμες. Από τις αρχές του 20ού αιώνα, στον χώρο της εκπαίδευσης, ο J. Dewey τόνιζε ότι οι μαθητές δεν ζουν σε πολλαπλούς και χωριστούς κόσμους, αλλά μέσα σε ένα ενιαίο κόσμο, όπου όλα διασυνδέονται. Στην εποχή μας, στο σταυροδρόμι θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεων, βιώνεται με ένταση η διελκυστίνδα ανάμεσα στο γενικό και το μερικό, τη θεωρία και την πράξη, τη γενική παιδεία και την ειδική κατάρτιση, το τοπικό και το οικουμενικό. Στο πλαίσιο αυτό αναφύεται ο προβληματισμός για περισσότερο συνεργατικές, σφαιρικές και ολιστικές προσεγγίσεις, καθώς επίσης προβάλλεται το αίτημα για προώθηση της διεπιστημονικότητας ως αντίδοτου για την υπέρβαση αντινομιών και αντιθέσεων.

Άραγε, η διεπιστημονικότητα μπορεί να οδηγήσει σε αρμονικές και λειτουργικές συζεύξεις ή απλώς είναι αναγκαίο κακό, λόγω της πολυπλοκότητας των κοινωνικών φαινομένων; Μήπως αποτελεί οπισθοδρόμηση έναντι της ενδελεχούς και συγκροτημένης ειδίκευσης; Ποιοι επιστημονικοί και κοινωνικοί λόγοι επιτάσσουν τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις; Το ζητούμενο είναι η αλληλογνωριμία και αλληλοενημέρωση μεταξύ τωνεπιστημόνων ή η ανάπτυξη ουσιαστικότερων συνεργασιών και συνθέσεων; Είναι εφικτή η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων; Τι κοινό μπορούν να έχουν οι παιδαγωγοί με τους μηχανικούς, οι βιοεπιστήμονες με τους φιλοσόφους, οι οικονομολόγοι με τους μηχανολόγους, οι φυσικοί επιστήμονες με τους λογοτέχνες κ.ο.κ.; Η συνεργασία επιβάλλεται χάριν ενός χρήσιμου τελικού προϊόντος ή υπαγορεύεται από βαθύτερους υπαρξιακούς και επιστημονικούς λόγους;

Με αφετηρία τους παραπάνω προβληματισμούς, το Ι.Α.Κ.Ε. προχωρεί στην υλοποίηση του 5ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του, ευελπιστώντας να φωτιστούν επιμέρους πτυχές του θέματος και να αποτελέσει βήμα γόνιμου επιστημονικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού διαλόγου για κάθε ενδιαφερόμενο.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Συνέδριο εστιάζει το ενδιαφέρον του στις παρακάτω θεματικές περιοχές, πάντοτε σε σχέση με διεπιστημονικότητα, χωρίς να αποκλείονται και όσες άλλες απορρέουν από τον γενικότερο τίτλο του

Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη διεπιστημονικότητα

 • Εννοιολογικό, ιστορικό, κοινωνικό και επιστημονικό πλαίσιο
 • Θεωρήσεις των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών
 • Σύγχρονες τάσεις και πολιτικές, επιστημονικές έρευνες και πρακτικές

Εκπαιδευτική θεωρία και πράξη

 • Παιδαγωγική, εκπαιδευτική και διδακτική θεωρία
 • Πολιτικές για την εκπαίδευση, προσανατολισμοί και δομές της εκπαίδευσης
 • Προγράμματα Σπουδών, υποστηρικτικά και διδακτικά υλικά
 • Διδακτική μεθοδολογία, διδακτικές προτάσεις, σενάρια διδασκαλίας
 • Γενική παιδεία, διαθεματικότητα και εξειδικευμένη κατάρτιση
 • Καινοτόμα προγράμματα, νέες τεχνολογίες
 • Εκπαίδευση για την αειφορία, επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση
 • Άτυπη εκπαίδευση, δια βίου μάθηση

Επιστήμη και έρευνα

 • Θεσμοί, διαδικασίες, δεδομένα, προοπτικές
 • Η διεπιστημονικότητα στον ακαδημαϊκό και τον ερευνητικό χώρο
 • Συνεργατικές και ολιστικές προσεγγίσεις
 • Πρωτοπόρες τεχνολογίες, καινοτόμες προτάσεις, καλές πρακτικές

Κοινωνική πρακτική και ανάπτυξη

 • Η διελκυστίνδα μεταξύ διεπιστημονικότητας και εξειδίκευσης
 • Κοινωνία και πολιτική, άτομο/πολίτης και συλλογικότητες
 • Αυτοδιοίκηση, υπηρεσίες του πολίτη, συμμετοχικότητα
 • Οικονομία και αγορά εργασίας
 • Κινητικότητα, διαπολιτισμικότητα, διαπροσωπικές σχέσεις
 • Η διεπιστημονικότητα στον πολιτισμό, τη θρησκεία και την τέχνη

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

 • Ερευνητές, επιστήμονες, μελετητές
 • Εργαζόμενοι σε χώρους διεπιστημονικών ερευνών και ερευνητικών ιδρυμάτων
 • Στελέχη της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
 • Στελέχη και εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση
 • Στελέχη και εργαζόμενοι σε κοινωνικούς θεσμούς και τον πολιτισμό
 • Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές
 • Υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές
 • Κάθε ενδιαφερόμενοςπου επιθυμεί να συμβάλλει με ένα γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές του Συνεδρίου.

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Στο Συνέδριο μπορεί να παρουσιαστούν:

 • Εισηγήσεις (δια ζώσης συμμετοχή)
 • Αναρτημένες ανακοινώσεις σε POSTER (δια ζώσης ή από απόσταση συμμετοχή)
 • Εργαστήρια (δια ζώσης συμμετοχή)

Στα παραπάνω εντάσσονται επιστημονικές ανακοινώσεις, έρευνες, μελέτες, καλές πρακτικές, διδακτικά σενάρια, παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικού λογισμικού κ.ά. που σχετίζονται με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές περιοχές του Συνεδρίου.

Επιπρόσθετα, στις εργασίες του Συνεδρίου εντάσσονται:

 • Εισηγήσεις από προσκεκλημένους ειδικούς εισηγητές
 • Θεματικά συμπόσια
 • Διαγωνισμός πρωτότυπης εργασίας και πρωτότυπου διδακτικού σεναρίου
 • Παράλληλες εκδηλώσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων: 20 Δεκεμβρίου 2018

Λήξη υποβολής εργασίας για βράβευση: 10 Ιανουαρίου 2019

Ενημέρωση για αποδοχή περιλήψεων και συμμετοχή: έως10 Ιανουαρίου 2019

Υλοποίηση Συνεδρίου: 5-7 Απριλίου 1919

Όσοι και όσες επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο Συνέδριο ως εισηγητές –με εισήγηση ή  αναρτημένη ανακοίνωση ή εργαστήριο– πρέπει να αποστείλετε περίληψη της εργασίας σας μέσω της ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα http://www.iake.gr ή http://iake.weebly.com, όπου υπάρχουν οι απαιτούμενες οδηγίες. Το κείμενο της περίληψης πρέπει να είναι μέχρι 300 λέξεις και να συνοδεύεται από τα στοιχεία των συγγραφέων, καθώς και την αναγραφή του είδους της εργασίας και του θεματικού άξονα που ανήκει.

Επισημαίνεται ότι κάθε εισηγητής δεν μπορεί να συμμετέχει σε πάνω από δύο συνολικά εισηγήσεις/ανακοινώσεις είτε ως πρώτος είτε ως δεύτερος εισηγητής.

Η αποδοχή ή όχι της περίληψης θα ανακοινωθεί έως τις 10 Ιανουαρίου 2019.

Το κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο με εισήγηση – ανακοίνωση είναι 50 ευρώ για κάθε εισηγητή, από το οποίο καλύπτονται: Φάκελος του Συνεδρίου, βεβαίωση του εισηγητή, ηλεκτρονικό βιβλίο περιλήψεων, ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου, καφές κατά τα διαλείμματα.

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν. Με κόστος εγγραφής 10 ευρώ, παρέχονται: Φάκελος του Συνεδρίου, ηλεκτρονικό βιβλίο περιλήψεων, βεβαίωση παρακολούθησης και καφές κατά τα διαλείμματα.

Οι ημερομηνίες για την καταβολή της συμμετοχής θα ανακοινωθούν σε επόμενη  ανακοίνωση. Οι εισηγητές θα καταβάλουν το οφειλόμενο ποσό μετά την έγκριση της περίληψής τους.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στη διάρκεια του Συνεδρίου θα βραβευτούν οι πλέον πρωτότυπες εργασίες που θα υποβληθούν για βράβευση και θα παρουσιαστούν. Συγκεκριμένα:

 • Έπαινος πρωτότυπης εργασίας προπτυχιακού φοιτητή
 • Έπαινος πρωτότυπης εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή
 • Έπαινος πρωτότυπης διδακτικής ή εκπαιδευτικής πρότασης
 • Θα δοθούν επίσης διακρίσεις στις εργασίες που θα ξεχωρίσουν σε κάθε επιστημονικό πεδίο.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία της βράβευσης, πρέπει να υποβάλλουν το κείμενο τηςπερίληψης μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2018, καθώς επίσης ολόκληρο τοκείμενο της εισήγησής τους μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Η αποτίμηση των εργασιών από την Επιστημονική Επιτροπή θα γίνει με μοναδικό κριτήριο την πρωτοτυπία του θέματος, της μεθόδου, του περιεχομένου και των συμπερασμάτων της εργασίας. Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στις οδηγίες συγγραφής, διότι αποτελούν κριτήριο αποδοχής, βράβευσης και δημοσίευσης της εργασίας σας στα πρακτικά. Οδηγίες για την εκπόνηση των τελικών εργασιών θα βρείτε στις ιστοσελίδες του Ινστιτούτου: http://www.iake.gr και http://iake.weebly.com

Η απονομή των επαίνων και των διακρίσεων θα γίνει στην τελετή λήξης του Συνεδρίου.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, προγραμματίζεται σειρά παράλληλων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, όπως ξενάγηση στα μνημεία της πόλης του Ηρακλείου, κρητική παραδοσιακή βραδιά, εκδρομική περιήγηση στην ενδοχώρα του νησιού, που έχουν ως στόχο τη γνωριμία, την ψυχαγωγία και την αλληλεπίδραση των συνέδρων και των συνοδών τους.

 • 1η παράλληλη εκδήλωση: Ξενάγηση στα μνημεία της πόλης του Ηρακλείου.
 • 2η παράλληλη εκδήλωση: Κρητική παραδοσιακή βραδιά γνωριμίας με τη μουσική και τη γαστρονομία της Κρήτης.
 • 3η παράλληλη εκδήλωση: Ημερήσια εκδρομή στον Ψηλορείτη (Ανώγεια, μινωικήΖώμινθος, Άγιος Υάκινθος, Ιδαίο Άντρο, Σπήλαιο Σφενδόνη).

Οι παραπάνω προτάσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν, ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, τη διαμονή στην πόλη κ.λπ. θα βρίσκετε στις ιστοσελίδες του Ι.Α.Κ.Ε: http://www.iake.grκαι http://iake.weebly.com

Μειδιαίτερη εκτίμηση,

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ Π. ΜΑΡΑΚΗ
MSc, PhD, Προϊσταμένη Κ.Ε.Σ.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ
MSc, Συντονιστής Ε.Ε. ΠΕ01

 

 


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Διεύθυνση: Έβανς 83-85 (Γραφείο Α11), Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ./Φαξ: 2815200045,
Email: iakekriti(ΣΤΟ)gmail.com
Ιστότοποι: http://www.iake.gr -  http://iake.weebly.com  - facebook.com/iake.gr
Πληροφορίες:
Ελένη Μαράκη, τηλ. 6942558286
Γεώργιος Στριλιγκάς, τηλ. 6944712278

Ηράκλειο, 16 Σεμπτεμβρίου 2018

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
5ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η διεπιστημονικότητα
ως γνωστική, εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση

Ηράκλειο, 5-7 Απριλίου 2019

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, μετά την επιτυχή πραγματοποίηση τεσσάρων πανελλήνιων/διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει προς τα μέλη, τους συνεργάτες και τους φίλους του, την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητακαι κάθε ενδιαφερόμενο, ότι προγραμματίζει την οργάνωση του 5ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου,με κεντρικό θέμα:

«Η διεπιστημονικότητα ως γνωστική, εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση»

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, στις 5-7 Απριλίου 2019.

Κεντρικός σκοπός του Συνεδρίου είναι η διερεύνηση της διεπιστημονικότητας ως σύγχρονης πρόκλησης, πρότασης και πρακτικής στα πεδία της επιστημονικής έρευνας, της εκπαίδευσης, της πολιτικής και της κοινωνίας, στο επίπεδο του ατόμου και της συλλογικότητας.

Βασικά χαρακτηριστικά της επιστημονικής προόδου στη σύγχρονη εποχή είναι η τεράστια διεύρυνση του επιστητού, ο κατακερματισμός της επιστημονικής γνώσης και, συνακόλουθα, η έμφαση στην εξειδικευμένη κατάρτιση. Προβληματισμοί γύρω από την εξέλιξη αυτού του φαινομένου και τις συνέπειές του εμφανίστηκαν ήδη από την εποχή της γέννησης της επιστήμης και συνοδοιπορούν μαζί της, άλλοτε τονίζοντας το αίτημα για αποκέντρωση και εξειδίκευση και άλλοτε προβάλλοντας την ανάγκη για συνεργασία και σύνθεση θεωρώντας κάθε αυτονόμηση ως αλλοτρίωση. Από την αρχαιότητα, ο Πλάτων στην Πολιτεία του μίλησε για διασύνδεση των γνώσεων μεταξύ τους και πρότεινε «σύνοψιν αλλήλων των μαθημάτων». Στην Αναγέννηση, προβλήθηκε ως ιδανικό πρότυπο ο «καθολικός άνθρωπος» (HomoUniversalis), ο οποίος ενδιαφέρεται για όλες τις τέχνες και τις επιστήμες. Από τις αρχές του 20ού αιώνα, στον χώρο της εκπαίδευσης, ο J. Dewey τόνιζε ότι οι μαθητές δεν ζουν σε πολλαπλούς και χωριστούς κόσμους, αλλά μέσα σε ένα ενιαίο κόσμο, όπου όλα διασυνδέονται. Στην εποχή μας, στο σταυροδρόμι θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεων, βιώνεται με ένταση η διελκυστίνδα ανάμεσα στο γενικό και το μερικό, τη θεωρία και την πράξη, τη γενική παιδεία και την ειδική κατάρτιση, το τοπικό και το οικουμενικό. Στο πλαίσιο αυτό αναφύεται ο προβληματισμός για περισσότερο συνεργατικές, σφαιρικές και ολιστιστικές προσεγγίσεις, καθώς επίσης προβάλλεται το αίτημα για προώθηση της διεπιστημονικότητας ως αντίδοτου για την υπέρβαση αντινομιών και αντιθέσεων.

Άραγε, η διεπιστημονικότητα μπορεί να οδηγήσει σε αρμονικές και λειτουργικές συζεύξεις ή απλώς είναι αναγκαίο κακό, λόγω της πολυπλοκότητας των κοινωνικών φαινομένων; Μήπως αποτελεί οπισθοδρόμηση έναντι της ενδελεχούς και συγκροτημένης ειδίκευσης; Ποιοι επιστημονικοί και κοινωνικοί λόγοι επιτάσσουν τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις; Το ζητούμενο είναι η αλληλογνωριμία και αλληλοενημέρωση μεταξύ τωνεπιστημόνων ή η ανάπτυξη ουσιαστικότερων συνεργασιών και συνθέσεων; Είναι εφικτή η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων; Τι κοινό μπορούν να έχουν οι παιδαγωγοί με τους μηχανικούς, οι βιοεπιστήμονες με τους φιλοσόφους, οι οικονομολόγοι με τους μηχανολόγους, οι φυσικοί επιστήμονες με τους λογοτέχνες κ.ο.κ.; Η συνεργασία επιβάλλεται χάριν ενός χρήσιμου τελικού προϊόντος ή υπαγορεύεται από βαθύτερους υπαρξιακούς και επιστημονικούς λόγους;

Με αφετηρία τους παραπάνω προβληματισμούς, το Ι.Α.Κ.Ε. προχωρεί στην υλοποίηση του 5ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του, ευελπιστώντας να φωτιστούν επιμέρους πτυχές του θέματος και να αποτελέσει βήμα γόνιμου επιστημονικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού διαλόγου για κάθε ενδιαφερόμενο.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Συνέδριο εστιάζει το ενδιαφέρον του στις παρακάτω θεματικές περιοχές, πάντοτε σε σχέση με διεπιστημονικότητα, χωρίς να αποκλείονται και όσες άλλες απορρέουν από τον γενικότερο τίτλο του: 

Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη διεπιστημονικότητα

 • Εννοιολογικό, ιστορικό, κοινωνικό και επιστημονικό πλαίσιο
 • Θεωρήσεις των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών
 • Σύγχρονες τάσεις και πολιτικές, επιστημονικές έρευνες και πρακτικές

Εκπαιδευτική θεωρία και πράξη

 • Παιδαγωγική, εκπαιδευτική και διδακτική θεωρία
 • Πολιτικές για την εκπαίδευση, προσανατολισμοί και δομές της εκπαίδευσης
 • Προγράμματα Σπουδών, υποστηρικτικά και διδακτικά υλικά
 • Διδακτική μεθοδολογία, διδακτικές προτάσεις, σενάρια διδασκαλίας
 • Γενική παιδεία, διαθεματικότητα και εξειδικευμένη κατάρτιση
 • Καινοτόμα προγράμματα, νέες τεχνολογίες
 • Εκπαίδευση για την αειφορία, επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση
 • Άτυπη εκπαίδευση, δια βίου μάθηση

Επιστήμη και έρευνα

 • Θεσμοί, διαδικασίες, δεδομένα, προοπτικές
 • Η διεπιστημονικότητα στον ακαδημαϊκό και τον ερευνητικό χώρο
 • Συνεργατικές και ολιστικές προσεγγίσεις
 • Πρωτοπόρες τεχνολογίες, καινοτόμες προτάσεις, καλές πρακτικές

Κοινωνική πρακτική και ανάπτυξη

 • Η διελκυστίνδα μεταξύ διεπιστημονικότητας και εξειδίκευσης
 • Κοινωνία και πολιτική, άτομο/πολίτης και συλλογικότητες
 • Αυτοδιοίκηση, υπηρεσίες του πολίτη, συμμετοχικότητα
 • Οικονομία και αγορά εργασίας
 • Κινητικότητα, διαπολιτισμικότητα, διαπροσωπικές σχέσεις
 • Η διεπιστημονικότητα στον πολιτισμό, τη θρησκεία και την τέχνη

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

 • Ερευνητές, επιστήμονες, μελετητές
 • Εργαζόμενοι σε χώρους διεπιστημονικών ερευνών και ερευνητικών ιδρυμάτων
 • Στελέχη της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
 • Στελέχη και εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση
 • Στελέχη και εργαζόμενοι σε κοινωνικούς θεσμούς και τον πολιτισμό
 • Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές
 • Υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές
 • Κάθε ενδιαφερόμενοςπου επιθυμεί να συμβάλλει με ένα γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές του Συνεδρίου.

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Στο Συνέδριο μπορεί να παρουσιαστούν:

 • Εισηγήσεις (δια ζώσης συμμετοχή)
 • Αναρτημένες ανακοινώσεις σε POSTER (δια ζώσης ή από απόσταση συμμετοχή)
 • Εργαστήρια (δια ζώσης συμμετοχή)

Στα παραπάνω εντάσσονται επιστημονικές ανακοινώσεις, έρευνες, μελέτες, καλές πρακτικές, διδακτικά σενάρια, παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικού λογισμικού κ.ά. που σχετίζονται με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές περιοχές του Συνεδρίου.

Επιπρόσθετα, στις εργασίες του Συνεδρίου εντάσσονται:

 • Εισηγήσεις από προσκεκλημένους ειδικούς εισηγητές
 • Θεματικά συμπόσια
 • Διαγωνισμός πρωτότυπης εργασίας και πρωτότυπου διδακτικού σεναρίου
 • Παράλληλες εκδηλώσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 1 Οκτωβρίου 2018

Λήξη υποβολής περιλήψεων: 30 Νοεμβρίου 2018

Λήξη υποβολής εργασίας για βράβευση: 10 Ιανουαρίου 2019

Ενημέρωση για αποδοχή περιλήψεων και συμμετοχή: έως10 Ιανουαρίου 2019

Υλοποίηση Συνεδρίου: 5-7 Απριλίου 2019

Επισημαίνεται ότι κάθε εισηγητής δεν μπορεί να συμμετέχει σε πάνω από δύο συνολικά εισηγήσεις/ανακοινώσεις είτε ως πρώτος είτε ως δεύτερος εισηγητής.

Η αποδοχή ή όχι της περίληψης θα ανακοινωθεί έως τις 10 Ιανουαρίου 2019.

Το κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο με εισήγηση – ανακοίνωση είναι 50 ευρώ για κάθε εισηγητή, από το οποίο καλύπτονται: Φάκελος του Συνεδρίου, βεβαίωση του εισηγητή, ηλεκτρονικό βιβλίο περιλήψεων, ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου, καφές κατά τα διαλείμματα.

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν. Με κόστος εγγραφής 10 ευρώ, παρέχονται: Φάκελος του Συνεδρίου, ηλεκτρονικό βιβλίο περιλήψεων, βεβαίωση παρακολούθησης και καφές κατά τα διαλείμματα.

Οι ημερομηνίες για την καταβολή της συμμετοχής θα ανακοινωθούν σε επόμενη  ανακοίνωση. Οι εισηγητές θα καταβάλουν το οφειλόμενο ποσό μετά την έγκριση της περίληψής τους.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στη διάρκεια του Συνεδρίου θα βραβευτούν οι πλέον πρωτότυπες εργασίες που θα υποβληθούν για βράβευση και θα παρουσιαστούν. Συγκεκριμένα:

 • Έπαινος πρωτότυπης εργασίας προπτυχιακού φοιτητή
 • Έπαινος πρωτότυπης εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή
 • Έπαινος πρωτότυπης διδακτικής ή εκπαιδευτικής πρότασης
 • Θα δοθούν επίσης διακρίσεις στις εργασίες που θα ξεχωρίσουν σε κάθε επιστημονικό πεδίο.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία της βράβευσης, πρέπει να υποβάλλουν το κείμενο τηςπερίληψης μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018, καθώς επίσης ολόκληρο το κείμενο της εισήγησής τους μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Η αποτίμηση των εργασιών από την Επιστημονική Επιτροπή θα γίνει με μοναδικό κριτήριο την πρωτοτυπία του θέματος, της μεθόδου, του περιεχομένου και των συμπερασμάτων της εργασίας. Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στις οδηγίες συγγραφής, διότι αποτελούν κριτήριο αποδοχής, βράβευσης και δημοσίευσης της εργασίας σας στα πρακτικά. Οδηγίες για την εκπόνηση των τελικών εργασιών θα βρείτε στις ιστοσελίδες του Ινστιτούτου: http://www.iake.gr και http://iake.weebly.com

Η απονομή των επαίνων και των διακρίσεων θα γίνει στην τελετή λήξης του Συνεδρίου.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, προγραμματίζεται σειρά παράλληλων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, όπως ξενάγηση στα μνημεία της πόλης του Ηρακλείου, κρητική παραδοσιακή βραδιά, εκδρομική περιήγηση στην ενδοχώρα του νησιού, που έχουν ως στόχο τη γνωριμία, την ψυχαγωγία και την αλληλεπίδραση των συνέδρων και των συνοδών τους.

 • 1η παράλληλη εκδήλωση: Ξενάγηση στα μνημεία της πόλης του Ηρακλείου.
 • 2η παράλληλη εκδήλωση: Κρητική παραδοσιακή βραδιά γνωριμίας με τη μουσική και τη γαστρονομία της Κρήτης.
 • 3η παράλληλη εκδήλωση: Ημερήσια εκδρομή στον Ψηλορείτη (Ανώγεια, μινωικήΖώμινθος, Άγιος Υάκινθος, Ιδαίο Άντρο, Σπήλαιο Σφενδόνη).

Οι παραπάνω προτάσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν, ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, τη διαμονή στην πόλη κ.λπ. θα βρίσκετε στην ιστοσελίδα του Ι.Α.Κ.Ε: http://www.iake.grκαι http://iake.weebly.com

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ Π. ΜΑΡΑΚΗ
MSc, PhD, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ70

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ
MSc, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ01

 

 


Αρ.Πρωτ.Φ14/ 7306/ ΕΠΕ/15376 /Δ1/30-01-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Σ. Λαπατά (Π.Ε) 2103443318
: Ε. Πένταρη (Π.Ε) 210344224
: Α. Πασχαλίδου (Δ.Ε) 2103443422
: Ο. Μαραγκού (E.Ε) 2103442212
: Ε. Παναγιωτοπούλου (Ε.Α.Ε)2103442190
FAX : 210 344 3354

ΘΕΜΑ: «4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ι.Α.Κ.Ε.»

Σας γνωστοποιούμε ότι το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε) διοργανώνει το 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα:

«Δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες στην εποχή της κρίσης. Προκλήσεις στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης »

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 27 – 29 Απριλίου 2018 στο Ηράκλειο Κρήτης και μπορούν να το παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκτός διδακτικού ωραρίου λειτουργίας των σχολείων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του συνεδρίου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: iake.weebly.com όπως επίσης και να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2810300453 (κα Ε. Μαράκη).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ & ΔΕ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

 


Εκτύπωση