edu.klimaka.gr

10ο Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΙΑΚΕ 2024

10ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟY ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΚΕ 2024

Ι.Α.Κ.Ε.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Διεύθυνση: Έβανς 83-85 (Γραφείο Α11), Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ./Φαξ: 2815200045
Email: iakekriti(ΣΤΟ)gmail.com
Ιστότοποι: http://www.iake.gr & http://iake.weebly.com
facebook.com/iake.gr
Πληροφορίες:
Ελένη Μαράκη, τηλ. 6942558286
Ζαφειρούλα Μαρινάκη, τηλ. 6936280850

Ηράκλειο, 02 Φεβρουαρίου 2024

10ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μετανάστευση, Ένταξη, Αειφορία και Ψηφιακές Τεχνολογίες

Ηράκλειο, 16-19 Μαΐου 2024

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Παράταση Υποβολής Περιλήψεων για το 10ο Διεθνές Συνέδριο Ι.Α.Κ.Ε. έως 20 Φεβρουαρίου 2024

 Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, μετά την επιτυχή πραγματοποίηση εννιά πανελλήνιων/διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει προς τα μέλη, τους συνεργάτες και τους φίλους του, την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι προγραμματίζει την οργάνωση του 10ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, με κεντρικό θέμα:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μετανάστευση, Ένταξη, Αειφορία και Ψηφιακές Τεχνολογίες

Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων παρατείνεται μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2024

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, από 16 έως 19 Μαϊου 2024. Οι εργασίες θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία των εισηγητών. Ταυτόχρονα, στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου εντάσσονται, για όσους εισηγητές επιθυμούν, συνεδρίες παρουσίασης εισηγήσεων από απόσταση, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής τηλεδιάσκεψης και αναρτημένες ψηφιακές ανακοινώσεις. Οι επίσημες γλώσσες του 10ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική και οι εισηγητές θα μπορούν να υποβάλουν τις περιλήψεις τους στη γλώσσα που επιθυμούν.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο σχεδιάζεται με γνώμονα τη δυνατότητα να αγκαλιάσει μια ευρεία αλλά και συνεκτική οικογένεια προβληματισμών που περιστρέφονται γύρω από τις κομβικής σημασίας σχέσεις μεταξύ παιδείας και πολλαπλών σύγχρονων προβληματισμών. Αυτή τη χρονική περίοδο, οι σχέσεις σύνθετων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών συστημάτων έχουν εισέλθει σε περίοδο αναδιάταξης και αναζήτησης νέων ισορροπιών. Οι επικαιροποιημένες προκλήσεις εμπεριέχουν τη διαχείριση της αύξησης των μεταναστευτικών ροών, τον περιορισμό των ανισοτήτων μέσω της ένταξης, την ανάγκη της ανακατεύθυνσης προς μια αειφόρο ανάπτυξη και της ωφέλιμης εκμετάλλευσης της εξέλιξης των ψηφιακών τεχνολογιών. Το παρόν Συνέδριο προσφέρει ένα συγκροτημένο, επιστημονικό πλαίσιο για τη συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων και την ανάπτυξη λύσεων που θα συμβάλουν στην προαγωγή της κοινωνικής και εκπαιδευτικής προσαρμοστικότητας σε αυτά τα κρίσιμα σταυροδρόμια.

Η μετακίνηση πληθυσμών αποτελεί φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται από την αρχαιότητα και θα συνεχίσει να συνοδεύει τις εξελίξεις στην ιστορία της ανθρώπινης κοινωνικής οργάνωσης. Τα αίτια, οι διαστάσεις και οι μορφές του φαινομένου ποικίλουν ανάλογα με τις γεωοικονομικές, τις γεωπολιτικές και τις γενικότερες χωροχρονικές παραμέτρους. Η οικονομική κατάσταση, η κοινωνική κουλτούρα, η γεωγραφική και γεωπολιτική θέση μιας χώρας αποτελούν βασικούς παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η πιθανότητα να αντιμετωπίσει ισχυρά μεταναστευτικά ρεύματα, ενώ έχει θεωρηθεί ότι η επιλογή μεταναστευτικού προορισμού μπορεί να αναλυθεί σε σχέση με παράγοντες «ώθησης-έλξης». Οι παράγοντες «ώθησης» οδηγούν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις χώρες τους και να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη αλλού, ενώ οι παράγοντες «έλξης» αναφέρονται στους λόγους γιατί τα άτομα αναζητούν άσυλο σε συγκεκριμένες χώρες και όχι σε άλλες.

Η ένταξη, η ενσωμάτωση και η αφομοίωση αποτελούν τις τρεις θεμελιώδεις έννοιες για τις διακριτές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού φαινομένου και αναφέρονται σε τρία διαφορετικά αλλά προφανώς σχετιζόμενα πρίσματα. Παρότι ορισμένοι επιμένουν να τις συγχέουν, ενσωμάτωση ή ολοκλήρωση (integration) και αφομοίωση (assimilation) συνιστούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Εάν η ένταξη (inclusion) παραμένει κύριος στόχος, οι τρόποι μπορούν να διαμορφωθούν και να αποτιμηθούν με διαφορετικούς τρόπους. Έτσι, π.χ., η κοινωνική ένταξη (social inclusion), μέσω της εκπαίδευσης, του e-learning και της πρόσβασης στην απασχόληση αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα στην ενσωμάτωση (integration) των μεταναστών σε μια σύγχρονη κοινωνία. Το εάν αυτό συνιστά και αφομοίωση, όπως π.χ. στην κουλτούρα της χώρας υποδοχής (assimilation into a culture), αποτελεί διακριτό κεφάλαιο που θίγει μια σειρά από σοβαρά θέματα, όπως την έννοια του σεβασμού της ετερότητας των νέων μελών της κοινωνίας.

Παράλληλα, στη σημερινή εποχή, οι αξίες της ολιστικής αειφορίας είναι περισσότερο απαραίτητες από ποτέ, καθώς αντιμετωπίζουμε πολύπλοκες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η εξάντληση των φυσικών πόρων και η αύξηση της παγκόσμιας πληθυσμιακής πίεσης. Η εκπαίδευση διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προώθηση της αειφορίας, καθώς ενημερώνει, ευαισθητοποιεί και εμπνέει τους ανθρώπους να αναπτύξουν βιώσιμες συμπεριφορές και να εφαρμόσουν πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον και διατηρούν τη φύση για τις μελλοντικές γενιές. Επιπλέον, η εκπαίδευση διδάσκει τη σημασία της συνεργασίας και του διαλόγου σε παγκόσμιο επίπεδο, προωθώντας την ανάπτυξη διεθνών πολιτικών και πρακτικών που ενισχύουν την αειφορία σε όλον τον κόσμο. Έτσι, η σύνδεση της αειφορίας με την εκπαίδευση ανοίγει τον δρόμο για ένα βιώσιμο μέλλον, όπου οι αξίες της φροντίδας του περιβάλλοντος και της διατήρησης των ισορροπιών στη φύση παραμένουν ζωντανές και ενισχυμένες.
Η σύνδεση της μετανάστευσης, της ένταξης και της αειφορίας με τις ψηφιακές τεχνολογίες αντιπροσωπεύει μια σύνθετη πρόκληση στον σύγχρονο κόσμο. Οι ταχείες εξελίξεις στον ψηφιακό τομέα δημιουργούν νέες ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα, σε περίπτωση μη ολιστικής πρόσβασης δύναται να ενισχύουν τις ανισότητες. Η χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων ανοίγει τον δρόμο για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πρόσβασης των μεταναστών, επιτρέποντας την εκμάθηση της γλώσσας, των πολιτιστικών στοιχείων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ενσωμάτωση στη νέα κοινωνία. Παράλληλα, οι ψηφιακές πλατφόρμες μπορούν να ενθαρρύνουν τη διαπολιτισμική ανταλλαγή, διευκολύνοντας την κατανόηση των διαφορών και τη δημιουργία γεφυρών κατανόησης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. Επιπλέον, η σωστή χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση μπορεί να προωθήσει την αειφορία, εκπαιδεύοντας τις νέες γενιές να χρησιμοποιούν τεχνολογίες με επιδέξιο τρόπο και να αναπτύσσουν κριτική σκέψη για τις προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου.

Η επιτυχία στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων εξαρτάται από την ικανότητά της κοινωνίας να προσαρμόζεται και να αντιμετωπίζουμε αυτές τις αλλαγές με αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο. Το Συνέδριο αυτό αναδεικνύει τη σημασία της κοινωνικής και εκπαιδευτικής προσαρμοστικότητας σε αυτά τα κρίσιμα σταυροδρόμια, προσφέροντας μια πλατφόρμα για τη συζήτηση, την ανταλλαγή γνώμης και την ανάπτυξη λύσεων που θα μας καθοδηγήσουν προς ένα βιώσιμο και ευημερούν μέλλον. Το Συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες όλων των απόψεων και των προσεγγίσεων και επιθυμεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων για το μείζον αυτό ζήτημα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την εξέλιξή του.

Βασικός σκοπός του 10ου Συνεδρίου του Ι.Α.Κ.Ε. είναι η κριτική διερεύνηση και η ανάπτυξη επιστημονικού διαλόγου γύρω από τα ζητήματα αυτά.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Με αφετηρία το κεντρικό θέμα, το Συνέδριο εστιάζει το ενδιαφέρον του στις παρακάτω θεματικές περιοχές, χωρίς να αποκλείονται και όσες άλλες απορρέουν από τον γενικότερο τίτλο του

Μετανάστευση και Ένταξη

 • Μετανάστευση και προσεγγίσεις της ιθαγένειας
 • Μοντέλα απόκτησης ιθαγένειας
 • Εκπαίδευση για την υποδοχή και την ένταξη
 • Προγράμματα εκπαίδευσης για μετανάστες
 • Πολυγλωσσία και διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση ενηλίκων και μετανάστες
 • Μεταναστευτική πολιτική
 • Ψηφιακός αναλφαβητισμός και ενσωμάτωση

Κοινωνική, Πολιτική, Οικονομική και Ψηφιακή Ζωή

 • Τεχνητή νοημοσύνη και αναβάθμιση της πολιτικής
 • Ψηφιακή διακυβέρνηση και δικαιώματα του πολίτη
 • Τεχνητή νοημοσύνη και φιλελεύθερη πολιτεία
 • Επικοινωνία και πληροφόρηση στον δημόσιο βίο
 • Διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία
 • Επικοινωνία και πληροφόρηση στον δημόσιο βίο
 • Οι ρόλοι και η επιρροή της αγωγής του πολίτη
 • Διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία
 • Ταυτότητες και πολιτική επικοινωνία
 • Προκλήσεις, προβληματισμοί, δεοντολογία
 • Δημοσιολογία και πολιτική
 • Ενημέρωση, κατάρτιση και οικονομία
 • Τέχνη, θρησκεία, πολιτισμός
 • Επικοινωνία και ψυχαγωγία
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Κοινωνική επιχειρηματικότητα

Πολιτικές Αειφορίας και Κλιματική Αλλαγή

 • Εκπαίδευση για την αειφορία
 • Καινοτόμες πρακτικές στην αειφορία και την κλιματική αλλαγή
 • Πολιτικές διαχείρισης κρίσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή
 • Οικονομία κυκλικής αειφορίας
 • Πράσινη καινοτομία και αειφορία
 • Κλιματική αλλαγή και κοινωνική δικαιοσύνη
 • Στρατηγικές διπλωματίας και συνεργασίας στην παγκόσμια αειφορία

Εκπαίδευση, Ψηφιακές Τεχνολογίες και Προσαρμοστικότητα

 • Παιδαγωγική, εκπαιδευτική και διδακτική θεωρία
 • Πολιτικές για την εκπαίδευση, προσανατολισμοί και δομές της εκπαίδευσης
 • Προγράμματα Σπουδών, υποστηρικτικά και διδακτικά υλικά
 • Διδακτική μεθοδολογία και στρατηγικές
 • Διδακτικές προτάσεις, σενάρια διδασκαλίας
 • Αξιολογικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική ηγεσία, προσαρμοστικότητα και ανάπτυξη
 • Γενική παιδεία, επιστημονική εξειδίκευση και επαγγελματική κατάρτιση
 • Ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση
 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Διαπολιτισμικότητα και θρησκευτική εκπαίδευση
 • Ευρωπαϊκά, καινοτόμα προγράμματα (Erasmus, eTwinning, κ.α.)
 • Άτυπη εκπαίδευση, δια βίου μάθηση
 • Εκπαιδευτικές έρευνες
 • Ψυχολογία και ψυχοεκπαίδευση
 • Εκπαίδευση από απόσταση και τεχνολογία
 • Ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες
 • Τεχνολογία και μάθηση για παιδιά προσφύγων
 • Συνεργασία τοπικών και διεθνών φορέων για την εκπαίδευση
 • Επιτυχημένες ιστορίες προσαρμοστικότητας

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

 • Ερευνητές, επιστήμονες, μελετητές
 • Στελέχη της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων που υπηρετούν στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι
 • Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των Α.Ε.Ι.
 • Υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές
 • Στελέχη και εργαζόμενοι στους χώρους του πολιτισμού, της οικονομίας, της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτές ενηλίκων
 • Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές
 • Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμβάλλει με ένα γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές του Συνεδρίου.

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Στο Συνέδριο μπορούν να παρουσιαστούν:

 • Εισηγήσεις, με φυσική παρουσία των εισηγητών
 • Εισηγήσεις από απόσταση, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής τηλεδιάσκεψης
 • Αναρτημένες ψηφιακές ανακοινώσεις (ψηφιακές παρουσιάσεις ή βιντεο-εισηγήσεις)
 • Εργαστήρια, με φυσική παρουσία ή από απόσταση.

Στα παραπάνω εντάσσονται επιστημονικές ανακοινώσεις, έρευνες, μελέτες, καλές πρακτικές, διδακτικά σενάρια, παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού και υλικού κ.ά., που σχετίζονται με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές περιοχές του Συνεδρίου. Στα πρακτικά του Συνεδρίου δημοσιεύονται τα πλήρη κείμενα όλων των εγκεκριμένων από τους κριτές εργασιών, ανεξάρτητα από τη μορφή παρουσίασής τους. Αναλυτικές οδηγίες για τη δομή και τη μορφή των εισηγήσεων και των ανακοινώσεων θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του Ι.Α.Κ.Ε

Επιπρόσθετα, στις εργασίες του Συνεδρίου εντάσσονται:

 • Εισηγήσεις από προσκεκλημένους ειδικούς εισηγητές
 • Θεματικά συμπόσια
 • Διαγωνισμός καλύτερης επιστημονικής εργασίας και καλύτερου διδακτικού σεναρίου
 • Παράλληλες εκδηλώσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 27 Νοεμβρίου 2023

Λήξη υποβολής περιλήψεων: 20 Φεβρουαρίου 2024

Ενημέρωση για αποδοχή περιλήψεων και συμμετοχή: έως 4 Μαρτίου 2024

Λήξη υποβολής εργασιών για τον Διαγωνισμό : 18 Μαρτίου 2024

Διεξαγωγή εργασιών Συνεδρίου: 16-19 Μαΐου 2024

Όσοι και όσες επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο Συνέδριο ως εισηγητές –με εισήγηση ή αναρτημένη ανακοίνωση ή εργαστήριο– πρέπει να αποστείλετε περίληψη της εργασίας σας μέσω της ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα: https:/iake.weebly.com/abstracts2024.html, όπου υπάρχουν και οι απαιτούμενες οδηγίες. Το κείμενο της περίληψης πρέπει να είναι μέχρι 300 λέξεις και να συνοδεύεται από τα στοιχεία των συγγραφέων, καθώς και την αναγραφή του είδους της εργασίας και του θεματικού άξονα που ανήκει.

Κάθε εργασία μπορεί να υποβάλλεται από έναν/μία μέχρι τέσσερις εισηγητές. Κάθε εισηγητής μπορεί να συμμετέχει με δύο το πολύ εργασίες, με την ιδιότητα του πρώτου, δεύτερου, τρίτου ή τέταρτου εισηγητή.

Η αποδοχή ή όχι της περίληψης θα ανακοινωθεί έως τις 4 Μαρτίου 2024

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Το κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο για κάθε εισηγητή-συνεισηγητή είναι 50 ευρώ, από το οποίο καλύπτονται: Φάκελος του Συνεδρίου, βεβαίωση του εισηγητή, ψηφιακό βιβλίο περιλήψεων, ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου, καφές κατά τα διαλείμματα.
 • Το κόστος συμμετοχής για συνέδρους χωρίς εισήγηση είναι 10 ευρώ, από το οποίο καλύπτονται: Φάκελος του Συνεδρίου, ψηφιακό βιβλίο περιλήψεων, βεβαίωση παρακολούθησης και καφές κατά τα διαλείμματα.
 • Η απλή παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν.

Οι εισηγητές θα καταβάλουν το οφειλόμενο ποσό συμμετοχής μετά την έγκριση της περίληψής τους, στις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν με επόμενη ανακοίνωση.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το Ι.Α.Κ.Ε. θα βραβεύσει τις βέλτιστες επιστημονικές εργασίες, ανά θεματικό άξονα του Συνεδρίου, στις κατηγορίες:

Α. Καλύτερη επιστημονική εργασία
Β. Καλύτερη διδακτική πρόταση

Με στόχο την ενίσχυση νέων ερευνητών και επιστημόνων, θα βραβευτούν, επικουρικά, οι αξιολογότερες εργασίες, οι οποίες θα υποβληθούν από: α) προπτυχιακούς φοιτητές, β) μεταπτυχιακούς φοιτητές, γ) νέους επιστήμονες που παρουσιάζουν για πρώτη φορά μια επιστημονική εργασία.

Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα εξάγει η Επιστημονική Επιτροπή με βάση τα γενικά αποτελέσματα της ανώνυμης κρίσης των τελικών κειμένων των εργασιών. Η διαδικασία κρίσης των τελικών κειμένων ακολουθεί την αξιολόγηση των περιλήψεων. Τα πλήρη κείμενα των εργασιών αξιολογούνται με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους στα κριτήρια: α) πρωτοτυπία, β) μεθοδολογία, γ) δομή, δ) περιεχόμενο, ε) τεκμηρίωση

Στη βράβευση θα μετέχουν αποκλειστικά οι εργασίες οι οποίες θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 18 Μαρτίου 2024.

Η απονομή των επαίνων και των διακρίσεων θα γίνει στην τελετή λήξης του Συνεδρίου. Οδηγίες για την εκπόνηση των πλήρων κειμένων των τελικών εργασιών υπάρχουν στις ιστοσελίδες μας: http://www.iake.gr και https://iake.weebly.com

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, προγραμματίζεται σειρά παράλληλων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, με στόχο τη γνωριμία, την ψυχαγωγία και την αλληλεπίδραση των συνέδρων και των συνοδών τους.

 • 1η παράλληλη εκδήλωση: Ξενάγηση σε ιστορικά-αρχαιολογικά μνημεία της περιοχής.
 • 2η παράλληλη εκδήλωση: Ψυχαγωγική βραδιά γνωριμίας με τη μουσική και τα γαστρονομικά εδέσματα της Κρήτης, τη 2η ημέρα του Συνεδρίου.
 • 3η παράλληλη εκδήλωση: Ημερήσια εκδρομή σε αρχαιολογικό-φυσιολατρικό προορισμό της Κρήτης, την 4η ημέρα του Συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, τη διαμονή στην πόλη κ.λπ. θα βρίσκετε στην ιστοσελίδα του Ι.Α.Κ.Ε: http://www.iake.gr και https://iake.weebly.com

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικο ΣΥμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Π. ΜΑΡΑΚΗ
MSc, PhD, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ70

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά Άρθρα