edu.klimaka.gr

Συμμετοχή Λυκείων στο πρόγραμμα Jean Monet "Universities4EU" (U4EU)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEAN MONET
«Universities4EU» (U4EU)

Αρ.Πρωτ.15045/Δ2/28-01-2015/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Βάρλα Α. - Μαγουλάς Α., Αντωνίου Μ.
Τηλέφωνο: 210 -344.3272 (ΓΕ.Λ.),
210 -344.3273
210-344.2212 (ΕΠΑ.Λ.)
Φαξ: 210-344.3390

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για συμμετοχή Λυκείων σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα»
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 10747/Δ2/21-01-2015 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί τα Λύκεια της χώρας να συμμετάσχουν στη Δράση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet «Information Projects» με τίτλο «Universities4EU», με ακαδημαϊκή συντονίστρια την Επίκουρη Καθηγήτρια Φωτεινή Ασδεράκη.

Το πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου, ηλικίας 16-18 ετών, καθώς και σε εκπαιδευτικούς, έχει στόχο την ενημέρωσή τους σχετικά με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω καινοτόμων τρόπων μάθησης και ειδικά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων. Στο εν λόγω Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά, από όλη την Ελλάδα μετά από Αίτηση Συμμετοχής (βλ. Οδηγίες Συμμετοχής) και επιλογή από την επιστημονική ομάδα του προγράμματος. Η επιμόρφωση στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια τριών (3) ημερίδων που θα λάβουν χώρα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στη Μυτιλήνη από το Μάρτιο έως και το Μάιο 2015. Ο ακριβής τόπος και χρόνος διεξαγωγής της επιμόρφωσης θα καθοριστεί σε συνεργασία με τα Λύκεια που θα επιλεγούν.

Η συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην ανωτέρω δράση είναι δωρεάν και προαιρετική, ενώ ειδικότερα για τους μαθητές απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους. Η παρακολούθηση της επιμόρφωσης είναι υποχρεωτική για την χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής στο εν λόγω Πρόγραμμα.

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Universities4EU» έως τις 15 Φεβρουαρίου 2015, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Αναλυτικότερα οι στόχοι της εν λόγω Δράσης, το πλήρες χρονοδιάγραμμα των ημερίδων, οι προϋποθέσεις και οι οδηγίες συμμετοχής, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των Λυκείων, περιγράφονται στην επισυναπτόμενη πρόσκληση του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του Προγράμματος, παρακαλείστε όπως απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210-4142652 (fax:210-4142347).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε ΚΑΙ ΔΕ.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ


“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
UNIVERSITIES4EU-U4EU”

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ERASMUS+

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί Λύκεια να συμμετάσχουν στη Δράση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet “Information Projects” με τίτλο“Universities4EU” με ακαδημαϊκή συντονίστρια την Επίκουρη Καθηγήτρια Φωτεινή Ασδεράκη. Το πρόγραμμα διεξάγεται σε συνεργασία με την έδρα Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας.

Το πρόγραμμα Universities4EU θέτει στο επίκεντρο τους νέους, μαθητές ηλικίας 16-18 ετών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο να τους ενημερώσει σχετικά με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μέσω καινοτόμων τρόπων μάθησης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα στις διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης, ανώτατη, επαγγελματική και γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και των δρώντων σε αυτές (καθηγητές πανεπιστημίου, στελέχη της εκπαίδευσης, καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές, μαθητές) μαζί με νεανικές/φοιτητικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση και συζήτηση πάνω στις σύγχρονες προκλήσεις για την Ευρώπη και το μέλλον της καθώς και να αναζητηθούν απαντήσεις για τα προβλήματα που τροφοδοτούνται από την τρέχουσα κρίση (π.χ. ανεργία των νέων, οι κοινωνικές ανισότητες, δημοκρατικό έλλειμμα).

Το πρόγραμμα “Universities4EU” επίσης σκοπεύει:

α) να ενισχυθούν οι δημοκρατικές αξίες και η συμμετοχή των νέων ως ενεργών πολιτών στην εθνική και ευρωπαϊκή πολιτειακή διαδικασία

β) στην ανάπτυξη του διαλόγου και συνεργατικών στάσεων των νέων

γ) στην ενίσχυση της ανεκτικότητας και της διαφορετικότητας

δ) στην ενημέρωση των νέων σχετικά με τα δικαιώματα, την κινητικότητα και τις ευκαιρίες εντός της ΕΕ

ε) στην ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας

στ) στην ενίσχυση της δημιουργικότητας των νέων

Επιπλέον, το πρόγραμμα “Universities4EU” μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιδιώκει την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους σχετικά με τη διακυβέρνηση, τις πολιτικές και τα προγράμματα που αφορούν την εκπαίδευση και την έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή στην επιμόρφωση θα είναι δωρεάν και στα συμμετέχοντα σχολεία καθώς και στους εκπαιδευτικούς και μαθητές θα χορηγηθεί βεβαίωση

Διεξαγωγή του Προγράμματος:

Η επιμόρφωση στο πλαίσιο του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ημερίδων που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στη Μυτιλήνη. Ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής της επιμόρφωσης θα επιλεχθεί σε συνεργασία με τα Λύκεια που θα επιλεγούν με νεότερη ανακοίνωση. Η παρακολούθηση της επιμόρφωσης είναι υποχρεωτική για την χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Δηλώσεις Συμμετοχής

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Universities4EU έως τις 15 Φεβρουαρίου 2015 η οποία πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ:210 4142652, Fax: 210 4142347


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για τη συμμετοχή Λυκείων στο πρόγραμμα “Universities4EU ”που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet “Information Projects” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προωθεί την αριστεία στη διδασκαλία και την έρευνα όσον αφορά στα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα Universities4EU, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την έδρα Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, θέτει στο επίκεντρο τους νέους, μαθητές ηλικίας 16-18 ετών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο να τους ενημερώσει για τη δομή και λειτουργία της ΕΕ και για τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτήν. Επιδιώκει επίσης, ν’ αναπτύξει και να τροφοδοτήσει το διάλογο μεταξύ των νέων σχετικά με την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού ενοποιητικού εγχειρήματος.

Οι κύριες καινοτομίες του έργου αφορούν:

• Τη σύνδεση των διαφορετικών βαθμίδων της εκπαίδευσης με στόχο την αλληλοδιάδραση και το άνοιγμα προς την κοινωνία.

• Την αύξηση του βαθμού ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε θέματα που αφορούν την Ευρώπη, τις προσπάθειες ενοποίησής της και τις προκλήσεις που απορρέουν από αυτές.

• Τη δημιουργία ιστοσελίδας όπου θα υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ και διαδραστικό υλικό.

• Δημιουργία ενός επιδαπέδιου παιχνιδιού που θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με τις νεανικές/φοιτητικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους μαθητές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα

• Τη δημιουργία μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα η οποία θα παρέχει πληροφορίες και γνώση στους μαθητές μέσω ενός διασκεδαστικού και δημιουργικού τρόπου.

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι συμμετέχοντες μαθητές θα κληθούν να παρακολουθήσουν τις προγραμματισμένες επιμορφώσεις στο πλαίσιο μιας ημερίδας.

Η επιμόρφωση θα ασχοληθεί με ζητήματα όπως:

α) η Ιστορία και η διακυβέρνηση της ΕΕ,

β) η Ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα

γ) τα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες για τη νεολαία (Erasmus +, Νεολαία σε κίνηση, Νεολαία σε Δράση και Νεανική Επιχειρηματικότητα)

δ) Εργαστήρια που αφορούν ασκήσεις προσομοίωσης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, τη νεανική επιχειρηματικότητα και τη συμμετοχή των νέων στη διαμόρφωση της Ευρώπης.

Παράλληλα, θα υλοποιείται εργαστήριο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα.

Θα πραγματοποιηθούν συνολικά τρεις (3) επιμορφωτικές ημερίδες σε τρεις (3) διαφορετικές πόλεις στην Ελλάδα, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Μυτιλήνη. Οι επιμορφωτικές δράσεις του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσουν το Μάρτιο 2015 και να ολοκληρωθούν το Μάιο του 2015.

Επιπρόσθετα το Φθινόπωρο του 2015 θα πραγματοποιηθεί διήμερο επιστημονικό συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Το πρόγραμμα Universities4EU ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2016.

Το πλήρες χρονοδιάγραμμα και ο τόπος διεξαγωγής των ημερίδων θα αναρτηθεί μετά την επιλογή και σε συνεννόηση με τα συμμετέχοντα σχολεία.

3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρόγραμμα Universities4EU μπορούν να συμμετάσχουν Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά, από όλη την Ελλάδα, μετά από την Αίτηση Συμμετοχής και επιλογή από την επιστημονική ομάδα του προγράμματος

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Universities4EU

Η αξιολόγηση των Αιτήσεων Συμμετοχής και η τελική επιλογή των σχολείων που θα συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική δράση θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

- Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός: Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ενδιαφέρον για κοινή οργάνωση, σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών σχετικών με την ΕΕ

- Ενδιαφέρον για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων με τους μαθητές μετά την ολοκλήρωση της επιμορφωτικής ημερίδας

- Δικτύωση των Λυκείων με άλλα Λύκεια ή / και την τοπική κοινωνία, με στόχο τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

- Γεωγραφική κατανομή: θα ληφθεί υπόψη η γεωγραφική θέση του σχολείου έτσι ώστε να αντιπροσωπεύονται διαφορετικές περιοχές της χώρας.

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία θα αποστέλλουν την Αίτηση Συμμετοχής προς το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, η οποία θα περιλαμβάνει:

α) μία Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που δεν θα υπερβαίνει τη μία σελίδα όπου θα περιγράφεται το προφίλ του Λυκείου και οι λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα και

β) ένα προσχέδιο δράσεων που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν από το σχολείο στο πλαίσιο του προγράμματος

Η Αίτηση Συμμετοχής πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως τις 15 Φεβρουαρίου 2015.

Οι δράσεις με τα σχολεία θα έχουν ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2015.

Η συμμετοχή στην επιμόρφωση θα είναι δωρεάν. Υπηρεσίες ενημέρωσης θα παρέχονται ηλεκτρονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης και των δραστηριοτήτων τα Λύκεια, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που θα συμμετάσχουν θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Universities4EU.

Σχετικά Άρθρα