7ος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Δημοτικού Σχολείου ΕΕΦ 2019

Εκτύπωση  

Πρόσκληση συμμετοχής μαθητών Δημοτικού Σχολείου στον 7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών 2019

Αρ.Πρωτ.Φ.14/ΦΜ/172269/175965/Δ1/19-10-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email: spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β. Τζιντάνου, Γ. Μέττα
Τηλέφωνο: 210 344 3318
FAX: 210 344 3354

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 7ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών για μαθητές Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου από την ένωση Ελλήνων Φυσικών

Σε απάντηση του από 4-6-2018 εγγράφου σας, σχετικά με αίτημα έγκρισης του 7ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Ε’ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη με αρ. 47/11-10-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2018-19, με τις εξής προϋποθέσεις:

  • η συμμετοχή των μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική,
  • οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών τους στον διαγωνισμό καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού,
  • να μην υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη για τους συμμετέχοντες (μαθητές/-τριες, εκπαιδευτικούς, σχολεία),
  • οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμών να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους,
  • η όλη διενέργεια των διαγωνισμών (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/-τριών,
  • δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού,
  • να δημοσιοποιηθούν προς το Ι.Ε.Π. οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά – διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ


ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
Γριβαίων 6 Αθήνα 10680
Τηλ: 210 3635701 - 210 3610690
e- mail: eef.athens(στο)gmail.com

«Διεξαγωγή του 7ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού Σχολείου»

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) διοργανώνει τον 7ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικών Δημοτικού.Ο διαγωνισμός αφορά τους μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων όλων των Δημοτικών της χώρας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί για το τρέχον σχολικό έτος για τους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης σε δύο φάσεις:

  • Α΄ φάση : Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 (10:00-11:30) στα δημοτικά σχολεία –που θα δηλώσουν συμμετοχή– σε όλη την χώρα
  • Β΄ φάση : (μόνο για τους 2 πρώτους μαθητές κάθε τμήματος –μετά την αξιολόγηση των γραπτών τους από τους εκπαιδευτικούς τους– από κάθε σχολείο) το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 (10:00-11:30) σε εξεταστικά κέντρα μεγάλων πόλεων της χώρας, που θα ανακοινωθούν εγκαίρως από τους διοργανωτές.

Την οργανωτική ευθύνη για την διεξαγωγή της α΄φάσης του Διαγωνισμού θα έχουν οι εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων τάξεων του κάθε σχολείου σε συνεργασία με τους Διευθυντές και τους οικείους Σχολικούς Συμβούλους ενώ την οργανωτική ευθύνη για την διεξαγωγή της β΄φάσης του Διαγωνισμού θα έχουν οι τοπικές Επιτροπές Εξετάσεων που θα συγκροτήσουν τα τοπικά παραρτήματα της Ε.Ε.Φ.

Την επιστημονική και εκπαιδευτική ευθύνη του Διαγωνισμού θα έχει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Α΄ φάση διαγωνισμού

Η αποστολή των θεμάτων της α΄ φάσης του διαγωνισμού στα σχολεία που θα δηλώσουν συμμετοχή θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επομένως τα σχολεία αυτά πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2019 στην σχετική φόρμα που θα βρουν στον δικτυακό τόπο http://www.eef.gr τα εξής στοιχεία:

1) Δ/νση Π.Ε. στην οποία ανήκει το σχολείο

2) Επωνυμία Σχολείου

3) Τηλέφωνο Σχολείου

4) E-mail

5) Ονοματεπώνυμο Διευθυντή

6) Ταχυδρομική Διεύθυνση Σχολείου

7) Αριθμό τμημάτων της Ε΄ και Στ΄ τάξης

8) Αριθμό μαθητών κάθε τμήματος της Ε΄και Στ΄ τάξης που θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό

Οι συμπληρωμένες φόρμες θα αποστέλλονται στην διεύθυνση e-mail: eefpan2017(ΣΤΟ)gmail.com.

Για επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σταλεί δοκιμαστικό μήνυμα στα σχολεία, μέχρι την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018.

Β΄ φάση διαγωνισμού

Στη β΄ φάση του διαγωνισμού συμμετέχουν μόνο οι 2 πρώτοι μαθητές κάθε τμήματος της Ε΄ και Στ΄ τάξης κάθε σχολείου που συμμετείχε στην α΄ φάση, μετά από την αξιολόγηση των γραπτών τους από τους εκπαιδευτικούς τους, οι οποίοι πρέπει να αποστείλουν τα ονόματα των 5 πρώτων μαθητών στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Γριβαίων 6, ΤΚ 10680 Αθήνα (τηλ: 2103635701).

Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των εξεταστικών κέντρων, σχετικά με τους μαθητές που θα συμμετάσχουν στην β΄ φάση του διαγωνισμού, τα σχολεία πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 12 Απριλίου 2019 στον δικτυακό τόπο http://www.eef.gr τα εξής στοιχεία:

1) Δ/νση Π.Ε. στην οποία ανήκει το σχολείο

2) Επωνυμία Σχολείου

3) Ονοματεπώνυμα μαθητών (2 μαθητές ανά τμήμα κάθε τάξης)

4) Πατρώνυμα Μαθητών

5) Μητρώνυμα Μαθητών

6) Τάξη / τμήμα Μαθητών Μετά την συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων, θα ανακοινωθούν στον ίδιο δικτυακό τόπο τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα διαγωνιστούν οι μαθητές.

Οι συμπληρωμένες φόρμες θα αποστέλλονται στην διεύθυνση e-mail: eefpan2017(ΣΤΟ)@gmail.com. Επισημαίνεται ότι, η συμμετοχή των μαθητών στον ανωτέρω διαγωνισμό είναι προαιρετική.

Γενικές οδηγίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Γριβαίων 6, ΤΚ 10680 Αθήνα, τηλ:2103635701, 2103610690, e-mail: eefpan2017(ΣΤΟ)gmail.com.

Πληροφορίες και παλαιά θέματα (με τις λύσεις τους) των πέντε πρώτων Διαγωνισμών Φυσικών Δημοτικού υπάρχουν στον δικτυακό τόπο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών: http://www.eef.gr

Η σύνθεση και η επιλογή των θεμάτων, καθώς και η αξιολόγησή τους θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής 2019 της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, υπό την επιστημονική εποπτεία του Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.Ξενοφώντα Μουσά και του Καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνου Σκορδούλη.

Οι πρωτεύοντες μαθητές κάθε τάξης κατά την β΄ φάση θα βραβευθούν.

Επισημαίνεται ότι η μετακίνηση των μαθητών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, καθώς επίσης και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών θα είναι εθελοντική και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Παρακαλούνται οι Δ/ντες Π.Ε. της χώρας να ενημερώσουν άμεσα τα σχολεία περιοχής ευθύνης τους.

Pin It

Εκτύπωση