ΦΕΚ 1437/2015 Ωρολόγιο πρόγραμμα Β' - Γ' τάξεων Εκκλησιαστικών Λυκείων

Pin It

ΦΕΚ 1437/2015
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1437
10 Ιουλίου 2015

Αριθμ. 99767/Θ2
Αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.

Μετάβαση

στο άρθρο με συγκεντρωμένο το πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων σε όλες τις τάξεις των Εκκλησιαστικών Λυκείων

Περίληψη

ορίζονται αναλυτικά τα μαθήματα και οι ώρες διδασκαλίες σε όλα τα μαθήματα των Β και Γ τάξεων των Εκκλησιαστικών Λυκείων

Τροποποιήσεις

Τα προηγούμενα έτη το πρόγραμμα οριζόταν για την Β'  τάξη με την υπ.αρ.137143/Α2/ (ΦΕΚ 3095/2012) και για τη Γ' τάξη με την υπ. αρ.113205/Α2 (ΦΕΚ 2067/2009)

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1437/2015

Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Pin It

Εκτύπωση