edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Σχολεία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 2021 2022

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2021 2022

Αρ.Πρωτ.86772/Ε2/16-07-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη 210 3442280
E-mail : ebigeri(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2021-22.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τις διατάξεις της §7 του άρθρου 23 του Ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14τΑ΄), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις της §17 του άρθρου 19 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111τΑ’), όπως τροποποιήθηκε με την §4 του άρθρου ενενηκοστού τετάρτου του Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ 110τΑ’)
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
6. Τα Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
7. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 13 και 15 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 26139/Α2/3.3.11 (ΦΕΚ 561τΒ΄) Υ.Α.
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44229/Ε2/16.04.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΥΛ46ΜΤΛΗ-4ΤΘ) εγκύκλιο αποσπάσεων
9. Την από 22.06.2021 Βεβαίωση του Υ.Σ.Δ.Ε.Ε. και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 74499/Θ2/23.06.2021 έγγραφο του Τμήματος Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και Θρησκευτικής Αγωγής
10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 473/179/30.06.2021 έγγραφο του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής και το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.5/4/1385/29.06.2021 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους (υπ’ αριθμ. πρωτ. 78758/Θ2/01.07.2021 έγγραφο του Τμήματος Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και Θρησκευτικής Αγωγής)
11. Την υπ’ αριθ. 13/2021 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
12. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2021-22, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 29 αποσπάσεις)

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με τις 29 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε εκκλησιασιτκά σχολεία 2021-2022

Σχετικά Άρθρα