edu.klimaka.gr

ΦΕΚ 1449/2013 Μεταφορά Μαθητών Σχολείων από τις Περιφέρειες / Δήμους

ΦΕΚ 1449/2013
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1449
14 Ιουνίου 2013

Αριθμ. 24001
Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες

Μετάβαση:

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της απόφασης υπ' αριθμ.24001

Περιεχόμενα:

Άρθρο 1
Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης δικαιούμενοι δωρεάν μεταφοράς

Άρθρο 2
Διαδικασία μεταφοράς μαθητών

Άρθρο 3
Επιδότηση μαθητών

Άρθρο 4
Συντονισμός και υποστήριξη της διαδικασίας
μεταφοράς

Άρθρο 5
Αρμόδια όργανα

Άρθρο 6
Καταβολή αποζημίωσης μεταφορικού έργου

Άρθρο 7
Απολογισμός μεταφορικού έργου

Άρθρο 8
Χρηματοδότηση μεταφοράς μαθητών

Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις

Παράρτημα:
1. Μαθηματικοί τύποι υπολογισμού κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
2. Συντελεστές κοστολόγησης
3. Τιμές μονάδος
4. Δαπάνες Συνοδού
5. Φόρος προστιθέμενης αξίας

Καταργήσεις

Καταργήθηκε με την αρ.50025 στο ΦΕΚ 4217/2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2013

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1449/2013 περί της μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων.

Σχετικά Άρθρα