Μετεγγραφές Μαθητών Λυκείων Εξωτερικού για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018

Αρ.Πρωτ.65473/Η2/25-04-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Email : dipod(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Σ. Αυγερινού
Τηλέφωνο : 210-344. 2362

ΘΕΜΑ: Mετεγγραφές μαθητών Γ’ τάξης Ελληνικών Γενικών Λυκείων εξωτερικού σε Γενικά Λύκεια της ημεδαπής για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις σχολικού έτους 2017-2018

Σχετ.: Η με αρ. Φ. 52856/ΓΔ4/30-03-2018 (Β΄ 1322) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας


Σε συνέχεια της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, στην οποία ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων των Λυκείων για το διδακτικό έτος 2017-2018 η 25η Μαΐου 2018 και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του Π.Δ. 86/2001 και της παρ. 1 του άρθρου 35 του Π.Δ. 376/1993, σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει έως και τις 10/05/2018 να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεγγραφής των μαθητών της Γ’ (τρίτης) τάξης των Ελληνικών Γενικών Λυκείων εξωτερικού οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ (τρίτης) τάξης των Γενικών Λυκείων της ημεδαπής.

Για τις παραπάνω μετεγγραφές και μόνο δεν απαιτείται έγκριση για εκπρόθεσμη μετεγγραφή, αλλά βεβαίωση του Συντονιστή Εκπαίδευσης, ότι οι μετεγγραφές αυτές γίνονται λόγω της συμμετοχής των προαναφερόμενων μαθητών στις πανελλαδικές απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ (τρίτης) τάξης των Γενικών Λυκείων της ημεδαπής. Τα ατομικά δελτία, στα οποία θα αναγράφεται η προφορική βαθμολογία των δυο τετραμήνων, θα θεωρούνται από τον Συντονιστή εκπαίδευσης και θα παραδίδονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στους ενδιαφερόμενους μαθητές, ώστε να τα προσκομίσουν έγκαιρα στο σχολείο όπου πρόκειται να μετεγγραφούν. Το διαβιβαστικό έγγραφο του Συντονιστή εκπαίδευσης θα αποστέλλεται και στην Υπηρεσία μας.

Τα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τα σχολεία της περιοχής ευθύνης τους. Αντίστοιχα, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να ενημερώσουν τα σχολεία που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, μέσω των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΘΗ ΓΩΡΟΥ


Εκτύπωση