edu.klimaka.gr

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων

Επίδειξη Γραπτών Δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023

Επίδειξη Γραπτών Δοκιμίων - Τετραδίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023

Αρ.Πρωτ.Φ.251/94225/Α5/29-08-2023/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ και Β΄
Ηλεκτρονική Δ/νση: t01ode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Μ. Ζαμπέλη
Π. Κορωναίος
Τηλέφωνο: 210-3442690
210-3442645

ΘΕΜΑ: Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023

Σας υπενθυμίζουμε ότι η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων των πανελλαδικών εξετάσεων προβλέπεται στο άρθρο 23 του Ν.3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α’/19-2-2009). Επίσης, βάσει των διατάξεων της με αριθ.Φ.253/75425/Β6/2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1369 Β΄/9-7-2009), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου, οι αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους υποβάλλονται από τους ίδιους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, κάθε χρόνο, αποκλειστικά το μήνα Σεπτέμβριο του έτους κατά το οποίο οι υποψήφιοι πήραν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο όπου κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων που εξετάστηκαν οι εν λόγω υποψήφιοι

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται σχετικό παράβολο, το οποίο υποχρεωτικά εκδίδεται ηλεκτρονικά από την εφαρμογή e-Παράβολο, στην κατηγορία «Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων» και κωδικό παραβόλου «1389», ποσού 50 (πενήντα) ευρώ, για την επίδειξη έως τριών (3) γραπτών δοκιμίων και κωδικό «1390», ποσού 80 (ογδόντα) ευρώ, για την επίδειξη περισσοτέρων των τριών (3) γραπτών δοκιμίων. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη σε φωτοτυπία, ενώ δεν προβλέπεται η χορήγηση αντιγράφων.

Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω, η υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2023 και επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2023. Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων θα γίνεται, κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2023, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου και υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις, στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (ή και παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του, εφόσον ο υποψήφιος το ζητήσει) και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινώνεται από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δ.Ε. ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών.

Επισημαίνεται ότι αντίγραφα των αιτήσεων που ζητούν επίδειξη γραπτών δοκιμίων Ειδικών Μαθημάτων (Ξένες Γλώσσες, Σχέδια, Μουσικά Μαθήματα) καθώς και του μαθήματος «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» των ΕΠΑΛ, θα πρέπει να διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘΑ, όπου οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν γνώση των αντίστοιχων γραπτών τους σε χρονικό διάστημα το οποίο θα καθορίζεται έπειτα από συνεννόηση με την υπηρεσία μας.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ

 


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1369/2009)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1369
9 Ιουλίου 2009

Αριθμ. Φ.253/75425/Β6 (8)
Επίδειξη γραπτών δοκιμίων πανελληνίων εξετάσεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68Β΄/21.1.2009) υπουργική απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα καλυφθεί από το παράβολο των υποψηφίων, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση (άρθρο23, ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29Α΄)),

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο υποβολής της αίτησης των υποψηφίων οι οποίοι συμμετέχουν από το σχολικό έτος 2008−2009 κι εφεξής σε πανελλήνιες εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων, τα αρμόδια όργανα, τη διαδικασίαεπίδειξης των γραπτών δοκιμίων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται κάθε ακαδημαϊκό έτος που έπεται της συμμετοχής των υποψηφίων σε πανελλήνιες εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αναφέρονται σε γραπτά δοκίμια για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αφορούν απόφοιτους Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ ή Τ.Ε.Ε. ή άλλου αντίστοιχου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη σε φωτοτυπία. Ειδικά για τα γραπτά δοκίμια των ειδικών μαθημάτων (Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο, Ξένες Γλώσσες, Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων), των μαθημάτων «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» και «Γραφιστικές Εφαρμογές» καθώς και για όλα τα γραπτά δοκίμια των ειδικών κατηγοριών, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1, της υπ’ αριθμ.Φ. 151/20049/Β6(ΦΕΚ 272 Β΄/1.3.2007) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση με επίδειξη του πρωτοτύπου.

Άρθρο 2
Τρόπος, χρόνος και τόπος υποβολής της αίτησης των υποψηφίων.

1. Κάθε υποψήφιος του άρθρου 1 της παρούσας που επιθυμεί να λάβει γνώση με επίδειξη των γραπτών του δοκιμίων σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 1 της παρούσης, υποβάλλει αίτηση ο ίδιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε. όπου υπάγεται το σχολείο στο οποίο κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων του που εξετάστηκε σε πανελλαδικό επίπεδο. Ειδικά για τους αποφοίτους Β΄ κύκλου των Τ.Ε.Ε. και ΕΠΑ.Λ.−ΟΜΑΔΑ Α΄, η αίτηση υποβάλλεται στο Γραφείο Ε.Ε. ή στη Διεύθυνση Δ.Ε. που υπέβαλαν μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή σε Τμήματα των Τ.Ε.Ι.

2. α) Οι αιτήσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο αποκλειστικά το μήνα Σεπτέμβριο του έτους που οι υποψήφιοι πήραν μέρος στις εξετάσεις.
β) Αν πρόκειται για γραπτά δοκίμια υποψηφίων που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1, της υπ’ αριθμ. Φ. 151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272 Β΄/1.3.2007) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τότε οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στη Διεύθυνση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Γ΄ του ΥΠΕΠΘ εντός του μηνός Οκτωβρίου του έτους που οι υποψήφιοι πήραν μέρος στις εξετάσεις.

3. Στην αίτηση υποψηφίου αναγράφονται τα πλήρη ονομαστικά του στοιχεία (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο,μητρώνυμο), ο κωδικός αριθμός με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλήνιες εξετάσεις, το μάθημα ή τα μαθήματα για τα οποία επιθυμεί να λάβει γνώση των γραπτών του δοκιμίων με επίδειξη σε φωτοτυπία και τηλέφωνο επικοινωνίας. Μαζί με την αίτηση καταβάλλεται και σχετικό παράβολο ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών των οποίων ζητά την επίδειξη, η αξία του οποίου καθορίζεται με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 3
Συγκέντρωση αιτήσεων, διαδικασία επίδειξης γραπτών δοκιμίων

1. Στις 15 και στις 30 Σεπτεμβρίου, σε κάθε Διεύθυνση και Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε. όπου έχουν υποβληθεί αιτήσεις, συντάσσεται συγκεντρωτική κατάσταση κατά Διεύθυνση και κατά Γραφείο με τα στοιχεία των υποψηφίων καθώς και τα μαθήματα για τα οποία ενδιαφέρονται να λάβουν γνώση με επίδειξη των γραπτών τους δοκιμίων.
Αντίγραφα των συγκεντρωτικών καταστάσεων αποστέλλονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δ.Ε. στην οποία λειτούργησε το Βαθμολογικό Κέντρο στο οποίο βαθμολογήθηκαν τα γραπτά δοκίμια της οικείας Διεύθυνσης ή των Γραφείων Δ.Ε. ή Ε.Ε. Στη συγκεντρωτική κατάσταση είναι απαραίτητο να φαίνεται και το σύνολο των γραπτών δοκιμίων των οποίων ζητείται η επίδειξη

2. α. Αν πρόκειται για γραπτά δοκίμια ειδικών μαθημάτων (Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο, Ξένες Γλώσσες, Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων), καθώς και των μαθημάτων «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» και «Γραφιστικές Εφαρμογές» τότε οι φωτοτυπίες των αιτήσεων των υποψηφίων συνοδευόμενες από συγκεντρωτική κατάσταση διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Γ΄ του ΥΠΕΠΘ και οι υποψήφιοι θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση με επίδειξη των γραπτών τους δοκιμίων σε χώρο και σε χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται από την ως άνω Διεύθυνση του ΥΠΕΠΘ.
β. Ειδικά για τα μαθήματα «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο», στο οποίο εξετάζονται πανελλαδικά υποψήφιοι των Τ.Ε.Ε. και ΕΠΑ.Λ. και «Γραφιστικές Εφαρμογές», στο οποίο εξετάζονται πανελλαδικά υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ., μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησής τους στα αντίστοιχα Βαθμολογικά Κέντρα τα στελέχη μεταφέρονται και παραδίδονται προς φύλαξη στη Διεύθυνση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Γ΄ του ΥΠΕΠΘ.

3. Αν πρόκειται για υποψηφίους που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1, της υπ’ αριθμ. Φ. 151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272 Β΄/1.3.2007) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τότε αυτοί θα μπορούν να λάβουν γνώση με επίδειξη των γραπτών τους δοκιμίων σε χώρο και σε χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται από την Διεύθυνση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Γ΄ του ΥΠΕΠΘ.

4. Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων στους υποψηφίους, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 2 και 3, γίνεται στη Διεύθυνση ή Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε. που υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις, από τις φωτοτυπίες των γραπτών δοκιμίων που στέλνονται από τα οικεία Βαθμολογικά Κέντρα, σε χώρο που ορίζει ο Διευθυντής της Δ/νσης Δ.Ε ή ο Προϊστάμενος του Γραφείου Δ.Ε ή Ε.Ε. τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που καταρτίζεται για το σκοπό αυτό και ανακοινώνεται από την αντίστοιχη Διεύθυνση Δ.Ε. ή το Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε. Το χρονικό αυτό διάστημα θα είναι ανάλογο με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων και μπορεί να ξεκινά και νωρίτερα από τη 1η Νοεμβρίου εφόσον κριθεί ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες. Κάθε υποψήφιος οφείλει να επικοινωνεί με τη Διεύθυνση Δ.Ε. ή το Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε. όπου υπέβαλε αίτηση, προκειμένου να ενημερώνεται για την ακριβή μέρα κατά την οποία θα λάβει γνώση των γραπτών του.
Τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται ως τις 15 Μαϊου του επόμενου σχολικού έτους οπότε και καταστρέφονται.

5. Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 1 της παρούσης, γίνεται αποκλειστικά και μόνο στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο παρουσία του γονέα του ή του κηδεμόνα του εφόσον ο υποψήφιος το ζητήσει. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει ή διαδικασία είναι ο υποψήφιος και ο γονέας του ή ο κηδεμόνας του εφόσον παρευρίσκεται, να παραδώσουν στον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Δ.Ε. ή του Γραφείου Δ.Ε. ή Ε.Ε. την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους και το κινητό τους τηλέφωνο. Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνώσει τη φωτοτυπία του γραπτού του δοκιμίου και να κρατήσει, εάν επιθυμεί, σύντομες σημειώσεις από τις απαντήσεις του. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο λήψη της εικόνας του γραπτού (φωτογραφία με κινητό, βιντεοσκόπηση κλπ) καθώς και η παραλαβή από τον υποψήφιο της φωτοτυπίας του γραπτού δοκιμίου ή μέρους του. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της επίδειξης είναι παρόν ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Δ.Ε. ή του Γραφείου Δ.Ε. ή Ε.Ε. ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση της όλης διαδικασίας. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, μπορεί να γίνεται ταυτόχρονη επίδειξη γραπτών δοκιμίων σε περισσότερους του ενός υποψηφίους παρουσία του ίδιου αρμόδιου υπαλλήλου. Μετά τη λήξη της επίδειξης, ο υποψήφιος υπογράφει στην αίτηση που είχε υποβάλει ότι έλαβε γνώση του γραπτού του τη συγκεκριμένη ημερομηνία και του επιστρέφεται η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο και το κινητό του τηλέφωνο.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας επίδειξης των φωτοτυπιών των γραπτών δοκιμίων, συντάσσεται πρακτικό και καταστρέφονται οι φωτοτυπίες των γραπτών δοκιμίων.

6. Για τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1, της υπ’ αριθμ. Φ. 151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272Β΄/1.3.2007) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των ειδικών μαθημάτων (Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο, Ξένες Γλώσσες, Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων), καθώς και των μαθημάτων «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» και «Γραφιστικές Εφαρμογές», η επίδειξη γίνεται από το πρωτότυπο με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 5 της παρούσας.

Άρθρο 4
Όργανα διαδικασίας επίδειξης γραπτών δοκιμίων

1. Κάθε Διευθυντής Δ/νσης Δ.Ε. και Προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε. ή Ε.Ε. είναι αρμόδιος και συντονίζει την όλη διαδικασία παραλαβής των αιτήσεων των υποψηφίων, τη σύνταξη της συγκεντρωτικής κατάστασης των αιτήσεων και την αποστολή της στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δ.Ε. όπου βρίσκεται το Βαθμολογικό Κέντρο στο οποίο βαθμολογήθηκαν τα γραπτά δοκίμια, την παραλαβή των φωτοτυπιών από τα Βαθμολογικά Κέντρα και την επίδειξή τους στους υποψήφιους. Για το έργο του αυτό ο κάθε Διευθυντής Δ/νσης Δ.Ε. και Προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε. ή Ε.Ε. επικουρείται από το απαραίτητο εκπαιδευτικό ή διοικητικό προσωπικό ως ακολούθως:
Όταν ο αριθμός των προς επίδειξη γραπτών δοκιμίων σε φωτοτυπία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας, σε μία Διεύθυνση Δ.Ε. ή Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε, είναι μέχρι και τριακόσια (300) τότε ορίζεται από το Διευθυντή της Δ/νσης Δ.Ε. ή τον Προϊστάμενο Γραφείου Δ.Ε. ή Ε.Ε. ένας διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός, ο οποίος θα είναι επιφορτισμένος με τη συλλογή των αιτήσεων των υποψηφίων της αντίστοιχης Διεύθυνσης ή Γραφείου, τη σύνταξη και την αποστολή της συγκεντρωτικής κατάστασης στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δ.Ε. όπου έγινε η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων καθώς και με τη διαδικασία με την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν γνώση με επίδειξη των γραπτών τους δοκιμίων. Όταν τα γραπτά δοκίμια είναι περισσότερα από τριακόσια (300) και μέχρι εξακόσια (600) ορίζεται δεύτερο άτομο, για γραπτά περισσότερα από εξακόσια (600) και μέχρι εννιακόσια (900) τρίτο άτομο κ.ο.κ.

2. Κάθε Διευθυντής Δ/νσης Δ.Ε. στην οποία λειτούργησε Βαθμολογικό Κέντρο, αφού παραλάβει τη συγκεντρωτική κατάσταση των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν γνώση με επίδειξη των γραπτών τους δοκιμίων και ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων που θα χρειαστεί να φωτοτυπηθούν, ορίζει για γραπτά μέχρι τριακόσια (300) έναν, για γραπτά μέχρι εξακόσια (600) δύο κ.ο.κ., εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς υπαλλήλους, κατά προτίμηση από αυτούς που είχαν εργαστεί στη Γραμματεία της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου ή άλλον που έχει πρόσβαση στο χώρο φύλαξης των γραπτών δοκιμίων για την ανεύρεση των ζητούμενων γραπτών δοκιμίων, τη φωτοτύπησή τους καθώς και την αποστολή τους στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δ.Ε. ή Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε. που έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις των υποψηφίων. Φωτοτυπείται το στέλεχος του εξωφύλλου που έχει παραμείνει στο τετράδιο και στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του μαθητή και οι βαθμοί του και από το εσωτερικό του τετραδίου οι σελίδες μέχρι το σημείο που υπογράφουν οι επιτηρητές. Το μέρος του τετραδίου που χρησιμοποιήθηκε ως πρόχειρο δε φωτοτυπείται. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της φωτοτύπησης των γραπτών δοκιμίων, οι φωτοτυπίες συσκευάζονται με ευθύνη του Διευθυντή της Δ.Ε. σε δέματα και αποστέλλονται με ασφαλή τρόπο στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δ.Ε. ή το Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε.

3. Για γραπτά δοκίμια υποψηφίων που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1, της υπ’ αριθμ. Φ. 151/20049/Β6(ΦΕΚ 272Β΄/1.3.2007) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και για γραπτά δοκίμια ειδικών μαθημάτων υποψηφίων όλων των κατηγοριών και των μαθημάτων «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» και «Γραφιστικές Εφαρμογές», ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΠΘ το απαραίτητο προσωπικό από διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΠΘ ή εκπαιδευτικούς που θα επιφορτιστεί με τη διαδικασία εύρεσης και επίδειξης των γραπτών δοκιμίων ανάλογα με τον αριθμό των προς επίδειξη γραπτών δοκιμίων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 26 Ιουνίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα